تعیین سقف برای مهریه؟/ تنها اهرم فشار برای زنی که حق طلاق ندارد

یک وکیل دادگستری معتقد است نباید به قوانین خانواده بدون آنکه همه آنها را عوض کنیم، تغییرات دهیم. بلکه باید با در نظر گرفتن تمامی قوانین مربوط به خانواده از جمله مهریه، طلاق و حضانت فرزندان مشترک، درباره تغییرات قانونی این قوانین تصمیم گرفت.

امید سلیمی بنی: موضوع مهریه و تغییرات قانونی آن همواره با حساسیت زیادی از سوی جامعه دنبال می شود. اخیرا باز هم مساله ضمانت اجرای وصول تنها ۱۴ سکه طلا درباره مهریه در مجلس مطرح شده تا بخشی از قانون حمایت از خانواده که می گوید دادگاه مکلف است تنها در حد ۱۱۰ سکه طلا، برای مهریه اجراییه صادر کند، به ۱۴ سکه تقلیل یابد.

این مساله چقدر روی روابط زوجین در خانواده های ایرانی اثر می گذارد؟ آیا این موضوع به نفع خانواده هاست یا کمکی به قوام و دوام نهاد خانواده در کشور خواهد کرد؟

نگاه حقوقدانان به این مسئله یکی از اصلی ترین زوایای دید نخبه گان جامعه نسبت به موضوع مهریه و قوانین مربوط به آن است. ریحانه اشرف، وکیل پایه یک دادگستری با تخصص حقوق خانواده، می گوید از نظر او تغییر اینچنینی در قوانین مهریه کاملا به ضرر زنان است و تعادل حقوقی نهاد خانواده را به نفع شوهرها به هم می زند.

اشرف معتقد است در صورتی که تنها ۱۴ سکه طلا برای مهریه قابلیت قانونی وصول داشته باشد، احتمال افزایش طلاق و زیرپا گذاشتن حقوق و اراده زنها در خانواده افزایش می یابد.

در ادامه گفتگو با ریحانه اشرف وکیل پایه یک دادگستری را می خوانید:

بررسی موضوع سقف 14 سکه برای مهریه/ تنها اهرم فشار برای زنی که حق طلاق ندارد

اخیرا یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده طرح ضمانت اجرای مهریه تا ۱۴ سکه روی میز بررسی است و به گفته مجلسیان، آنها به دنبال عدالت برای مردان و زنان هستند. در این باره چه نظری دارید؟

برای تعیین سقف مهریه که از سوی نمایندگان مجلس برای چندمین بار از سوی آنها مطرح می شود که به دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند، تنها مزیت این طرح برای کاهش فشار روی مردان برای پرداخت مهریه است ولی این طرح مقداری توازن حقوق خانواده را به صورت ناعادلانه به ضرر خانمها به هم می زند. استدلال اشتباه موافقان این طرح این است که زندان جای مجرم و بزهکار است و بدهکار مهریه، مجرم و بزهکار نیست پس جایش در زندان نیست. چطور است بدهکار چک و سفته که یک دائن است را می توان زندانی کرد ولی مردی که به اراده خودش عاقلانه و بالغانه دینی را قبول می کند، باید در برابر آن متعهد باشد و ما نمی توانیم صرفا بگوییم او را نباید زندان کرد؟

چرا باید مرد بدهکار مهریه را زندان کرد؟

دوستان در کمیسیون های اجتماعی مجلس متاسفانه فقط مردان محبوس در زندان را می بینند و می خواهند جهت حبس زدایی و کاهش زندانیان مهریه با تصویب چنین قوانینی از آمار زندانیان کم کنند ولی آیا از سمت دیگر ما توجهی به زنان محبوس در خانه و محبوس در زندگی های اجتماعی را می بینیم؟

ترک کردن یا زندگی اجتماعی به مهریه چه ربطی دارد؟ اگر زنی بخواهد زندگی اش را ترک کند چه ربطی به درخواست مهریه و ضمانت اجرای آن دارد؟

ما بحث تئوری در دانشگاه ها در درسهای حقوقی داریم که در آن مهریه، نفقه و طلاق و مانند آن بحث می شود. در عقدنامه ها افراد شروطی را مانند سوءمعاشرت امضا می کنند ولی من در زمان ۱۰ سال کار حقوقی در دادگاه های خانواده به نکاتی پی برده ام. اینکه می گویید چطور می توان درخواست مهریه را به زندگی اجباری ربط داد، حقیقتا همین یافته هاست.

در سالهای اخیر مهریه تنها اهرم زنان برای فشار به مردان است. مرد دارای حق طلاق است و شرع و قانون این حق را تنها به مرد داده است. اگر زنی بخواهد خود را از زندگی اجباری –به هر دلیلی که نمی تواند تحمل کند- نجات دهد، آیا راهی جز این دارد که مهریه را مطالبه کند و مرد را تحت فشار بگذارد؟ زن هم مجبور می شود مهریه را به اجرا بگذارد تا مرد تحت فشار قرار گیرد و دست آخر مجبور است در دادگاه مهریه را ببخشد تا مرد او را طلاق دهد.

نگاهی به پرونده های خانواده در سالهای اخیر این مسایل را ثابت می کند. چند درصد زنها توانسته اند هم مهریه بگیرند و هم طلاق بگیرند؟ هم اجازه خروج از کشور یا حضانت فرزندان را دریافت کنند و هم طلاق بگیرند؟ این حقوق تماما در اختیار مرد است. تمام حقوقی که در خانواده متصور هستیم به نفع مرد و در دست اوست. من اصلا نمی خواهم نگاه زن گرایانه داشته باشم و همیشه می خواسته ام دور باشم ولی در دادگاه ها چیزی که اجرا می شود چیزی جز این نیست.

چند پرونده سراغ دارید سوءمعاشرتی که زن از آن شاکی بوده را دادگاه به عنوان دلیل بپذیرد و بر اساس آن حکم طلاق را صادر کند؟ اصلا من چنین تجربه ای ندارم. من برخوردهای زیادی داشتم که حتی مرد معتاد بود و زن می خواست به خاطر اعتیاد طلاق بگیرد ولی قاضی به مرد فرصت داد تا شش ماه برود و اعتیاد را ترک کند. یعنی قاضی به خاطر اعتیادی که مرد به آن مبتلا بود، حاضر به صدور رای طلاق نشد.

پرونده ای داشتم که مرد جای دیگری به صورت موقت ازدواج کرده بود ولی قاضی این مسایل را برای طلاق نپذیرفت. زن باید می رفت و رابطه نامشروع مرد را اثبات می کرد تا می توانست حکم طلاق بگیرد. قاضی به او گفت برو زندگی کن. تنها راه عملی در دادگاه ها برای زنی که حق طلاق ندارد، این است که زن مهریه را به اجرا بگذارد و مرد را تحت فشار قرار دهد تا او را مجبور به مصالحه کند و به طلاق راضی شود.

متاسفانه –اصلا چیز خوبی نیست- این موضوع مهریه، سالها عمر طرفین را می گیرد و تطویل دادرسی دارد و سالها از عمر و وقت طرفین و دادگاه را می گیرد ولی تنها راهی قانونی است که داریم. برای همین می گویم اگر موضوع مهریه ۱۴ سکه ای تصویب شود، زنی بخواهد به هر دلیلی طلاق بگیرد چه کند.

ما الان مسایل زیادی در خانواده داریم. خانواده هایی که مرد یا زن زندگی را رها می کنند. طلاق عاطفی، ازدواج سفید و مسایل دیگر را در خانواده ها می بینیم. ما می خواهیم به این پدیده ها دامن بزنیم یا منطقی و اصولی می خواهیم مسایل را حل کنیم؟

چطور می توان مهریه را با چک و سفته و بدهی معوض در یک عرصه قرار داد؟ ایا مهریه به عوض چیزی در تملک زن درآمده است؟ این منطق شما کالایی دیدن رابطه ازدواج نیست؟

چطور می توان بدهکار مهریه را مانند بدهکار چک و سفته دانست؟ در شرع داریم مهریه یک عطیه و هبه واجب است. فلسفه مهریه را در شرع ببینیم، این همیشه بوده است. در سوره نسا و بقیه آیات بارها و بارها بحث مهریه را به عنوان تکلیف و وظیفه از سمت مرد که باید ادا شود در حق زن می بینیم. البته قبلا مهریه طوری بوده که به محض عقد باید ادا می شده است. حتی در مواردی داریم که عقد صورت گرفت ولی نزدیکی صورت نگرفت به زن نیمی از مهریه تعلق می گیرد یا اگر مهریه تعیین نشد ولی نزدیکی صورت گرفت مهر المثل یعنی مهریه زنی که در شرایط مشابه است، به آن زن تعلق می گیرد. این یک تکلیف و وظیفه بر دوش است. همانطور که مرد پای یک قرارداد را امضا می کند، باید بدانیم ازدواج مانند بقیه عقود آثاری دارد. درست است که رابطه بر پایه علاقه و عشق و احساس طرفین است، ولی تبعات قانونی دارد که یکی از آن مهریه است.

دو حالت را همیشه بیان می کنم. یکی این که پرداخت مهریه در قانون، قرآن و شرع بر مهریه پرداخت شده است. مردی که در روز اول با خوبی و خوشی خودش مهریه را قبول کرده است. ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی عنوان کرده مهریه با توافق و تراضی طرفین تعیین می شود. یعنی مرد با رضایت خودش قبول کرده است این عقد را امضا کرده و خود را زیر دین ببرد. شما می روید با خوبی و خوشی کالایی را می خرید و چکی را امضا می کنید و تعهد می کنید مبلغی را در زمانی به فردی بپردازید. مثلا ۲۰ میلیون تومان خودتان را بدهکار کنید. مرد می تواند نپذیرد. وقتی شما این را می پذیرید یعنی مدیون هستید. مرد می تواند مهریه را نپذیرد. من با اصلاح فرهنگی این موضوع کاملا موافقم ولی مرد وقتی در شب بله برون یا مهربرون این مهریه را می پذیرد و هنگام ثبت رسمی عقد نکاح، زیر اسناد را امضا می کند، این یعنی مرد پذیرفته است، کسی او را مجبور نکرده است. آدمها بهتر است به جای آن که بهشان آوانس بدهیم، تبعات رفتاری شان را متوجه کنیم. باید تبعات کار خود را مرد بپذیرد و مهریه را قبول نکند. از نظر من عقد نکاح با وجود درگیر شدن احساسات و عواطف و علایق آنها یک عقد است و تبعاتی دارد و حق و حقوقی مبادله می شود. مرد باید در برابر چیزی که پذیرفته است، مسئول باشد.

بررسی موضوع سقف 14 سکه برای مهریه/ تنها اهرم فشار برای زنی که حق طلاق ندارد

من هم از لحاظ تاریخی که مهریه زمانی عقد معوض بوده است با شما هم‌نظر هستم. مهریه به عوض داده می شود. حالا زندگی مدرن می گوید ازدواج است و عوضین مطرح نیست و مساله این است که مهریه را به عنوان نشانه مهر و علاقه در نظر می گیرند و می گویند مرد از باب ابراز علاقه، این هبه را به زن خود انجام می دهد. آیا با این نگاهی که وجود دارد که شما به عوض عقد نکاح پول یا مهری را مانند چک و سفته امضا می کنید، باعث کالایی شدن روابط زن و مرد در خانواده نمی شود؟ به بیان دیگر این ضمانت اجرای مهریه ۱۴ سکه ای، روابط بین زوجین را انسانی تر می کند و از کالایی شدن روابط بین زن و مرد بیرون می آییم. آیا اینطور تاکنون به مصوبه مجلس نگاه کرده اید؟

خیلی دلم می خواهد از این زاویه به موضوع مصوبه نگاه کنم و بعد انسانی را در موضوع مهریه لحاظ کنم ولی به شرطی که این زاویه نگاه در همه جای مسئله ازدواج و زندگی مشترک باشد. ما نمی توانیم بگوییم فقط مهریه را حذف کنیم تا عقد ازدواج از حالت عوض خارج شود. پس بحث حق طلاقی که صرفا در دست مرد است چطور؟ این حقوق از جمله حق خروج از کشور، حضانت فرزندان، تحصیل، اشتغال و سایر موارد مربوط به زن که صرفا در اختیار مرد است چه نگاهی را به زندگی می دهد؟

بیشتر بخوانید:

راهکارهایی برای پایان دادن به بحران قانونی مهریه

 تعیین سقف ۱۴ سکه برای دریافت مهریه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما نمی توانیم به یک بخش از موضوع ازدواج را با نگاه جدید ببنیم و بگوییم مهریه بر پایه محبت است و نباید نگاه عوض به آن داشت ولی در سایر قسمتهای دیگر ازدواج بگوییم اینها نص شرع است. بحث حضانت فرزندان را ببینید. این موضوع حساسی است. زمانی به اقتضای کارم به زنان شهدای مدافع حرم و رزمندگان مدافع حرم مشاوره می دادم. شما می دانید این خانواده ها چقدر دچار مشکلات مربوط به حضانت فرزند هستند؟ اصلا داغ از دست دادن همسر را زن فراموش می کند. سالهاست ما می گوییم ولی سر سوزنی در این مناسبات تغییر نمی دهند. می گویند اینها در شرع بوده و نباید دستش زد. چطور این را حاضر نیستید یک چرخش و نرمش به نفع مادر بدهید و اصرار دارید این موضوع چون شرعی است و از قبل بوده نمی شود تغییر داد ولی چون مهریه چون بازخورد فشار آمیز برای مرد دارد بگوییم قبلا عوضینی بوده و حالا تفسیر می کنیم به مهر و محبت و این که اگر مرد مهر داد داد، اگر هم نداد نمی شود او را تحت فشار گذاشت و نباید نگاه کالایی داشت؟

موافقم کلا رویکرد و نگاهمان را به مسایل خانواده عوض کنیم نه فقط بحث مهریه را تغییر دهیم. دو نفر آدم عاقل و بالغ تصمیم می گیرند تحت یک قرارداد زندگی کنند. هر زمان هر کدام قادر به ادامه نبود باید بتواند با کمترین خسارت از جدایی عبور کند. چطور یک مرد می تواند هر زمان اراده کرد به دادگاه مراجعه کند و از همسرش جدا شود؟ شخصا پرونده ای داشتم مرد به دادگاه رفت و درخواست طلاق داد و مالی هم به نامش نبود. دادگاه با تقسیط هر ۱۰ ماه یک سکه بهار آزادی، حکم به جدایی او از همسرش صادر کرد که اصلا این زن نمی خواست جدا شود.

چه قانونی از این زن حمایت می کند؟ زن گریه می کرد و نمی خواست طلاق بگیرد. ولی مرد به محضر رفت و محضر به زن زنگ زد که بیا طلاقت بدهیم. او نیامد. زن را طلاق دادند و گفتند هر زمان آمدی، طلاق را در شناسنامه ات ثبت می کنیم. باید قانون از این زن حمایت می کرد. خیلی دلم می خواهد نگاه انسانی و غیرکالایی به روابط بین زن و شوهر در قانون بیاید ولی به شرط آنکه در همه موارد بیاید. باید همه این قوانین خانواده را عوض کنیم. در عصر جدید که زنان موفق، ورزشکار، سیاستمدار و نظایر آن داریم چرا باید یک زن موفق به دلیل مخالفت همسرش نتواند از کشور خارج شود و هیچکس هم نتواند به او کمک کند؟ اینجا چه نگاهی است؟ کالایی به زن نگاه شده؟ بالا به پایین به او نگریسته اند؟ این نگاه ناعادلانه به زن نیست؟

کلا موافقم نگاهم را نسبت به زن و مقوله ازدواج و مهریه و خانواده در تمام قسمتها عوض کنیم، نه فقط اینکه بخواهیم یک قسمت را گزینش کنیم و آن را تغییر دهیم.

۴۷۲۳۱

کد خبر 1558423

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 48
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  42 28
  به شخصه با تصویب این قانون اگه دختری داشته باشم که عاشق مردی بشه و بخواد ازدواج کنه اجازه ثبت قانونی ازدواج رو بهش نمیدم. آقایونی که موافق این طرح هستن به جای اینکه خودشون رو همسر ببینن اگه در مقام پدر یا برادر خودشون روتصور کنن قضاوت بهتری خواهند داشت. کل قوانین ازدواج باید به شکلی تغییر کنه که عدالت برای دو طرف رعایت بشه نه اینکه تبدیل به یک برده داری جنسی بشه
 • سینا IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  36 6
  نگاه جانبدارانه دارن و جنسیتی والبته کاسبی وکلا در بحث خانواده کساد میشه
 • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  26 8
  مهریه را نباید حذف کرد یا برای آن سقف گذاشت و نه میتوان به عنوان کاسبی زنان، برای آن، مرد را به بدبختی کشید. به نظر من باید مثل حقوق کارکنان و بازنشستگی با آن رفتار کرد. مثلا مهریه 90 سکه طلا رو برای سی سال زندگی مشترک درنظر گرفت و به ازای هر سال زندگی مشترک سه مهریه قابل واگذاری گردد البته درصورتی که زن درخواست مهریه نماید و اگر مرد درخواست طلاق دهد باید کامل پرداخت نماید و اگر نداشت قسط بندی با حداقل نصف حقوق قانون کار شود. البته که هنوز حالات استثناء زیادی باقی است
 • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  30 24
  حق طلاق باید عادلانه تر بشه و با دلیل موجه از دوطرف قاضی دستور طلاق بده . مهریه هم در حد یک شیرینی کافیه دلخوشی زن باشه . بهتره قانونی تصویب بشه که خانم های زیر ده سال زندگی نتونن مهریه اجرا بزارن تا بساط کلاهبرداری هم جمع بشه
 • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  36 13
  داریم کسی که مهریه اش را بخشیده ولی چون حق طلاق داشته اومده گفته بیا خونه ات را بنام من بکن تا برگردم اگر نه حق طلاق دارم میرم و رفته امان از دست این زنها که مکرشان بالاتر از مکر شیطان است
 • سعید IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  28 14
  حقیقت تلخیه، اما باید پذیرفت. وقتی قوانین همچنان بر مبنای ۱۴۰۰ سال پیش حرکت میکنن، نباید انتظار بهبود داشت.
 • عدالت دوست IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  12 19
  سلام بخش هایی از صحبت ها درست بود در کل باید یک معیار حقوقی که اکثریت جامعه دارند لحاظ کرد یعنی کارکر و کارمند + تورم یعنی هر کارمند و کارگر 30 سال کار می کند پس سکه اگر 15میلیون هست یعنی ماهی 5میلیون حقوق پس حقوق سه ماه - سال 12 ماه است پس باید یک سوم حقوق بشود مهریه یعنی هر 10 ماه یک سکه که این عدالت است چرا اگر مردی زنش را طلاق بدهد فقط یک فرزند داشت باشد حقوق تقسیم سه می شود یک میلیون پانصد پس قاضی هر 10 ماه یگ سکه درست است و 14 سکه یعنی 10 سال دادن یک سوم درآمد بهترین حالت 14 سکه مهریه یک تا 5 سکه بغیر از 14 سکه همان زمان عقد ب زن بدهند یعنی زن 5 سکه که می شود 75میلیون بگیرد خانه پدرش 78هزار تومان داخل جیبش ندیده پس مهریه ظلم به مرد است بهترین حالت زن باید 50درصد هزینه زندگی را هر ماه پرداخت کند عدالت است / مگر مرد ببخشید نوکر زن است زن بخورد بخوابد مهریه بگیرد زنی در عمر قبل از ازدواج یک تراول 50هزار تومانی نداشته یا توان ندارد یک شب شبکاری بدهد چرا باید مهرش بیش از 14 سکه باشد زنانی که کار می کنند اکثریت پول به مرد نمی دهند خرج خود و یا پدر مادر و خواهر و برادر میکنند
 • علی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  35 9
  بهترین راه شاید این باشه که مهریه همون حلقه ازدواج باشه و چیز دیگه ای نباشه در عوض حق طلاق و اشتغال و تحصیل و .. به زن هم داده بشه اینجوری دیگه نه زن نگرانی داره نه مرد
 • شیما IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  22 26
  مهریه یک هدیه باشد عین انگشتری عقد مثلاً از سه سکه تا 14 سک موافقت بشود زمان عقد نقداً پرداخت شود بشرطی ک : زن عین مرد کار کند یعنی نیمی از مخارج زندگی زن بدهد نیمی مرد 2- اگر شغل دوم مرد داشت باید زن هم بمقدار پول مرد پول بیارد 3- باید نیمی از جهیزیه مرد نیمی زن متاسفانه در اکثریت علاو بر شیر بها 5 الی 7 قلم جهیزیه سنگین مثل یخچال و فرش ماشین ظرف و لباس شویی تلویزیون و سرویس چوب همگی داماد می خرد پس هرگاه نیمی از زندگی حتی پول مسکن و ماشین 50درصد مرد 50درصد زن بیاره در این صورت 14 سکه مهریه یا هبه می توان قبول کرد و گرنه حتی یک ربع سکه مهریه زن ظلم است در شرایط فعلی زنان تا ظهر خواب و غذا از بیرون سفارش و کودکان یا نیمارن بدنیا یا اگر فرزندی لطف کردن زائیدن پرستار بزرگ می کند حتی حاضر نیستن فرش بشورند آیا مهریه بر این زنان حرام نیست؟ زنان فعلی 90درصدشان فقط بار روی مردان هستند و به همین دلیل آمار ازدواج کم شده زنان شوهر نمی خواهند نوکر می خواند و با مهریه بگیرند برن سراغ یه مرد دیگه باز مهریه نوعی تجارت است نه ازدواج زن در ازدواج دوم باید 7 سکه مهرش باشد ازدواج سوم فقط یک سکه
 • سروش IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  18 7
  با سلام. با احترام فراوان برای سرکار خانم کارشناس.کاش از کارشناس زبده تر در مصاحبه استفاده می کردید. ایشان صراحتا زن را در ردیف اجناس و کالای خریداری شده که در ازای آن چک و سفته به فروشنده ارائه می شود قلمداد کرده و این بدترین نوع دفاع از حقوق زنان است . رعایت حقوق انسانی زنان در کنار مداقه و اصلاح در قوانین مصرح و تبیین حقوق و تکالیف زوجین از ضروریات و مبانی حفظ کیان خانواده و رعایت عدالت در جامعه می باشد.
 • بی نام IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  6 11
  جالب بود
 • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  18 14
  دو طرف حق طلاق داسته باشن بعد مهریه بشه صدو ده سکه
 • امیر ارسلان IR ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  22 7
  هر زمان قانون گذار برای عدم اجرای تعهدات زن از قبیل عدم تمکین، زندان پیش بینی کردن موضوع زندان شدن مردان بابت مهریه منطقی خواهد بود... اصلا مهریه بابت بدست آوردن اون زنه... وقتی بزاره بره خونه پدرش، وصول مهریه دقیقا یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟ زمان های قدیم مادران ما پایبند به خیلی اصول بودن ولی الان اونطور نیست و اشکالات این قانون داره خودشو نشون میده
 • س IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  25 22
  خیلی خوبه با این اقتصاد مملکت کسی توان خرید یک سکه حتی نداره چطوری بیاد ۱۱۰‌سکه پرداخت کنه انصاف نیست در حق مردان امروز یه عده از زنان دارن با مهریه شون کاسبی میکنن این قانون اجرا بشه بلاخره همه زنان میشین ن سر زندگیشون
 • مریم US ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  21 37
  ۱۴ سکه به ضرر خانم ها ونهاد خانواده است
 • J.m IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  19 5
  سلام تا زمانی که به امر ازدواج از نظر مادی نگاه شود‌ همین آش و کاسه است همش مادیات لعنت به این وضع، چرا ازدواج های قدیم با کمترین هزینه ها و کمترین میزان مهریه زندگی موفق و با کمترین درصد طلاق داشتیم. ای کاش مهریه نبود، به بزرگترین معضل ازدواج تبدیل شده با کوچکترین اختلاف خانم مهریه به اجرا میذاره و دو طرف چندین سال دویدن در اطاق های دادگاه و بقیه ماجرا و بدبختی مسئولین محترم هر چه سریع‌تر مشکل مهریه را حل کنند الان هزاران نفر بخاطر مهریه زندانی شدند زندان چاره کار نیست بلکه خود مشکلات زیادی برای زندانی و خانواده و از کار بیکار شدن و مشکلات روحی و روانی جبران ناپذیری به فرد زندانی می‌شود
 • لیلا IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  27 23
  خانمها متاسفانه با مهریه دارند زندگی میکنن و زیر بار زندگی نمیرن کمی بهشون سخت بگذره سکه رو میخان وخدافظ درصورتی ک داشتی سکه میداختی میخاستی ب خاطر سکه نگه دارنت.از نظر بنده نخاستن طرف مقابل با چنگ و دندون و سکه نیست.۱۴ تا سکه کاملا منطقی و قانویست.
 • امیررضا IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  20 5
  فرمایشات این خانم از نظر حقوقی صحیح نمی باشد. به عنوان یک وکیل عرض کنم که اولا مهریه تا هر مقداری که باشد قابل وصول است و اجرائیه صادر خواهد شد و سقف 110 سکه ضمانت اجرای حبس می باشد نه صدور اجرائیه دوما حق طلاق به طور مطلق با آقایان نیست و برای خانم ها هم مطابق ماده 1130 قانون مدنی در صورت اثبات شرایطی حق طلاق ایجاد می شود و نیاز به بخشیدن مهریه هم نیست خود من بالای 50 پرونده موفق طلاق از طرف زوجه بدون بذل مقدار قابل توجهی از مهریه فقط طی سالهای اخیر داشته ام.مسئله ی بعد هم اینکه اگر قرار است مهریه را به چشم تعهدی همانند چک بنگریم هیمن مسئله باید برای تعهدات زوجه در چارچوب عقد ازدواج از جمله تمکین نیز وجود داشته باشد و زوجه محکوم به تمکین در صورت استنکاف ازاجرای رای دادگاه باید جلب شده و به زندان برود لذا فرمایشات ایشان علاوه بر اینکه از نظر حقوقی نادرست می باشد منطق درستی نیز ندارد و چون ایشان خانم نیز هستند این گفتمی تواند صرفا یک ابراز نظرجانبدارانه براساس جنسیت تلقی گردد. از خبر آنلاین انتظار است قبل از انتشار این قبیل گفتگو ها از یک مشاور حقوقی بخواهد درستی و صحت محتوا را چک کند
 • ناشناس US ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  14 25
  مهریه کم کنن که برای مردا عالی میشه،دیگه زنها جرات حرف زدن ندارن،تازه ازدواج دوم هم زیاد میشه،دیگه دختر مجرد پیدا نمیشه،
 • فاطمه IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  16 8
  زنانی که حق طلاق رو با حق نوکیل از مرد میگیرن حق ندارند بیشتراز۱۴ سکه طلب کنن.چون اینجا عدالت زیر سوال میره
 • IR ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  12 2
  واقعا که مواجع شدن با چنین نظراتی شدیدا جای تأسف دارد
 • علی IR ۱۶:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  24 5
  شده کاسبی برای زنها سراغ دارم زنی که الان چهار شوهر کرده و قانون هم خوب بلده وضع مالیش عالیه الان واسه دوتا برادرش ماشین سنگین خریده این چه دینیه چه اسلامیه مگه نمیگن قاضی داریم قانون داریم کو
 • فیروز IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  3 27
  پایین اومدن مهریه مردها رو تشویق به ازدواج میکنه و دز صورت متارکه امکان ازدواج مجدد رو افزایش میده که در نهایت زنان رو ذینفع میکنه
 • سارا IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  18 3
  قرار نیس ی‌نفر با مهریه کم زندگی نکنه،یا با سکه ی‌زیاد‌زندگی،اگه طرف‌بخاد‌زندگی رو براش جهنم می‌کنه تا تموم شه،وگر‌نه میشه با یه سکه هم زندگی‌کرد
 • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  14 2
  حداقل میشه یه بیمه طلاق بزارن برای خانمهایی که در هر صورت طلاق میگیرن هزینه زندگی آنها تامین بشه تا مشکلاتی در زندگی آنها پیش نیاد
 • کمال IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  19 17
  خانم وکیل دادگستری شما کلا نگاهتون به این مسله زن گرایانه است..اون عده از مشکلاتی..و بلا هایی که خانم ها بخاطر سکه ۱۳ میلیونی سر مردان میاورن ندیده اید..لطفا چرت نگویید
 • چنگیز IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  8 12
  مهریه باید منطقی و در توان مرد باشد و وسیله ای برای به اسارت کشیدن مرد نباشد چه زن و مرد هیچکدام اسیر همدیگر نیستند بلکه باید رفیق همدیگر باشند. قانون باید از زنها حمایت کند شکی نیست جامعه هم باید حمایت کند اما باید جلوی مهریه های سنگسگین و سو استفاده از این موضوع توسط برخی را هم گرفت. باید یک حدی تعیین کرد چنانکه برای دیه انسان هر سال حدی تعیین می شود . مرد باید بر اساس توان مالی ، کاری و شغلی خودش برای زنش مهریه تعیین کند.
 • IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  18 14
  اگه تصویب بشود نان دانی امثال شما قطع میشود شما نگران درآمد خودتی نه این همه مردم گرفتار در داسراها چه از خانم و چه از آقا
 • محمد IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  13 13
  با درود. وقتی زمان عقد طرفین به تعداد سکه بعنوان مهریه توافق وامضا. میکنن بکسی دیگر ربط ندارد دخالت کند و قانون مندر آوردی بوجود بیاورد بس است دخالت در امور شخصی خانواده ها مشکل سازید شما نه قانون گذار
 • IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  13 3
  زنها یک راه برای خلاصی از مرد نا سازگار دارند، مرگ همسر، هم ارث دارند گ، هم املاک برایشان مز ماند، جدا شدن احمقانه است.
 • حسن IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  21 6
  اشتباه از آنجا شروع میشه که طرف عروس خانم میگه؛ کی داده و کی گرفته و مهریه بالا باعث عزت دختر است. بنده خانمم و دخترم بیش از یک ساله که من را به دلیل مشکلات معیشتی ترک کرده اند و دویست سکه مهریه دارد، از نظر قانون مرد نمی‌تواند زن را مجبور به بازگشت به خانه کند وفقط میتواند نفقه زوجه و نصف مال خود را ازاو ساقط کند ولی در عوض زن با دویست سکه مرد را تهدید می‌کند و کل زندگی مرد باید تقدیم خانم شود، به نظر بنده بهتر است هزینه زندان مردرا زنان متقبل شوند تا هم به دولت فشار نیاید و هم زن براحتی به مهریه نرسد.
 • هموطن IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  10 3
  چرا حرف حق که مینویسیم میگه کد امنیتی اشتباه است
 • هموطن IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  21 2
  خانم با دوست پسرش اومده بود دفتر قضایی درخواست طلاق بده ، قول چند سکه به دوست پسرش میداد ، اگر خدا رو میپرستید ثبت کنید
 • IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  16 4
  طلاق بگیرد که چه کند ؟ البته صد وده تا سکه هرکسی باشه به فکر طلاق می افته .
 • IR ۱۹:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  17 5
  این خانم این همه خیانت زن رو نمیبینه ومهریه به اونها تعلق میگیره نفقه اجرت المثل تمام قانون به نفع زن
 • نیما IR ۱۹:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  10 3
  مهریه باید به طور کامل حذف بشه یا ازدواج به شدت کاهش پیدا میکنه ...
 • هموطن IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  25 4
  اون مردی که داره بدون دلیل زنشو اذیت میکنه ، یا حمایت مالی نمیکنه یا قصد طلاق داره ، باید مقداری از دارایی ش رو به زنش بده ، این از قوانین الهی است، اما اون زنی که خودسر بدون هیچ دلیل محکمی طلاق میخواد ، خدایی نباید چیزی بهش تعلق بگیره مگر با توافق مرد . الان اکثر طلاقها در دوران عقد داره اتفاق میفته ، در حقیقت این سواستفاده از این مهریه س که اینجور خانمها افسار گسیخته شدن .
 • ناشناس IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  16 21
  این خانم وکیل،چرا اونور داستان را حکایت نمیکند،که این سکه هابعنوان مهریه،چند انسان را در گوشه های زندان خوابانده؟
 • من و بعقیه IR ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  9 13
  اومدیم و زبانم لال فردا درگیری پیش اومد ، وقتی نصف جمعیت مردهای ایرانی به سبب این رسم و رسوم که غلط جا افتاده ، در زندان هستن ، نکنه خانم ها میخوان برن جلوی دشمن عشوه کنن ، بابا جمع کنید شمارو به خدا ، ایران اینقدر که دوست داره ده برابر دشمن داره ، یادتون رفته همین مردها بودن که ۸ سال جان فدا کردن تا دشمن چراغ از میهن نگیره ، تا به ناموس ایرانی دست درازی نشه ،
 • Vahid IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  8 10
  حتی در دین هم برای مهریه سقف تعیین نشده که الان آقایون میخان سقف در نظر بگیرند دین هم همش به نفع مردانه و همین الان هم فقط مردم خدا رو قبول دارند ولی دین رو نمیپذیرند چون محدودیت هاش بر مزایاش میچربه به برکت نگاه گزینشی و متعصبانه آقایون
 • مصطفی IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  10 10
  زن اگر بخواهد زندگی کند چه یک سکه. چه ۱۰۰۰ سکه
 • صادق IR ۲۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  10 17
  من بخاطره مهریه زنم که بالاس نمیتونم بدهم توروخدا ۱۴سکه کنید و ما مردها زندان نرویم و حضانت بچه هم تو این قانون بیاید تشکر
 • محمود IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  22 3
  عده ای از خانم ها با تعداد سکه زیاد در حال تجارت هستند
 • بیسواد!!! IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  18 1
  اصلا کسی تو این دوره ازدواج می کنه که سر قانون به زور گرفتن مهریه جنگ و جدل دارید؟!!!!! حدود ده میلیون نفر مجرد و حتی بیشتر در کشور داریم!!!! چرا؟!!!! چرا؟!!!!
 • بهار IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  19 27
  سلام الان هدف دقیقا چیست پایین اوردن آمار طلاق یا برعکس کاملا مشخصه وقتی مهریه 14تابشه هرمردی دوتا زن میگیره راحت طلاق زن اول رو میده یا وقتی زن ببیند ارزش او در زندگی پایین آمده ومرد هرکاری دلش می خواهد انجام میدهد به نتیجه می رسد که زودتر طلاقش رابگیرد وباخودش می گوید آب که ازسرما گذشته نکنید این کارهارو واقعا هدفتون چیه؟؟؟؟؟؟
 • IR ۲۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  8 23
  بیخود کردن چنین قانونی را تصویب کنند، همینطوری هم حقوق زنان نادیده گرفته می شه چ رسد ب اینکه مهر زنان را اجبار تا ۱۴ سکه تقلیل دهند. شما وضع مملکتو درست کنین زن و و شوهر می تونند با هم کنار بیان. بیشتر مشکلات و بحث و جدل های خانوادگی بخاطر بی پولی و معیشته. حالا هنر کردین زندانی های مهریه را کم کردین پس زندانی های دزدی، تجاوز، قتل را میخواین چکار کنین که روز به روز آمارشون میره بالا
 • امین IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  4 2
  سلام ببخشید سقفی مطرح نشده مجلسی ها جرات فکر کردن به مهریه راهم نداشتند لطفا برای هیچ کارشناسی نکنید توهم بد است
 • شیرین IR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
  14 8
  مهریه کلا بیخوده،زن و مرد نمیخوان یا نمیتونن دیگه با هم زندگی کنند به واسطه ی مهریه اجبارا باید تحمل کنند،اصلا معنی نداره