کارانه پرستاران از اول دی‌ماه بر اساس تعرفه‌گذاری محاسبه می‌شود

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: کارانه پرستاران از اول دی ماه بر اساس قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری محاسبه و پرداخت می شود و حتما افزایش خواهد داشت. استخدام نیرو با اولویت تبدیل وضعیت پرستاران پیگیری می شود و برای اجرای فوق العاده خاص راهی پیدا می کنیم.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از پایگاه نظام پرستاری، محمد میرزابیگی افزود: در سازمان نظام پرستاری فعالیم اما خود را متعهد به انجام خدمت برای تمام اعضای تیم سلامت و همه مدافعان سلامت می دانیم و سعی می‌کنیم بر مبنای همبستگی اتحاد و همدلی که در دوران کرونا به وجود آمد و سرمایه اجتماعی که مدافعان سلامت به دست آوردند پیش برویم و با هدف خدمت به مردم و تقویت نظام سلامت کشور، رسیدگی به امور مدافعان سلامت، تقویت امور مادی و معنوی آنان و رسیدگی به مطالبات این افراد را دنبال می‌کنیم تا موفقیت های بیشتری به دست آوریم.

وی ادامه داد: سازمان نظام پرستاری سالانه برنامه عملیاتی دارد و این برنامه سالانه در شواری عالی نظام پرستاری مصوب و گزارش و ارزیابی می‌شود؛ اولویت ها تعیین می‌شود و پیگیری می شود. گاهی اولویت‌ها با یکدیگر همزمان می‌شود اما با توجه به امکانات کشور و نوع ارتباط مسئولان کشور برخی از پیگیری‌ها زودتر و برخی دیرتر نتیجه می دهند. تعرفه گذاری خدمات پرستاری، فوق‌العاده خاص و جذب و استخدام با اولویت تغییر وصعیت افرادی که از جان خود مایه گذاشتند و تیم سلامت و ایران را سرافراز کردند، همزمان پیگیری می شود.

ظرفیت فضای مجازی در عرصه پرستاری

میرزابیگی گفت: یکی از مسائلی که نباید از آن عفلت کنیم و در دنیا به این سمت حرکت کرده و تجربیات زیادی اندوخته شده، ورود به دنیای مجازی است. دنیای مجازی فراتر از فضای مجازی است، می توانیم از رسانه‌ها و پلتفرم‌های مختلف به عنوان نماد فضای مجازی عنوان کنیم. در دنیای مجازی خریدها و ارائه خدمات به شکل دیگری است و کسانی که مانند من اندک تجربه‌ای در حوزه کارآفرینی دارند این بحث فضای مجازی و دنیای مجازی را نیز به خوبی لمس و درک کرده‌اند. در عرصه پرستاری نیز باید خدمات خود را در دنیای مجازی ارائه دهیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: دنیای مجازی دقت و سرعت زیاد و قیمت کمی دارد و امکان ارتباط لحظه‌ای با بیماران وجود دارد. تعرفه گذاری خدمات پرستاری می‌تواند ما را مجاب کند که گامی بزرگ در عرصه فضای مجازی برداریم. با توجه به سه مولفه سلامت جامعه نگر، بیماری‌های مزمن و فضای مجازی، پرستاری در دنیای مجازی یک چهره جدیدی پیدا می‌کند و تعاملات خود را از طریق فضای مجازی خواهد داشت.

میرزابیگی درباره تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: یکی از بحث‌های مهم در حوزه پرستاری، تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، ابتدا به شبهاتی پاسخ می‌دهم. مخالفان خارج از حرفه پرستاری گاهی اظهاراتی دارند که تعرفه گذاری خدمات پرستاری کارشناسی نشده است و کارسنجی پیرامون آن نشده و در رابطه با کای پرستاری و ارزش‌های نسبی مستنداتی وجود ندارد.

تعرفه گذاری پر مستندترین قانون است

وی با ارائه این مستندات و کتابهای تدوین شده در زمینه تعرفه گذاری خدمات پرستاری تاکید کرد: تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به لحاظ قانونی پرمستندترین قانون است. قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ تصویب شده است. در یکی از بندهای قانون ارتقای بهره‌وری در سال ۸۸ نیز مباحثی از این قانون را داشته‌ایم، در قانون برنامه ششم و مباحث مرتبط با تعرفه‌های خدمات سلامت، به قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اشاره شده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: در سال قبل و امسال نیز فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان را بر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری شاهد بودیم. پیش از آن بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری به محاق رفته بود و اراده ای برای انجام آن وجود نداشت. قانون تعرفه گذاری را به مجلس بردیم و قرار است در رقابت با نظام پرداخت فی فور سرویس و در نقد و برایتصحیح آن، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را اجرا کنیم.

تدوین استانداردهای خدمات پرستاری

وی ادامه داد: بر اساس این قانون استانداردهای خدمات تشخیصی و درمانی نوشته شده است. هم اکنون استانداردهای بالغ بر ۵۰۰ خدمت پرستاری نوشته شده و به عنوان کتاب مرجع در بیمارستان‌ها استفاده می‌شود و در سازمان ملی استاندارد نیز ثبت شده و لوح افتخار نیز به خاطر انجام این کار گرفتیم. اولین گروه خدمات تخصصی هستیم که با کارسنجی درست و تعیین ابعاد، در این امر موفق بوده‌ایم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری بیان داشت: برخی گفتند شرح وظایف باید به روز رسانی شود. با یک تیم ۲۰۰ نفری این شرح وظایف را در سطوح مدیریتی، عمومی و تخصصی تنظیم کردیم و سپس چک ‌لیست‌های کنترل نیز تهیه شد. این‌ها مسیرهای سختی بود که در گذشته رفتیم، بنابراین کسی در این عرصه که پرستاران‌ توفیقاتی به دست آورده اند وارد شبهه افکنی نشود.هر شبهه یا سوالی وجود دارد به سازمان مراجعه کنند. البته این صحبت‌ها خارج از جامعه پرستاری و از سوی کسانی که اراده انجام این‌کار را ندارند مطرح می‌شود.

اعتبار اجرای قانون تعرفه گذاری از اول دی تامین شده است

وی تصریح کرد: آنچه با وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه به جمع بندی رسیدیم ۴ مرحله است. تامین اعتبار قانون به اندازه ای که سه ماه آخر امسال و سال آینده پوشش داده شود که انجام شد و از اول دی‌ماه، هر زمان که کارانه پرستاران بخواهد پرداخت شود، مبتنی بر تعرفه گذاری خدمات پرستاری است، در جایی که اجرا شده با همان روال اجرایی و در جاهایی که اجرا نشده بر اساس مشابه‌سازی، این حق به همکاران خواهد رسید.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: اگر  نقص یا مشکلی در مسیر اجرای این قانون باشد، بهای مشکلات را ‌نباید پرستاران بپردازند و ما پیگیر هستیم و از زمانی که قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود مبنای آن را یکم دی‌ماه در نظر خواهیم گرفت و بر مبنای آن پرداخت خواهد شد. در دو سه تا از دانشگاه‌های کشور جلساتی با معاونت پرستاری برگزار می‌شود و مقدمات اجرایی آن فراهم شده است و اجرای آن سرعت بیشتری خواهد داشت.

وی منبع یابی و قرار گرفتن اعتبار تعرفه خدمات پرستاری در سرانه سلامت را از دیگر موارد جمع‌بندی شده عنوان و تشریح کرد: منبع سه ماه آخر امسال و سال آینده برای اجرای قانون تعرفه تامین شده است. ثبت در HIS ، صورت حساب بیمار، ذر بیمارستان، بیمه و سرانه انجام خواهد شد. در صورتحساب‌های بیمه و در سرانه به دلیل اینکه منابع باید درست هدایت شود، ثبت خواهد شد.

پرستاران جزو گروه های پروانه دار

میرزابیگی با بیان اینکه تعریف کا و ارزش نسبی خدمات از مدت‌ها  قبل پیش‌بینی شده بود، گفت: همسان‌سازی نیز انجام شد، پرستاری جزو گروه پروانه‌دار محسوب می‌شود و کای خدمات کل گروه‌های پروانه‌دار یکی می‌شود که امسال ۱۴ هزار و ۵۹۰ تومان است و البته هر پروسیجر و خدمت، کای خود را دارد و تعداد کاها در بسته‌های خدمتی نیز لحاظ شده است‌. تا سال آینده این فرصت را داریم که اگر صاحب‌نظران، نظری داشتند، مطرح کنند و حتما همه این موارد بررسی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.

بازتوزیع منابع بر اساس قانون تعرفه گذاری

وی با بیان اینکه مسئله دیگر بازتوزیع عادلانه منابع است. بیان داشت: مرحله بعد بازتوزیع منابع است. این مرحله از تعرفه‌های پرستاری فقط مبتنی بر تعرفه برای کارانه است که به کل کادر پرستاری در سیستم پرستاری می‌رسد. حتما در حد خوب و قابل توجهی به کارانه اضافه می شود. در تعرفه‌گذاری بیمار و خدمت محور قرار می‌گیرد و تعرفه گذاری ارتباطی به اضافه کار ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۶ جلسه فقط در دبیرخانه شورای عالی بیمه درباره قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری داشته‌ایم علاوه بر آن در ریاست جمهوری، معاونت پرستاری و مجلس جلساتی داشته‌ ایم. در بحث ساختاری اجرای تعرفه‌ها کمیته‌های کشوری و دانشگاهی و بیمارستانی را فعال می‌کنیم و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری و دانشگاهیان بر این روند نظارت کنند.

میرزا بیگی تاکید کرد: با جان مردم سر و کار داریم و در شرایطی که سایر مشاغل دورکار بودند پرستاران در عرصه حضور داشتند، مردم در دوسال کرونا این از خودگذشتگی را دیدند و فراموش نمی‌کنند. من این مسائل در جلسه روز پرستار در حضور رئیس جمهوری در خرم آباد نیز بیان کردم.

وی افزود: در جلسه‌ای که با معاون اجرایی ریاست جمهوری جناب آقای صولت مرتضوی و آقای میرکاظمی صحبتی داشتم  نیز سه بحث تغییر وضعیت، تعرفه‌گذاری و فوق‌العاده خاص را مطرح کردم، آقای مرتضوی درباره موضوع فوق العاده خاص با آقای میرکاظمی صحبت کردند و از رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز حرف مخالفی نشنیدم.

فوق العاده خاص پیگیری می شود

وی درباره پرداخت فوق العاده خاص گفت: تامین فوق العاده خاص، سخت است اما قطعا تا حصول نتیجه پیگیری می کنیم. پرداخت هر ضریب آن، ۲۳ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد که به دلیل محدودیت منابع، پرداخت آن برای دولت سنگین است و منابعی که بخواهد این ارقام را برای ضریب سه پوشش بدهد در کشور نداریم، اگرچه پرستاران همواره نجابت داشته‌اند اما اجازه سوءاستفاده از این نجابت را به کسی نخواهیم داد با این وجود به دنبال راهکارهایی برای پرداخت فوق العاده خاص هستیم و حتما راهی برای اجرای آن پیدا می کنیم. در دولت نیز مخالفتی با اجرای آن نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: مقام معظم رهبری روز پرستار به زیبایی به مطالبات و سختی‌های پرستاری پرداختند و فرمودند باید امنیت شغلی و حقوق پرستاران تامین شود لذا ما دستورات مقام معظم رهبری را پیگیری می‌کنیم. در روز پرستار خدمت آقای رئیس جمهوری بودیم. ایشان فرمودند این نکات مطرح شده که از سوی بنده به عنوان نماینده جامعه پرستاری مطرح شد، تا حصول نتیجه باید پیگیری شوند و معاون اجرایی را مامور رسیدگی کردند. از دوستان می‌خواهیم راهی برای رده بندی کردن پرداخت فوق العاده خاص ارائه کنند زیرا در کشور محدودیت منابع وجود دارد. به زودی جلسه‌ای در سازمان نظام پرستاری می‌گذاریم و همه روسای هیئت مدیره را دعوت می‌کنیم تا نظرات آنها را بشنویم.

اجرای قانون تعرفه گذاری در همه بخش های دولتی، خصوصی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در بخش خصوصی تصریح کرد: بر اساس متن قانون و صورتجلسه‌هایی که در کمیسیون بهداشت مجلس و دولت امضا شد، سهم هریک از دستگاه‌های دولت در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مشخص شد و در بخش تامین‌اجتماعی، بخش خصوصی و نیروهای مسلح نیز بیمه‌ها قبول کردند که با یک روش واحد و در یک زمان، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را اجرا کنند.

هر دو ماه یکبار از طریق فضای مجازی با پرستاران صحبت می کنم

میرزابیگی همچنین از برگزاری نشست‌های مجازی برای ارائه گزارش عملکرد به پرستاران خبر داد و گفت: تلاش می کنیم هر دو ماه یکبار نشست‌های مجازی را با دوستان پرستار برگزار و توصیحاتی را درخصوص خدمات سازمان ارائه کنیم.

رئیس سازمان نظام پرستاری درباره تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری بیان کرد: برخی پرستاران در دوران کرونا طرحی بودند و الان طرحشان تمام شده یا تمدید طرحی بوده‌اند یا ۸۹ روزه بودند و با آنها تسویه حساب شده است. طبق پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری تقریبا دیگر بکارگیری به صورت ۸۹ روزه را نداریم اما اگر هنوز هم مواردی از قراردادهای ۸۹ روزه هست و از دید ما مغفول مانده سریعا به سازمان نظام پرستاری گزارش کنید. نیروهایی که به هر کیفیتی با دانشگاه‌ها ارتباط ندارند در بحث تغییر وضعیت باید مدنظر قرار بگیرند زیرا ما پیگیر آن هستیم که همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند در حوزه پرستاری نباید کارگر فصلی داشته باشیم.

میرزابیگی با اشاره به کمبود پرستار و استاندارد نبودن نسبت پرستار به جمعیت، تخت بیمارستانی و پزشک گفت: توجه به استانداردهای تعداد پرستار در سازمان بهداشت جهانی و دیگر استانداردهای جهانی مهم است اما باید استاندارد بومی خودمان را داشته باشیم برخی کشورها به ازای هر هزار نفر جمعیت کشور، بالغ بر ۸ نفر پرستار دارند. حالا اگر این نسبت در ایران ۸ یا ۷ یا ۶ نیست دیگر دو نباید باشد.

وی ادامه داد: ما باید نیاز واقعی هر یک از بخش‌های خصوصی، دولتی، نیمه‌دولتی، تامین اجتماعی، نیروهای مسلح و ... را به پرستار به طور شفاف مشخص کنیم. پرستاران نباید در شرایطی که به شدت نیاز به آنها داریم دغدغه معیشتی و استخدام داشته باشند و نباید این طور باشد که همزمان با کمبود شدید نیروی پرستار و پرستاران بیکار مواجه باشیم. ظرفیت رشته پرستاری در دانشگاهها نیز باید به گونه ای باشد که نه کمبود داشته باشیم و نه سرریز وجود د اشته باشد.

میرزابیگی تصریح کرد: سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت و سازمان امور استخدامی مکلف شده اند که استاندارد نسبت پرستار به ازای جمعیت، پرستار به بیمار، به تخت و پزشک را مشخص و تعریف کنند.

استخدام پرستاران با اولویت تبدیل وضعیت

وی درباره استخدام پرستاران اظهار کرد: استخدام نیرو باید بر اساس آزمون باشد اما آزمون تستی تنها راه آن نیست. هیچ آزمونی سخت‌تر از کرونا نداشتیم و پرستاران، کشور را در عرصه مبارزه با کرونا سرافراز کردند. مسئولان باید پرستاران را بکارگیری کنند و نباید در آزمون‌های استخدامی سخت شرکت کنند البته قانون می‌گوید هر بکارگیری باید بر اساس آزمون باشد اما دستگاه مربوطه می‌تواند آزمونی را در بین خود شرکتی‌ها تعریف کند و از آن طریق پرستاران را جذب کند انون بیش از ۶ هزار پست خالی داریم و بیش از ۱۲ هزار مجوز استخدامی باقیمانده است و سیاست سازمان و اولویت اول، تعریف کردن استاندارد نیرو و تغییر وضعیت است.

حقوق خانواده شهدای پرستار پیگیری می شود

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه بحث دیگر، خانواده معزز شهدای پرستاری است خاطرنشان کرد: ما در ایام کرونا ۱۵۰ شهید عزیز و تعداد زیادی پرستار آسیب دیده از کرونا داشته‌ایم و عده زیادی از دوستان نیز مبتلا و جانباز کرونا شدند. بحثی که وجود دارد این است که آیا خانواده شهدا از امتیازات خانواده شهدا استفاده می‌کنند؟

وی ادامه داد: پرستاران در دل آتش کرونا حضور داشتند و حالا که وضعیت ب دکرونا تمام شده حقوق پرستاران را دنبال می‌کنیم. آقای دکتر قاضی زاده، رئیس بنیاد شهید، حکمی به بنده دادند که به نمایندگی از ایشان بحث شهدای سلامت را دنبال کنیم. زمانی که در مجلس بودند نیز برای تسری مزایای ایثارگری به آسیب دیدگان کرونا طرحی دادند که سعی می‌کنیم همه این موارد را به عنوان مطالبات را پیگیری کنیم اما باید در نهایت توجه داشت که سازمان نظام پرستاری، تصمیم‌گیرنده نهایی نیست با این وجود تا رسیدن به نتیجه، مطالبات را پیگیری خواهیم کرد.

وی افزود: اگر خانواده معظم شهدا مشکلاتی دارند حتما با ما در میان بگذارند. سازمان نظام پرستاری‌ خود را خادم پرستاران و خانواده شهدای پرستار می‌داند و مسایل آنان را پیگیری می‌کند.

۴۷۲۳۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1593258

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 10 =