استاندار: برای توسعه مازندران به جوانان ماهرو آموزش دیده نیازداریم

استاندارمازندران با تاکید براستفاده ازظرفیت های موجود استان برای اشتغال زایی؛ گفت: نگاه به مقوله اشتغال باید تغییر کند وواژگانی همچون کارآفرینی می بایست تقویت گردند.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین  مازندران، "محمد اسلامی" صبح امروز درنشست به روزرسانی تجهیزات آموزشی کارگاه های اتومکانیک مراکزفنی وحرفه ای استان مازندران؛ رمزموفقیت جوانان برای ورود به بازارکار را مهارت آموزی آنان دانست ودراین رابطه وظیفه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان را بسیارمهم وخطیربرشمرد.

استاندارمازندران به صورت تلویحی ازمیزان بالای تقاضا برای مشاغل دولتی انتقاد کرد وگفت: مهارت افزایی ونوسازی درفرآیندهای خدماتی، فنی وکشاورزی وصنعتی وتقویت وتوسعه کارآفرینی منجربه شکوفایی اقتصاد استان وکشورخواهد شد.
نماینده عالی دولت درمازندران اقتصاد ایران را درفهرست 20 اقتصاد اول دنیا برشمرد وگفت: ایرانیان درهرکجای دنیا که باشند، ارزش آفرین هستند واین مهم می تواند درعرصه ملی نیزاجرایی گردد.
اسلامی ؛ اقتصاد مقاومتی را مسیری روشن برای شکوفایی اقتصاد ایران ذکرکرده ومی گوید: کارگروهی وارتقاء آموزش های فنی وحرفه ای باید دراستان اولویت همه مسئولان باشد تا اقتصاد مازندران پویا وشکوفا شود؛ این مهم نیز باشعارمحقق نخواهد شدوهمه باید درمیدان عمل بیاییم.
وی تاکید کرد: اقتصاد مازندران باید بزرگ شود وازحالت منطقه ای به حالت ملی تغییر وضعیت داده و بازاربزرگ اشتغال زایی درآن ایجاد گردد.
وی گفت: زمانی که دربحث نفوذ اینترنت رتبه اول را درکشورداریم چرا ازاین موقعیت برای توسعه فضای کسب وکاربهره نمی بریم.
دراین مراسم ؛ "گرزین" مدیرکل فنی وحرفه ای مازندران هم درسخنانی توسعه نهضت مهارت آموزی درسراسر کشوررا برای اشتغال زایی جوانان یک ضرورت برشمرد وگفت: رونق فضای کسب وکار؛ مقدمه توسعه اقتصادی وصنعتی استان است وما دراستان گام های خوبی را دراین خصوص برداشته ایم.
مراسم به روزرسانی تجهیزات آموزشی کارگاه های اتومکانیک؛
استاندار: برای توسعه مازندران به جوانان ماهرو آموزش دیده نیازداریم

استاندارمازندران با تاکید براستفاده ازظرفیت های موجود استان برای اشتغال زایی؛ گفت: نگاه به مقوله اشتغال باید تغییر کند وواژگانی همچون کارآفرینی می بایست تقویت گردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران، "محمد اسلامی" صبح امروز درنشست به روزرسانی تجهیزات آموزشی کارگاه های اتومکانیک مراکزفنی وحرفه ای استان مازندران؛ رمزموفقیت جوانان برای ورود به بازارکار را مهارت آموزی آنان دانست ودراین رابطه وظیفه اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان را بسیارمهم وخطیربرشمرد.
استاندارمازندران به صورت تلویحی ازمیزان بالای تقاضا برای مشاغل دولتی انتقاد کرد وگفت: مهارت افزایی ونوسازی درفرآیندهای خدماتی، فنی وکشاورزی وصنعتی وتقویت وتوسعه کارآفرینی منجربه شکوفایی اقتصاد استان وکشورخواهد شد.
نماینده عالی دولت درمازندران اقتصاد ایران را درفهرست 20 اقتصاد اول دنیا برشمرد وگفت: ایرانیان درهرکجای دنیا که باشند، ارزش آفرین هستند واین مهم می تواند درعرصه ملی نیزاجرایی گردد.
اسلامی ؛ اقتصاد مقاومتی را مسیری روشن برای شکوفایی اقتصاد ایران ذکرکرده ومی گوید: کارگروهی وارتقاء آموزش های فنی وحرفه ای باید دراستان اولویت همه مسئولان باشد تا اقتصاد مازندران پویا وشکوفا شود؛ این مهم نیز باشعارمحقق نخواهد شدوهمه باید درمیدان عمل بیاییم.
وی تاکید کرد: اقتصاد مازندران باید بزرگ شود وازحالت منطقه ای به حالت ملی تغییر وضعیت داده و بازاربزرگ اشتغال زایی درآن ایجاد گردد.
وی گفت: زمانی که دربحث نفوذ اینترنت رتبه اول را درکشورداریم چرا ازاین موقعیت برای توسعه فضای کسب وکاربهره نمی بریم.
دراین مراسم ؛ "گرزین" مدیرکل فنی وحرفه ای مازندران هم درسخنانی توسعه نهضت مهارت آموزی درسراسر کشوررا برای اشتغال زایی جوانان یک ضرورت برشمرد وگفت: رونق فضای کسب وکار؛ مقدمه توسعه اقتصادی وصنعتی استان است وما دراستان گام های خوبی را دراین خصوص برداشته ایم.

46

کد خبر 761889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =