۰ نفر
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۴:۰۰

نودونهمین شماره هفته‌نامه خط حزب‌الله مصادیقی از اقدامات آتش به اختیار را که خوانندگان این نشریه ارسال کرده‎اند، منتشر کرد.

این موارد از این قرار است:

1.نقاشــی دیوارهای مدارس محروم روســتاهای بندرعبــاس 2. برگزاری عروســی و تهیــه چهارجهیزیه عــروس در شهرستان بندر عباس به یاد شهید حججی 3. راه اندازی گروهی مردمی برای کمک بــه اقشــار نیازمند و خریــد مایحتاج ضروری خانوار مستضعف 4.راه اندازی سامانه پیامک رسانی و نشــر احادیث و ختم جمعی قرآن5. راه اندازی غرفه هــای فروش اجناس ایرانی 6. انتشــار و توزیع نشــریه محلی در اهواز به جهت احیای هویت محله و ترویج سبک زندگی اسلامی

معاونت فرهنگی ســتادبرگزاری نمازجمعه سپاهان شهراصفهان هم به این موارد اشاره کرده است: 1. چاپ گاهنامه راه روشن 2. اقدام به ایجاد کارگروه های مختلف به همت جوانان انقلابی به جهت تشکل سازی جوانان 3. برگزاری نشســت های صمیمــی جوانان حلقه های صالحین با امام جمعه محترم شهر 4. تشــکیل هیأت اندیشــه ورز (اتــاق فکر) فرهنگی ســتاد و اســتفاده از ایده های ناب جوانان انقلاب

27214

کد خبر 707206

برچسب‌ها