تکذیب اخبار جعلی در مورد واحدهای مسکونی خالی بانک‌های غیر دولتی 

اقتصاد آنلاین نوشت: شایعات منتشر شده در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک‌های غیر دولتی صحت ندارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، یک مقام آگاه در نظام  بانکی کشور درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک های غیر دولتی گفت: این خبر ا از اساس صحت ندارد.

وی اضافه کرد : هر کس به آمارهای رسمی بورس و وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین گزارش‌های بانک های غیر دولتی از قبیل ملت، صادرات، تجارت و رفاه مراجعه کند، درخواهد یافت که اتفاقاً این بانک‌ها در فروش اموال مازاد عملکرد موفقی داشته اند.

۲۱۲۱

کد خبر 1415017