هر ساله با فرا رسیدن فصل بهار و شکوفه زدن درختان در سطح باغات منصوریه شهرستان بهبهان چهره این منطقه پر از رنگ و بوی شکوفه های درختان می شود.

 منصوریه (بهبهان)، شهری از توابع بخش مرکزی شهرستان بهبهان در استان خوزستان ایران است. منبع: ایرنا
265 256