خشکسالی و کم آبی باعث پایین آمدن سطح آب در تالاب‌های بین‌المللی گلستان شده است؛ به طوری که این وضعیت زیستگاه موجودات را نابود کرده و تشدید ریزگردها و شوره‌زار شدن اراضی را در پی داشته است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک صدمات جبران‌ناپذیری به بار آورد. تصاویر زیر تالاب‌های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل در استان گلستان را نشان می دهد.

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان
وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان
وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

وضعیت نابسامان تالاب‌های بین المللی در استان گلستان

عکس‌ها: ایرنا
67282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =