کودکان خیابانی

  • ۴۰۰ هزار کودک از تحصیل بازمانده‌‌اند

    آموزشایسنا نوشت: رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان آنکه براساس آمارهای غیررسمی 400 هزار نفر در کشور بازمانده از تحصیل هستند، در خصوص کمپین ملی «قلب مهربان» گفت: در این کمپین اولویت تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز برای دانش آموزان استان‌های محروم است.