وضعیت فرهنگی و سیاسی ایران و توسعه نیافتگی در اثر فیلسوف معاصر ایرانی

جدیدترین کتاب دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم ایران با محوریت مشترک تامل عقلانی در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با نظر کردن وضعیت توسعه نیافتگی است.

به گزارش خبرآنلاین کتاب «خرد و توسعه» که مانند دیگر آثار چند سال اخیر دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف معاصر ایرانی در انتشارات سخن منتشر شده است، حاوی بیست و پنج مقاله و مصاحبه با موضوعیت های متنوع است که محوریت مشترک همه آنها تامل عقلانی در امور فرهنگی و اجتماعی و سیاسی با نظر کردن در وضعیت توسعه نیافتگی است. وضعیتی که رضا داوری اردکانی در چند سال اخیر تلاش کرده با عینک خرد سیاسی به آن بنگرد.

او چنانکه در مقالات متعدد این دفتر اذعان کرده، معتقد است که خودآگاهی به وضعیت توسعه نیافتگی یکی از ضروریاتی است که غفلت از آن موجب خسران و تداوم وضع کنونی است. کتاب «خرد و توسعه» که در واقع جلد دوم کتاب پراهمیت «خرد سیاسی در عصر توسعه نیافتگی» محسوب می شود، یکسره سودای بیان و شرح درد توسعه نیافتگی را در سر دارد. مقاله نخست کتاب با عنوان «خرد پیشرفت و توسعه» حاوی یک نکته مهم است که به صورت ترجیع بند در سرتاسر مقاله تکرار می شود و آن هم اینکه توسعه یک ضرورت اخلاقی است و نه یک انتخاب. سوی دیگر سخن فیلسوف ما این است که توسعه را نمی توان برگزید و مهمتر از آن برنگزید و در برابرش برنامه طراحی کرد. بلکه بر پایه یک ضرورت اخلاقی باید به آن تشبث جست.

داوری اردکانی در بیان این ضرورت اخلاقی می گوید: «از آن جهت توسعه ضرورت است که اگر نباشد زمینه برای پریشانی و فقر و بیماری و بیکاری و ناامیدی و عصیان فراهم می شود و گسترش می¬یابد. اگر بازهم بگویند که چون توسعه غربی است، آن را نمی¬خواهیم، کاری نمی¬توان کرد. مردم در اندیشه و خواست خود آزاد و مختارند. کاش بدانند و به همه بگویند که چه می¬خواهد و چگونه می¬تو¬انند به آن برسند.»
/6262

کد خبر 1220114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 1 =