جامعه مدرسین برای فعالیت سیاسی نیازمند دریافت مجوز است؟

اعتماد آنلاین نوشت: دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: شکل‌گیری یک جامعه‌ به معنی شکل‌گیری تشکل سیاسی نیست. این جامعه زیرمجموعه حوزه است. اما اگر آن جامعه از فرد، گروه یا فهرستی حمایت می‌کنند، آن متولی‌ای که به آنها مجوز داده یا بر آنها نظارت دارد، مسئولیت اقدامات‌شان را هم بر عهده دارد.

متن این گفتگو در ادامه آمده است؛

فهرستی از سوی وزارت کشور منتشر شده که در آن نام ۱۱۶ حزب، تشکل و ۶ جبهه که مجوز فعالیت حزبی دریافت کرده‌اند اعلام شده است. پیش از این هم شما در یک نشست اعلام کردید که جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانیون مبارز با توجه به اذن رهبری نیازی به دریافت مجوز ندارند. اما در این میان تکلیف جامعه مدرسین حوزه علیمه قم و مجمع مدرسین حوزه علیمه قم مشخص نشده است. آیا این ۲ تشکل نیازی به دریافت مجوز ندارند؟

تشکل‌هایی مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم فعالیت حزبی نمی‌کنند. چون پروانه‌ای از ما ندارند، فعالیت حزبی هم ندارند، بنابراین اصلاً ما برای آنها تصمیم نمی‌گیریم.
 
به هر حال برخی مواقع فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی از آنها دیده می‌شود؟

فعالیت سیاسی دارند، اما فعالیت حزبی یا انتخاباتی معمولاً انجام نمی‌دهند. این موضوع در حقیقت در حیطه کار کمیسیون ماده ۱۰ نیست و هیچ‌وقت هم مطرح نشده است و هیچ‌گاه هم پروانه‌ای نگرفته‌اند. فعالیت‌هایی که خود آنها انجام می‌دهند در حقیقت فعالیت حزبی به حساب نمی‌آید. ما هم در قالب تشکل حزبی آنها را نمی‌بینیم و در کمیسیون تا به حال مطرح نشده است.
 
جامعه مدرسین فعالیت خرد انتخاباتی ندارد، اما حمایت می‌کند و در انتخابات خبرگان هم دارای لیست انتخاباتی است، اینها فعالیت سیاسی و انتخاباتی محسوب نمی‌شود؟

بخواهند فعالیت حزبی کنند قاعدتاً باید مجوز دریافت کنند. اخیراً هم دیدم در مصاحبه‌ها اعلام کرده بودند ما در انتخابات ورود نمی‌کنیم. اما اگر قصد داشته باشند که فعالیت حزبی انجام دهند، ما پیگیری می‌کنیم که بیایند مجوز دریافت کنند. منتها بدون فعالیت حزبی ارتباطی با کمیسیون ماده ۱۰ و حوزه فعالیت ما پیدا نمی‌کند.
 
 

پس شما اصل را بر نداشتن فعالیت انتخاباتی این تشکل‌ها می‌گذارید، با توجه به اینکه اعلام کرده‌اند فعالیت انتخاباتی و حزبی نخواهند داشت؟ حزبی که فقط کار انتخاباتی انجام نمی‌دهد، به جز فعالیت سیاسی و انتخاباتی کارهای دیگری هم صورت می‌دهد. چون در حال حاضر فعالیت آنها در قالب یک حزب سیاسی نیست ما به آن ورود نمی‌کنیم.

فعالیت سیاسی و انتخاباتی برای عموم آزاد است، اما اگر کسی بخواهد تحت نام برندی فعالیت سیاسی یا انتخاباتی داشته باشد- تحت عنوان یک تابلو، برند و نشان به عنوان یک حزب سیاسی- آن زمان باید از کمیسیون ماده ۱۰ مجوز دریافت کند.
 
فرض بگیرید که اصولگرایان یک فهرست را برای انتخابات مجلس نهایی می‌کنند و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از این فهرست حمایت می‌کند. این فعالیت سیاسی و انتخاباتی به حساب می‌آید، یا آزاد است و به عنوان یک تشکل می‌تواند این کار را صورت دهد؟

اینکه جامعه‌ای شکل گرفته به معنی شکل‌گیری تشکل سیاسی نیست. این جامعه زیرمجموعه حوزه است. اما اگر جامعه‌ای از فرد، گروه یا فهرستی حمایت می‌کند، آن متولی‌ای که به آنها مجوز داده یا بر آنها نظارت دارد، مسئولیت اقدامات آنها را هم بر عهده دارد. همان‌طور که گفتم مثلاً تشکل‌ها و گروه‌هایی هستند که در جامعه شکل گرفته‌اند، اما حزب تلقی نمی‌شوند. اگر یک مجمع، کانون یا شورایی به عنوان NGO، خیریه یا گروه دیگری از جایی مجوز داشته باشند ولی بیایند و از کسی حمایت کنند، منعی ندارد و به حوزه کاری ما هم برنمی‌گردد. مسئولیت این کار به خودشان و کسی که مجوز صادر کرده است برمی‌گردد؛ اما اگر به عنوان یک نهاد، حزب یا تشکل سیاسی بخواهد این کار را انجام دهد، قاعدتاً باید از ما مجوز دریافت کند. از نظر ما این تشکل‌ها، تشکل‌های حوزوی به حساب می‌آیند.

۲۷۲۱۵

کد خبر 1312761

برچسب‌ها