۱۰ نکته درخصوص مستند بی‌بی‌سی درباره نشست فرماندهان سپاه

مجید تفرشی در رشته توئیتی با اشاره به مستند بی‌بی‌سی درباره جلسه فرماندهان سپاه در سال ۶۳، نوشت:به گمانم اگر سازندگان فیلم بیل زن هستند، بجای نقب زدن به منابع ایرانی چند هزار کیلومتر دورتر، حدود ۱۵ کیلومتر قدم رنجه فرموده و سری به آرشیو ملی بریتانیا بزنند تا ببینند که در همین مجموعه اسنادی که تازه نصفه ونیمه آزاد شده چه حقایقی از تنهایی و مظلومیت ایران در جنگ نهفته است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید تفرشی پژوهشگر مسائل بین الملل در واکنش به مستند بی‌بی‌سی درباره سپاه در یادداشتی در صفحه توئیترش طی شش توئیت متوالی با عنوان «مروری اجمالی بر مستند اخیر BBC فارسی درباره نشست اعضای سپاه» نوشت: 

۱. ایهام محرمانه بودن یا نبودن سند

۲. استنتاج از پیش تعیین شده بی توجه به سوابق و شرایط واقعی موضوع

۳. زمان پریشی و قضاوت درباره مرحوم منتظری اوایل دهه ۶۰ برمبنای وجهه بعدی ایشان و نادیده گرفتن نقش باند مهدی هاشمی 

۴.بی توجهی هدفمند و عامدانه به بدیهی بودن این قبیل بحثهای جدی درون سازمانی بین مقامات نظامی در جنگهای مختلف در همه کشورها، به خصوص پس از بروز انقلاب.

۵. بی اعتنایی به منابع مختلف و موارد مشابه تکمیلی این نشست که در تحقیقی منصفانه باید در کنار هم و در مقایسه با هم ملاحظه شوند.

۶.سابقه شبکه سازنده در مسیر تخریب اصل و فرع جنگ برای عادی نشان دادن تهدیدهای ضدایرانی و نادرست نشان دادن آمادگی ایران برای جلوگیری از تکرار فاجعه تجاوز و جنگ.

۷. فیلم تلاش دارد تا با بولد کردن خارج از چارچوب مطالب، با فقط یک‌ منبع غنیمتی و بدون پژوهش جدی محصول خود را بفروشد.

۸.بر اساس قوانین آرشیوی، اگر این فایل واقعا محرمانه باشد، انتشارش منوط به آزادسازی رسمی و قانونی بشکل طبیعی یا بر اساس شکایت و رای کمیسیون قانون دسترسی به اطلاعات است و در غیر این صورت جرم و قابل پیگیری قضایی است. اگر محرمانه نباشد که ادعای محرمانه بودن آن، تقلب رسانه ای است  فارسی درباره جنگ کم دروغ نگفته.

۹. تلاش برای محق نشان دادن صدام در تجاوز به ایران، کمرنگ نشان دادن نقش متحدان منطقه ای و جهانی صدام، تلاش برای کمرنگ نشان دادن نقش منفی بریتانیا و البته سرقت بدون نقل ماخذ و تحریف و ‌دروغگویی در دیگر تحقیقات، از جمله در مستند تانکهای چیفتن.

۱۰. به گمانم اگر سازندگان فیلم بیل زن هستند، بجای نقب زدن به منابع ایرانی چند هزار کیلومتر دورتر، حدود ۱۵ کیلومتر قدم رنجه فرموده و سری به آرشیو ملی بریتانیا بزنند تا ببینند که در همین مجموعه اسنادی که تازه نصفه ونیمه آزاد شده چه حقایقی از تنهایی و مظلومیت ایران در جنگ نهفته»

۲۷۲۷

کد خبر 1436367

برچسب‌ها