جمعه 4 اسفند 1396
یکشنبه 17 آبان 1394 - 12:44:35 چاپ

افزایش تعداد پسران مجرد ایرانی/ آمار دختران مجرد، ۳ برابر پسران

جامعه > خانواده - در سال های گذشته آمار تجرد دختران بیش از پسران بود، چندی پیش هم سازمان ثبت احوال کشور هم درباره افزایش تجرد قطعی دختران ایرانی هشدار داد. سال گذشته هم زنگ خطر برای تجرد قطعی نزدیک به یک میلیون دختر ایرانی به صدا در آمد. اما در این میان آمارها نشان می دهد، شمار پسران ایرانی مجرد در سن ازدواج هم رو به افزایش است.

مینا افشار-  کارشناسان معتقدند، به دليل افزايش تعداد مواليد در دهه نخست انقلاب، ایران یک هرم سنی با قاعده وسيع داشت و تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله كشور از جمعيت 20 تا 24 ساله بيشتر بود و زماني كه تعداد دختران را يک رده سنی پايين تر می گيريم اين قاعده سنی متورم‌تر است و تعداد دخترهایی بيشتری در اين رده قرار دارد. با كاهش تعداد مواليد قاعده هرم سني در ايران در حال كوچک شدن است، با جمع شدن اين قاعده هرم سني، تعداد جمعيت 15 تا 19 ساله از 20 تا 24 ساله كمتر شده و تعداد دخترهای مجرد 15 تا 35 ساله از پسرهای 20 تا 40 ساله كمتر مي شود و در يک دهه آينده پسرهای در معرض ازدواج از دخترهای در معرض ازدواج بيشتر مي شوند. 

اين مسأله منجر به مجرد ماندن يک ميليون دختر تا 10 سال آينده مي‌شود. اين مشكل از سوي كارشناسان از دهه 70 گوشزد شده است، در حال حاضر تعداد پسران مجرد از دختران مجرد در هر رده سني بيشتر است ولي تعداد دختران از پسران در يک رده سني پايين‌تر كمتر است.

افزایش شمار پسران مجرد در کشور

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور به ایرنا، گفت: تا سال های قبل از سال ۹۰ تعداد دختران مجرد در سن ازدواج بیشتر از پسران بود، اما در سال های اخیر این موضوع در حال معکوس شدن است و تعداد پسران مجرد در سن ازدواج در حال افزایش است.

علی اکبر محزون با بیان اینکه در مجموع ۱۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دختر و پسر مجرد در کشور وجود دارد، افزود: ۵ میلیون و ۵۷۰ نفر از آنها پسر و ۵ میلیون و ۶۷۰ نفر نیز دختر در سن ازدواج هستند که این افراد هرگز ازدواج نکرده اند.

محزون ادامه داد: الگوی سنی ازدواج در کشور به این صورت است که بخش عمده ای از ازدواج آقایان یعنی معادل ۸۰ تا ۸۵ درصد در سنین ۲۰ تا ۳۴ سالگی و ازدواج بانوان نیز در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال صورت می گیرد.

او با اشاره به اینکه آمار دختران و پسران ازدواج نکرده و در سن متعارف یا همان قبل از تجرد قطعی نشان دهنده آن است که در این آمار دختران از پسران پیشی گرفته اند، تأکید کرد: در مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دختر و پسر قبل از تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۹۸۰ هزار نفر آن را خانم ها و ۳۲۰ هزار نفر را آقایان تشکیل می دهند.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور گفت: آمار دختران و پسران قبل از تجرد قطعی نشان می دهد که شمار دختران در این زمینه سه برابر بیشتر از مردان است.

محزون سن تجرد قطعی در ایران را از سن ۵۰ سال به بالا عنوان کرد و گفت: در مجموع ۱۵۲ هزار خانم و آقا در سن تجرد قطعی در کشور وجود دارد که ۶۲ هزار نفر آقا و ۹۰ هزار خانم هستند که در این زمینه نیز خانم ها ۱،۵ برابر آقایان هستند. براساس آمار جمعیت کشور ایران ۷۸ میلیون نفر هستند.

تجرد قطعی ۱.۳ میلیون جوان ایرانی 

این در حالیست، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال، ابتدای امسال، تعداد افراد مجرد قطعی بالای ۵۰ سال را ۱۵۲ هزار نفر عنوان کرد و به مهر گفت: یک میلیون و۳۰۰ هزار فرد بالای سن متعارف نیز در کشور هرگز ازدواج نکرده اند.

در سال ۹۲ آمار ازدواج مردان بالای سن متعارف ۳۵ سال ۹.۴ درصد بود که در سال گذشته این آمار به ۱۰.۴ افزایش پیدا کرد و همچنین ازدواج زنان بالای ۳۰ سال در سال ۹۲ ، ۱۲.۵ درصد بوده که در سال گذشته به ۱۴.۵ درصد رسیده است. 

تعداد جوانان در سن ازدواج هرگز ازدواج نکرده تا اردیبهشت امسال، ۱۱ میلیون و ۲۴۰ نفر بود و از این تعداد ۵ میلیون و ۵۷۰ هزار نفر مرد و ۵ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر نیز زنان بودند.

تعداد دختران مجرد ۳ برابر آقایان

آمارها نشان می دهد در سال ۹۳ تعداد خانم های مجرد کشور از تعداد آقایان مجرد بیشتر بود. در سال گذشته ۴۸ درصد خانم‌های در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت‌احوال كشور خرداد ماه سال گذشته به افکارنیوز گفته بود: آقايان در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۲۰ تا ۳۴ شامل ۱۲ ميليون و ۷۰ هزار نفر می‌شوند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۵۷۰ هزار نفر هرگز ازدواج نكرده‌اند. بنابراين ۴۶ درصد آقايان در سن ازدواج كشور هرگز ازدواج نكرده‌اند. همچنين خانم‌های در سن ازدواج كشور با طيف سنی ۱۵ تا ۲۹ سال شامل ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر می شوند، از اين تعداد ۵ ميليون و ۶۷۰ هزار خانم هرگز ازدواج نكرده‌اند. 

همچنین محزون به آمار مربوط به افرادی كه در خطر تجرد قطعی قرار گرفته بودند و در طيف سنی بعد از ۳۴ سال برای آقايان و پس از ۲۹ سال برای خانم‌ها تا سن ۵۰ سالگی قرار دارند اشاره كرد و گفت: تعداد ۳۲۰ هزار نفر از آقايان از سن متعارف ازدواج در كشور عبور كرده و در خطر ورود به سن تجرد قطعی قرار دارند. 

به گفته مديركل دفتر آمار و اطلاعات جمعيتی سازمان ثبت احوال كشور در سال ۹۳، ۹۸۰ هزار خانم نيز در سن خطر تجرد قطعی قرار داشتند: خانم‌ها تقريبا ۳ برابر بيشتر نسبت به آقايان در معرض خطر تجرد قطعی قرار دارند.

محزون همچنين به آمار سال ۸۵ و ۹۰ در ارتباط با افراد در سن ازدواج كه هرگز ازدواج نكرده‌اند و نيز افراد در سن تجرد قطعی اشاره كرد و گفت: در سال ۸۵ مجموعا ۱۱ ميليون و ۷۹۰ هزار نفر مجموع كليه خانم‌ها و آقايانی بود كه در سن ازدواج قرار داشته و هرگز ازدواج نكرده‌اند كه از اين تعداد ۵ ميليون و ۲۱۰ هزار آقا و ۶ ميليون و ۵۸۰ هزار خانم بوده‌اند.

افزایش سن ازدواج و تجرد قطعی به روایت آمار

صرف‌نظر از آثار سو اجتماعی كه پديده افزايش سن ازدواج به دنبال دارد، تبعات جمعيتي اين پديده هم مي‌تواند نگران‌كننده باشد. كمترين تأثير افزايش سن ازدواج، بر هم خوردن تعادل هرم جمعيتي كشور و در نتيجه، بروز شكل جديدي از چالش‌هاي مربوط به سن ازدواج، در كشور است.

سازمان ثبت احوال از سال 83 آمارهاي منسجم جمعيتي از وقايع حياتي از جمله ازدواج و طلاق را گردآوري كرده و بر اين اساس امكان تحليل آماري اين وقايع فراهم شده است.

طبق گزارش سازمان ثبت احوال کشور سن ازدواج برای مردان و زنان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و به میانگین 27.2 سال برای مردان و حدود 23 سال برای زنان رسیده که ‌این آمارها زنگ خطری برای افزایش تجرد قطعی در جامعه است. 

در سال ۹۱ حدود 12 میلیون نفر مرد در گروه سنی 20 تا 34 ساله و 11 میلیون و 800 هزار نفر زن در گروه سنی 15 تا 29 ساله قرار داشتند که حدود 32 درصد از کل جمعیت کشور بود. از ‌این تعداد 46 درصد مردان و 48 درصد زنان در این گروه‌های سنی، هرگز ازدواج نکرده‌اند.

بر همین اساس ميزان تجرد قطعي مردان از 5.1 درصد به 3.1 درصد کاهش يافته، اما اين تعداد براي دختران از 8 درصد به 8.1 درصد افزايش يافته است. آمار ارائه شده به طور کلي از بالا رفتن سن ازدواج در ميان دختران و افزايش آمار تجرد قطعي آنان حکايت دارد.

محاسبات صورت گرفته مشخص می‌کند که در سال 85 جمعیت زنان مجرد هرگز ازدواج نکرده 35 سال به بالا، 308 هزار نفر بوده که شاید از ‌این جمعیت تنها 10 درصد از آنها تمایلی به ازدواج نداشته و مابقی فرصت ازدواج را به دست نیاورده و در تجرد باقی مانده‌اند. 

هرچه ازدواج در سنین پایین‌تر اتفاق بیفتد، اختلاف سنی کمتر خواهد بود و هرچه ‌این سن افزایش پیدا کند، ‌این اختلاف سن بیشتر خواهد شد؛ چراکه مردانی با سنین بالا ترجیح می‌دهند با دخترانی بسیار جوان‌تر از خود ازدواج کنند و هرچه سن ازدواج پسران بیشتر شود، به همان نسبت دختران بیشتری نیز مجرد باقی خواهند ماند.

۴۷۲۳۶

184 دیدگاه
 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:02:55
  پاسخ
  207 243

  کی تعیین میکنه که تجرد قطعی چه سنیه؟ شاید یکی دلش بخواد 60سالگی ازدواج کنه.

  • میثم
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:31:11
   199 20

   بله دیگه با این توقعات خانواده ها و دخترا و اینکه بیکاری و بی پولی اینطوری میشه؟

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 17:41:19
   144 39

   خانمها رو از 15تا 29 سال حساب کردند؟ یعنی دختر مدرسه ای رو باید شوهر بدن؟ واقعا خجالت آوره. قصددارند فرهنگ ایران رو تبدیل به عصر جاهلیت اعراب کنند. پس رفتتتت

  • امیر تبریز اوغلی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 20:07:12
   27 17

   عزیزم اون موقع وام سه میلیونی برات تعلق نمی گیره... ولی هم اکنون در هر سنی هستی میتونی از وام 25میلیونی خدمات استفاده کنی بدو.ن ضامن

  • موری بدبخت
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 21:07:59
   84 9

   من فقط دارم به اوضاع بی ریخت خودم و احضارنامه ای که قراره بخاطره خرج و نفقه برام بیاد ، می خندم

  • ولی غلامی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 21:09:27
   131 41

   حالا اونا باید بیان خواستگاری ما پسرااااااا.... دخترا لطفا خونه، ناشین، کار خوب، در امد خوب داشته باشین تا ما واسه جواب بتونیم فکر کنیم... مرسی

  • رضا
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 01:35:44
   117 18

   آقا بخدا دروغ نمیگم الان من کارمندم یک پراید دارم نزدیک 100 میلیون پول .. به خداوندی خدا دخترها نمیدنند چی میخواند . همه اول از سر شعار میگن ما فقط یک مرد زندگی میخوام .اما همین که یک جلسه باهاشون صحبت کردی اصلا یادشون میره . از کوچکترین چیزها کوه میسازند. من که ندیدیم دختری که بخواد با پسری زندگی بسازه همه دنبال همه چیز حاضر آماده هستند.. آخه چرا همین کارها رو کردید موندید

  • رضا
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:13:34
   111 10

   خوب به نظر شما چرا آقا پسرها باید زن بگیرن؟؟؟؟؟؟الان زنهای بیوه به برکت طلاق بسیار زیاد شده و اکثرا هم با همین آقا پسرهای مد نظر شما که مجرد هستن رابطه دارن البته به طریقه الشرعی .پس زن واسه چی بگیرن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:40:34
   87 108

   من که حاضر نیستم هیچ وقت ازدواج کنم 25 سالمه و خونه پدرم راحتم . پسرا 90 درصد مشکلا رفتاری و جنسی دارند چرا باید وارد زندگی بشم که همش استرسه

  • بی نام
   چهارشنبه 7 مهر 1395 - 03:20:59
   37 12

   دوستان بیاین همچنان ازدواج نکنیم بذارین این آمار به پنج برابر برسه اونوقت مطمئن باشید ازدواج مجدد رو اجباری میکنن ای چه حالی میده

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:03:31
  پاسخ
  466 68

  تا وقتی تو آمارهاتون دختر 15 ساله رو به عنوان کسی که باید ازدواج کنه در نظر بگیرین . تا وقتی که همچین دیدی نسبت به زن دارین . زن بره خودشو بگشه بهتره تا بره ازدواج کنه حتی تو کشورهای عربی هم دیگه دختر 15 ساله نمیره ازدواج کنه مگه این که مجبور باشه بعد شما با افتخار دختر 15 ساله رو به عنوان یه زن که در سن ازدواج قرار داره اعلام می کنید ؟؟

  • بهنام بچه خوی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:02:17
   63 153

   عزیزم کسی نگفته دختر 15 ساله ازدواج بکنه. وهمینطور هم تو این شاخص ها اصلا دختر های 15 ساله رو به حساب نمیارن. منظور از تجرد قطعی ازدواج دختران اینه که دختر خانوم به سنی رسیده که شانس ازدواجش بسیار کاهش پیدا کرده. معمولا به سنین بالای 33 یا 35 سال برای دختر خانوم ها اتلاق میشه

  • جمعیت شناس
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:28:13
   82 6

   متاسفانه سال هاست برای توجیه بعضی از اعتقادات این مسئله عنوان میشود و با وجودی که بارها از سوی جمعیت شناسان به آقای محزون تذکر داده شده ایشان هنوز از این مطلب غیر علمی استفاده می کنند

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:44:17
   61 13

   ازدواج دختر 15 ساله که قطعا مورد تایید نیست. اما محاسبه تعداد زنان در سن ازدواج و باروری فارغ از مسایل بومی و داخلی و مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی 15 سال تعیین می شه

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 17:02:33
   41 146

   تو مناطقی از ایران دخترها زودتر به سن بلوغ میرسن

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 19:00:51
   24 6

   فکر کنم اینها دختراهای بالای 9 سال و پسرهای بالای 15 سال را حساب کردن .

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:04:34
  پاسخ
  332 28

  زن بالای 30سال، مجرد قطعیه؟ آحه یه این میگید آمار؟

  • مونا
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:54:05
   198 24

   من در 35 سالگی ازدواج ردم و یه دختر یکساله دارم یعنی چی تجرد قطعی

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:06:03
  پاسخ
  264 21

  یعنی دختر1516ساله در سن ازدواجه؟ و سی سالگی سن تجرد قطعی خانمهاست؟

  • بی نام
   جمعه 9 تیر 1396 - 22:44:33
   0 7

   من پردیس بابلی هستم من میگم همه ی دختر پسرها همه اندازه هست مساوی

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:10:18
  پاسخ
  190 432

  باید چند همسری رواج پیدا کنه

  • احسان از خراسان شمالی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:42:41
   418 35

   داداش شما همون اولی رو اداره و تامین مالی و عاطفی کن الباقی پیش کش

  • الیمی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:48:46
   175 24

   کلیک موسم خراب می شه والا هزار تا منفی بهت می دادم...

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 22:36:17
   57 16

   برا معده ت خوب نیست. رو دل می کنی :

  • شمس تبریزی
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 00:08:00
   48 101

   شما می خواین هر طوری فکر کنین با خودتونه. اما هرچقدر هم برنامه ریزی کنید، قانون طبیعت اینه که جمعیت دختران همیشه بیشتر از پسران است. برای همن هم در شرع مبین تعدد زوجات قرار داده شده تا مشکلی برای ازدواج دختران پیش نیاد. خبرآنلاین روشنفکری رو بذار کنار و با طبیعت همگام شو. منتشر کن باباجان

 • م.خ
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:39:28
  پاسخ
  459 15

  ما مردها از فشارهای اقتصادی به تنگ آمده ایم

  • امین
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:49:16
   208 11

   من الان ۲۶ سالمه، تا برم سربازی بیام، میشه ۲۸، بعد تا یه کار درست حسابی پیدا کنم ۳۰ ام رد میکنم، بد میگن برو زن بگیر ..

  • مهدی
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 00:34:34
   68 5

   امین جان کار درست و حسابی اصلا پیدا نمیکنی

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:43:59
  پاسخ
  212 332

  باید روزی برسه که به اجبار هر مرد مجبور شه سه زن بگیره و همه هم در کنار هم زندگی کنن

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:44:55
   178 10

   خخخخ. خودت چند تا داری شیطون؟

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:45:45
   132 22

   برو سرتو بزن به سنگ شاید خوب شدی

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:46:21
   169 24

   برگرد توی همون غار خودت اینجا اشتباهی امدی

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:59:00
   43 6

   به کور میبری انشااله

  • دختر تنها
   پنجشنبه 7 دی 1396 - 05:41:55
   1 3

   بعضیا چه قدر بی حیا شدن خوبه زنم چندتا شوهر داشته باشه؟

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 13:53:25
  پاسخ
  39 76

  آباد کردن شهرهای ایران، غیر از شهرهای تمرکز را در دستور کار خود قرار دهید خیلی از مشکلات حل می شود. دو کار رو باید یک دولت بالاخره قبول کنه دیر یا زود یک انتقال پایتخت سیاسی دو انتقال آب دریای عمان به کویرهای مرکزی

  • احسان
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:51:51
   82 13

   خودتم نفهميدي چي گفتي

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:03:44
   15 3

   چی میگه؟

  • یاسمین
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 11:55:15
   15 7

   اصلا معلوم هست چی گفتی دکتر؟

 • امير
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:18:25
  پاسخ
  443 5

  34 سال ميشه دهه شصت . اوج زاد و ولد . تو هيچ مقطعي ظرفيت سازي نشد براي متولدين دهه 60 . نه كار . نه تحصيل . نه ورزش . نه فرهنگ .... . متاسفانه چند وقت ديگه مشكل خانه سالمندان داريم با اين روش زندگي كه براي دهه 60 ي ها وجود داره . سلام دهه 60ي خسته...

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:56:57
   164 4

   دمت گرم. واژه درد و خسته رو فقط ما میفهمیم.

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:32:16
   40 3

   نسل سوخته ......

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 11:20:47
   24 58

   ایضا دهه هفتاد

  • بی نام
   چهارشنبه 19 اسفند 1394 - 18:37:23
   25 2

   چرا سوختیم نمیدونم شاید میون دهه ها گیر کردیم شاید

 • احمدی
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:21:11
  پاسخ
  54 19

  خیلی هم عالیه

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:24:25
  پاسخ
  163 23

  مملکتی که فرهنگشان کمتر است اینطور میشه . موندم بعضی پدر مادرها چطور دلشون میاد دختر جوانشان را به یک آقا که 10 سال بزرگتر است بدهند. مشکل بیوه گی زودرس دختران را هم توی آمار بگذارید. خبر آنلاین جان فردا نگ نگفتی .ی باز دختر مجرد بهتر از بیوه است حداقل از اول تنها بوده و تحمل سختی ها براش آسونتر است.

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:47:21
   40 54

   میمونه رو دستشون

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:08:04
   31 11

   والا طوری می گویید ده سال اختلاف سن مثل اینکه بیست بیست وپنج سال تفاوت سنی است اذدواج یک مجموعه است ممکن است زنی هفت هشت سال از شوهرش کوچکتر باشد ولی خوشبخت باشد زنی شوهر همسن داشته باشد بدبخت توی بستگان ما دو تا دختر با همکلاسی شان عروسی کردند هر‌ دو همسن وسال ریکی با بچه یکی بی بچه طلاق گرفت البته سن هم یکی از فاکتورهاست ولی اذدواج یک مجموعه است

 • آرش
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:24:26
  پاسخ
  535 23

  متولد 1364 هستم.از همان دهه ای که نام بردید.با پشتکار زیاد و کار فراوانآنقدر که از جوانی ام چیزی نفهمیدم توانستم هم مدرک کارشناسی ارشد خود را بگیرم و هم یک آپارتمان کوچک و یک ماشین معمولی و شغلی آزاد با درآمدی متوسط.به اصرار خانواده چند نوبت به خواستگاری رفتم.علارغم اینکه حاضر بودم حق طلاق، که حق حقیقی یک زن هست را به او بدهم اما مهریه های نجومی و خواسته های فراوان خانواده دختر مرا از ازدواج دلسرد و مایوس کرد.نمی خواهم توهینی کرده باشم اما دختران این سرزمین جهان سومی همانند ما پسران همه چیز را باهم می خواهند.آن هم مجانی. ژست های روشنفکری در گفتار اما تحجری بس عمیق در رفتار.از شما می خواهم پاسخ دهید آیا انصاف هست تمام ثمره جوانی خود را بدون هیچ تضمینی تقدیم انسان دیگری کنم؟

  • احسان
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:54:00
   209 10

   منم سن و سال خودتم، متولد 62، مشابه شرايط خودتو دارم، حرف دلمو زدي...

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:00:18
   190 3

   ایول ما که ارشد گرفتیم کار هم نداریم، چه برسه به خونه و خودرو

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:18:43
   230 12

   من یک دختر هستم و نظرت رو قبول دارم. نه نباید ثمره جوانی خودت رو تقدیم کنی. چون کسی که با دید چپاول اموالت به تو بله میگه ، همه رو بالا میکشه می ره.

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 17:43:01
   118 4

   خواستگاری رفتن قبل از اطمینان از علاقه دختر و خانوادش و قبول خواسته های دو طرف از هم اشتباه محضه،کسی که بابت مهریه سنگین راضی به ازدواج نمیشه با وجود داشتن حق طلاق که نظری راجع به درست یا غلط بودنش ندارم یعنی مادیات یا به قول زنها پشتوانه مادی اولویت داره براش و این یعنی علاقه و سازگاری ای وجود نداره،و در صورت کاستی های مادی رابطش تموم شدس. حداقل شرایط یه همسر اینه که توی شرایط سخت همراه باشه،توی شرایطی که کمبودی نداره هر کس دیگه ای هم راضیه و کار مهمی نکرده. شما شانس باهات یار بوده که گرفتار یکی از اینا نشدی.

  • م.خ
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 17:56:38
   111 161

   شما چرا میگی حق طلاق، حق حقیقی یک زن هست ؟؟ من بشدت با این نظر شما مخالفم .

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:11:34
   171 10

   مجرد بمانی بهتر است تا زیر بار مهر زیاد روی

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:45:10
   42 1

   من تا 3 سال پیش و قبل ازفوت مادرم به اون صورت با فامیل طرف نبودم ولی از 3 سال پیش فهمیدم آنچه باعث بحران در امر ازدواج و روابط خانوادگی شده توجه فقط و فقط به مادیات و بی فرهنگی شدید ما است. امروز در جامعه ما حتی در بین خانواده های مذهبی رواج دروغ ، غیبت و فخر فروشی به ثروت و چشم و هم چشمی و توقعات بی جا به شدت رواج دارد و در نتیجه چنین جوی مسمومی فضای حاکم بر زندگی های تازه شکل گرفته و در شرف شکل گیری را مدام تحت تاثیر قرار میدهد و مشخص است در این میان جوانان نخواهند خود را وارد چنین تشنجی بکنند.

  • l
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:44:28
   66 43

   من یه دختر متولد 64 هستم. تصمیم دارم با مردی ازدواج کنم که فقط سربازی رفته و دکتری خونده. شغل ثابت و درآمد کافی نداره. خونه نداره. ماشین هم نداره. خونه رو قرار شده خانواده ی من بدن . مهریه ام هم 200 سکه است. تنها دلیل موافقت خانواده ام اخلاق خوب و شخصیت این اقاست. جالبه بدونی این اقا حق طلاق رو هم واگذار می کرد ولی من لزومی ندیدم. این رو نوشتم که بدونید کسانی شبیه به من هم پیدا می شن.

  • رضا
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:27:20
   22 2

   سلام ارش جان واقعا حق با تو هستش. موندم چی بگم

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:37:22
   19 40

   اگر شما از خانواده دختران و خود آنها شاکی هستید، من ازداج کردم، هیچ چیزی نخواستم، از لحظه ای که زندگی رو شروع کردم، طعنه ها و حرف های نیش دار خانواده ی شوهرم کلافه ام کرد.همسرم را دوست دارم، اما خانواده اش دیگر رمقی برای زندگی مشترک برایم نگذاشته اند. به نظرم باید اینگونه باشد، چون زن یک کالا است اگر انسانی به ازدواج نگاه کند جز تحقیر هیچ چیزی در آینده نخواهد داشت.

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 10:05:49
   62 17

   چرا فقط دخترا رو متهم می کنید ، پسری به خواستگاری من اومده بود فقط از متراژ خونه و اینکه کار دارم یا نه نمیتونم خرج خونه بدم از من می پرسید

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 11:32:33
   49 11

   برادر اصلن کوتاه نیا سره مهریه که شوخی بردار نیست کی داده کی گرفته رو ول کن هم دادن هم می گیرن شیرین یه آبم روش

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 18:48:05
   33 12

   در جواب به کاربر با نام "ا" یکشنبه 17 آبان 1394 شما که 200 سکه مهریه میخوای،حق طلاق در همین هست،مثل چیزی که تا الان بوده ، کافیه اجراش بزاری بعد به خاطر تحت فشار قرار گرفتن مرد ،علاوه بر سکه ها حق طلاق هم مال خودته.بقیه موارد هم میتونه برای شمایی که به اینها رسیدی قابل تحسین باشه ، اما کسی که "شغل ثابت و درآمد کافی نداره. خونه نداره. ماشین هم نداره." و خونه هم از جانب شما باشه،یه روزی میرسه یا به خاطر عصبانیت یا هر چیز دیگه، همون کسی که با این شرایط از روی میل پذیرفته ، منت میزاره رو سر شوهرش و میگه تو هیچی نداشتی،و خوبیهای شوهرشو فراموش میکنه. اما شغل و خونهحداقل اجاره ای برای مردی که می خواد ازدواج کنه لازم هست.خانومایی که واقعا نیتشون ازدواج... بقیه در کامنت بعدی

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:28:48
  پاسخ
  253 8

  موانع ازدواج: سربازی،بیکاری،بی پولی،بالا بودن توقعات و ...

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:37:01
   38 303

   سربازی تقرییا 2ساله و زیاد مانعی ایجاد نمیکنه بقیه درسته

  • محمد
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:41:34
   193 14

   خداوکیلی تو دیگه از سربازی دفاع نکن

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:50:23
   66 91

   موانع ازدواج قبولل نکرددن مسولیت ،برادر بنده کار داره خونه داره ماشین داره ولی زیر بار ازدواج نمیرهچون برای خونه روزی نشده که حتی نون بخره و همیشه هم طلبکاره و هرچی هم که داره پدر بدبختم بهش داده . بی مسولیتی مشکل شما اقایون ه نه توقع زیاد خانوم ها الته که تعداد خانومهای مناسب کم نیست چشماتون رو باز کنید میبینید.

  • reza
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:02:33
   118 12

   مگه ادم چقد جوونی میکنه که دوسال چیزی نباشه؟دو سال هم دو ساله

 • پسر
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:29:58
  پاسخ
  215 5

  یه خواهشی از کارشناسان عزیز دارم,به جای امار تجرد و تاهل برید وضعیت مالی و اقتصادی روبررسی کنید که داد همه رو در اورده,نشستین روی صندلی گرم و نرم میگید لنگش کن.بسه دیگه بسه.با هر ازدواج در شرایط فعلی تعداد بدبخت های به دنیا اومده بیشتر میشه فقط.

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:33:13
  پاسخ
  173 25

  خدا رو شکر که من یکی زن نگرفتم چون الان یا باید تو دادگاه دنبال قسطی کردن مهریه باشم یا پشت میله های زندان بودم تازه اگه این دوتا هم نبود با این مخارج زندگی کی میره زن بگیره

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:38:05
  پاسخ
  62 65

  لطفا سرچ کنید در گوگل دختر ایرانی برای ازدواج کم میاد خواهید دید که طبق گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی ثبت احوال در سال های96و97تعداد پسران در سن ازدواج2میلیون بیش از تعداد دختران در سن ازدواج خواهد شد

 • مریم
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:41:16
  پاسخ
  8 14

  چراااااا

 • علی
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:50:40
  پاسخ
  153 4

  مملکتو درست کنید ثروت ایجاد کنید کار ایجاد کنید وضیعت کلی رفاه اگه سالم و استاندارد باشه چرا ازدواج نباشه چرا بچه نباشه

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:55:52
  پاسخ
  75 82

  اگر روحانی تیم اقتصادی کابینه اش را عوض نکند تا چند سال نژاد ایرانی کلا منقرض خواهد شد

 • کریم
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 14:57:14
  پاسخ
  35 0

  به سلامتی

 • حمید
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:08:00
  پاسخ
  31 0

  الان چی شد دقیقا؟

 • مهدی
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:20:46
  پاسخ
  18 0

  ای شیطون کارشناسان کیه؟ دکتر مجید ابهری

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:25:55
  پاسخ
  52 7

  مجرد ماندن يک ميليون دختر تا 10 سال آينده

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:27:34
  پاسخ
  93 4

  جدا" یه فکری واسه این مشکل بشه امروز دوست نزدیکم می گفت تو خانواده خودش و برادراش مجموعا 6 دختر هستن که دیگه سن ازدواجشون داره می گذره ، به مناسبت کارم هم دیروز با خانومی که جهت خرید جهیزیه اقدام کرده بود صحبت کردم واقعا خیلی دلم سوخت می گفت : جرات نمی کنم به دخترم بگم کمی صبر کن چون معلوم نیست بعدش بتونه ازدواج کنه به درستی یا غلطی نگاهش کار ندارم ولی این هراس خیلی عجیبه

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:29:02
  پاسخ
  20 84

  خیلی خنده دار بود اصلا شدنی نیست چطوری و از کجا این آمار درآمده که دختران مجرد سه برابر پسران مجرد هستند یعنی هر زن متاهل باید چند شوهر داشته باشد

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:28:05
   48 15

   دوست با هوش من زنه یه دونه شوهر ولی شوهره چند تا زن اگه طبق گفته شما باشه

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:30:12
  پاسخ
  138 31

  ادم چرا باید ازدواج بکنه اصلا؟

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:47:53
   70 60

   ولله. همینو بگو. تا صیغه و خانه عفاف هست، ییکاری و مشکل اقتصادی وجود داره؛ ازدواج معنا نداره.

  • ناشناس
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:09:52
   56 56

   من که کلا تنهایی دیونه میشوم

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:19:41
   54 17

   عمو جون برو این سوالو از معلم ات بپرس بدون چرا آدم باید ازدواج بکنه

  • امیر
   دوشنبه 8 آذر 1395 - 02:57:03
   4 0

   آره به مولا

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:37:12
  پاسخ
  142 5

  وقتی مملکت همه پارتی بازی و ناشایسته سالاری باشه بهتر از این می خواین؟؟؟؟

 • محمد
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:39:05
  پاسخ
  141 21

  شما سربازی و بیکاری رو حل کنین من همین فردا ازدواج میکنم

  • الیمی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:00:42
   37 52

   با این طرز فکری که داری بعد ازدواج خیلی زود طلاق می گیری داداش....

  • محمود
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:11:17
   43 6

   کار باشه پول نیست ...

  • وحید
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:31:24
   34 9

   اون 2 تا حل بشن، من همین امروز ازدواج میکنم

  • محمد
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 20:38:46
   6 1

   الیمی جان نکنه فکر کردی من فردا میخوام واقعا ازدواج کنم ؟ بابا من به این شکل دو تا مشکل اصلی رو گفتم

 • آرش درودیان
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:39:50
  پاسخ
  86 24

  به نظر من از جناب آقای احمدی نژاد خواهش کنیم یه تک پا دوباره بیاد تو دولت این مشکلم مـثل باقی مشکلات حل کنه و بره

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:54:51
  پاسخ
  101 16

  خداروشکر می کنم که ازدواج نکردم یه مدت به سرم زده بود که ازدواج کنم که خوشبختانه با توقعات عجیب دخترها روبرو شدم و یه سری اتفاقاتی افتاد که پیش نرفت الان که فکرشو می کنم میبینم خدا بهم رحم کرده وگرنه توی این اوضاع اقتصادی و توقعات عجیب دخترای ایرانی حتما گرفتار بودم.

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:55:41
  پاسخ
  64 7

  آمارها احمدی نژادی هستش چیزای عجیب و غریب داره به عنوان مثل دختر15ساله مجرده

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 15:59:56
  پاسخ
  63 6

  يكي از علل افزايش دختران نسبت به پسران هم جوانمرگ شدن پسران در تصادفات مخصوصا موتور سيكلت، حوادث كار و ... مي باشد.

  • ناشناس
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:25:43
   29 0

   سر صنعت پراید سازی سلامت

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:06:50
  پاسخ
  105 38

  آقا من تا وقتی مهریه بخوان زن نمیگیرم باید این رسم رو بردارند

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 19:13:02
   27 53

   داداش تو برو سراغ کسی که مهریه کم بخواد ... بدون مهریه که نمیشه ........ امیر المومنین هم زمانی که میخواستن با حضرت زهرا ازدواج کنن زره جنگی شون رو فروختن و مبلغ اش رو مهریه قرار دادن و مهریه حضرت زهرا هم برابر با ۳۳ مثقال طلا امروز است یعنی ۱۴ سکه است

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 09:24:57
   47 24

   شما هم به جاش حق طلاق و حضانت فرزند و اسکان و خروج از کشورو بده هرچی هم دارید نصف بشه کی دیگه مهریه میخواد؟

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:58:26
   36 14

   حق طلاق و تمکین یکطرفه مرد را ور دارند ارث هم برابر بشه حضانت و ولایت و فامیلی بچه هم برابر باشه مهریه نباشه

 • ناشناس
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:08:48
  پاسخ
  39 60

  یعنی هر پسری باید با 3 تا دختر ازدواج کنه تا این مشکل حل بشه و هیچ دختری مجرد نمونه

 • حسن
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:18:57
  پاسخ
  73 12

  ازدواج باید عاشقانه وعاقلانه وبا شناخت کامل باشد .ودر زمانی صورت بگیرد که دید به ازدواج کمرنگترین قسمتش sexباشدودر رفاه نسبی مالی وحداکثر یک یا دو بچه

 • تنهای تنها
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:25:24
  پاسخ
  174 10

  به خدای محمد اون دنیا من تقاص هر کسی رو که باعث شده نیمی از دینم رو نداشته باشم تو سن 33 سالگی خواهم گرفت . ادمین تورو به خدا چاپ کن. حرف دلم بود بدون توهین

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:24:39
   15 60

   داداشم خب یه خرده به خودت سختی بده برو یه کار پیدا کن یه درآمد حداقلی داشته باش یه خونه اجاره کن اونوقت دخترهای کم توقع و عفیفه و محجبه هستن که بری خواستگاری شون تا نصف دین ات کامل شه توکل ات به خدا باشه .. خجالت داره بخدا ۳۳ سالته هنوز عذب ای

  • کامیار
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 09:16:54
   33 27

   شما تقوا پیشه کن تا ازدواج اون دنیا رو از دست ندی

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:25:50
  پاسخ
  142 24

  اونایی که ازدواج کردن تو فکر طلاقن که تا چند سال دیگه اونا هم زیاد میشن به آمار اضافه کنید

  • مسعود
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:35:18
   62 82

   من ازدواج کردم و تو فکر طلاق نیستم.لطفاازطرف خودت حرف بزن.

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:30:47
   25 42

   برو بابا .. چرا تِـــــز میدی از خودت

 • یه پسر خوب
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:28:32
  پاسخ
  123 5

  منه جوون وقتی میرم تو یه فروشگاه لوازم خونگی میبینم قیمت یه یخچال فریزر 10 میلیونه وقتی میبینم اجاره خونه ها انقدر بالاست وقتی میبینم یه پراید 20 میلیونه وقتی میبینم خرج و مخارج یه مراسم ساده عروسی حداقل 50 میلیونه و از همه مهمتر وقتی میبینم که با داشتن مدرک فوق لیسانس مهندسی هیچ شغلی برای من نیست پس کلا هیچوقت حتی به ازدواج فکر هم نمیکنم

 • کاربر
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:35:01
  پاسخ
  124 27

  27 ساله با بدبختی کارشناسی گرفتم دو سال خدمت رفتم الان هم بیکار ، خانواده حمایت نمی کنه هیچ فشار هم میاره حالامن چطور برم ازدواج کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من اولین پولی که بدست بیارم میرم دو متر طناب می خرم خودم از شر این زندگی آشغالی راحت میکنم

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:42:19
   29 16

   مرد ......مرد بزرگ .. باید جنگید....اندکی صبر سحر نزدیک است

 • محمد
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:35:43
  پاسخ
  39 96

  فقط رواج چند همسری میتونه مشکل افزایش دختران مجرد رو حل بکنه و راه حل دیگه ای نداره عده ای هم ممکنه ناراحت بشوند و مرد هم بایستی 3 تا 10 سال از زن بزرگتر باشه که این هم دلیل داره عده ای کورکورانه با اون مخالفت میکننن دلیلش اینه که زن زودتر از مرد قدرت جنسیش رو از دست میده

 • ho3ein
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:41:46
  پاسخ
  56 0

  تو مملکتی که ورشکسته نشدن خودروسازا از سرنوشت جوان ها مهمتره این موضوع چیز عجیبی نیست. وقتی وام خودرو 25 ملیون باشه و همه بانکا سرو دست بشکنن که به مشتریا بدن ولی وام ازدواج 3 میلیون باشه و همه بانکا ازش فرار کنن اوضاع بهتر از این نمیشه. من نمیدونم این مسئولای مملکت با این اوضاعی که برای جوان ها درست کردن چجوری میتونن جواب خدا را بدن . کاش که زودتر از خواب غفلت بیدار شن ...

 • یه پسر متاهل
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:44:33
  پاسخ
  106 31

  دلتون خوشه ها ازدواج کنن ک چی بشه؟ دختر و از دروازه غار میاری شمال شهر زندگی کنه آخر سر تمام زندگی تو میخاد بالا بکشه..برید فرهنگ سازی کنین که دخترا به ازدواج بیزنسی نگاه نکنن. برا خیلی ها ازدواج شده یه منبع درآمد و فرار از فقر خانوادگی متاسفانه

 • محسن
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:47:00
  پاسخ
  103 17

  اگر وضع مالی عالی هم داشته باشم با این وضع بی حیائی و بی بند وباری با عرض معذرت به هیچ دختری اعتماد ندارم،ناگفته نماند پسرها هم اوضاع اخلاقی بهتری ندارند

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:49:07
  پاسخ
  68 20

  اقا کی سه تای منو برداشته...

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 16:53:03
  پاسخ
  134 13

  یه سر به فضاهای مجازی مثل فیسبوک و اینستا بزنید واقعا کی حاضره با این جماعت بی قید وبند حتی دوست بشه چه برسه به ازدواج؟؟ حتی اندازه یک روز هم نمیتوان اعتماد کرد به اینها

 • رسول
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 17:15:14
  پاسخ
  69 4

  جالبه با وجود این همه مشکل در مسله ازدواج هنوز مسولین در فکر نیستن و برای گرفتن 3 ملیون وام ازدواج باید از هفت خوان رد شی

  • وام نمیخواهیم
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 10:37:30
   27 0

   وام نمیخواهیم. من کار داشته باشم خودم میتونم چیکار کنم

 • حمید
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 17:40:43
  پاسخ
  40 1

  خیلی جالبه زمانی که باید به فکر جوانان مملکت می بودند ،در حال توی سر هم زدن بودند.حالا که اب از سر مردم و جوان ایرانی گذشته ،دایه مهربان تر از مادر شده اند و های های و وای وای می کنند.حتمأ در اینده می خواهند مشکل جوانان را با ازدواج اسان و نصیحت کردن حل کنند.مملکتی که در برنامه ریزی اقتصادی و نحوه درست مدیریت ذاتأ مشکل دارد،نه نیروی کاری می خواهد،نه نسل جوانی می خواهد و نه تشکیل خانواده ای.

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:14:18
  پاسخ
  120 8

  بیشتر جوانان تمایل به مهاجرت دارند بجای این حرفها فکر مبارزه با بیکاری وخشکسالی باشید

  • بی نام
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:36:21
   17 54

   من جوانم و کشورمو دوس دارم هیچ وقت هم به فکر مهاجرت نیستم با اینکه از لحاظ اقتصادی در مضیقه ام ولی روحیه ام طوری نیس که بخاطر ضعف مالی و نداشتن پول دین و ایمانم و بزارم کنار پاشم برم کشوری که هیچ سنخیت و ارتباطی باهام نداره

 • سما
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:20:39
  پاسخ
  29 4

  واقعن دلم سوخت

 • مازیار
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 18:39:17
  پاسخ
  127 59

  من که قصد ادامه تحصیل دارم 2 تا دختر اومدن خواستگاریم گفتم خیر....

  • علی
   یکشنبه 17 آبان 1394 - 19:06:07
   85 37

   خیلی بامزه ای بپا از دست نری یه وخت

 • بی نام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 19:02:46
  پاسخ
  55 9

  گرفتن مهریه باید مشروط بشه. مگه میشه هر وقت دختر به هر بهانه ای قهر کرد ما نصف زندگیمون که اینهمه براش تلاش کردیم رو تقدیمش کنیم یا بریم زندان.خب اصلا ازدواج نمیکنیم و از زندگی مجردی لذت می بریم.

 • ناشناس
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 19:36:26
  پاسخ
  133 6

  دوران بسیار بی رحمانه ای است این سال ها

  • شهرزاد
   پنجشنبه 6 خرداد 1395 - 21:42:29
   12 2

   حقدر این جمله ای که گفتی ملموس بود.....

 • محمد
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 20:38:25
  پاسخ
  25 5

  پسرا خیلی مشکلی با مجرد بودن ندارن دقت کنید گفتم "خیلی مشکلی ندارن"

 • رامین
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 20:56:27
  پاسخ
  30 0

  برای خودرو وام 25 میلیونی میدن برای ازدواج واسه وام سه میلیونی وقتی واسه خود دولتیها خودرو ارزشش بیشتر از ازدواج هست تکلیف روشنه

 • نادیا
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 22:51:10
  پاسخ
  48 43

  مجرد بمونم بهتره از اینه که با مردی ازدواج کنم که نه پول داره نه کار درست حسابی نه اخلاق درستی

  • بی نام
   سه شنبه 27 بهمن 1394 - 04:55:56
   29 4

   یک مرد را به خاطر خودش بخواه نه که تجارت کنی البته اخلاق خیلی مهمه

 • نیما
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:06:45
  پاسخ
  28 2

  تکامل عقل و هوش جلوی اراده تولید مثل را خواهد گرفت.ازدواج در اینجا یعنی دو برابر کردن وظایف و نصف کردن حقوق

 • شهریار
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:42:18
  پاسخ
  60 12

  در میان این نظرات، آرش متولد 64 یکشنبه 17 آبان 1394 14:24:26 خیلی خوب قضیه را شرح داده؛ توقعات به حد بسیار بالایی رسیده، همه دیگه میخوان با استانداردهایی زندگی کنن که اصلاً با وضعیت اقتصادی این مملکت هم جور نیست. و در مورد شرایطی که بعضی از خانواده های دخترها در برابر پسرها قرار میدن؛ به قول ظریفی: دختره نمیخواد شریک زندگیت بشه، میخواد صاحب زندگیت بشه

 • سلام
  یکشنبه 17 آبان 1394 - 23:44:06
  پاسخ
  16 9

  لطفا کساییکه واقعا نیت ازدواج وتشکیل خانواده دارن یکی از راههای خوبش سایتهای مجازهمسریابیه, مطمئن باشید نگاه منفیتون رو پاک کنید دخترویاپسرمورد نظرتون رو پیدا میکنید, به عدالت خدا شک نکنید کسیکه وضع مالی خوبی داره بره سراغ کسیکه توقعش بالاست مطمئنا به تعداد درآمدهای کم, توقعهای پایین هم وجود داره. اینقدرهم هربحثی میشه هرکی جنس مخالف و نکوبه عوض راه حل و کمک به همه مخلوقات خدا , که جنس مخالف شامل برادر یا خواهرای خودمون هم میشه.درموردچندهمسری هم بگم اول ببینیدآنهایی که این راه رورفتن کجای زندگین بعد به تنها آیه حفظ کرده تون سجده واجب کنید.اعصاب داریداااا... .

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 00:07:28
  پاسخ
  35 11

  زندگی منو خیانت زنم از هم پاشیده مقاله دیگر دنبال ازدواج برم

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 02:57:39
  پاسخ
  21 43

  اینم از افتخارات دیگر دهه شصتیا معلومه وقتی این دخترای دهه شصتی مجرد به زندگی مردان متاهل رحم نمی کنند به پسر مجرد رحم کنند؟؟؟؟این اتفاقیه که روز به روز در حال افزایشه و هممون میبینیم خبرانلاین مدیونی اگر تایید نکنی

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 17:32:43
   40 19

   تهمت نزن این آقایون حتی متاهل هستند که به هیچ دختری یا حتی زن شوهرداری رحم نمیکنند

 • خودم
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 06:29:24
  پاسخ
  23 14

  مشکلات زیاد شده . دختراوپسرااگه خودشون هم دروادی ایراد گرفتن و اذیت کاری نباشن خانواده ها و نزدیکان ولشون نمی کنن. پسری هم که الان نمی تونه در حد معمول زندگیشو اداره کنه چطور بره زن بگیره . گاهی بعدازدواج هم خانواده دخترول نمی کنن این قدر رفت وآمدو خرج اضافی میذارن رد دست پسرکه بقیه پسرا اینارو که می بین . از ازدواج کردن پشیمون میشن . اکثرامشکلات از ایندست باعث میشه که جوونها دنبال ازدواج نرن . سن ازدواج هم خوبه بین بیست سالگی تا سی سالگی باشه . دیرتر دیگه چندان جالب نیست . مجردای عزیزاگه از من میشنوید ازدواج نکنید . خودتون رو بیچاره می کنید

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 07:24:52
  پاسخ
  57 25

  دخترا حقشونه مجرد بمونن با این توقعات فضایی شون

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 07:41:42
  پاسخ
  18 51

  تا وقتی از اسلام اصیل دوریم وضعیت همینه .به بحث چند همسری مردان عمیقتر فکر کنیم نه از روی احساس.

 • سایه
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:27:28
  پاسخ
  45 9

  اون آقای که 35 تا 40 ساله اش میره دختره 18 تا 22 سال میگیره هم جز این آماره ؟؟؟؟؟؟؟

 • آسمانی
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:32:00
  پاسخ
  18 9

  ازدواج آگاهانه و درست خیلی هم خوبه ،من برای کسانی که دوست دارند حتما دعا خواهم کرد چرا همه از بعد منفیش میگن.

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:39:40
  پاسخ
  19 1

  هه جالبه انگار مشگل اقتصاد وبی کاری و مسکن وخودرو حل شده الان همه اومدیم نشستیم داریم ب آرمان هامون وازدواج فکر میکنیم

 • یه دختر
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 08:58:47
  پاسخ
  44 50

  من که هیچوقت تمایلی به ازدواج نداشتم چون طبق قوانین ایران شوهرم میشه آقا بالا سر من

 • یه دوست
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 09:02:04
  پاسخ
  29 31

  دوستان پسری که تا بیست پنج سالگی خورده خوابیده پول تو جیبی گرفته هیچ تخصصی هم بلد نیست تنها هنرش گشت توی فضای مجازیه نباید همه تقصیرو بندازه گردن بقیه. قبوله مشکلات هستش ولی همه چیز به جامعه ربط نداره .من توی دانشگاه نفر اول بودم ولی تا یه مقطع خوندم رفتم سربازی بعدش یه روز هم بیکار نبودم شکر خدا الانم راضیم توی انتخاب طوری عمل کنید مجبورنباشیددوباره انتخاب کنید چه کار چه زن و...

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 17:53:50
   40 14

   همه پسرا رو جمع نبند ....... من ۲۱ سالمه دانشجوئم در یکی از دانشگاه های دولتی تهران واحدای درسی مون طوریه که مجالی برای کار پاره وقت یا تمام وقت هم ندارم و دائما باید درسا رو مطالعه کنم و تحقیق هم انجام بدم نتیجتا از بابام پول تو جیبی میگیرم ننگ هم نمی دونم واسه خودم که ۲۱ سالمه هنوز کار ندارمو و از پدرم پول میگیرم چون اولویتم تحصیله و بابامم گفته تو درستو بخون موفق شو کار نمی خواد بکنی ان شاء الله به لطف خدا بعد از فارغ التحصیلیم کار هم پیدا میکنم

 • نا نا نا
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 09:11:12
  پاسخ
  36 32

  دختر متولد 71 هستم و يكساله ازدواج كردم با همسرم در يك شركت كار مي كنيم البته همسرم يك ازدواج نا موفق داشت و متولد 64 استنه تنها ازش هيچ توقعي نداشتم و ندارم بلكه تمام حقوقمو در اختيارش گذاشتم و او هم تونست با وام يه خونه بخره خداروشكر ميكنم چون به قدري دوستم داره كه اندازه ندارهمنم خيلي دوسش دارم و از ازدواجم راضيه راضيمالبته اينم بگم كه همسره قبليشون همه دارايي اش را بالا كشيده بود و كلي بدهي داشت كه من زنش شدماز نظر زيبايي و خانوادگي هم چيزي كم ندارميا علي

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 17:46:16
   34 10

   خوشبخت باشید ان شاء الله

 • کامیار
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 09:20:17
  پاسخ
  37 2

  أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا یه موقعهایی هست مهاجرت واجب میشه آقا جان ایران به اندازه شماها نفت نداره بفروشه خرجتون کنه

 • کوروش
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 09:23:38
  پاسخ
  24 2

  سلام شماها که اینجور امار میدید بیرون یکم فکر هم میکنید شاید این امار روح وروان دختران یا پسران خراب کنه.بعد هم بفکر شغل واسه جوونا باشید بعد امار بدید

 • ناشناس
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 10:02:20
  پاسخ
  35 1

  ضریب اطمینانم به داشتن یه زندگی موفق در شرایط کنونی به صفر رسیده

 • بنده خدا
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 10:26:51
  پاسخ
  27 0

  وام خودرو 25 میلیون. وام کالا 10 میلیون. وام ازدواج 3 میلیون

 • کردزاده
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 10:42:25
  پاسخ
  54 46

  من دوست دختر دارم و علاقه ای به ازدواج ندارم.

  • بی نام
   دوشنبه 18 آبان 1394 - 18:49:27
   41 73

   به امید اون روزی که بنویسی همسر دارم نه دوست دختر .. تو حلال خدا رو گذاشتی زیر پا رفتی سراغ حرام که رابطه غیر شرعیه؟؟

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 10:59:51
  پاسخ
  33 7

  28 سالمه فوق لیسانس ماشین دارم خونه ندارم شغل مناسبی هم دارم ولی واقعا هر چه قدر حساب کتاب میکنم نه توانایی ازدواج هست نه دختری که میخوام تو همکارام دختر مجرد زیاد هست جالبه همه تو سن 30 سال و به بالا سطح توقعات همشون هم بالا انگار نشون بدن که توقعمون بالاست خیلی کلاس داره

 • ایرانی
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 11:34:06
  پاسخ
  35 2

  دولتی که برای خالی شدن انبار خودرو سازها از آشغالهایی که تولید کردن درجا بدون وام 25 میلیون وام میده ولی برای ازدواج فقط 3 میلیون اونم با ضامن وضعیت بهتر از این نمیشه. شنیدین که میگن خلایق را هرچه لایق. این شامل ما ایرانیهاست.

 • دانشجو
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:01:36
  پاسخ
  34 2

  سلام..خداوکیلی قصد داشتم که نامه بزنم به مسیولین..الان تو دانشکده هستم و این رو میگم براتون. بنده سال آخر کارشناسی یکی از رشته های علوم پزشکی هشتم.سال بعد سربازی دارم. شما ببینید: من دوسال میرم سربازی و میشه 25 سالم..از اونور دخترای همکلاسی من دوسال طرح میرن. خوب یه حساب سرانگشتی کنیم میبینیم که من بعد از دوسال با جیب خالی میام بیرون و دنبال کار و همون دختر همکلاسی من در این دوسال طرح حدود 50 میلیون تومن حقوق داشته.. بعد انتظار دارین از من که ازدواج کنم؟ بچه بیارم؟ با چی؟ چرا اینا رو نمیبینن مسیولین؟ میشناسم خیلیا رو که اگه طرح برن به راحتی ازدواج میکنن اما..

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:03:41
  پاسخ
  60 18

  هندوستان تنها كشوري است كه دخترها به خواستگاري پسرها ميرن وتنها كشوري است كه كمترين نرخ طلاق رادردنيادارد.

 • امین
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:08:36
  پاسخ
  40 17

  رفته بالا که رفته بالا حتمن دوس ندارن ازدواج کنن. ازدواج موضوع فردی هست مهم رضایت از زندگی هست چه با شریک چه تنها

 • hamed
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 12:20:09
  پاسخ
  29 24

  بالا رفتن بی سابقه مصرف لوازم ارایشی بدتر شدن روز به روز حجاب مردان و زنان اروم اروم تاثیرش و داره رو فرهنگ ازدواج میذاره.جذابیت یه دختر دیگه واسه خودش نیست واسه همس و احساسات و خواسته های یه جوون هم خیلی راحت تو جامعه دانشگاه بر طرف میشه.دیگه چه ذوقی واسه ازدواج میمونه؟؟؟؟؟ مرحله بعد از این میشه افسردگی و خود کشی در دختران مجردهمه چی مثل یه زنجیر به هم وصله....

 • بی نام
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 13:18:27
  پاسخ
  46 22

  کم مشکلات و پول پرستی دخترها رو بکشین وسط خودتون جنم زندگی ندارید مرد باشید کسی که میاد اینجا هوس سه تا سه می کنه یعنی ارزش سپردن یک گربه هم نداره چه برسه به دختر مردمهدفش چیز دیگه ای پسر دیدم سن خر پیره رو داره 40 سالشه هم خونه داره هم ماشین خوب هم کار خیلی خوب ولی از بس تنوع طلب و با هرکسی بوده دیگه نمی تونه به کسی اعتماد کنه و به یک دونه هم دیگه قانع نیست اگر یک روز این کثافت کاری هاش جمع بشه اولین نفر که التماس می کنه زن بگیره مشکل اصلی همیشه از جای دیگه اب می خوره بنیان خانواده منفجر شده

 • رعنااصفهانی
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 13:40:49
  پاسخ
  20 5

  اگه سن مناسب ازدواج برای دختران از 18 برسه به 24 برای تحقیق تعداد پسران و دختران مجرد یکسان میشه

 • وحید
  دوشنبه 18 آبان 1394 - 13:57:04
  پاسخ
  27 1

  وام خودرو 25 میلیون وام ازدواج 3 میلیون بیکاری نداشتن مسکن و ... مشخصه که مسئولین فعلا به فکر خودروسازان عزیز هستند. نتایج خطرناک این آمار در پنج سال آینده بیشتر به چشم می آد و اون موقع دیگه کار از کار گذشته... ملت همیشه در صحنه هم به جای اعتراض در تلاش برای ساختن جوک، اس ام اس و استاتوس طنز در این زمینه اند

 • ناشناس
  سه شنبه 19 آبان 1394 - 10:31:24
  پاسخ
  65 23

  تو مملکتی زندگی میکنیم که به خاطر همه چی باید استرس داشته باشیم حتی شوهر کردن

 • بی نام
  شنبه 21 آذر 1394 - 00:13:10
  پاسخ
  28 32

  آخ جون. 3 تا زن

 • نگین
  چهارشنبه 14 بهمن 1394 - 22:26:55
  پاسخ
  13 1

  نمی دونم چی بگم همه از اوضاع اقتصادی می نالند خوب حق دارند این بد باشه وضعیت برای ازدواج هم بد میشه

 • بی نام
  چهارشنبه 14 بهمن 1394 - 23:20:05
  پاسخ
  30 16

  این چه آماریه ؟دارید جا میندازید دختر بالای 29 سال مناسب ازدواج نیست و تجردش قطعیه؟ واقعا بایدجواب بدید اون دنیا من 32 سالمه 4 ماهه عقد کردم شوهرمم 8 ماه ازم بزرگتره خجالت بکشید از این رفتارتون.

 • رسول
  دوشنبه 26 بهمن 1394 - 22:26:13
  پاسخ
  10 16

  در جواب اونايي که میگن جمعیت دخترا بیشتره باید عرض کنم تو همهمین گوگل سرچ کنید متوجه ميشيد که جمعیت پسرا بيشره در ثانی به ازای تولد 105پسر 100دختر متولد میشه....l

  • andy
   سه شنبه 27 بهمن 1394 - 12:23:14
   15 6

   منبع اطلاعات شما گوگله؟متاسفم

  • کامبیز
   جمعه 20 فروردین 1395 - 12:04:09
   15 5

   این نظره شما که میفرمایید 105 به 100 هست درسته ولی میزان مرگ و میر در پسرها به مراتب بیشتر می باشد

 • حسبن
  جمعه 30 بهمن 1394 - 17:04:01
  پاسخ
  27 4

  الن تو کشور ما درس خوندن شده بدبختی. تا تموم میکنی میشی سی.بعد میگن چرا داماد نمیشی.خوب عزیزم با کدوم پول. با کدوم شغل. یه دختر کم ادعا بیار تا داماد شیم.واقعنا لعنت به درس که بدبختمون کرد.میرفتیم الاغ خرید و فروش میکردیم الان روبراه بودیم.دوستان بیسوادمون الان صاحب سه تا بچن ما هنوز دنبال زن.خدایااااا نجات

 • بی نام
  سه شنبه 18 اسفند 1394 - 16:45:49
  پاسخ
  45 4

  دختران سرزمین من یوزارسیف هم ک بتشی دل ب معبدیان عامون میبندند

 • مجيد
  سه شنبه 10 فروردین 1395 - 03:12:18
  پاسخ
  8 0

  مطالب خوبي بود استفاده کرديم.

 • عاظفه
  شنبه 1 خرداد 1395 - 09:41:06
  پاسخ
  34 4

  عجب پستهایی گذاشتین. خب هممون خسته ایم. هممون زخم دیده ایم...هممون دوست داریم مث آدم زندگی کنیم راحت و خوشبخت...چرا اینقد به همدیگه تیکه میندارید؟؟ از همه جا فشار هست چرا شماها حالا چه دختر چه پسر با حرفهای نامربوط همدیگرو ازار میدید؟شما که همه اوضاعتون مثل هم هست دیگه چرا؟مثلا چرا ی دختر باید به ی پسر بگه چون پول نداری جنم نداری؟ یا چرا چون یه دختر ازدواج نکرده یه پسر بهش بگه ترشیده؟؟؟شمایی که حرف از فرهنگ میزنی به پسر مجردی که فشار روشه نگو بی جنم...به دختری هم که به خاطر مشکلات ازدواج نکرده نگو ترشیده...بیایید از خودمون شروع کنیم ما اگه بد به هم نگیم و بد به هم نگاه نکنیم به جایی برنمیخوره تا وقتی هم که با کفشهای کسی راه نرفتی در مورد راه رفتنش قضاوت نکنیم. فرهنگ از خود ما شروع میشه

 • بی نام
  شنبه 1 خرداد 1395 - 09:48:19
  پاسخ
  20 8

  وقتی شما به یه پسر میگی بی جنم چطور انتظار داری میری واسه داداشت خواستگاری ازش همه چیز نخوان؟؟ شمایی هم که به یه دختر میگی ترشیده واقعا دلت میاد یکی به خواهرت یا دخترت بگه ترشیده؟؟ همه ما یه جامعه رو تشکیل میدیم هر کار کوچیک بی فرهنگی مث سرطان کل جامعه رو میگیره. هر کس برا ازدواج کردن و ازدواج نکردن دلایل خاص خودش رو داره...هیچ کس هم به دیگری برتری نداره..شماهایی ک میگید اوضاع جامعه خرابه به نظرتون کی اوضاع رو خراب مبکنه شما آقایی که با وقاحت به یه دختر و یا یه خانم متاهل پیشنهاد میدید؟ یا دختر یا خانم متاهلی که به درخواستتون جواب میده؟ هممون با هم جامعه رو خراب میکنیم یا میسازیم فقط بهتره درست نگاه کنیم. به هم احترام بذاریم. وارد حریم همدیگه نشیم. به هم تیکه نندازیم. همدیگو رو درک کنیم.همین

 • معین
  جمعه 7 خرداد 1395 - 17:23:42
  پاسخ
  38 7

  اول دخترایی که سر کارند دوم دخترایی که بابای پول دار دارند سوم اونایی که خوشگلند.. این دخترا بی شوهر نمی مونند اما مابقی بی شوهرند

  • خسته از نامردمی ها
   جمعه 5 آذر 1395 - 19:07:27
   19 0

   اتفاقا اینجا احتمال مجرد موندشون بیشتره چون یکی در شان خودشون میخوان که راحت پیدا نمیشه

 • متین
  چهارشنبه 23 تیر 1395 - 16:51:36
  پاسخ
  15 3

  سلام من پنج ساله می خوام ازدواج اما هر بار یه مشکل سر راهم سبز شده مشکلات اینقدر زیاده که ادم توی مشکلات گم میشه

 • ali
  شنبه 29 آبان 1395 - 03:12:46
  پاسخ
  2 1

  سلام جالب بودش تشکر

 • بی نام
  جمعه 12 آذر 1395 - 14:38:55
  پاسخ
  5 3

  شاغل بودن دختر متغیری است که انتخاب را برای او سخت میکند

 • بی نام
  جمعه 18 فروردین 1396 - 17:29:41
  پاسخ
  2 3

  ﻛﻲ ﺳﻦ اﺯﺩﻭاﺝ ﺩﺧﺘﺮا ﺭﻭ اﺯ 15 ﺗﺎ 29 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ,ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺸﻮﻥ ﺑﺪﻡ ﻛﻪ 12 ﺳﺎﻟﺸﻪ اﺯﺩﻭاﺝ ﻛﺮﺩﻩ. ﺁﺑﺠﻴﺎ,ﺩاﺩاﺷﺎ اﻳﻨﺠﺎ اﻳﺮاﻧﻪ ﻫﺮﻛﻲ ﻫﺮﻛﻴﻪ,

 • بی نام
  جمعه 18 فروردین 1396 - 17:39:42
  پاسخ
  2 8

  ﻣﻦ 24 ﺳﺎﻟﻤﻪ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻳﭙﻠﻢ ﺩاﺭﻡ,ﭘﻮﻝ ﻫﻢ ﺩاﺭﻡ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﻢ ﺩاﺭﻡ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﻣﻮﻥ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺲ ﺑﻴﻜﺎﺭﻡ ﻭاﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﻗﻴﺪ اﺯﺩﻭاﺝ ﺭﻭ ﺯﺩﻡ,ﻭﻟﻲ ﺧﺪاﻳﻴﺶ اﮔﻪ ﻣﺎ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺗﻬﺮﻭﻥ ﺑﻮﺩ اﻻﻥ ﻫﻢ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮﺩﻡ ﻫﻢ اﺯﺩﻭاﺝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ,

 • نوین روز
  سه شنبه 3 بهمن 1396 - 17:20:44
  پاسخ
  1 0

  دختر خوب برای ازدواج نیست پسر خوب رو هم خرابش میکنن

 • خانوم
  دوشنبه 9 بهمن 1396 - 18:50:46
  پاسخ
  1 0

  واسه اون آقایونی که مثل حیوانات هدف ازدواج رو فقط و صرفا مسائل جنسی میدونن که اونم با زن صیغه ای و خانه عفاف و کثافت کاری جبران میکنن جز تاسف نمیشه کاری کرد....اصلا شماها که معنی همدم و همراه و شریک زندگی رو نمیفهمید به هیچ عنواک ازدواج نکنید که به امید خدا همراه نسلتون طرز تفکرتونم منقرض شه...

ارسال دیدگاه

قوانین ارسال نظر
 • خبرآنلاین نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند
 • لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید
 • اگرچه تلاش می‌شود نظرات ظرف 2ساعت تعیین تکلیف شوند اما نظراتی که پس از ساعت 19 نوشته شود حداکثر تا 9 صبح روز بعد منتشر می‌شوند
 • با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند بنابراین توصيه مي‌شود از مثبت و منفی استفاده کنید.

0/700

x