«خبرجنوب» نوشت: هزینه بالای خدمات دندانپزشکی باعث شده به جای درمان، مردم فارس اقدام به کشیدن دندان هایشان کنند.

«لبخند بزنید تا دندان های زیبایتان بهتر دیده شود»؛ این جمله در کنار لبخندی زیبا با تصویر یک خمیر دندان و مسواک درهممیآمیزد تا هم تبلیغی باشد باشد و هم مردم را ترغیب به بهداشت دهان و دندان کند. آمار اما چیز دیگری می گوید؛ به رغم این تبلیغات، این طور که معلوم است به صورت سرانه هر ایرانی دست کم یک دندان پوسیده در دهان دارد. نگهداری نه چندان مناسب دندانها و کم توجهی به رعایت بهداشت و دندان و هزینه های بالای خدمات دندانپزشکی کاری کرده که بسیاری از ایرانیان به سادگی نتوانند این خدمات را دریافت کنند.
93 درصد هزینه های دندانپزشکی از جیب مردم پرداخت مي شود
فراهم کردن بستر پیشگیری از بیماری های دهان و دندان و یا درمان این بیماری ها نه تنها در استان با مشکلات بسیاری روبرو است. از جمله این مشکلات، گران بودن درمان و همچنین نبود بیمه حمایتی مناسب و ... است. در این میان دکتر نوید ناصری رئيس انجمن دندانپزشكى ايران شعبه فارس درباره تاریخچه روز دندانپزشک می گوید: خدمات دندانپزشكى و خدمات بخش سلامت دهان و دندان از كل نظام سلامت، همچون فرزند خواندهاى كه مورد بى مهرى نامادرى نامهربانى قرار مى گيرد، از سوى صنعت بيمه و به ویژه بيمههاى پايه، درسالهاى گذشته مورد كمتوجهى قرار گرفته است.
او ادامه می دهد: مردم بالغ بر ٩٣ درصد هزينه خدمات دندانپزشكى و سلامت دهان و دندان را از جيب خود پرداخت مىکنند و كمتر از ٧ درصد را بيمه ها قبول كرده اند كه اين ميزان نيز بيشتر به ترغيب بيماران جهت كشيدن دندان هايى كه معمولا قابل نگهدارى هستند، مى شود.رئيس انجمن دندانپزشكى ايران شعبه فارس می گوید: با توجه به اين كه هدف از تأسيس صنعت بيمه بر پيشگيرى از معلوليت و نقص عضو مى باشد، متأسفانه سال هاى سال است كه دندانپزشكى دچار خلاف هدف و منظور شده است و با تحت پوشش قرار دادن كشيدن دندان به جاى ترميم، عصب كشى و ساير درمان هايى كه مانع كشيدن دندان هاى قابل نگهدارى مى شوند، بيماران را به سمت كشيدن اين دندان ها ترغيب کرده اند.
به گفته ناصری سالانه در كشور در مرکز های دندانپزشكى دولتى كه كمتر از ١٠ درصد كل خدمات دندانپزشكى را ارائه مى دهند، از ٢ ميليون دنداني كه دركشور كشيده مى شود سهم استان فارس حدود چند صد هزار دندان مى شود در حالي كه طبق برخى پژوهش ها، حدود دو سوم اين دندانها قابل نگهدارى بوده و به دلايل هزينه بالا و نبود حمايت بيمه، محكوم به كشيدن مى شوند.
ناصری می گوید: هيچ توجيهى براى اين ميزان از معلوليت و نقص عضو عمدى گسترده در بخش دهان و دندان، به نفع صنعت بيمه وجود ندارد درحالي كه شرايط پيشگيرى از اين معلوليت ها با انجام اقداماتى حمايتگرانه از سوى بيمه ها وجود دارد.
وی ادامه می دهد: مهمتر از حمايت هاى درمانى بيمهها در بخش دهان و دندان، بايد اقدامات پيشگيرانه همراه با فرهنگ سازى در ابعاد سلامت دهان و دندان توسط بيمه ها اجرايى شود.
این پزشک متخصص میافزاید: بحث نظارت سيستماتيك، قانونمند و همراه با اخلاق مدارى در صنعت بيمه، مى تواند مشكلات تجربه شده گذشته را برطرف سازد و در عمل امكان اين بهره مندى را براى مردم فراهم سازد.او می گوید: اگر فكرى براى صنعت بيمه دندانپزشكى كشور و استان نشود، سال به سال شاهد کاهش شاخص هاى سلامت دهان و دندان خواهيم بود.به باوررئيس انجمن دندانپزشكى ايران شعبه فارس موضوع مهم ديگر، نهادينه كردن اصول رعايت بهداشت دهان و دندان در اقشار مختلف مردم با صرف هزينه هاى لازم و همت بخش هاى مختلف همچون رسانه ها، تمام دستگاههاى آموزشى همچون وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن آورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است كه بايد به صورت يك عزم ملى درآيد.او اضافه می کند: موضوع تعرفه دندانپزشكى كه به دليل تنوع زياد و جزئيات درمان هاى مختلف و ورود تكنولوژی هاى نوين در دندانپزشكى كه اكثراً هزينه بر و گران هستند، هنوز به صورتى جامع، كامل و مشخص تدوين نشده است كه بتوان آن را براى كل كشور اجرايى كرد.
ناصری ادامه می دهد: با اين وجود، نزديك به يك دهه است كه در استان فارس و شهر شيراز چنين تعرفهگذارى با هماهنگى دستگاههاى مختلف از جمله دانشگاه علوم پزشكى، انجمن دندانپزشكى و سازمان نظام پزشكى و با لحاظ شرايط اقتصادى و اجتماعى منطقه، صورت پذيرفته است كه البته خالى از ایراد هم نيست، ولى در مجموع جهت هماهنگ تر كردن و تا حد امكان قانونمندتر كردن تعرفه خدمات متنوع دندانپزشكى، مفيد و مؤثر بوده است.
رئيس انجمن دندانپزشكى ايران، شعبه فارس می گوید: از سوى ديگر با اين كار، ميزان سردرگمى مراجعين به مطب هاى متفاوت نيز كاهش يافته است. در سال هاى اخير، با در اختیار قرار دادن بودجه مناسب به بخش دندانپزشكى در سيستم دولتى و دانشگاه علوم پزشكى، گام هاى مؤثرى در جهت بالا بردن شاخص هاى سلامت در بخش دهان و دندان نسبت به استانهاى ديگر برداشته شده است.
وی می افزاید: اميدواريم اين روند ادامه يابد و سطح بهداشت و شاخصهاى سلامت دهان و دندان مردم در استان فارس به ميزان چشمگيرى بالارود تا كمتر شاهد درد و رنج بيماران از مشكلات دندانپزشكى باشيم.رئیس انجمن دندانپزشكى ايران ، شعبه فارس ادامه می دهد: اين مسئله با تداوم در اختیار قرار دادن بودجه به مراكز دولتى و خريد خدمت از دندانپزشكان بخش خصوصى مىتواند روندى پايدار و نتيجه بخش به خود گيرد وگرنه فقط به عنوان كسب موفقيت هايى کوتاه مدت در تاريخ استان ثبت مى شود.
شمار بالای دانش آموختگان دندانپزشکی
در این میان دكتر على امامى، نايب رئيس انجمن دندانپزشكى ايران، شعبه فارس می گوید: مشکلات جامعه دندانپزشكى را در چند حوزه مى توان بررسى كرد . در زمینه كمى در سال هاى گذشته شاهد افزايش تعداد دانشكدههاى دندانپزشكى در سطح كشور بودهايم، اين امر به همراه ورود بيش از حد انتظار، فارغ التحصيلان خارج از كشور در اين رشته منجر به افزايش ناگهانى تعداد دندانپزشك در كشور شده است .
او ادامه می دهد: طبق آمار ها هم اکنون تعداد دندانپزشكان داراى مجوز فعاليت بيش از استاندارد موجود جهانى، به جمعيت، است. اما متاسفانه با اين افزايش كمى پرسرعت هنوز نحوه توزيع خدمات دندانپزشكى در كشور دچار مشكل است به نحوى كه مناطق محروم، از كمبود دندانپزشك و خدمات سلامت دهان و دندان رنج مىبرند در حالي كه در كلان شهرها با تعداد دندانپزشكان افزون بر نياز جمعيتى مواجه مى باشيم.
به باور امامی از سوى ديگر آموزش دندانپزشكى در كشور كاملا درمان محور بوده و بحث بهداشت، پيشگيرى و سلامت از سوى مسئولان اين حوزه مورد بىمهرى قرار گرفته است.
نايب رئيس انجمن دندانپزشكى ايران ، شعبه فارس می گوید: برخی كشور هاى پيشرفته با سياست هاى بهداشتى بلند مدتى كه از سالهاى پيش دنبال كرده اند، امروزه تا حد زيادى موفق به كنترل ميزان پوسيدگى دندان شده اند. تا جايى كه در اين كشور ها شاهد تعطيلى دانشكده هاى دندانپزشكى
شده ایم.وی می افزاید: مساله ديگرى كه در اين حوزه شاهد آن هستيم، نداشتن پوشش بيمه اى خدمات دندانپزشكى توسط صنعت بيمه كشور و استان است كه همين مسئله موجب نبود دسترسی كافى قشر متوسط جامعه به درمان هاى دندانپزشكى شده است.
به گفته امامی تعرفه هاى دندانپزشكى کشور ما در مقايسه با تعرفه هاى جهانى بسيار پايينتر مىباشد این در حالى است كه هزينه هاى مواد و تجهيزات كاملا بر مبناى نرخ ارز محاسبه مىگردد.
اما با توجه به متوسط درآمد خانواده ها همين تعرفه هاى موجود هم براى خانواده هاى كم درآمد قابل پرداخت نيست .
او ادامه می دهد: نبود حمايت صنعت بيمه موجب سود جويى برخى شركت ها شده كه تحت عنوان تخفيف گروهى اقدام به فروش كارت هايى تحت عنوان جعلى بيمه دندانپزشكى کرده اند. تنها راه بهره مندى همه افراد جامعه از خدمات سلامت دهان و دندان پوشش مناسب بيمه اى است كه با تعامل صنعت بيمه و بخش درمانى دولتى و خصوصى قابل انجام خواهد بود .
نقطه ابهام در طرح دندانپزشک خانواده
این پزشک متخصص می گوید: در ارتباط با طرح دندانپزشك خانواده، نقاط ابهامى وجود دارد كه اظهار نظر در مورد آن را دشوار می کند. كليات اين طرح شامل ايجاد نظام ارجاع و سطح بندى خدمات بدون شك تاثير مثبتى خواهد داشت؛ آنچه باعث نگرانى فعالين صنفى حوزه دندانپزشكى شده است، شیوه اجراى طرح و تامين زير ساخت هاى لازم از جمله نيروى انسانى، تجهيزات و مواد مصرفى است.
او ادامه می دهد: با توجه به همه مشكلات موجود همكاران دندانپزشك كشور ما و به ویژه دندانپزشكان فعال در شهر شيراز از توانمند ترين اقشار جامعه
پزشكى اند که در حوزه درمانهاى نوين دندانپزشكى نظير ايمپلنت همگام با پيشرفت هاى جهانى، درمان هاى به روز در شهر ما ارائه مى دهند تا جايى كه هموطنان ساكن كشور هاى اروپايى و آمريكايى و اتباع ساير كشور ها جهت درمانهاى دندانپزشكى خود به شهر شيراز مراجعه مى كنند و از دانش و تجربه همكاران ما بهره مند مى شوند.

46

کد خبر 653766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =