اوباما اعلام کرد که از سیاست روسیه در مقابل ایران رضایت دارد و این در حالی است که مردان کرملین تنها در یک ماه گذشته 20 مرتبه به اجتناب ناپذیر بودن تحریم ها علیه ایران تاکید کرده بود.

به گزارش خبرآنلاین، باراک اوباما روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون روسیه، همکاری میان روسیه و آمریکا برای اعمال فشار به ایران را بسیار مثبت و سازنده دانست و با این اعلام رضایت به نوعی به رقیب جهانی خود پیغام داد که در مورد ایران همین موضع را ادامه بدهد.

به نظر می رسد آنچه که سبب تقدیر و رضایت آمریکایی ها از روسیه می شود، اظهارات مقامات روسی برای موافقت با تحریم های بیشتر علیه ایران می باشد که حتی از همتایان اروپایی خود که سابقه قدیمی تری در مخالفت با پرونده هسته ای ایران دارد هم پیش افتادند.

نگاه به اظهارات مردان کرملین در مورد ایران در یک ماه گذشته نشان می دهد که هرچند پرونده هسته ای ایران در جریان مذاکره با تحول جدیدی نبود اما کرملین در حال گذشتن از موقعیت های حساس دیپلماسی بود و در این میان هرچند که به حل مناقشه پرونده هسته ای ایران از راه دیپلماتیک تاکید می کرد اما در موقعیت های مختلف با صدای غربی بارها تحریم های بیشتر علیه ایران را اجتناب ناپذیر دانست.

دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه، بیستمین اظهار نظر را در مورد اجتناب ناپذیر بودن تحریم ها علیه ایران در یک ماه گذشته روز 7 اردیبهشت ماه ( 27 مارس) ثبت کرد درحالیکه پیش از این 7 مرتبه دیگر نیز از 7 فروردین تا 7 اردیبهشت (27 مارس تا 27) این موضع را تاکید کرده بود ؛ این درحالی است که سرگئی لاوروف، وزیر خارجه به همراه سرگی ریبکوف، معاون و آندره نسترنکو سخنگوی وزارت خارجه این کشور نیز در یک ماه گذشته بیش از 12 مرتبه در مورد اجتناب ناپذیر بودن تحریم های ایران سخن گفتند.

برای تحلیل در خصوص اینکه چرا اکنون آمریکا از موضع روسیه در قبال ایران تجلیل و حمایت می کند باید موضع کرملین در مورد پرونده هسته ای ایران و تحریم های بیشتر را از چند جهت بررسی کرد؛ اول اینکه تاکنون از مواضع ایران هیچ دفاع یا انتقادی نکرده است و حتی در مورد استفاده صلح آمیز از فن آوری هسته ای نیز اظهار نظری از مقامات روسی شنیده نشده است، اما رئیس جمهور این کشور در جریان سفر به واشنگتن برای شرکت در همایش امنیت هسته ای، فعالیت هسته ای ایران را شفاف ندانست.

از سویی برای غربی ها هم پوشیده نیست که کرملین مسئله ارتباط با ایران و تعامل با غرب را از نیازهای استراتژیک خود می داند، بنابراین از یک سو تحریم های بیشتر علیه ایران را ناکارآمد و راه حل دیپلماتیک را بهترین راه حل می داند و از سویی دیگر اعلام می کرد با تحریم ها یی در چارچوب تعهدات آژانس یا منشور سازمان ملل موافق است.در این میان به نظر می رسد غربی ها امیدوار هستند بتوانند روسیه را برای حمایت از مواضع خود نگهدارند.

به نظر می رسد از اواخر ماه مارس به تدریج در اظهارات مقامات روسی چرخش به مواضع غرب در مورد ایران با اجتناب ناپذیر بودن تحریم های بیشتر و توصیه به ایران برای انعطاف پذیری در پرونده هسته ای شنیده شد.

نگاهی به رخدادهای سیاسی یک ماه گذشته روسیه نشان می دهد، روسها پر تلاش ترین ماه را برای نزدیکی به غرب و حفظ ارتباط با ایران را داشته اند و رخداهای سیاسی این همسایه شمالی چندان هم با چرخش تدریجی آنها بی ارتباط نبوده است.

7 فروردین (27 مارس)، همزمان با برگزاری اجلاس سران اتحادیه عرب ، مدودف در نامه ایی به سران این اتحادیه تحریم را راه حل مناسبی برای مسئله هسته ای ایران ندانست اما اعمال تحریم های بیشتر را غیر ممکن نخواند.

در این پیام رئیس جمهور روسیه علاوه بر حفظ موضع دوگانه در مورد تحریم علیه ایران، به نوعی با اعلام مواضع کشور خود به اعراب در واقع بخشی از فعالیت مقامات غربی برای رایزنی با کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد پرونده هسته ای ایران را به عهده گرفت.

12 فروردین(اول آوریل)، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه با اعلام اینکه تحریم ها علیه ایران باید متمرکز و هدفمند باشد به نوعی پیام موافقت خود با تحریم ها به غرب را داد و روز 18 فروردین (7آوریل)، در حالیکه یک روز به امضاء این قرار داد استارد 2 میان روسیه و آمریکا مانده بود، وزیر خارجه روسیه نیز به غرب اطمینان داد، مدودف اعمال تحریم علیه ایران را حذف نمی کند.
البته یک روز قبل از قرار داد استارد 2 هیاتی از مقامات و مسئولین رژیم صهیونیستی مهمان روسها بودند تا در گفتگو با مشاوران مدودف و نمایندگان دومای روسیه، تصمیم گیران این کشور را در مورد اعمال تحریم علیه ایران متقاعد کنند.

19 فروردین (8 آوریل)، دو قدرت بزرگ هسته ای جهان از شرق و غرب در پراگ مقابل هم نشستند و با امضاء قرار داد استارد 2 یکدیگر را به کاهش سلاح هسته ای متعهد کردند تا به رویای روابط گرمتردیپلماتیک و کاهش تهدیدات نظامی علیه یکدیگر نزدیک شوند.

در این روز مقامات روسی همگام با همتایان آمریکایی خود در مورد پرونده هسته ای ایران و اعمال تحریم های بیشترسخن گفتند اما با ادبیات و حفظ ملاحظات خود؛ مدودف در این روز برنامه هسته ای ایران را شفاف ندانست و تحریم ها را نا ممکن نخواند و در حالیکه ریباکوف و نسترنکو در مسکو مجددا به راه حل دیپلماتیک در پرونده هسته ای تاکید و تحریم ها را با در نظر گرفتن شرایطی قبول کردند.

23 فروردین(19 آوریل)، رئیس جمهور روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی A.B.C آمریکا با بیان اینکه برنامه هسته ای ایران باید شفاف و مشخص باشد اعلام کرد تحریم های بیشتر علیه ایران باید هوشمند باشد و یک روز بعد در جریان سفر مدودف به واشنگتن برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته ای معاون و سخنگوی وزارت خارجه این کشور نیز مواضع کرملین در مورد اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را مطرح کردند.

25 فروردین(14 آوریل)، مدودف طی سخنانی در انستیتو بورکینز واشنگتن مجددا به غربی ها اطمینان داد که در تحریم های بیشتر علیه ایران با آنها همراه است، درحالیکه با اعلام ترجبح دادن به راه حل دیپلماتیک به ایران توصیه می کرد در موضع پرونده هسته ای عقب نشینی کند تا گزینه تحریم انتخاب نشود.

26 فروردین(15 آوریل)، در حالیکه مدودف در کرملین با همتای آرژانتینی خود کنفرانس مطبوعاتی مشترک داشت، ریبکوف در تهران در اجلاس خلع سلاح هسته ای حضور داشت؛ در این روز هر دو مقام روسی به خبرنگارها گفتند امیدوارند گفتگو های بیشتر در پرونده هسته ای نتیجه بخش باشد اما در صورت به نتیجه نرسیدن تحریم ها اجتناب ناپذیرند.

27 (16 آوریل)، رئیس جمهور کرملین اعلام کرد ایران در پرونده هسته ای مشکل ایجاد می کند و در 2 اردیبهشت(22 آوریل)، وزیر خارجه کرملین به رهبرای ایران توصیه کرد برای حل مسئله هسته ای که بیش از حد پیچیده شده است تلاش کنند،همانطوری که ریبکوف در گفتگو با خبرآنلاین از مقامات ایران خواسته بود در پرونده هسته ای انعطاف پذیری بیشتر داشته باشند درحالیکه چنین توصیه و پیشنهادهایی به غرب نشده بود.

7 اردیبهشت(27آوریل)، روز سه شنبه یک روز پس از مذاکرات متکی با آمانو، مدیرکل آژانس که رسانه های غربی این مذاکرات را بی نتیجه خواندند، مدودف در حالیکه رفتار ایران را غیر مسئولانه می خواهند برای بیستمین بار موضع خود در مورد تحریم های بیشتر را مطرح کرد.

به نظر می رسد، تجلیل باراک اوباما از یک سو تشویق روسیه برای ادامه موضع خود به نظر می رسد و از سویی دیگر تلاش برای همراهی چین در اعمال فشار بیشتر به ایران.

 جدول . روسیه . تحریم

کد خبر 60686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 8 =