مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که همزمان عضو هیأت عالی نظارت این نهاد هم هست، ورود هیأت عالی به مصوباتی چون CFT را قانونی دانست و در باره نحوه این اعمال نظر به روزنامه ایران توضیح داد.

انصاری گفت: در دو دوره گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبر معظم انقلاب بر اساس اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع واگذار کرده‌اند.

مجید انصاری

انصاری با اشاره به اینکه این نظارت آن‌گونه که شایسته و بایسته بود انجام نمی‌شد و گاهاً اتفاق می‌افتاد که شورای نگهبان نظر خود درباره مصوبات مجلس را ارائه کرده اما مجمع بررسی‌های خود از حیث تطبیق با سیاست‌های کلی را به پایان نرسانده بود، اشکالاتی ایجاد می‌شد، توضیح داد که هیأت عالی نظارت در راستای نظارت دقیق‌تر و سریع‌تر با ترکیب 15 نفره تشکیل شده است.

به گفته وی این هیأت مستقل از صحن مجمع بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و ایرادات احتمالی نسبت به مصوبات مجلس را ناظر بر تطبیق یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و شورای نگهبان هم ایرادات وارد شده از سوی هیأت عالی نظارت را به مجلس می‌دهد.

به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس هم باید این ایرادات را برطرف کند و اگر نمایندگان بر نظر خود اصرار داشته باشند و ایرادات وارد شده را درست ندانند، آنگاه مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود که این بار دیگر نه در هیأت عالی نظارت بلکه در صحن مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد. انصاری خود البته از موافقان تصویب لوایح اف‌ای تی اف است.

23302

کد خبر 813702

برچسب‌ها