سمعکهای هوشمندی که از راه دور، تنظیم میشوند

سمعک چیست؟ زمانی که مشکل کاهش شنوایی وجود دارد ابزار های پزشکی به کمک حل مشکل می آیند.  

سمعک یا شنید افزار، دستگاهی الکترواکوستیکی است که با تقویت مناسب سازی شده صدای محیطی براساس میزان، نوع و شکل کاهش شنوایی هر فرد، صوت را به مجرا یا کانال گوش وی ارائه میدهد تا مشکلات شنوایی پیش آمده در گیرندههای محیطی دستگاه شنوایی را جبران کند.  

علل کمشنوایی:

این مشکلات شنوایی میتوانند به علت افزایش سن، قرارگیری در معرض اصوات بلند، بیماریهای متابولیک، مشکلات عصب شناختی، استفاده از داروهای سمیتزا برای گوش یا بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی ایجاد شده باشند. در همه این موارد، باتوجه به لزوم سلامت شنوایی برای دریافت اطلاعات و برقراری ارتباط با اطرافیان و محیط پیرامون، نیاز به دریافت خدمات تخصصی درمانی، توانبخشی و در صورت نیاز، تجویز-تنظیم سمعک و وسایل کمک شنوایی پیشرفته وجود دارد.  

سمعک هوشمند:

در سالهای اخیر اصطلاح سمعک هوشمند، جایگاه ویژه ای در بین متخصصان شنواییشناسی و کاربران سمعک پیدا کرده است. سمعک هوشمند به ردهای از سمعکهای دیجیتال اطلاق میگردد که با به کارگیری الگوریتمهای مهندسی مربوط به هوش مصنوعی قادر به شناسایی سیگنال گفتاری هدف و جداسازی آن از نویز یا سروصدا زمینهای بوده و بهبود درک گفتار در محیطهای شلوغ را به کاربران سمعک اهدا میکند. این رده از سمعکها از میکروفونهای ویژهای برای بهبود شناسایی گفتار و کاهندههای پیشرفته نویز استفاده میکنند و این قابلیت را دارند که باتوجه به الگوی استفاده کاربران از سمعکهایش در محیطهای مختلف و بسته به شدت محرک در این مکانها، برنامه تنظیم شده آماده از سوی شنواییشناس برای هر محیط را انتخاب و برای کاربر اجرا کنند تا حداکثر رضایتمندی از سمعک در تمامی محیطهای صوتی را برای کاربران به همراه داشته باشد. قابلیت تنظیم از راه دور در برخی از این سمعکها، فاصله میان متخصصان شنوایی شناسی و کاربران سمعک را حذف کرده است تا کاربر از هر کجای دنیا، بتواند نیازهای شنوایی خود را با شنوایی شناس خود در میان گذاشته و تنظیم های متناسب، در بستر اینترنت و از راه دور در سمعک وی اعمال گردد.

جهت دریافت مشاوره رایگان و تخصصی در مورد سمعکهای هوشمند، میتوانید با شماره تلفن ۲۲۲۲۰۲۳۴ در تماس بوده یا به سایت مرجع سمعک به زبان فارسی، مراجعه کنید. www.samak۱.com

۲۱۲۱

کد خبر 1318137