پیکر مطهر شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان شب گذشته بر گرداگرد حرم مطهر رضوی به طواف و زیارت آمد و سپس به تهران منتقل شد. منبع: خبرگزاری تسنیم

266 256