درکافه‌خبر مطرح شد: چرا کسی زیر بار هدایت تحصیلی نمی‌رود؟

یکی از مسئولان آموزش و پرورش: سالهای گذشته 50درصد نمره در هدایت تحصیلی موثر بود. هم اکنون نتیجه‌اش شده 560هزار پشت کنکوری، بدون هیچ مهارتی. آنجا که صددرصد انتخاب، انتخاب دانش آموز بود. بروید از همان دانش آموزان و والدینشان بپرسید ببینید چند نفر آنها از این وضعیت راضی هستند. باور کنید 20 درصد هم راضی نیستند.

امید کریمی، سپیده سعیدی: هدایت تحصیلی در تابستان ۹۵ یکی از چالش‌های دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان بود. وزارت آموزش و پرورش براساس سند تحول بنیادین، طرح هدایت تحصیلی را اجرا کرد. موضوعی که با شیوه اجرای جدید، برای دانش‌آموزان و والدین آنها غریب بود. خبر رسید که برخی دانش‌آموزان با معدل ۱۹ و حتی ۲۰ به رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش سوق داده شده اند. نکته اینجاست که عمده این نارضایتی‌ها هم برای ورود به رشته علوم تجربی بود؛ پایه رشته‌های پزشکی در دانشگاه. 

با این حال آموزش و پرورش در پی اعتراض‌های گسترده، اعلام کرد اجبار را از هدایت تحصیلی برداشته است و دانش‌آموزان مختارند رشته سه سال پایانی دوره متوسطه را خود انتخاب کنند. اما ظاهرا ماجرای هدایت تحصیلی اجباری در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت. به همین منظور با محمد مصطفوی، معاون برنامه ریزی مشاوره اداره کل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش که به نوعی هدایت تحصیلی را طراحی کرده است، در کافه خبر گفتگو کردیم. 

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید؛

بسیاری از مخاطبان ما دررابطه با موضوع هدایت تحصیلی اعتراض کرده اند و این اعتراض ها به صورت کامنت در خبرآنلاین ثبت شده است. آنچه مسلم است هیچ پدر ومادری نمی پذیرد که فرزندش با معدل 19 و 20 رشته هایی رابرای ادامه تحصیل انتخاب کند که به زعم آنها کم اهمیت است. انتظار این است که دانش آموز با داشتن معدل 19 و 20 به سمت رشته هایی چون تجربی و ریاضی هدایت شود نه کار و دانش . چقدر این رویکرد و نظر درست است و تا چه اندازه نادرست؟

دو مولفه مهم در این راستا وجود دارد . یک ، صدور نمون برگ هدایت تحصیلی است و دیگر موضوع توسعه متوازن شاخه ها و رشته های تحصیلی است .مسئله ای که در این رابطه پر اهمیت است همان فرم هایی است که به دانش آموز داده شده و اعلام کرده ایم که از این فرم می توانند دوازده رشته را برای خود انتخاب کنند.

چه تاریخی این فرم به دانش آموزان داده شد؟

این فرم را در روز 19 تیر سال 95 به دانش آموزان دادیم . که بروند مدرسه با همین فرم و همین انتخاب ها ثبت نام کنند . در این فرم ها کاملا رشته هایی که می توانستند دانش آموزان شرکت کنند با توجه به توانمندی هایشان اعلام شد . این همان کار هدایت تحصیلی است و تمام . مشاور در این مرحله در کناردانش آموز قرار میگیرد و اولویت ها ی انتخاب رشته را برای او توضیح می دهد . ضمن آنکه در این جلسه مشاوره می تواند به خواسته ها و استعدادهای دانش آموز هم دست پیدا کند. این شامل نمرات کسب شده دانش اموز از 65 درصد مشاوره ای و 35 در صد نمره ای است که خودش کسب کرده است. این می شود وضعیت دانش آموز نسبت به خودش. بحث دومی که بسیارمهم و پر اهمیت شمرده می شود . موضوع توسعه متوازن شاخه ها و رشته های تحصیلی است. آموزش پرورش بندی دارد، تحت عنوان توسعه متوازن در هدایت تحصیلی . این بند را در شورای عالی آموزش و پرورش تعریف کرده ایم . شاید این سوال در ذهنتان متبادر شود که این بند چه می گوید و چه تعریفی دارد . این بند می گوید ما در برنامه پنجم توسعه و حتما در پایان برنامه ششم باید 48 درصد دانش آموزان مابروند رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش. از این 48 در صد هم 28 درصد به کار و دانش می روند و بیست درصد باقی مانده در رشته های فنی تحصیل خواهند کرد.


در سال های گذشته چند درصد به رشته های فنی حرفه ای و کارو دانش روی می آوردند؟

تاسال گذشته 38 درصد دانش آموزان به رشته های کار و دانش و فنی حرفه ای هدایت می شدند، یعنی ده درصد کمتر از هدفی که برای برنامه ششم در نظر گرفته شده است. البته در این رابطه تحمیل و اجباری از سوی آموزش و پرورش صورت نمی گیرد و همین ده درصد را هم امیدواریم بتوانیم با گذشت زمان به آمار اضافه کنیم.

این تصمیم با چه استدلالی گرفته شده است و چطور قرار است دانش آموزان و والدینشان ملزم به اجرای آن شوند؟

استدلالی منطقی پشت این تصمیم قراردارد. ما می گوییم کشور که نیروی ماهر کار می خواهد؛ تکنسین و متخصص می خواهد همه اینها باید باشند . ایراد کار کجاست که سبب شده بسیاری از والدین و دانش آموزان ازآن شکایت کنند و نسبت بدان اعتراض داشته باشند. اما آموزش و پرورش هم براساس نیاز سنجی هایی که انجام شده متوجه می شود که در آینده به چه مشاغلی بیش تر نیاز است و بازار کار در کدام رشته ها بیشترپررونق تر است. به طور مثال 2 هزار نفر نیاز داریم تا در رشته های تجربی تحصیل کنند. البته این مثال است. بنابراین اولویت را در رشته های تجربی می بینیم و دانش آموزان با توجه به نیازها و نمرات و استعداد ها به این سمت و سو هدایت می شوند. اما به طور کلی تعداد متقاضیان بر مبنای استعداد ها ، نمرات و مهم تر از همه نیاز منطقه ساماندهی می شوند. انتخاب دانش اموزان در هدایت تحصیلی که مربوط به انتخاب دوازده رشته است مهم تر از آن نیاز منطقه و آینده کشور است که در این راستا بدان توجه خاصی شده است.

نیاز منطقه را چه کسی تعیین می کند؟

معاونت متوسطه آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش هر استانی اعلام می کند که هر استانی چه نیازهایی دارد . منطقه را استان تعیین می کند و مدرسه را منطقه. این سیاست کلی آموزش و پرورش است که این بخش ها در وزارت خانه و استان ها موظف هستند طبق آن رفتار و رسیدگی کنند و نتیجه را اعلام کنند.

ایراد کار را کجاست؟ من جواب قانع کننده ای نگرفتم.

بگذارید از اینجا شروع کنم . ما پیش از این فرهنگ غلطی را جا انداخته ایم. سالهاست که می گوییم دانش آموزان ضعیف باید بروند در رشته های فنی حرفه ای تحصیل کنند . این اندیشه بسیار اشتباهی است.
ایراد هدایت تحصیلی سال های گذشته هم همین نکته بود و بر همین اساس دانش آموزان هدایت تحصیلی می شدند . به طور مثال هر کسی نمره بالای 12 در ریاضی داشت می تواند به رشته ریاضی برود و هرکسی نمره بالای 12 در رشته تجربی داشت میتواند در رشته تجربی تحصیل کند . مبنا همین بود و بررسی مشاوره ای ملاک نبود . به طور مثال دانش آموزی داشتیم که در سه سال همه نمراتش بالای 19 بوده است و بر اثر بیماری در سال آخر نمره ریاضی 8 میگیرد آیا می توان این دانش آموز را ضعیف خواند . در اینجا باید عنوان کنم که آزمون استعداد و رغبت هم برایمان از اهمیت بالایی برخوردار است و بر این اساس است که بخش واقعی توانمندی دانش آموز سنجیده می شود.
ما در بحث هدایت تحصیلی ادبیات انتخاب رشته را تغییر داده ایم . چرا باید گفته شود که دانش آموزان ضعیف به فنی حرفه ای می روند. ما در خصوص رشته های فنی حرفه ای واقعا نیاز به نخبه فنی داریم و افرادی که بتوانند در این راستا موفق عمل کنند نخبه فنی شمرده می شوند . اگر دانش آموزی به رشته ریاضی برود اما متوسط باشد چندان خوشایند نخواهد بود افراد می خواهند در هر جایگاهی که هستند نفر اول باشند. در اینجا باید عنوان کنم که تفاوت های خلقت را هم نادیده می گیریم . این موضوع را می توان به جسم و فیزیک افراد هم ربط داد . به طور مثال دانش آموزانی داریم که در خصوص کارهای عملی بسیار ورزیده هستند ، بلند قامت هستند و بسیار جسورانه رفتار می کنند. آنها شجاع هستند و البته از نبوغ ریاضی و تجربی هم برخوردار هستند . ایا هدایت آنها به سمت و سویی که یک آتش نشان خوب و ورزیده شوند اشتباه است. آنها می توانند در این شغل بدرخشند و برای جامعه مفید واقع شوند .

امسال دانش آموزان در مرحله ثبت نام دچار مشکل شده اند ؛ دربسیاری از مدارس از ثبت نام دانش آموزانی که مراحل هدایت تحصیلی را پشت سر گذاشته اند هم خبری نیست و مسئولان مدارس می گویند که ظرفیت آنها برای پذیرش دانش آموزان تکمیل است . به طور کلی مراحل تقسیم صد امتیاز برای هدایت تحصیلی را توضیح دهید و اینکه چرا مدارس بر مبنای این ارزش گذاری ها ثبت نام نمی کنند و باز هم مسیر دانش آموز را به سمت و سوی دیگری سوق می دهند ؛ آیا دانش آموز باید بر هدایت تحصیلی تکیه کند یا بر اما و اگرهای مدارس بر سر ثبت نام؟

انتخاب رشته بر مبنای امتیاز دهی صورت می گیرد، به این ترتیب که از صد امتیاز ، 35 امتیاز تعلق می گیرد به عملکرد تحصیلی 65 نمره هم به مشاوره های تحصیلی ، از این امتیاز 5 امتیاز به نظر ولی دانش آموز مربوط می شود ، ده امتیاز تعلق دارد به نظر مشاور و معلم و سی امتیاز هم به آزمون ها اختصاص پیدا می کند . برای این امتیاز ها فرم صادر می شود ، گفته می شود از صد امتیاز دانش آموز چند امتیاز گرفته است ، مثلا 67 امتیاز در رشته ریاضی گرفته است . در رشته انسانی 75 و در تجربی 89 امتیاز . موقع ثبت نام منطقه تنها می تواند به طور مثال 3000 دانش آموز را در رشته تجربی ثبت نام کند . ظرفیت برای تجربی همین تعدا است . در این صورت در منطقه بالاترین امتیازها برای انتخاب رشته تجربی ثبت نام می شوند . بنابراین بالاترین امتیاز ها ثبت نام می شوند و ممکن است تعدادی دیگر که در رشته تجربی امتیاز آورده اند امکان ثبت نام در رشته تجربی را پیدا نکنند . مسئله دیگری که دراین میان مطرح می شود همان توسعه متوازن است که در این مرحله باید بدان توجه شود . این موردی است که هم اکنون تنش ایجاد کرده است به این ترتیب که والدین به یک مسئله تکیه کرده اند و آن عملکرد درسی دانش آموز است و دیگر مولفه ها را نمی بینند . یعنی همان 65 در صد امتیاز دیگر که به نمره مربوطه نیست . متوجه توسعه متوازن نیستند . آیا ما فقط پزشک و دندانپزشک می خواهیم ؟آیا جامعه نیاز به افراد فنی ، مهندس و معلم ندارد و بسیاری از مشاغل دیگر که با رشته هایی به جز رشته تجربی برای رسیدن به آنها باید تحصیل کرد . ما در آینده به افرادی نیاز داریم که بتوانند برای توسعه نیروی انسانی را بر عهده بگیرند و در این راستا با قدرت عمل کنند ، این افراد باید در رشته های انسانی تحصیل کنند نه در رشته های تجربی و ریاضی و اتفاقا بحث توسعه نیروی انسانی در جامعه ما بسیار مهم است . متاسفانه این باور غلطی است که در جامعه ما جا افتاده است و من بارها گفته ام . چرا باید دانش آموز ضعیف را راهی فنی حرفه ای و نیروی انسانی کنیم . بسیاری از مشاغل مهم در جامعه ما نیاز به نخبگانی در فنی و حرفه ای و علوم انسانی دارند . اینها ایرادات هدایت تحصیلی در سالهای گذشته تا سال 94 بوده است . که بر اساس نمره تنها شاخص ها تعیین و تعریف می شد . ما می گوییم باید نخبگان فنی و حرفه ای و انسانی را هم استعداد یابی کنیم و این افراد را کشف کنیم . نخبه تنها در رشته ریاضی و در رشته تجربی پیدا نمی شود . بیاییم به این جنبه هم فکر کنیم و برای این افراد هم برنامه ریزی کنیم و بااین دیدگاه دانش آموزان کار دانش و فنی حرفه ای را به سوی مشاغل مهم هدایت کنیم .باید تفاوت های خلقی را بپذیریم و بر اساس این تفاوت ها هدایت تحصیلی را انجام دهیم . نه فقط از روی نمره . چه بسا دانش آموزی بنا بر اتفاقی نمره کمی کسب کرده باشد اما در آزمون های رغبت و استعداد متوجه شده باشیم این فرد نخبه ریاضی یا حتی فیزیک و علوم تجربی است . یک اشتباه دیگری که تاکنون انجام می شد این بود که فردی که نمره و امتیاز رشته ریاضی را کسب می کرد می توانست هر رشته دیگری هم برود و ملاک نمره دانش آموز بود . این موضوع کاملا اشتباه است . کسی که نمره کافی برای رشته ریاضی می آورد می تواند به هر رشته دیگری هم که خواست برود . نه این طور نیست و ما می خواهیم جلوی این اتفاق را بگیریم . اگر کسی در رشته ریاضی توانمندی دارد ، دلیل نمی شود که بتواند در رشته های علوم تجربی و علوم انسانی هم بدرخشد و لزوما رشته ریاضی سر آمد همه رشته ها نیست . بسیاری از دانش آموزان تحلیل علوم انسانی دارند و از آن سر در می آورند و می توانند جامعه شناسان خوبی شوند و قطعا دانش آموزان رشته ریاضی نمی توانند تحلیل گران جامعه شوند برای اینکه ذهن آنها در پی مسئله دیگری است . بسیاری از دانش آموزان منضبط و دقیق هستند و بر اساس تجربیات و یافته ها اقدام می کنند . اینها در رشته تجربی موفق خواهند بود . به هر حال برای جا انداختن یک مسئله تازه در جامعه اما و اگر های بسیاری مطرح می شود که تلاش می کنیم تا جایی که امکان دارد سوالات را پاسخ دهیم ، نواقص را رفع کنیم ودانش آموزان را با اعتماد و اطمینان به این سمت و سو هدایت کنیم .

جبر حاکم بر هدایت تحصیلی برای والدین و دانش آموزان آزار دهنده شده است. برنامه ریزی بسیاری خانواده ها برای آینده فرزندانشان بهم ریخته است. آیا در طراحی و اجرای موضوع هدایت تحصیلی به این موضوع فکر کرده اید؟

در بحث هدایت تحصیلی موضوع استعداد ها و رغبت ها مطرح است و امکان ندارد دانش آموز به سمت رشته ای هدایت شود که درآن استعداد و رغبت نداشته باشد .مشاوران یقینا به این موضوع دست پیدا می کنند و رغبت و استعداد دانش آموزان را کشف می کنند . بنابراین اهداف دانش آموز در موضوع هدایت تحصیلی سنجیده می شود . آزمون استعداد و رغبت را از دانش آموز می گیریم و این دانش آموز است که درپاسخ های خود علایق اش را مطرح می کند . دانش آموز پاسخ هایی میدهد که نشان می دهد به چه موضوعات و رشته ای علاقه دارد و کسانی که این آزمون را پشت سر گذاشته اند توانسته اند والدین خود را قانع کنند که به رشته ای که هدایت تحصیلی برای آنها مشخص کرده است علاقه دارد . در سند تحول بنیادین روی این موضوع تاکید شده است و در آخرین دیدار مقام معظم رهبری با معلمان ایشان تاکید کردند هر دانش آموز باید یک مهارت بیاموزد و در نهایت ،هر فرد یک مهارت . بنابراین باید مهارت آموزی را در اولویت آموزش و پرورش قرار بدهیم و این به معنای ضیف بودن دانش آموز نیست .

در حالی دانش آموز به سمت و سوی رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش هدایت می شوند که در سال های ششم هفتم و هشتم به هیچ عنوان مهارتی در این رابطه نیاموخته اند .چگونه می توان تشخیص داد که دانش آموز می تواند یک نخبه فنی بشود؟ 

هم اکنون درسی داریم در کلاس ششم ابتدایی به عنوان کار و فن آوری . شما اگر این کتاب را تورق کنید می بینید که همواره از دانش آموز می خواهد که کار عملی انجام دهد . این همان کتاب حرفه و فنی است که ما در گذشته می خواندیم اما تغییر شکل یافته و مباحث آن به روز تر و حرفه ای تر شده است . همانطور که می دانید سند تحول بنیادین کتاب ها را از سال ششم ابتدایی تغییر کلی داد .به طور مثال دانش آموزان در سال نهم پودمان برق دارند ، پودمان الکترونیک دارند . دانش آموزان روی پروژه های فنی کار می کنند . این تغییر در آموزش و پرورش شروع شده است . ریل گذاری شده است و هم اکنون مرحله به مرحله پیش می رویم . این راهم بگویم که نیاز است مدارس در این رابطه کارگاه های عملی داشته باشند و این اقدام جدی در سراسر دنبال می شود ؛ اما نمی توان انتظار داشت که به این زودی بتوانیم همه آنچه را انتظار داریم محقق کنیم . کم کم پیش می رویم ، موانع را بر می داریم و تلاش می کنیم مشارکت دانش آموزان و والدین آنها را جلب کنیم. به طور کلی باید تلاش کنیم تفکرات را در خصوص رشته ها تغییر دهیم . چرا می شنویم که هر کسی می تواند در رشته هنر شرکت کند و هنرمند شدن خیلی راحت است . نه اصلا اینطور نیست . کسانی که در رشته هنر شرکت می کنند باید حتما ذهن ریاضی داشته باشند ، باید بتوانند موقعیت و تب و تاب جامعه را در مواقع مختلف تشخیص و تمیز دهند . هنر یعنی فرد روابط بین پدیده ها را درک کند . بداند چه وقت می تواند زنگ خطر را به صدا در بیاورد . به طور مثال هنرمندی که درست در این مسیر هدایت شده باشد می تواند آتشی را شعله ور تر کند و یا با آرامش تنشی را خاموش و با هنرش جامعه را نجات دهد . هنرمند باید خلاق باشد ، تهوری باشد و در استعداد هنری و ریاضی نخبه باشد .هنرمند باید درک روابط بداند . به همین اندازه در رشته علوم انسانی و تجربی هم باید دانش آموز دارای مولفه هایی باشد.نه اینکه برای جدی گرفتن علوم انسانی بیایند رشته اضافه کنند به آن ، دانشگاه های بیشتری را به آن اختصاص دهند . اهمیت دادن به رشته علوم انسانی به این معنا نیست که به لحاظ فیزیکی آن راگسترش دهیم ، باید افرادی را انتخاب کنیم که بتوانند در آینده شاخصه های این رشته را در جامعه عمل کنند و درک درستی از ظرفیت منابع انسانی داشته باشند . برای انتخاب نخبه در رشته علوم انسانی باید ریاضی ضریب هشت دهم داشته باشد چون ریاضی است که حل مسئله یاد می دهد ، ریاضی است که توسعه و تبیین و پیش بینی یاد می دهد .در حال حاضر در متوسطه دوم خوشه ها را آوردیم ، مثلا خوشه مهارت های زندگی ، که کار آفرینی درآن لحاظ شده است ، انسان و محیط زیست در آن آورده شده است و به انسان و بهداشت روان درآن پرداخته شده است . هم اکنون آموزش و پرورش به سمتی در حال حرکت است که بتواند این مباحث را میان دانش آموزان وبه طور کلی والدین آنها که با این تغییرات سخت کنار میآیند جا بیاندازد .در دوره متوسطه اول به سمت و سویی حرکت می کنیم که هدایت تحصیلی را به صورت فرآیندی ببینیم نه نقطه ای . ما امسال مجبور بودیم در نهم نقطه ای ببینیم . باید واقعیت ها را گفت . مجبور بودیم ، هدایت تحصیلی و مشاوره را ازمتوسطه دوم آوردیم به متوسطه اول . ساماندهی هفده هزار مشاور از یک مقطع به مقطعی دیگر اقدام راحتی نبود و این نا به سامانی هایی که به ظاهر مشاهده می شود را با خود به همراه داشت اما هر چه هست اقدامی کاملا اصولی است که با این روش می توانیم مدعی باشیم که تحولی بزرگ در بحث هدایت تحصیلی شکل داده ایم .

چه اقداماتی در این رابطه انجام دادید؛ روند این تغییر و تحول در وزارت آموزش و پرورش چگونه بوده است ؟

در این رابطه تیم مشاوران آموزش و پرورش پر تلاش ترین دوران کاری خود را پشت سر گذاشتند . این طرح می بایست در سراسر کشور اجرایی می شد و مشاوران آموزش و پرورش در دورترین نقاط ایران هم همین توضیحاتی را که من هم اکنون به شما دادم به دانش آموزان و تک تک والدین می دهند . در این حیث آموزشی برای معلمان هم دارند تا آنها را با چگونگی روند تغییر هدایت تحصیلی آشنا کنند. این طرح در عین گستردگی بسیار پر اهمیت و پر تنش بود که البته روزهای سخت آن سپری می شود و دستاوردهای اجرای آن را در سال های آینده می توانیم ببینیم . در هر صورت اقدامی است که در سند تحول بنیادین که از سوی مقام معظم رهبری تدوین وتبیین شده است ، آورده شده . هم اکنون هر تصمیمی که در وزارت آموزش و پرورش گرفته می شود مطابق است با منویاتی که در سند تحول بنیادین آورده شده و در این رابطه در تلاش هستیم تا مسائل مهم را با مباحث سند بنیادین گره بزنیم .

بسیاری از دانش آموزان و والدین آنها به حق و سهم 35 در صدی خود در هدایت تحصیلی اعتراض دارند. می گویند این سهم نمی تواند تاثیر مطلوبی بر وضعیت انتخاب رشته دانش آموز بگذارند و این حق در واقع از آن ها گرفته می شود.

اتفاقا این طرز تفکر اشتباه است . مقوله هدایت تحصیلی دموکرات ترین اقدامی است که آموزش و پرورش در حق دانش آموزان انجام داده است و این تفکر کاملا اشتباه است که دانش آموزان حق کمتری در انتخاب رشته دارند . در واقع بخشی که به امتیاز مشاور داده شده است همان بخش مهمی است که در نتیجه تعامل و مشورت با دانش آموز بدان پرداخته شده است . ما نخواستیم مثل گذشته عمل کنیم. ما هدفمان این است که با دانش آموز به تفاهم برسیم .

شما طوری عنوان می کنید که انگار آموزش و پرورش مدینه فاضله است ، این درحالی است که انتقادات فراوانی به این طرح داشته اند.

چه تلاش کنیم برای اینکه آموزش و پرورش مدینه فاضله بشود چه نه باید اظهار کنم برای اینکه ۱۰ سال آینده بتوانیم نتیجه مطلوبی از روند قوانین آموزش پرورش بگیریم باید الان تحول ایجاد کنیم، باید هم اکنون تلاش کنیم و از ریشه بسیاری از مباحث را تازه کنیم. در این راه هم آزمون و خطا رخ می دهد و هم انتقاداتی وارد می شود ، اما اینکه اصل ماجرا دچار نقصان باشد باید قاطعانه بگویم که اینطور نیست و نیاز به صبر دارد . اصلا شما چرا می گویید 35 درصد ، مگر نه اینست که در سالهای گذشته 50 در صد نمره موثر بود . هم اکنون نتیجه اش این شده که 560 هزار نفر پشت کنکوری داریم، بدون هیچ مهارتی . آنجا که صد در صد انتخاب انتخاب دانش آموز بود . شما بروید از همان دانش آموزان و والدینشان بپرسید ببینید چند نفر آنها از این وضعیت راضی هستند . باور کنید بیست درصد هم راضی نیستند و بسیاری از والدین مستاصل مانده اند ، با جوانی که دانشگاه قبول نشده و مهارتی هم نیاموخته باید چکار کنند. آنجا که ملاک تنها نمره 12 بود پس چرا اتفاق خوشایندی نیافتاد . ما تمام تلاشمان را کردیم که دانش آموزان و والدین را راضی کنیم. من به یقین به شما می گویم که در این مقوله تنها ده امتیاز دست مشاور است . 35 امتیاز که مربوط به نمرات دانش آموز است، سی امتیاز مربوط به آزمون استعداد و رغبت است که باز این هم دست دانش آموز است ، 5 امتیاز نظر والدین که روی هم می شود 70 امتیاز . 10 امتیاز از سوی معلم و ده امتیاز هم خود دانش آموز حق انتخاب دارد . بنابراین کمترین امتیاز دهی به مشاوران تعلق می گیرد و بیشترین امتیاز دهی دردست دانش آموز است . نهایتا 90 نمره دردستان دانش آموز است چه مستقیم چه غیر مستقیم .بحث دیگری که در این خصوص مطرح است تربیت مشاوران و تاثیر گذاری آنها در اعطای آن ده امتیاز است که البته تاثیر این ده امتیاز هم کم نیست در این خصوص نقش توسعه متوازن را هم جدی گرفته ایم . توسعه استانی و منطقه ای داریم . در هدایت تحصیلی خطی وجود ندارد . 12 انتخاب دارد . حتی در هدایت تحصیلی می توانیم تعیین کنیم که دانش آموزی که نمره زیر ده گرفته و نمی تواند رشته ای را انتخاب کند چه استعدادی دارد .مشاوران هدایت تحصیلی بر مبنای نمره زیر ده دانش آموز برای وی تعیین می کنند که دانش آموز می تواند خود را در آینده به سمت چه رشته ای سوق دهد و همین موضوع می تواند نقطه عطفی برای یک دانش آموز ضعیف به لحاظ نمره ای باشد اما از نظر هدایت تحصیلی صد درصد دارای استعدادها و رغبت های خاص خود است که شناسایی شده . توسعه متوازن جنس حرف هایش طور دیگری است . توسعه متوازن ربطی به هدایت تحصیلی ندارد . این را ظرفیت استانها تعیین می کند . در مرحله اول دانش آموز را با خودش می سنجند . بعد مورد توسعه متوازن پیش می آید . که دو مقوله جدا از هم هستند و در هر استان و منطقه به فراخور ظرفیت منطقه سنجیده می شود و دانش آموز ثبت نام می شود .

عکس‌ها: عارف طاهرکناره

۴۷۴۷

کد خبر 569523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 7
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 1
 • بی نام IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  8 0
  با سلام چرا دروغ میگویید شما سری به اداره آموزش و پرورش داراب بزنید میگویند ما فقط از روی تراز هدایت تحصیلی ثبت نام میکنیم اگر کسی معدل از 19/5 به بالا داشت جلسه میگیریم و یک کاری برایش انجام میدهیم . میگویید مشاور ، مشاوری که دانش آموز و والدین او را ندیده چگونه نمره هدایت تحصیلی داده است
 • بی نام IR ۱۴:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
  7 1
  عزیز من مشکل در دانشگاهه از بس ظرفیت مهندسی رو زیاد کردید مهنسها بیکارن و کسی رغبت نمیکنه بره ریاضی و محاله که این مساله درست بشه شما امسال دیدین که دانشجوس سال سوم مهندسی برق شریف اومد کنکور امتحان داد نفر اول تجربی شد همه میخان برن پزشکی. اگر اون بلا رو سر مهنسها نیاورده بودین الان وضغع این نبود حق دانش امئزان هم هست که برن پزشکی بخونن چون اینده داره کدوم ادمی میاد خودش رو درگیر دروس سخت ریاضی میکنه که بره مهندسی که اونم در دانشگاه سخته که اخرش هم بیکر باشه؟ رشته های دیگکه به نظر من کامل تعطیل خواهئد شد چون فایده ای ندارن
 • نیما IR ۰۳:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
  2 0
  اینکه حق انتخاب رو به بهانه توسعه متوازن بگیریم اصلا درست نیست.کدوم توسعه متوازن؟کدوم سیاست آموزش و پرورش تابحال صحیح بوده؟ مدام آزمون و خطا .این نکته کاملا فراموش شده که باهر تصمیم نادرستی آینده تعداد زیادی از بچه ها تحت تاثیر قرار میگیره.فقیر و غنی از دونوع سیستم آموزشی بهره مند هستند و آموزش دولتی در پایین ترین سطح قرارداره.دروغ کافیه.
 • حسن IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
  6 0
  کسی حوصله گوش کردن به این حرف های قشنگ را ندارد چه برسد که بخواهد سرنوشت فرزند خود را به این گونه حرفهای بی پایه پیوند دهد.
 • بب A1 ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
  1 0
  آموزش پرورش
 • بی نام A1 ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
  3 0
  با سلام به ایشان به گوئید در کجای برنامه توسعه ششم براین بند تاکیدشده اگر ایشان وکیل مردم هستند که در مورد آینده شان تصمیم بگیرند ازایشان که مدعی امور تربیتی می با شندبپرسیداولاً آیا دانش آموزی که به اجبار به رشته ای که علاقه نداشته هدایت می شود باشوق در رشته ای که دوست ندارد دست به مطالعه می زند ثانیاًکو کار و بازار کار که کسی با فارغ التحصیلی در رشته فنی جذب بازار کار شود ثالثاً وضعیت جذب دانش آموزان فنی و حرفه ای را نیز در کنکوربرای والدین تجزیه و تحلیل کنند چرا در اکثر رشته های فنی فارغ التحصیلان رشته تجربی و ریاضی جذب می شوند نه فارغ التحصیلان فنی و حرفه ای
 • دات کام A1 ۱۷:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۲
  2 0
  صحبت ها نشون میده این آقا تو ایران نیست احتمالا "کشور نیروی ماهر کار می‌خواهد؛ تکنسین و متخصص می‌خواهد همه اینها باید باشند" کجا میخواد؟ پس چرا استخدام نمیکنید؟ چرا نیرو نمیگیرید؟چرا با کلی تبایغ رسانه ای توی مثلا رشته من توی شهر خودم حتی 1 نفر هم نمیگیرید توی همین آزمون امسال؟ شما خوبین؟ آخه وقتی به زور مجبور میکنید بره رشته فنی آیا تضمین درآمد هم بهش میدین؟ درثانی کو کار؟ دارین خودتون رو گول میزنید؟ ایشون فکر میکنه اکثر اینایی که پشت کنکورن دانش آموزن "