۰ نفر
۱۹ تیر ۱۳۹۶ - ۰۵:۲۰
اوضاع برق واقعا بحرانی است؟

رییس کمیته صادرات سندیکای صنعت برق می گوید:«ما فقط از ٢٢٠ ساعت پیک مصرف تابستان عبورکردیم و عملاً براى ٨٥٤٠ ساعت باقیمانده سال ظرفیت آزاد و بلااستفاده داریم.اگر تلفات شبکه کم شود مثل این‌است که همان میزان به ظرفیت تولید اضافه شده است. »

خاطره وطن‌خواه: گروهی می گویند، ضرب المثل چراغی که به خانه رواست...حالا برای صادرات برق صدق می کند،آنهم درست در روزهایی که مصرف رکورد زده و احتمال خاموشی در برخی ساعات شبانه روز وجود دارد. این روزها نگرانی دولت افزایش مصرف برق است.گرمای بی سابقه امان بریده و شبکه برق در سراسر کشور در شرایط ریسک کامل قرار گرفته است. گزارش‌ها نشان می دهد، در برخی کلان‌شهرها و البته تهران روند مصرف به شدت رو به افزایش است.وزارت نیرو و شرکت توانیر، بارها خواستار کاهش مصرف در ساعات پیک مصرف برق شده اند. با این حال تاکنون رکورد مصرف برق با مصرف بیش از 55 هزارمگاوات زده شده است.هشدارها بیشتر ازاین جهت است که اگر این روند مصرف ادامه یابد،ممکن است در ساعاتی از شبانه روز شاهد قطع برق باشیم.موضوعی که خیلی ها را نگران کرده است. اینکه چرا مصرف بالا رفته و چرا کمبود برق در شبکه توزیع اتفاق افتاده،موضوع کافه خبری است که طی آن به مشکلات صنعت برق پرداخته ایم.از صادرات برق شروع کردیم و به کاهش تولید و سرمایه گذاری در این صنعت رسیدیم. گفت وگو با این پیام باقری رییس کمیته صادرات سندیکای صنعت برق و رییس کمیسیون انرژی فدراسیون صادرکنندگان انرژی را بخوانید:

افزايش مصرف برق و صرفه جويي در مصرف بحث داغ اين روزها است.اخيرا وزارت نيرو اعلام كرده كه اگر مردم‌حداقل 10 درصد صرفه جويي كنند، امكان سرمايه گذاري 20 هزار ميليارد تومان در اين صنعت وجود دارد.از سويي موضوع قطع برق هم هشدار داده مي شود.اين هشدارها اين سئوال را ايجاد مي كند كه اگر ما كمبود برق داريم،چرا برق را صادر ميكنيم خصوصا امسال كه گرماي هوا هم تشديد شده است؟

صادرات و واردات برق اتفاقا يكي از راهكارهاي خروج از بحران كمبود برق با سرمايه گذارى به مراتب كمتر است مشروط بر اينكه موانع ورود بخش خصوصي به اين موضوع برداشته شود. بحران كمبود برق پديده جديدى نيست و هر سال با گرم شدن هوا و استفاده فراگير از وسايل سرمايشى پيك مصرف وجود دارد. ايام پيك مصرف در طول سال حدود 220 ساعت در طول تابستان است كه ما را با بحران كمبود برق و تهديد خاموشى مواجه مي كند.با هر يك درجه افزايش دما بين 500 تا 700 مگاوات افزايش مصرف خواهيم داشت . در تابستان امسال با گرماي غيرقابل پيش بيني و زودتر از موعد مواجه شديم، لذا اين بحران زودتر از سنوات قبل بوقوع پيوست كه منجر به افزايش ميزان مصرف شده است.

در سال‌هاي گذشته پيك مصرف اواخر تيرماه و اوايل مرداد ماه اتفاق مي‌افتاد اما بدليل گرماى زودرس و البته متوسط دماى بيشتر از گذشته ، امسال زودتر به ساعات پيك مصرف رسيديم به گونه اى چهاردهم تير ماه امسال با مصرف 55 هزار چهارصد مگاوات يعني ٦٠٠٠ مگاوات بيشتر از سال گذشته در چنين روزى شاهد بالاترين ركورد مصرف برق بوديم. رشد مصرف هميشه در كشور معضل بوده و پديده جديدي نيست، اما با فشار يكطرفه به مصرف كننده مساله حل نمي‌شود . ترديدي نيست كه شدن انرژي در كشور ما بالاست،اما علت اصلى ارزان بودن منابع انرژى ما از جمله برق است. متوسط قيمت فروش برق در ايران كمتر از ٢ سنت است كه در مقايسه با قيمت‌هاي جهاني در رده ارزان ترين ها قرار دارد.

امروز قيمت برق در اروپا بين 10 تا 15 سنت است.در برخى كشورها حتى بيشتر بنابراين ما كشور مصرف گرايي در حوزه انرژي هستيم كه بايد اين رويه را تغيير دهيم و صرفه جويى اين منابع ارزشمند خدادادي را در دستور كار قرار دهيم. ولی به موازات اقداماتي هم بايد توسط مسئولين و دستگاه هاى ذيربط صورت پذيرد كه ارتباطي به صرفه جويي ندارد.حال آنکه بيش از آن و بطور اثرگذار در مديريت بحران كمبود برق در ساعات پيك به كمك ما مي‌ايند .در سالهاي اخير به طور متوسط 6 درصد افزايش مصرف برق در كشور داشته ايم. البته امسال در مقاطعي اين رشد تقاضا به 10 درصد هم رسيد.از ابتداي سال تاكنون بين 7 تا 8 درصد افزايش مصرف گزارش شده، يعنى بيش از متوسط سالهاي اخيردر حالي‌كه هنوز صنعت ما در شرايط اوج دوران رونق قرار ندارد.

يعني معتقديد اگر صنعت به رونق برسد،سطح مصرف بالاتر هم خواهد رفت؟

بله، قطعاً اين اتفاق خواهد افتاد. بنابراين بايد براي اين كمبود هم چاره انديشي اساسي كرد.شما به صادرات برق اشاره كرديد كه اتفاقا يكى از راهكارهاى عملى همين صادرات برق يا بعبارت دقيقتر تبادل و تجارت برق است يعنى صادرات و واردات و ترانزيت برق . متاسفانه امروز تبادل برق ما در قياس با ظرفيت هاى توليد كشور بسيار ناچيز است و همان ميزان ناچيز هم متعلق به بخش دولتي است.در حال حاضر در خوشبينانه ترين ٢٠٠٠٠ مگاوات تبادل برق با كشورهاى همسايه داريم كه 1400 مگاوات ان صادرات و 600 مگاوات ان واردات برق است و از اين 1400 مگاوات صادرات حدود1000 تا 1100 مگاوات آن فقط به كشور عراق صادر مي شود.

مي‌دانيد كه وزارت نيرو مطالبات زيادي هم از اين بابت از اين كشور دارد كه به سختي وصول مي شود.حتي در مقطعي برق عراق را قطع كردند تا توانستند بخشي از مطالبات را وصول كنند،با این حال هنوز وزارت نيرو حدود 800 ميليون دلار همچنان طلبكار است. شبكه برق ما به تمام كشورهايي كه با آنها مرز خاكي داريم متقل است.با دو كشور آذربايجان و ارمنستان مبادله برق داريم يعني هم صادرات برق داريم هم واردات.از تركمنستان هم فقط برق وارد مي كنيم و به كشورهاى عراق ، تركيه ، افغانستان و پاكستان هم صادرات برق داريم اما نكته اينجاست كه با توجه به 76 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده و ظرفيتها و توانمندي‌هاى صنعت برق كشور ، ٢٠٠٠ مگاوات مبادلات برق با كشورهاي همسايه عدد بزرگي نيست.اين در حالي است كه در همه برنامه هاي بالادستي به موضوع تبديل شدن كشور به قطب برق منطقه بعنوان نقطه ثقل مركز بازار برق اشاره شده است.

در برنامه ششم وزارت نيرو مكلف شده به گونه اي برنامه ريزي كند كه ارتباط الكتريكى ايران با تمام كشورهاي همسايه برقرار شود.البته با كشورهايي كه مرز خاكي داريم،اين ارتباط برقرار است،اما با ساير كشورها  هنوز اين ارتباط برقرار نشده است. تبديل شدن به قطب برق منطقه در سياست هاي اقتصاد مقاومتي هم مورد تاكيد قرار گرفته است.حال آنكه با 2 هزار مگاوات تبادل برقي حتما فاصله زيادي با اين هدف داريم. شايد اين سوال مطرح شود كه اين موضوع چه تاثيرى بر بحران تقاضاي برق در ساعات پيك مصرف دارد؟ پاسخ این است که پوشش 6 درصد رشد مصرف برق مستلزم اين است كه سالانه 5000 مگاوات نيروگاه جديد احداث شود و متناسب با ان خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع گسترش يابند كه به‌عبارتي به 18 تا 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد براي اين امور نياز است.

اين منابع در حال حاضر در اختيار وزارت نيرو قرار ندارد. وزارت نيرو امروز فقط به نيروگاه داران بخش خصوصي كه بيش از پنجاه درصد برق را توليد مي‌كنند، 14 هزار ميليارد تومان بدهي دارد. اين سرمايه گذارى سنگين صورت مي‌گيرد كه ما فقط از ٢٢٠ ساعت پيك مصرف تابستان عبور كنيم و عملاً براى ٨٥٤٠ ساعت باقيمانده سال ظرفيت آزاد و بلااستفاده داريم. در زمستان سال گذشته حداكثر بارى كه از شبكه گرفتيم حدود ٣٣٠٠٠ مگاوات بود. يعنى تقريباً ٢٠٠٠٠ مگاوات كمتر از پيك تابستان سال قبل ، به‌عبارتى حتى فارغ از رويكرد احداث نيروگاه جديد و صادرات برق آن ، حتى اگر ١٠٠٠٠ مگاوات را براي ذخيره و اورهال نيروگاه ها در زمستان در نظر بگيريم ، امكان صادرات الباقى ١٠٠٠٠ مگاوات برق مازاد در زمستان را به همسايگان شمالى داريم كه اتفاقا پيك مصرف انها در فصل سرما است چون سيستم گرمايشى انها عمدتاً بر پايه برق است.

عراق ، پاكستان ، افغانستان ، كشورهاى حاشيه خليج فارس و حتى كمى آنطرف تر لبنان ، سوريه و هندوستان هم از ما درخواست برق دارند. به‌عبارتي در مورد يك كسب و كار حداقل در كوتاه مدت ١٠ ميليارد دلاري بلكه بيشتر صحبت مي‌كنيم كه نه تنها تقويت توليد داخلي و اشتغال‌زايي را به دنبال دارد، بلكه به كسب ارزش افزوده مناسب و درآمدهاى ارزي متنابه براي كشور منجر خواهد شد. ضمن اينكه با وابسته شدن كشورهاى همسايه و منطقه به برق ايران ، قدرت چانه زني دستگاه ديپلماسى كشور نيز در عرصه بين المللي بالا مي رود. بنابراين اگر شبكه تبادل برق با همسايگان شمالى را پيش از اين توسعه داده بوديم و از طريق آذربايجان و ارمنستان و گرجستان به شبكه برق روسيه متصل شده بوديم و اگر ميزان صادرات برق به كشورهاي همسايه را با ورود بخش خصوصي و سرمايه گذار به اين عرصه گسترش داده بوديم ، امروز نگران عدم وجود منابع مالى براى سرمايه گذاري هاي سنگين جهت احداث نيروگاه هاي جديد و متعاقبا بحران خاموشى در فصل گرما نبوديم و برق را وارد مي‌كرديم.

در زمستان هم مازاد برق را به اين كشورها صادر مي‌كرديم، چراكه ما از همه مولفه هاي لازم براي تبديل شدن به قطب برق منطقه برخورداريم. اولاً انرژى ارزان و وافر براى توليد برق رقابتى در اختيار داريم. ثانيا از موقعيت جغرافيايي ممتاز برخورداريم. يعنى هم اختلاف دما از شمال به جنوب و هم اختلاف افق از شرق به غرب داريم. ثالثا در مركز منطقه اي قرار گرفتيم كه با حدود ٥٠٠ ميليون نفر جمعيت ، تقاضاي بالايي براي برق دارند و رابعا بخش خصوصي صنعت برق كشور از  توانمندى و ظرفيت هاي اجراي قابل توجهى بهره مند است ، هيچ كشور ديگرى را پيدا نميكنيد كه همزمان همه اين خصوصيات را داشته باشد. بنابراين يكى از راه هاى پوشش تقاضاى بالاي كشور و عبور از چالش ساعات پيك ، رفع موانع ورود بخش خصوصى به موضوع توسعه تبادل برق با كشورهاي هميايه و منطقه بعوض صرف هزينه هاي سنگين براي احداث نيروگاه هاي جديد است.

چرا با وجود مزیت هایی که ذکر کردید، زيرساخت هاي اين ارتباط فراهم نشده است؟

زيرساخت زماني مهيا مي شود كه وزارت نيرو و توانير احساس نكنند كه سرمايه گذار و بخش خصوصي رقيب آنها هستند. چراكه اصلا اينطور نيست. بخش خصوصي چشم داشتي به آنچه امروز در حال تبادل است، ندارد بلكه موضع ما مازاد بر ميزان مبادلات كنوني است؛ يعني مازاد بر ٢٠٠٠ مگاوات . به‌عبارتي منظور همان ظرفيت حبس شده در زمستان است كه ما در پيك مصرف قرار نداريم . يا احداث نيروگاه جديد به شرط اجازه صادرات برق. البته مانع اصلي در اين بخش وزارت نيرو نيست. بلكه وزارت نفت است كه نرخ خوراك گاز نيروگاه هايي از اين دست را معادل گاز صادراتي محاسبه مي‌كند. يعنى بيش از ٣٠ سنت به ازاى هر مترمكعب كه توجيه اقتصادي براى سرمايه گذاري ندارد.

حال آنكه همين نرخ خوراك گاز براى صنايعى از جمله پتروشيمى معادل هشت و نيم سنت محاسبه مي‌شود كه يك سوبسيد قابل توجه است . حرف ما اين است كه نيروگاه هاى جديدالاحداث با رويكرد صادرات برق هم لازم است از نرخ خوراك گاز معادل پتروشيمي برخوردار شوند در غيراين‌صورت توجيه اقتصادي براي سرمايه گذار بوجود نمي‌آيد و مادامي كه موانع ورود بخش خصوصي به اين موضوع رفع نگردد، مبادلات ما در همين محدوده اندك 2 هزار مگاوات باقي خواهد ماند.

ريشه اين تفكر از كجاست؟

به هر حال اين صادرات براي كشور درآمدي ايجاد مي كند كه دولت روي اين درآمدها حساب بازكرده است و اين دعدغه وجود دارد كه با ورود بخش خصوصي ممكن است اين درآمدها از بين بروند. در حالي كه همانطوركه كه اشاره كردم بخش خصوصي مي تواند مازاد برق را صادر كند يا در صورت حل شدن مسئله نرخ خوراك گاز ، ظرفيتهاى جديد نيروگاهى ايجاد كند . دغدغه بعدى هم كاهش پايه قيمت صادراتي با ورود بخش خصوصي‌است كه اين‌هم راهكار نیاز دارد و با استقرار مكانيسم تنظيم بازار ( رگولاتورى ) با تعامل وزارت نيرو و سنديكاى برق و در عين حال اعمال نظارت عاليه وزارت نيرو ، پايش قيمت‌هاى صادراتي و جلوگيرى از رقابت مخرب با همكارى امكانپذير است .

يعني شما معتقديد كه اين بازاري مطمئن براي سرمايه گذاري است؟

مطمئن است، ولي فرصت كوتاه است. اگر تعجيل نكنيم، اين كشورها از طرق ديگر برق مورد نيازشان را تامين مي كنند.سالهاست پاكستان از ما 3 هزار مگاوات برق مي خواهد،ولي برقي كه امروز به اين كشور صادر مي‌شود كمتر از 100 مگاوات است.وقتي به اين فرصت كم توجهى مي‌شود ، پروژه «كاسا يك هزار» تعريف مي شود كه بر اساس آن هزار مگاوات برق را از قرقيزستان به تاجيكستان،افغانستان و در نهايت به پاكستان مي رساند.

ايران هم هيچ نقشي ( نه پيمانكار و نه سازنده ) در اين پروژه ندارد.پاكستان حتما معطل ما نمي ماند.علي‌رغم اينكه اقتصادي ترين برق را مي تواند از ما بخرد.سالهاست بنا داريم از طريق كابل هاي زيردريايي به كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله امارات و عمان برق صادر كنيم، اما این ظرفیت مغفول مانده و امروز مي‌شنويم كه امارات كلنگ بزرگترين پروژه توليد برق از منابع  تجديد پذير با ٥٠٠ مگاوات توليد را بر زمين زده است. اين اتفاق در تركيه هم افتاده و اخيرا صادرات ما به اين كشور هم كم شده است. دلیش استفاده بيشتر اين كشور از منابع آبي از يك طرف و گرايش به سمت انرژي هاي تجديدپذير از سوي ديگر است. البته هنوز فرصت داريم مشروط بر اينكه به موقع از آن بهره ببريم.اگر ارتباط برق ما با كشورهاي همسايه و منطقه توسعه نيابد ممكن است ديگر نتوانيم به قطب برق منطقه تبديل شويم .

موضوع ديگرى كه مي‌تواند به مديريت مصرف در شرايط پيك كمك كند، كاهش تلفات برق شبكه است در حال حاضر تلفات برق در شبكه حدود 11 درصد است كه نسبت به متوسط دنيا عدد بالايي است . البته امروز وضعيت بهتر شده ؛ زماني اين رقم تا 16 درصد و بيشتر هم افزايش يافته بود.فرسودگي شبكه ، بهره ورى پايين، عدم برخوردارى از مهندسى و فناوري نوين و روشها و مدلهاى روزامد از جمله عواملي هستند كه منجر به تلفات برق در شبكه مي‌شوند .تلفات ما در كشور بالاست و هر يك درصدي كه از تلفات شبكه كم شود درست مثل اين‌است كه همان ميزان به ظرفيت توليد اضافه شده است.بنابراين اينجا هم بايد بستر ورود بخش خصوصي و سرمايه گذار به اين موضوع مهيا شود تا به كاهش تلفات شبكه كمك كند.

موضوع ديگر افزايش بهره وري است. متوسط راندمان نيروگاه‌هاي ما در كشور 37 درصد است. اگرچه راندمان ما نسبت به  استانداردهاي بين‌المللي خيلي پايين نيست، اما جاي افزايش راندمان وجود دارد. اگر نيروگاه‌هاي حرارتي به سيكل تركيبي تبديل شوند، راندمان نيروگاهها بالاتر مي رود. البته اين كار از جنس سرمايه‌گذاري است.

اگر توربين هاي جديد كلاس F با راندمان ٥٨٪‏ جايگزين شوند، راندمان افزايش مي يابد. اگر توربين هاى كلاس E موجود بهبود داده شوند، راندمان نيروگاه افزايش مي يابد . در حال حاضر نيروگاه‌هايي  داريم كه با 20 درصد راندمان هنوز كار مي‌كنند . معلوم است که برقي كه اين نيروگاه توليد مي كند،چقدر گران و پرهزينه است.اما چون اينگونه نيروگاه ها معمولاً دولتي هستند به راندمان پايين و هزينه هاى مترتب بر آن چندان چندان توجهي نمي‌شود در حالي كه اين سرمايه كشور است كه در حال اتلاف است.

در عين حال وزارت نيرو در سال گذشته با اعمال طرحهاي مشوق از جمله روش ذخيره عملياتي ، تعطيلات تعميرات ، مولدهاي خودتوليد و امثالهم حدود ٣٠٠٠ مگاوات پيك سايي كند كه كمك قابل توجهي به مديريت ساعات پيك شد.

چه ميزان مي توان با نوسازي نيروگاهها در توليد برق صرف جويي كرد؟

برآورد مي‌شود با ارتقاء ظرفيت نيروگاه ها به سيكل تركيبي ، جايگزين کردن توربين هاى نسل جديد با راندمان بالاتر ، ارتقاء راندمان توربين ها با پلتفرم موجود و از رده خارج كردن نيروگاه هاي مستعمل و قديمي بين ٢٠٠٠٠ تا٢٥٠٠٠ هزار مگاوات ظرفيت جديد با حداقل هزينه ايجاد كرد

آيا در اين فرآيند استفاده از پنل هاي خورشيدي و برق هسته اي مي‌تواند كمك كند؟

اهميت انرژي هسته اي علاوه بر توليد برق، در بخشهاى دارويي و بهداشتي پررن‌گتر است . نيروگاه هسته اي بوشهر تنها هزار مگاوات به شبكه برق كشور اضافه مي‌كند ولى كاربردهاى پزشكى و دارويى انرژى هسته اى قابل توجه است. امروز بيش از ٩٠٪‏ ظرفيت نيروگاهى كشور با تكيه بر سوخت فسيلي است .

با اين حال رويكرد دنيا به سمت استفاده كمتر از سوخت هاي فسيلي در حال حركت هستند،چرا اين رويه در ايران دنبال نمي شود؟

دقيقا.ايران جزو ١٠ كشور اصلى توليدكننده گازهاي گلخانه اي در دنيا است. البته حجم آلايندگى ما با آمريكا و چين قابل قياس نيست .ما در كنوانسيون پاريس متعهد شده ايم كه تا ٢٠٢٠ حداقل ٤٪‏ از مجموع توليد برق كشور از محل انرژي هاي تجديدپذير باشد كه اين رقم تا ١٢٪‏ مشروط بر رفع كامل موانع تحريمي قابل افزايش است ، در احكام برنامه ششم توسعه هم ايجاد ساليانه ١٠٠٠ مگاوات ظرفيت جديد توليد از محل انرژي هاي تجديدپذير در طول برنامه يعنى مجموع ٥٠٠٠ مگاوات تا پايان برنامه لحاظ شده است .

يعني از طريق انرژي باد و خورشيد و گاز ؟

گاز، در زمره انرژي هاي تجديدپذير دسته بندى نمي‌شود . ببينيد انرژى تجديدپذير در واقع به انواعی از انرژی اطلاق مي‌شود که منبع تولید آن بر خلاف انرژى هاى فسیلی قابلیت آن را دارد که توسط طبيعت در یک بازه زمانی کوتاه مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود كه اهم انها عبارتند از خورشيد ، باد ، زمين گرمايى ، آب ، زيست توده .

چرا تمركز بر انرژي گاز براي توليد برق زياد است؟

به دليل ارزان و در دسترس بودن. ايران به لحاظ منابع انرژي يعني برخوردارى همزمان نفت و گاز در دنيا مقام اول را دارد .اما در عين حال كشورمان به لحاظ برخورداري از منابع خورشيدي و بادي هم بسيار غني است.٨٠٪‏ سطح كشور در 300 روز سال تابش خورشيد با شدت بالا دارد. درحالي كه اين شرايط در اروپا كه ضريب توليد انرژى خورشيدى بسيار بالاتر از ما دارند، وجود ندارد. ايران هشتمين كشور از لحاظ دارا بودن منابع خورشيدى در جهان است ولى توليد برق ما از منابع تجديد پذير درحال حاضر كمتر از يك درصد است درحاليكه ظرفيت بالقوه توليد برق از خورشيد و باد در ايران به اندازه ظرفيت نصب شده موجود است.

از سوییچون منابع گاز ارزان و وافر داريم و برقي كه توليد مي شود هم بسيار ارزان تمام مي شود، لذا حركت به سمت انرژي تجديدپذير با كندى صورت مي‌گيرد.بايد توجه داشت كه اگر در اين مسير حركت نكنيم به لحاظ تعهداتى كه كنوانسيون هاي جهاني داده ايم، بايد جريمه هاى سنگين پرداخت كنيم.امروز در دنيا آنقدر روى فناوري هاي نوين انرژي هاي تجديد پذير كار شده كه توليد آن كاملاً اقتصادي و قابل رقابت با انرژى فسيلى است .

موانع استفاده و اجراي انرژي هاي تجديد پذير در كشورما چيست؟

مشوق هاي ما عارى از اشكال نيست و مسير سرمايه گذاري چندان روشن نيست.اولين مانع تملك زمين است.سازمان امور اراضي داستان خاص خود را دارد.سرمايه گذار بايد به عنوان آورده، زمين را پيوست طرح ارايه كند.وقتي سرمايه گذار به اين بخش ورود مي كند، با موانع عديده اى مواجه مي‌شود. از جمله اينكه، قراردادPPA به مدت 20 سال است. يعني وزارت نيرو خريد برق توليدي شما را براي مدت 20 سال تضمين مي‌كند.

در مقابل پروژه تملك زمين 10 تا 15 ساله است. يعنى زودتر از سررسيد قرارداد PPA پس سرمايه گذار در ابتداي كارنگران تامين زمين مي شود ، يا اينكه اگر طرح اولويت دارى در زمين شما تعريف شود. مثلاً اگر بعدها طرح احداث اتوبان يا جاده اين زمين تعريف شود، سرمايه گذار مجبور است آنجا را ترك كند.

از آنجاكه پاشنه آشيل توليد انرژي تجديدپذير بحث تامين منابع مالى و سرمايه گذاري است، اينگونه جزييات كار جذب سرمايه گذاران را سخت كرده است.اين موضوع به خصوص براي سرمايه گذاران خارجي بازدارنده است.يا اينكه حكميت در قرارداد PPA روشن نيست. يا قرارداد حق فسخ را فقط براى وزارت نيرو قائل شده، به همين دليل سرمايه گذار خارجي ريسك نمي كند.اقتصاد ايران براي تحقق نرخ رشد 8 درصدي لازم است، ساليانه بيش از ٥٠ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند، تا اين رشد محقق شود. لذا بايد موانع جذب سرمايه مستقيم خارجى ( FDI ) را برطرف كنيم.

3535

کد خبر 685058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 5 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 57
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام A1 ۰۵:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  99 2
  مردم چکار توی این گرما همه میدونن کشور سال به سال خشک تر و گرمتر میشه مسولین هم تجهیزاتشون بروز کنن
  • اردلان IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   5 2
   فرموده شما صحیح است ولی انصافا خیلی از ما نه فقط از برق بلکه از خیلی امکانات دیگر بد استفاده میکنیم . حتی اگر شرایط بحرانی هم نباشد حتی اگر دولت هم تجهیزاتش را بروز کند وحتی اگر رایگان هم باشد استفاده نابجای ما به خودمان صدمه میزند .
 • بی نام IR ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  52 1
  بايد در نيروگاهها و صنعت براي صرفه جويي آب نيز سرمايه گذاري نمود چون در بسياري از نيروگاهها بدون آب، برقي هم توليد نخواهد شد.
 • سیا A1 ۰۵:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  116 4
  مسولین نظام بجای اچازه د ادن قانونی برای انجام انواع اختلاسها و زمینه خواریها و غیره ، چند تا نیروگاه برق میساختند عین کشور بدبخت و بیسواد افغانستان ابرهای عبور را بارور میکردند تا آب بیشتری بدست آورند. به ما مردم هیچ ربطی ندارد، کولرهای گازی ادارات دولتی و سازمانها و دادگاه ها ... را خاموش کنید تا برق کم نیاورید.
  • بی نام A1 ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
   102 4
   موافقم نشستن کارمندان دولتی زیر باد کولرهای گازی بدون هیچ کار مفیدی اتلاف انرژی هست
  • بی نام A1 ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   5 8
   مسئولین نظام؟؟ یا مسئولین دولت؟ 8 هزار میلیارد فرهنگیان چی شد؟ حقوق نجومی چی بود؟
 • توحید A1 ۰۶:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  36 2
  1. اظهارات آقای باقری در مورد تعهدات ایران در پیمان پاریس اشتباه است. ایران متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ایست نه تولید برق تجدید پذیر . هر چند یکی از روشهای کاهش انتشار تولید برق تجدید پذیر است ولی این کاهش انتشار می تواند از طریق بهینه سازی مصرف انرژی نیز صورت گیرد که اتفاقا برای ما سهل الوصل تر و باصرفه تر است 2. این یک دروغ است که ما ایرانی ها بسیار بیشتر از جاهای دیگر انرژی مصرف می کنیم و متاسفانه همه این دروغ را باور کرده اند. مصرف برق خانگی در ایران، کمتر از متوسط جهانی است.
  • بی نام A1 ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   8 0
   آخه تو یه خونه ۵۰، ۶۰ متری چی رو خاموش کنیم تا مصرف کم بشه؟ کولر رو؟ تو این گرما هزینه بیمارستان و گرمازدگی رو دولت تقبل کنه تا کولر رو خاموش کنیم. کولر آبی استفاده کنیم، آب زیاد مصرف میشه. گازی استفاده کنیم، برق زیاد مصرف میشه. خوب عزیز من بفرمایید بریم بمیریم تا راحت بشیم دیگه...
 • بی نام A1 ۰۶:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  32 1
  منم موافقم تلفات شبکه برقی زیاده. به چشمم دیدم
 • مشهد A1 ۰۷:۰۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  36 1
  به نظر من به خاطر بدتر شدن وضعيت گرما در سالهاي آينده در كل كشور يكي از برنامه ريزي هاي دولتها بايد توسعه و افزايش هر چه سريعتر ميزان توليد برق در كنار كاهش قيمت باشه . چون الان ديگه كولر آبي جواب نميده و هوا را بدتر گرم و شرجي ميكنه و بايد مثل كشورهاي عربي همه از كولر گازي استفاده كنن و گرنه ملت از گرما خفه ميشن . واي خدايا يكماه زندگي و خواب و كار مردم تحت الشعاع گرمي هواست هنوز دو ماه ديگه اش مونده . ما تحملش را نداريم هلاك شديم كي زمستون بياد
  • نوری A1 ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
   46 0
   هموطن زمستان هم در مورد گاز دقیقا" همین رو میگن.
 • بی نام A1 ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  14 64
  طرف 60 تا کولر رو روشن می کنه اینطوری می ره به جنگ با گرما نمی فهمه داره انرژی مملکت رو چطوری هدر می ده. زیاده خواهیه آدماس
  • بی نام A1 ۰۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   38 1
   احتمال زیاد از اطرافیان خودتن چون ما که جایی ندیدیم تو یک واحد بیشتر از دوتا روشن باشه .
  • بی نام A1 ۰۶:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   23 4
   دو تا هم زیاده
 • بی نام A1 ۰۷:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  5 70
  نمی خوان بذارن یه ذره سختی و گرما بکشن. گرما هم لطافت خودش رو داره. ولی آدما هی دارن انرژی هدر می دن
  • نوری A1 ۰۸:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
   61 0
   عزیزم برو اهواز از گرما لذت ببر و سختی بکش
  • بی نام A1 ۰۵:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   20 0
   همیشه اینقدر منطقی نظر میدی ؟
 • بی نام A1 ۰۷:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  35 0
  گرما داره لهمون می کنه
 • بی نام A1 ۰۷:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  27 0
  گرمه خب چی کار کنیم؟
 • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  15 21
  می دونین چیه. اینکه برق رو درست مصرف کنیم. آب رو درست مصرف کنیم که ارتباطی به رییس جمهور و وزیر نداره که. این یه اتفاق شخصیه. مثل این می مونه که تو خیابونی که مطمئن هستیم کسی نیست شیشه ماشین رو پایین بکشیم و اشغال مون رو پرت کنیم بیرون. متاسفانه خیلی ها می گن چار دیواری اختیاری
 • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  13 25
  این حجم انرژی ای که ما داریم بی جهت مصرف می کنیم آزار دهنده اس
 • بی نام A1 ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  12 35
  متاسفانه مصرف بی رویه داره اتفاق می افته به نظر من با درست مصرف کردن ما هیچ مشکلی نداریم.
 • بی نام A1 ۰۷:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  22 21
  پز داماد ما اینه که کولر خونه شون 24 ساعت روشنه
 • بی نام IR ۰۷:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  27 2
  ای اندیشمندان بداندیش از این همه منابع خدادادی مانند نور آفتاب و انرژی باد استفاده کنید....
 • بی نام A1 ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  8 21
  تو خونه 60 متری طرف دو تا کولر گازی گذاشته
 • بی نام A1 ۰۷:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  18 18
  ما جامعه مصرف زده ایم. در کنار همه نقد هایی که به سیستم مدیریتی داریم خودمونم مقصریم تو مصرف. مدیریت مصرف مون خیلی بده
 • بی نام A1 ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  19 0
  وقتی پول پیمانکارا های برق رو ندادن خوب نتیجش این می شه
  • بی نام IR ۰۹:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   4 1
   به نظرت کی باید رسیدگی کنی؟؟؟دولت دیگه
 • بی نام A1 ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  11 9
  نظر من قطعا اینه که باید رویه مان رو تغییر دهیم.
  • بی نام IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
   26 1
   این میشود نقش مردم عوام اما نمی توان نقش دستگاه های حاکمیتی در عدم نوسازی سیستم و تلاش برای افزایش بهره وری نیروگاه های سیکل ترکیبی که غالبا عمری بیش از 35 سال دارند و همچنین کم توجهی به انرژیهای تجدیدپذیر را نادیده گرفت
 • بی نام A1 ۰۷:۳۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  12 14
  شده مثل اینکه شما اول یه خیابون ورود ممنوع رو رد می شی جریمه می شی. بعد عادت می کنی هر روز جریمه شی و پولش رو بدی. این خطرناکه. ما عادت کردیم مصرف کنیم و پولش رو بدیم.
 • بی نام A1 ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  18 0
  نمی خواد کم مصرف کنیم همینکه درست مصرف کنیم کافیه
 • بی نام A1 ۰۷:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  11 2
  متاسفانه ما رویکرد درستی در مصرف انرژی نداشتیم در طول سالیان گذشته
 • بی نام A1 ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  6 15
  گل لبخند رو با درست مصرف کردن رو لب نسل آینده مون بشونیم
 • بی نام A1 ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  6 7
  زیاده خواهیه بعضی هاس
 • بی نام A1 ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  9 3
  اوضاع مصرف برق درست نیست و اونطوری که مسئولانش می گن کشور لبه خاموشیه
 • بی نام A1 ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  13 4
  حسرت به دل نمونیم یه وقت ببینیم برق مون هم ته کشید...
 • بی نام A1 ۰۷:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  9 3
  به سادگی می شه مدیریت مصرف کرد.
 • بی نام IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  35 1
  با اروپا مقایسه میکنه چیه اینجا شبیه اروپاست آب و هواش لابد
 • بی نام IR ۰۷:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  10 1
  اوضاع واقعا بحرانیه
 • بی نام IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  9 0
  این موضوع راجع به تمام کشور هستش. باید یه چاره اساسی در نظر گرفت.
 • بی نام IR ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  8 0
  همین که درست مصرف کنیم یه گام رو به توسعه اقتصادیه چون تو بخش های دیگه هم این کم کم فرهنگ می شه
 • بی نام IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  6 4
  قصه اون کشیش رو شنیدین آخر عمرش گفت من همیشه فکر می کردم باید بقیه رو اصلاح کرد حالا به این نتیجه رسیدم اگه خودم رو اصلاح کرده بودم تمام بود. حالا حکایت خیلی از ماهاس. اگه از خودمون درست مصرف کردن رو شروع کنیم تمومه.
 • بی نام IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  23 2
  دلم خیلی می خواد پاشم کولر رو خاموش کنم اما نمی تونم گرمه.
 • بی نام IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  35 9
  آقا همچین مجانی که مصرف نمی کنیم داریم پولش رو می دیم دیگه
 • بی نام IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  22 1
  اگر حقیقتا و فارغ از شعار به تکنولوژی تولید برق هسته ای دست یافته باشیم نباید بابت تامین پایدار انرژی الکتریکی نگرانی به دل راه بدهیم بعلاوه ایران با این تیغ آفتاب بی نظیرش گزینه بسیار خوبی برای توسعه نیروگاه های برق خورشیدی است
  • بی نام A1 ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   0 0
   تامین برق از طریق هسته ای نیاز به تاسیس نیروگاه های متعدد داره که این دولت اعتقادی بهش نداره و اتفاقا بیشتر از حد توافق هم کار رو جمع کرده
 • بی نام IR ۰۸:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  6 19
  اوضاع خوبی در مصرف برق و آب نداریم
 • رضا A1 ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  17 0
  مسئولین محترم بفرمائید در کشور چی بحرانی نیست؟ بعد هم از مردم مایه نگذارید خودتان چه کردید؟ غیر از آمارهایی که ملاک درستی آن هم مشخص نبوده و برای کسی روشن نیست بدیهی است با افزایش جمعیت و ساخت و سازهایی که میشود زیرساخت ها باید با همان سرعت پیش رود نه این که به مردم فشار وارد شود.
 • بی نام A1 ۱۷:۴۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
  24 0
  در اینکه برخی بد مصرف میکنند که شکی نیست اما خیلیها درست مصرف میکنند و دولت با در نظر گرفتن اینکه ادمهایی که زیاد مصرف میکند هم داریم باید برنامه ریزی میکرد که برق کم نیاد و این اصلا از وظایف حکومت هست نمیشه که دائم گفت گاز کم اومد برق کم اومد و...یه مقداری خود حاکمیت باید به فکر افزایش تولید برق باشه نمیشه که از یک طرف ادعا کرد که جمعیت کشور کمه و باید جمعیت زیاد بشه بعد از یک طرف هم گفت برق نداریم شما برا 80 میلیون برق کم داری بعد ادعا میکنی که جمعیت باید 200 میلیون بشه خب چطوری برق و اب و گاز این جمعیت رو میخای تامین کنی؟ توان ما باید با ادعای ما همخوانی داشته باشه ببم جان. تولید برق وظیفه حاکمیت است مصرف برق هم رخ میده هیچ کاریش هم نمیشه کرد دوره زمونه عوض شده دستگاه های برقی زیاد شده
  • احسان A1 ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
   4 0
   تولید برق چون به مسائل رفاهی مردم مربوط می شود جزء وظایف حاکمیتی نیست. وظیفه حاکمیت تنها حفظ همان حاکمیت به هر قیمت است. باشد که رستگار شوید.
 • بی نام A1 ۰۴:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
  29 0
  هوا آتش می بارهمی خواهید کولرهارو خاموش کنیم؟
 • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
  7 0
  دلخوش به همین مقدار نباشید... آب را مجانی میکنیم... برق را مجانی میکنیم... شما را به مقام انسانیت میرسانیم...
 • مدیر A1 ۰۸:۲۸ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
  3 0
  متاسفانه پس از چهار دهه همچنان سیستم های سرمایشی با کمترین بازده و بالاترین مصرف انرژی مواجه هستند .تا کی نمی خواهیم واقعیتها را قبول کنیم؟
 • بی نام A1 ۱۱:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
  7 0
  تو زمستون که باید در مصرف گاز صرفه جویی کنیم تو تابستون هم در مصرف آب و برق.من موندم با این وضعیت بحرانی چرا برای افزایش جمعیت تبلیغ میکنن؟تو 80 میلیون جمعیت موندن وای به حال بیشترش
 • بی نام IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
  5 0
  هیچ وقت نمیان مثلا 20 درصد بیشتر از نیاز تولید کنن که این مشکلات پیش نیاد همیشه رو مرز حرکت میکنن و همیشه هم کاسه التماس دوستان هست که کم مصرف کنید و...چرا کشورهای دیگه اینطور نیست؟ جالبه که کشوری است که بهترینهای کنکورش میرن مهندسی برق بعد نفت و گاز و تمام انرژیهایی که باهاش برق تولید میکنن رو هم داره باز هم برق کم میاد عزیز من دوره زمونه ای که فقط لامپ بود گذشت الان همه چیز با برق کار میکنه شما باید بیشتر تولید کنی در این ایام نه اینکه مدام در حال التماس باشی 20 ساله همین التماسها را می کنید اگر برنامه ریزی میکردید الان به جای این التماسها سرتون رو بالا میگرفتید میگفتید برق هست اخه این چه کاریه هر سال هی التماس که مصرف نکنید و... من الان چیکار کنم شمع روشن کنم؟ یخچالم رو خاموش کنم؟
 • مقیمی A1 ۱۶:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
  7 0
  هروقت می خوان قیمت چیزی را بالا ببرند چند وقت ندای کمبود و مصرف زیاد بلند می کنند بعد که پولش را گرفتند سر و صداها می خوابه . مسئولین لطف کنند تا وقتی کشور نیاز داره به ارمنستان و آذربایجان و عراق برق صادر نکنند.