در ۱۷ مهر ماه سال ۱۳۶۰مراسم تنفیذ حکم نخستین دوره ریاست‌جمهوری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای از سوی حضرت امام خمینی(ره) رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در حسینیه جماران برگزار شد.

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

17 مهر 1360؛  تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای

 

 

عکس‌ها: ايرنا
67282