باستان‌شناسان یونان دست کم ۵۸ کشتی غرق شده در آب های دریای اژه و مدیترانه را کشف کردند که بسیاری از آنها دارای آثار باستانی است.

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

کشف آثار باستانی از کشتی‌های غرق شده در دریای اژه و مدیترانه

 

عکس‌ها: reuters
67282

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =