آستان قدس رضوی کی از پرداخت مالیات معاف شد؟

42سال پیش در چنین روزی( 9 آذر1355) مجلس شورای ملی آستان قدس رضوی را از پرداخت مالیات معاف کرد.

بخشی از صورتجلسه مجلس شورای ملی در آن روز را می خوانید:

گزارش از کمیسیون امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون امور اقتصادی و داریی در جلسه روزچهارشنبه 26/ 8/ 1355 با حضور آقای علی‌اصغر طباطبایی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه شماره 36732 مورخ 17/ 6/ 1355 راجع به معافیت سهام و سهم‌الشرکت آستان قدس رضوی از مالیات بر درآمد را که گزارش شور اول آن به شماره 408 چاپ گردیده است برای شور دوم مورد رسیدگی قرارداد و مصوبه شور اول را تصویب کرد. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده- مؤسساتی که تمام سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌باشند همچنین در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه یا سهام آنها متعلق به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلق می‌گیرد یا به عنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد نیز معاف خواهد بود.

آن قسمت از مالیات که از اول سال 2526 به بعد وصول نشده است مشمول این معافیت خواهد بود.

رئیس- ماده واحده مطرح است نظری نیست؟ (اظهاری نشد) در کلیات آخر لایحه نظری نیست؟ (اظهاری نشد) به ماده واحده و کلیات آخر آن رأی می‌گیرم خانم‌ها و آقایانی که موافقندخواهش می‌کنم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

1717

کد خبر 827540

برچسب‌ها