تحقق اشتغال ۵۰ هزار نفری در سال ۹۷ در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی خبرداد: پیش بینی اشتغال جدید ۵۰ هزار نفری در استان محقق شده که در این بین آذربایجان شرقی در ارائه تسهیلات اشتغال فراگیر و روستایی رتبه سوم  را در کشور کسب کرد.

میراحد حسینی در گفتگو با خبرآنلاین ضمن تشریح آخرین عملکرد این اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در سال ۹۷، گفت: خوشبختانه اکثر پیش بینی های آماری ما در سال گذشته در بحث اشتغال استان محقق شده است.

وی با اشاره به عملکرد استان در اجرای بسته اشتغال فراگیر، گفت: در بخش کمیته تسهیلات روستایی بیش از ۷۵۷ طرح توسط موسسات عامل در ۱۰۸ جلسه در کمیته های فنی استان پالایش شده است.

حسینی ادامه داد: در همین راستا در بخش تسهیلات اشتغال فراگیر، ۲۶۳ طرح در بیش از ۱۰۲ جلسه در کمیته های فنی بررسی و پالایش شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از کسب رتبه ۳ استان در دو بخش ارائه تسهیلات روستایی و فراگیر خبرداد و اعلام کرد: در بخش تسهیلات روستایی ۲ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال اعتبار برای استان پیش بینی شده بود که در این بین ۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال سهم تخصیصی به بانک های عامل استان برای ارائه تسهیلات بود.

وی افزود: در این بخش استان عملکرد قابل قبولی داشته و ۲ هزار و ۵۳۵ میلیارد ریال سهم پرداختی بانک ها به متقاضیان بود که در این رابطه آذربایجان شرقی عملکرد ۹۳ درصدی پرداخت تسهیلات روستایی نسبت به اعتبار ابلاغی در سال ۹۷ را دارد.

حسینی از تحقق ۲۶ درصدی تسهیلات فراگیر نسبت به اعتبار ابلاغی در استان خبرداد و گفت: ۸ هزار ۷۳۴ میلیارد ریال سهم پیش بینی شده برای استان در بخش تسهیلات فراگیر بود که به همین ترتیب ۸ هزار ۷۳۴ میلیارد ریال به بانک های عامل استان تخصیص یافت و از این مبلغ ۲ هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شده است.

وی از پیش بینی ۳۸۰ میلیارد ریالی تسهیلات اشتغال خانگی استان در سال ۹۷ خبرداد و گفت: در این بخش نیز ۲۸۷ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی به بانک های عامل بود که ۱۶۴ میلیارد ریال سهم پرداختی بانک ها با عملکرد ۵۷ درصدی نبست به اعتبار ابلاغی بود.

حسینی از افزایش ۲۰ درصدی عملکرد استان در سامانه رصد اشتغال در سال۹۷ خبرداد و افزود: آمار استان در سال ۹۶ در سامانه رصد اشتغال ۱۳ هزار و۷۷۰ نفر بود که این آمار در سال ۹۷ با افزایش ۲۰ درصدی به ۱۶هزار ۵۵۳ نفر در دستگاه های اجرایی استان رسیده است.

وی تشریح کرد: به طور کلی در سال ۹۷ در بخش مشاغل خانگی شاهد اشتغال ۵ هزار و ۵۶۷ نفر، در بخش حوزه تعاون ۵ هزار و ۳۷۱ نفر، اشتغال فراگیر۴ هزار و ۹۰ نفر، اشتغال روستایی ۴هزار و ۴۰۸ نفر، کاریابی ها ۲هزار و ۷۰۰ نفر، اشتغال مجدد بیمه بیکاری هزار و ۸۶ نفر، جایگزین اشتغال اتباع خارجی ۴۵ نفر، تعداد اشتغال ثبت نشده در سامانه رصد ۶هزار و ۸۲۴ نفر، اشتغال ایجاد شده سایر دستگاه های اجرایی در سامانه رصد ۱۶ هزار و ۵۵۳ نفر بوده که آمار کل اشتغال ایجاد شده در استان ۴۶ هزار ۶۴۵ است.

حسینی گفت: ابتدای سال ۹۷ تعداد اشتغال پیش بینی شده ۵۰ هزار نفر بود که با اضافه کردن تعداد افراد بیمه شده از سازمان تامین اجتماعی و برخی از اداره های دولتی مانند شهرداری ها در ایجاد اشتغال به صورت صدور پروانه های صنفی به رقم پیش بینی شده، اشتغال جدید ۵۰ هزار نفری در آذربایجان شرقی در سال ۹۷ می رسیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین ضمن تشریح آخرین گزارش سامانه کارا در تسهیلات روستایی، گفت: در پرداخت تسهیلات روستایی ۴ بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید و بانک توسعه تعاون به ترتیب هزار ۳۱۷ میلیارد ریال، ۵۷۲ میلیارد ریال، ۵۷۰ میلیارد ریال و ۳۰۸ میلیارد ریال و در مجموع ۲هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی به استان، درگیر بودند.

وی ادامه داد: از این اعتبار ابلاغی هزار و ۵۲۱ طرح به مبلغ ۶هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال با اشتغال زایی۱۰هزار و ۲۵۲ نفری ارسال شده به بانک های عامل بود که از این آمار ۸۱۸ طرح به مبلغ ۲هزار ۷۴۲ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۴هزار و ۶۲۲ نفر از سوی بانک های عامل به تصویب رسید.

حسینی افزود: طبق آمار در مرحله سوم، ۷۸۸ طرح به مبلغ ۲هزار و ۵۶۲ میلیارد ریالی با اشتغال زایی ۴هزار و۴۴۶ نفری به انعقاد قرارداد با بانک های های عامل رسیدند که در مرحله چهارم به ۷۷۸ طرح با اشغال زایی ۴هزار و ۴۰۸ نفری تسهیلات ۲هزار و ۵۳۵ میلیارد ریالی از سوی ۴ بانک ذکر شده در سال۹۷ پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار  و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: به طور کلی در بخش تسهیلات روستایی ۲۲۹ درصد مبلغ طرح ها نسبت به اعتبار ابلاغی به بانک های عامل ارسال شد که از این تعداد ۹۹ درصد مصوب در بانک ها، ۹۳ درصد انعقاد قرارداد و در نهایت ۹۲ درصد طرح ها نسبت به اعتبار ابلاغی توسط بانک های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

حسینی در بخش دیگر این گفتگو با تشریح آخرین گزارش عملکرد بانک های عامل در ارائه تسهیلات اشتغال فراگیر در سال ۹۷ ، گفت: بانک های عامل پرداخت کننده تسهیلات اشتغال فراگیر شامل، بانک تجارت، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سپه، صادرات، کشاورزی، ملی و ملت در استان بودند که کل اعتبار تخصیص یافته به این بانک ها در استان ۸هزار و ۷۳۴ میلیارد ریال بود.

وی افزود: در این بخش یک هزار و ۱۵۴ طرح به مبلغ ده هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۹هزار و۵۹۳ نفری به بانک های عامل ارسال شد که از این تعداد ۴۱۳ طرح به مبلغ ۲هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۵هزار و ۲۰۶ نفری در بانک های عامل به تصویب رسید.

حسینی ادامه داد: در مرحله سوم، ۴۰۱ طرح به مبلغ ۲هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال با اشتغال زایی ۴هزار و ۵۳۴ نفری انعقاد قرارداد شد و در نهایت در مرحله چهارم، ۳۹۲ طرح به مبلغ ۲ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریالی با اشتغال زایی ۴هزار و ۹۰ نفری از سوی بانک های عامل پرداخت تسهیلات شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۲۰ طرح از استان به عنوان طرح ملی جهت استفاده از اعتبار فراگیر در سال۹۷ به کارگروه کشوری معرفی شد، گفت: از این تعداد ۴ طرح به پرداخت تسهیلات رسیده، ۵ طرح به بانک های استان جهت پرداخت معرفی شد، ۳ طرح به بانک های کشور و یک طرح نیز به دستگاه کشور ارجاع داده شده است.

وی تکمیل کرد: در بخش طرح های ملی، ۱۳ طرح اشاره شده با اشتغال ۳هزار و ۴۹۹ نفری به مبلغ ۸هزار و ۵۷۰ میلیارد ریال است.

46

کد خبر 1245323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =