رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در آخرین نطق خود در شورای شهر تهران به بررسی توفیق یا عدم توفیق شوراها پرداخت و در کلام آخر گفت: همه تلاش ها، بحث ها و گفتگوها طی 4 سال گذشته در راستای انجام مأموریت ها و برای انجام وظایف نمایندگی و برای حفظ صرفه و صلاح شهروندان بود.

حافظی در نظق پیش از دستور خود امروز در شورای شهر تهران گفت: تاکنون 4 دوره از تجربه مدیریت شورایی را پشت سرگذاشته ایم و دگرگونی در نظام مدیریت شهری با محوریت شوراها را تجربه کرده ایم. استقرار نظام مردم سالار در مدیریت شهری از نتایج بی بدیل انقلاب اسلامی بر مبنای دو اصل جمهوریت و اسلامیت است.

او ادامه داد: با وجود دستاوردهای کلیدی و اساسی نظام شورایی در مدیریت محلی ایران به خصوص در شهرها و بویژه در کلانشهر تهران، لازم است جهت بهره وری و کارآمدی بیشترِ این نهاد و پیشرفت همه جانبه شهرها، برای برخی موضوعات به روشنی پاسخ داشته باشیم. طرح این مسائل به معنای بی توجهی به دستاوردها یا کمرنگ نمودن آنها نیست؛ هدف از طرح این موضوعات ارائه دیدگاه و نقشه راه برای مدیریت شهری آینده است، تا در این خصوص بیشتر بیندیشند و سپس تصمیم بگیرند.

حافظی عنوان کرد: اول اینکه شاخصی مورد وثوق برای سنجش کارآمدی و اثربخشی دقیق کیفیت هزینه ها در مدیریت شهری وجود ندارد، در برنامه پنج ساله دوم تلاش شد که این شاخص ها احصاء شود، امروز لازم است از منظر کیفی و کلان به آن شاخص ها نگاه شود، باید پاسخ دهیم که آیا کار درست را درست انجام داده ایم یا اینکه مسیر غلط را درست طی کرده ایم؟

رئیس کمیسیون سلامن محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر گفت که باید در ارتباط با شاخص هایی همچون وضعیت کیفیت هوای شهر، وضعیت بافت های فرسوده، نگهداری و صیانت از باغات، نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی، چگونگی مدیریتِ پسماند، کیفیت و کمیت نیروی انسانی، بسط سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و رضایتمندی شهروندان از خدمات ارائه شده، بایستی پاسخگو باشیم.

او در این رابطه گفت: گاهی اتوبان و بزرگراه را با هزینه های هنگفت و سرسام آور میسازیم ولی میزان اثر بخشی آن در زندگی شهروندان و کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا را مشخص نمی کنیم.

حافظی افزود: بایستی مشخص شود طی سنوات گذشته چه میزان تملک دارایی فروخته شده و به چه میزان تملک دارایی به سرمایه های شهر اضافه کرده ایم؟ آیا آورده ها قابل موازنه است؟ لازم است نهادی خارج از مدیریت شهری این شاخص ها را سنجش کند. مجوزهای ساخت و ساز دربافت های فرسوده، چه تغییرات مثبتی برای پایداری شهر به بار آورده است؟ ساخت و سازهای منطقه 22 چه اثری بر کیفیت زندگی شهروندان داشته است؟ بهره برداران این حجم از تولید مسکن چه کسانی هستند؟ آیا اساساً این نحوه برخورد و اجرای طرح های جامع و تفصیلی که ضوابط آن در کمیسیون ماده 5 دائما در حال دگرگونی است، منجر به بهبود حال تهران شده است؟ آیا شاخصه های شهری تهران که براساس مطالعات مختلف ناپایدار بوده است، ارتقاء یافته است؟ ضمن سنجش بهره وری و بهینه سازی در نظام سرمایه گذاری، لازم است به این سوالات پاسخ دهیم، آیا نظام کسب درآمد شهر، نظام ساخت و ساز شهر، نظام نگهداری شهر، براساس استانداردهای بین المللی و ملی مورد تأیید هستند؟ در مقایسه با کلان شهرهای جهان، وضعیت شاخص های مدیریت و برنامه ریزی شهری ما چگونه است؟

این عضو شورای شهر در رابطه با شرایط مسکن گفت: یکی از مهمترین کالاهای مورد نیاز شهروندان، مسکن است چرا برای یکی از مهمترین کالاهای مورد نیاز شهروندان، مدیریت شهری نقش آفرینی ندارد، آیا رویه کنونی مناسب است؟

او با اشاره به اینکه سالانه بیش از 1.5میلیون نفر معادل قریب 500 هزار خانوار در سطح شهر جابه جایی در محل سکونت دارند، گفت: برای این انتظام و جابه جایی ها مصوبه ای نداریم چرا در مورد اساسی ترین نیاز شهروندان یعنی مسکن آنان نقشی ایفاء نمی کنیم؟ چگونه می توان ازگرفتاری و روزمره گی شورا رهایی یافت؟ ما باید مسئولانه به این موضوع که آیا ریل گذاری انجام شده صحیح است یا خیر پاسخ دهیم.

خافظی افزود: به عبارت روشن تر در کنار حسابرسی مالی که به طور سنواتی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود، باید حسابرسی شهری وجود داشته باشد و بررسی شود که آیا این ریل گذاری ها و سیاستگذاری های مدیریت شهری منجر به شکوفایی و بهره وری مناسب شده است؟ آیا کار درست را درست انجام می دهیم یا تنها و تنها اهتمام داریم که پروژهها را به سرعت به اتمام برسانیم. سنجش کارآمدی و اثربخشی مدیریت در دوره 4 ساله چه وضعیتی داشته است؟ البته لازم به ذکر است که ما در اکثر شهرهای کشور با این چالش ها و سوالات مواجه هستیم.

او ادامه داد: آیا هدایت تمام آب های سطحی و فاضلاب شهری به جنوب شهر، سیاست اجرایی مناسبی است و آیا نباید در هر منطقه شهرداری، به آب های جاری و سطحی به عنوان یک سرمایه در حال اتلاف نگریسته شود و از انتقال آن به مناطق پایین دست جلوگیری شود؟ ضرورت دارد که توسط نهادی بیطرف سنجش شود که آیا ما در مسیر شکوفایی بوده ایم یا در مسیر ناپایداری قرار داریم.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر: واقعیت این است که توفیق یاعدم توفیق شوراها بویژه شورای اسلامی شهر تهران منوط به سنجش موارد مطرح شده است.

او توضیح داد: نقد سیاست ها و رویه های مدیریت شهری و حسابرسی شهری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در مجموع، طی سنوات گذشته و در سایه تلاش مستمر و همه جانبه مدیریت شهری، ارتقاء داشته ایم، ولی در برخی شاخص ها مانند شهرسازی و مدیریت منابع مالی و کسب درآمد و حتی نظام مصارف، دارای ایرادات اساسی هستیم.

حافظی در رابطه با ساخت و ساز زیاد در شهر تهران گفت: ساخت و ساز بی حد و حصر در هر کوی و برزن و بدون توجه به میزان بارگذاری و ظرفیت معابر و محلات تهدیدی جدی برای آرامش و رفاه شهروندان خواهد بود ادامه روند کنونی ممکن نمی باشد، مدیریت شهری آینده بایستی ضمن توجه به نکات قوت رویه های کنونی، دگردیسی ساختاری در نظام شهرسازی و مدیریت مالی شهر را طراحی و اجرا کند.

حافظی توضیح داد: پیشنهاد می شود مدیریت شهری جدید به مصوبات و اقدامات اجرایی خود در قالب یک بسته یکپارچه شهری نگاه کند و آنها را قطعات جدا از هم تلقی نکند و هر مصوبه را در مسیر چشم انداز طرح جامع قرار دهند و قبل از تصویب به این سوال توجه کنند که آیا این مصوبه در راستای چشم انداز و مأموریت های تعریف شده در طرح جامع می باشد یا خیر؟ آیا این مصوبه به بهبود کیفیت و شکوفایی زندگی و ارتقاء سلامت جسمی، روحی، روانی و معنوی مردم در شهر تهران کمکی می نماید یا خیر؟

او ادامه داد: از این طریق می توان در وظیفه مقررات گذاری شورا خودکنترلی ایجاد نمود. موضوع مغفول مانده و مورد تأکید، بُعد نظارتی شورا می باشد، اگر طی دوره گذشته در مقررات گذاری توفیق نسبی داشته ایم، در حوزه نظارتی خصوصا در دو حوزه مالی و شهرسازی توجه بیشتر لازم است البته در سایر حوزه ها نیز مشکلاتی داشته ایم ولی نظارت بر این دو حوزه مهمتر تلقی می شود این نکته به معنای عدم تلاش کمیسیونهای تخصصی نبوده ولی به واسطه استراتژی های ناهمگون در ساختار اجرایی این دو حوزه نیاز به نظارت و بازنگری جدی دارند.

در حوزه هماهنگی؛ حضور و همراهی مدیران ارشد مشتمل بر معاونین رئیس جمهور، وزراء و مدیران استانی در صحن شورای اسلامی شهرگام مهمی بود، اما فرآیند اجرایی مصوبات و توافقات و موضوعات مورد بحث، مستلزم پیگیری و توجه بیشتر طرفین است. لازم است که قبل از حضور مدیران در صحن شورا، کمیسیون های تخصصی با حوزه های مرتبط آن سازمان نشست های تخصصی برگزار کرده و پس از یکپارچه شدن دیدگاههای برنامه ای و بودجه ای، موضوع در صحن شورا جهت جمع بندی ارائه شود. این نکته در تعامل با شورایاران مناطق نیز قابل توجه می باشد.


خافظی درباره عملکرد خود در 4 سال گذشته گفت: آنچه که گفتیم و انجام دادیم به استناد سوگند روز اول، در راستای انجام وظایف نمایندگی و برای حفظ صرفه و صلاح شهروندان بوده، هیچ زاویه ای با اشخاص نداشته ایم و تندی کلام و تذکراتمان ناشی از تلخی و تندی آسیب های شهری که شهروندان و موکلین مان را تهدید می کرده و ناشی از احساس سنگینی مسئولیت نمایندگی بوده است، با این اوصاف ضمن پوزش از ناراحتی های احتمالی فی مابین همکاران شورا، انتظار داریم که کدورت های احتمالی را از ذهن و دل پاک نموده و این منش را تنها و تنها در ایفای بخشی از وظایف نمایندگی تلقی کنند.

حافظی در پایان حرف‌هایش درباره دوره 4 ساله شورای شهر گفت: خداوند را شاهد می گیریم که طی 4 سال گذشته آنچه در توان داشتیم برای ایفای وظایف تعریف شده بکار گرفته ایم با این وجود به خاطر کوتاهی ها و قصور احتمالی از تمامی شهروندان عذرخواهی نموده و سلامت و توفیق روزافزون آنان را از خداوند منان خواهانیم.

47237

کد خبر 697485

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 5 =