مهر نوشت: وزیر دفاع با تاکید بر اینکه از همه جریانات آزادیبخش حمایت می کنیم گفت: حزب الله لبنان، گروه های آزادیبخش فلسطین، انصارالله یمن و حشد الشعبی در عراق همواره مورد تکریم و حمایت ایران قرار دارند.

سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که روز گذشته به روسیه سفر کرده است،  در پنجمین نشست امنیتی مسکو سخنرانی کرد.

متن کامل سخنان وزیر دفاع بدین شرح است:

آقای رئیس، هیأت محترم، خانم ها، آقایان:

باعث خرسندی است که برای بار دیگر، فرصت بیان دیدگاه های ج.ا.ایران در رابطه با چالش های امنیت بین الملل را پیدا می کنم. برخود لازم می دانم که از آقای ژنرال شایگو به خاطر دعوت و میزبانی این نشست تشکر نمایم.

-  در کنفرانس سال گذشته در خصوص رشد، گسترش و تقویت نظامی گریِ ساختارمندِ گروه های تروریستیِ تکفیری در منطقه غرب آسیا و توسعه آن به قفقاز، آسیای مرکزی، هند، غرب چین و اروپا هشدار داده بودم.

-  تروریسم افسارگسیخته امروز بر گسترش ناامنی، افزایش بی ثباتی و تصاعد و تسری بحران و بسترسازی ایجاد چالش در ابعاد داخلی و خارجی تمرکز نموده و کشورهای سوریه عراق، افغانستان، لیبی، یمن و کشورهای شمال افریقا و حتی برخی کشورهای اروپائی را جولانگاه جنایات ضد بشری و ضد انسانی خود قرار داده و جای تأسف آنکه برخی دولت ها در سطح منطقه و فرامنطقه حمایت همه جانبه ای را در ابعاد آموزشی، مالی، لجستیکی، نظامی و سیاسی بعمل می آورند.

حضار گرامی:

-  این سؤال مطرح است که عامل اصلی شکل گیری، گسترش و اقدامات عملی جریانات افراطی و خشونت گرا کدام است؟

-  آیا شرایط سیاسی، اقتصادی، فقر و فلاکت، وابستگی سیاسی دولت ها، حضور و اعمال نفوذ نظام سلطه بر سرنوشت ملت های تحت سیطره نظامات دیکتاتور و تحقیر ملت ها یکی از عوامل نیست؟

-  آیا دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و ارتقاء تنش و درگیری های خشونت بار بین آنها برای ایجاد بی ثباتی، ناامنی و ایجاد زمینه ورود و مداخله درکشورها و توجیه پذیر نمودن این حضور و مداخله در سرزمین کشورهای در معرض چالش های امنیت ملی، دلیل آن نیست؟

-  آیا اعمال استانداردهای دو/چندگانه از جانب آمریکا نسبت به موضوعات اساسی ضد امنیتی و ضد ثبات برای تامین منافع خود با بهره گیری از جنگ های نیابتی و تحمیل هزینه آن بر عهده دولت ها ، دلیل آن نیست؟

-  آیا این اقدامات زمینه ساز بازگشت به شرایط و تکرار وقوع جنگ جهانی دیگری در قالب و با ابزار و ساختارهای جدید نیست؟

عالیجنابان:
درک واقع بینانه از شرایط و پاسخ واقعی و مسئولانه به این سوال ها و سوال های مشابه می تواند ما را به یافتن راهبردها و راه حل های مؤثر رهنمون شود.

- اعتقاد ما بر آن است که امروز تمامی جهان در معرض ناامنی، بی ثباتی و توسعه وحشت ناشی از اقدامات تروریستی جریانات تکفیری - صهیونیستیِ مورد حمایت آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه و در رأس آنها دولت عربستان است.

- ائتلافات شکلی و شعاری متشکله از کشورهای حامی و تشکیل دهنده گروه ها و جریانات تروریستی، نه تنها مایل به مبارزه جدی و تمام کننده با تروریست ها نیست، بلکه در پوشش شعارهای فریبنده،کمک های انسان دوستانه، آتش بس، دعوت به مذاکرات و نشست های سیاسی فرسایشی تنها به دنبال سازماندهی مجدد، تجهیز بیشتر، بازیابی روحی نیروهای ضربه دیده و شکست خورده می باشند.

-  در این میان جمهوری اسلامی ایران با شناخت عمیق و همه جانبه از جریانات افراطی و خشونت گرای مسلح، از آغازین روزهای شکل گیری آنها، از  یکطرف نسبت به فاجعه ای که در فراروی همه ملت ها و دولت هاست، هشدار داد و از طرف دیگر با تمام توان در کنار دولت ها و ملت های درگیر با سازمانها و جریانات تروریستی - تکفیری- صهیونیستی قرار گرفت و تا به امروز بیشترین هزینه ها را نیز پرداخت کرده است.

حضار محترم:

-  مزید بر این شرایط، آمریکا در منطقه شرق آسیا ضمن حفظ سیاست توسعه طلبی، با ابتکارات سیاسی - استراتژیک و دیپلماتیک، در چارچوب راهبرد نظامی ـ امنیتی و در جهت تحقق هژمون، به دنبال حضور گسترده و فعال نظامی و ایجاد ائتلاف با کشورهای این حوزه برای مهار، کنترل و مقابله با قدرتهای منطقه ای است.

در این منطقه، بحران های سیاسی حادی وجود دارد. به خصوص در شبه جزیره کره و دریای چین اجرای رزمایش های نظامی تحریک آمیز و    شکل دهی ائتلافات و انعقاد قراردادهای امنیتی روز به روز مسائل این منطقه را پیچیده تر و خطرناک تر می نماید.

 آقای رئیس، حضار محترم،

سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با شرایط بی ثبات کننده و ناامنی ناشی از تروریسم تکفیری بر "تولید امنیت" استوار است. مبنای راهبرد دفاعی در جهت حصول به اهداف سیاست دفاعی، بازدارندگی فعال  است. این راهبرد بر دو عامل "قدرت و منطق" استوار  است. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران بر تولید قدرت با بهره گیری کامل از ظرفیت های علمی و بومی درون زا و مشارکت و همکاری با کشورهای دوست و همسو تاکید داشته و برنامه های خود را با جدیت ادامه خواهد داد. منطق ایران در مقابله با عوامل تهدیدزا و بی ثبات کننده برخورد قاطع و شدت عمل است و این منطق در قبال هنجارهای پذیرفته شده بین المللی در تحقق صلح، ثبات و امنیت مبتنی بر همکاری و تعامل حداکثری خواهد بود. در چارچوب این سیاست موارد زیر مورد تاکید قرار می گیرد:

1- جمهوری اسلامی ایران هرگز هیچ تعرض و تهدیدی نسبت به منافع و امنیت ملی سایر کشور ها نداشته و نخواهد داشت و هرگونه تجاوز و توسل به زور بر علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشور ها را محکوم می کند.

2- در شرایط کنونی جمهوری اسلامی ایران ضمن پیشتازی، در مقابله با عوامل ناامن ساز بیشترین تلاش و هزینه را بکار بسته و همواره بر خواست ملت ها و دولت های قانونی سوریه، عراق و مردم یمن در حفظ تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی و استقلال سیاسی آنان تاکید دارد.

3- مبارزه قاطع در همه ابعاد نظامی، سیاسی و تبلیغاتی با تروریسم و جریانات تروریستی تکفیری جزء با اراده قاطع، عزم واقعی، رفع سوء تفاهمات، درک واقع بینانه و تعامل و همکاری تمامی دولت ها و نهادهای بین المللی مسئول برای از بین بردن سازمان ، تشکیلات و عدم پشتیبانی مالی و ناامن سازی حضور آن ها در مناطق مختلف امکان پذیر نخواهد بود. یکی از نماد های این همکاری، حضور روسیه در سوریه است که منجر به برتری نیرو های دولتی و به هم خوردن  معادله نیرو - امکانات ، به نفع دولت و ملت سوریه در مقابله با جریانات تروریستی تکفیری و حامیان آن ها و منشاء یک راهبرد سازنده و امیدبخش برای برگشت امنیت و ثبات و فراهم آمدن بستر لازم برای اعمال خواست مردم بدون مداخله خارجی در تعیین سرنوشت خود گردید.

4- جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آموزه های اسلامی، از تمامی جریانات آزادیبخش که با هدف حفظ امنیت و هویت ملی و تمامیت ارضی در کنار ملت خود در مقابل نیات و اهداف سلطه گرانه نظام سلطه ایستاده اند، حمایت بعمل می آورد. حزب الله لبنان، گروه های آزادیبخش فلسطین، انصارالله یمن و حشد الشعبی در عراق از جمله همین جریانات هستند که همواره مورد تکریم و حمایت جمهوری اسلامی ایران، دولت های مستقل و مسلمانان جهان قرار دارند.

5- متاسفانه حضور و بهره گیری نظامی از فضا به بخشی از راهبرد نظامی آمریکا تبدیل شده است که می تواند امنیت جهان را با خطر جدی مواجه نماید. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران با هرگونه استفاده نظامی از فضای ماورای جو مخالف بوده و آن را مغایر با صلح، ثبات و امنیت و واجد خسارت های غیر قابل جبران برای تمامی ملت ها می داند.

6- جمهوری اسلامی ایران هر نوع تولید، انباشت و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاح های هسته ای را بر خلاف اصول و اعتقادات خود می داند و بر انهدام کامل سلاح های کشتار جمعی در سطح جهان تاکید دارد و به خصوص خلع سلاح رژیم صهیونیستی جعلی که عامل اصلی ناامنی، بی ثباتی و سمبل تجاوزگری و آدم کشی و تهدیدی برای امنیت منطقه و از مظاهر اعمال استاندارد های دو و چندگانه در نظام بین الملل است را دلیلی بر اراده اعضای NPT برای پشتیبانی از جهان عاری از سلاح هسته ای می داند.

7- در خصوص گسترش تهدیدات سایبری و ضرورت مقابله جدی با ناامن سازی و بهره گیری تخریبی از فضای سایبر، معتقدیم بایستی این مهم در دستور کار هر نشست امنیتی، قرار گرفته و آمادگی خود را برای همکاری با سایر کشورهای علاقمند برای مقابله موثر با این تهدیدات اعلام می داریم.

8- جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از پشتوانه عظیم مردمی و بهره مند از محققین، پژوهشگران و زیرساخت های عظیم صنعتی و صنایع دفاعی و برای تامین اهداف و منافع ملی خود در بالاترین سطوح نسبت به تسلیح نیروهای مسلح خود اقدام خواهد نمود و در این مسیر هیچ اراده یا محدودیتی نمی تواند مانع از توسعه و ارتقا توان دفاعی و خصوصا موشکی ایران باشد.

در خاتمه مراتب قدردانی مجدد خود از ژنرال شایگو، وزیر محترم دفاع کشور دوست روسیه و سایر همکاران ایشان در برگزاری و میزبانی بسیار گرم این کنفرانس سودمند را اعلام نمایم.
216

کد خبر 531292

برچسب‌ها