معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، گزارش مفصلی از فعالیت‌های دو و نیم ساله این معاونت را در حوزه‌های علم و پژوهش، فناوری، نوآوری و نخبگان منتشر کرد. مشروح این گزارش را در خبرآنلاین ببینید.

در ابتدای برنامه چهارم توسعه، بخش علم و فناوری در ایران برخوردار از بیش از یکصدهزار تن شاغل در امور پژوهشی شامل بیش از پنجاه هزار پژوهشگر بود که در نزدیک به 200 دانشگاه و پژوهشگاه تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکصد پژوهشگاه و موسسه پژوهشی وابسته به دستگاه‌‌های اجرایی، یک‌هزار و سیصد مرکز تحقیق و توسعه مستقر در صنایع و حدود چهارصد مرکز پژوهشی بخش خصوصی و نیز در حوزه‌های علمیه مشغول به کار بودند. پارک‌‌ها و شهرک‌‌های علم و فناوری و مراکز رشد و کارآفرینی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنایع نیز در مراحل اولیه رشد و توسعه خود بودند. به این همه باید مراکز سیاست‌گذاری و ستادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع تامین مالی و حمایت از پژوهشگران مثل مرکز صنایع نوین، صندوق حمایت از پژوهشگران را نیز افزود. انجمن‌‌های علمی، فرهنگستان‌‌ها، اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و برخی مراکز و مراجع دیگر نیز در متن یا حاشیه حضور داشتند.

در سال‌‌های گذشته این مجموعه وسیع که به تدریج و براساس ضرورت‌‌های خاص و بدون یک نقشه جامع شکل گرفته، تصویری دوگانه از خود را به نمایش گذاشته است. یک تصویر حاکی از وجود نیروی انسانی بسیار باهوش و با استعداد و بلندپرواز، منابع بالقوه فراوان و قابل مدیریت، زیرساخت‌‌های نسبتا توسعه یافته آموزشی و پژوهشی و... بوده است. تصویر دیگر بهره‌وری ناکافی نیروی انسانی و منابع مادی، گسست مزمن میان پژوهش‌‌های بعضا تکراری و نیاز‌های واقعی اجتماعی، ابهام در هدف‌‌ها و فقدان سیاست‌‌ها و راهبرد‌های مدون و کجی و کاستی ساختار‌ها و تداخل مزاحم ماموریت‌‌ها و ... را نمایان می‌ساخته است.

ایجاد یک نظام توانمند علم، فناوری و نوآوری از مجموعه سرمایه انسانی، مراکز و امکانات یاد شده به‌منظور حرکت به سوی چشم‌انداز بیست ساله مستلزم تعیین و تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌های مربوط، تحول و هماهنگی ساختار‌ها، بازتعریف ماموریت‌ها، هم‌افزایی فعالیت‌ها، اصلاح مقررات و رویه‌‌ها، مرتبط ساختن منابع و تسهیلات مالی کشور به فرصت‌های علم و فناوری و نوآوری و در مجموع تکمیل چرخه نوآوری ملی بود.

بدین منظور معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در 15 بهمن ماه سال 1385 براساس اصل 124 قانون اساسی و با حکم رئیس‌جمهور ایجاد شد تا از دیدگاهی فرابخشی و بدون تعصبات دستگاهی به این مهم بپردازد. مقام معظم رهبری این معاونت را معاونت مبارکی نامیدند که کار‌های بسیار مهم و خوبی را می‌تواند انجام دهد. معظم‌له معاونت مزبور را از برکات این دولت دانستند و یکی از کار‌های ساختاری برشمردند و از دولت محترم خواستند تا به آن میدان دهد، کمک کند، از آن مطالبه کند و بخواهد تا کار‌های مهم را پیش ببرد.

در طول حدود دو سال و نیم که از تاریخ مزبور می‌گذرد، این معاونت در چارچوب دیدگاه یاد شده برنامه‌‌های متعددی به نحو هدفمند و هماهنگ در سه حوزه علم، فناوری و نوآوری و نیز در امور نخبگان و دیگر موارد مرتبط تدوین و اجرا نموده است که ذیلاً به طور بسیار فشرده به آن‌ها اشاره می‌شود.

الف- حوزه علم (پژوهش)
1. سیاست‌گذاری اجرایی- مطالعه، تدوین و ابلاغ سیاست‌های مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در اردیبهشت ماه 1387برطبق مصوبه دولت شامل سیاست‌های کلی، سرمایه انسانی، عملیاتی، مالی و اطلاع‌‌رسانی مجموعاً بالغ بر 27 سیاست.

2. ارزیابی سیاست‌ها- ارزیابی علمی میزان تحقق سیاست‌های مزبور در مراکز پژوهشی اصلی با همکاری معاونان پژوهشی وزارتخانه‌‌های متبوع، 6 ماه پس از ابلاغ سیاست‌ها و تسلیم نتایج ارزیابی به وزرای محترم ذیربط.

3. توانمندسازی و تشویق مراکز پژوهشی- مساعدت موثر مالی به مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به تناسب نتایج ارزیابی یادشده در بالا، مجموعاً بالغ بر بیش از 200 میلیارد ریال علاوه بر بودجه جاری مراکز.

4. مدیریت تخصیص یک درصد درآمد عملیاتی دستگاه‌های دولتی به امر پژوهش - هماهنگی و ساماندهی طرح‌های پژوهشی کاربردی حدود 500 شرکت، بانک و موسسه انتفاعی دولتی در اجرای بند 26 قانون بودجه سال 1387 و ضوابط اجرایی آن از طریق تهیه و ابلاغ ضوابط لازم و برگزاری جلسات هماهنگی میان وزارتخانه‌‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌و پژوهشی وابسته و دستگاه‌های مزبور که منجر به عقد حدود 5000 میلیارد ریال قرارداد و تفاهم‌نامه طرح‌های پژوهشی بین دستگاه‌های یادشده از یک طرف و دانشگاه‌ها و مراکز علمی‌و پژوهشی از طرف دیگر در سال 1387 گردید که آغاز بزرگ‌ترین همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت در کشور می‌باشد.

5. ایجاد سامانه طرح‌های پژوهشی دولتی- ایجاد و راهبری سامانه الکترونیکی طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی به منظور اعلام نیاز‌های پژوهشی آن‌ها به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پیشگیری از تعریف و اجرای طرح‌های پژوهشی تکراری که تاکنون منجر به ورود اطلاعات بیش از 5000 طرح از سوی دستگاه‌ها و بررسی و تأیید آن از سوی معاونت و شروع اجرای آن از سوی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شده است.

6. کمک به نظریه‌پردازی و تولید علم- کمک به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، فرهنگستان‌های چهارگانه کشور و کرسی‌های نظریه‌پردازی به منظور ارتقاء و توسعه تلاش‌های معطوف به نظریه‌پردازی و تولید علم اصیل.

7. هماهنگی تامین تجهیزات پژوهشی- هماهنگی فی‌مابین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد دانشگاهی به منظور تهیه فهرست تجهیزات پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تعیین سهم منابع ارزی هریک و پیگیری تامین آن حسب دستور ریاست محترم جمهوری که تا کنون منجر به تخصیص 112میلیون یورو به مراکز وابسته به وزارت بهداشت (در سال 1387) و 1500میلیارد ریال به مراکز وابسته به وزارت علوم (در سال 1388) گردیده است.

8. مساعدت به انجمن‌‌ها و نشریات علمی- کمک به توانمندسازی انجمن‌‌ها و نشریات علمی‌کشور از طریق مساعدت مالی به آن‌ها با استفاده از نتایج ارزیابی‌های وزارتین علوم و بهداشت مجموعاً بالغ بر 70 میلیارد ریال.

9. هماهنگی و ساماندهی مراکز اطلاع رسانی علمی‌کشور- با دعوت از موسسات اصلی ذیربط شامل پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی‌کشور، کتابخانه ملی، مرکز اطلاع‌رسانی علوم و فناوری منطق‌های شیراز، جهاد دانشگاهی، وزارت بهداشت، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی‌و ... موضوع شفاف‌سازی و تفکیک ماموریت‌ها و نحوه تعاملات و همکاری‌های آن‌ها مورد نظر قرار گرفت تا با انجام آن از دوباره‌کاری و اتلاف منابع پیشگیری شود و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود اطلاع رسانی کشور به‌عمل آید و در نهایت سامانه ملی اطلاع‌رسانی علمی کشور با مشارکت همه مراکز مزبور شکل گیرد.

10. طرح اعطای پژو‌هانه رساله به دانشجویان دکتری سراسر کشور- این طرح به منظور کمک به ارتقای کیفیت رساله‌های دکتری با تمرکز بر حل علمی مشکلات کشور و تولید علم اصیل در سطح عالی و تسهیل حضور و تلاش پژوهشی تمام وقت دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها به اجرا در می‌آید. براساس آن دانشجویان دکتری در مدت پیشبرد رساله خود از کمک بلاعوض و نسبتاً قابل توجهی که در چند نوبت به آنان پرداخت می‌شود استفاده خواهند کرد. در اجرای این طرح اولویت‌های فناوری و نیاز‌های پژوهشی کشور در تعیین عناوین رساله‌‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در سال 1388 مبلغ 200 میلیارد ریال از منابع معاونت برای این منظور در نظر گرفته شده که با نظارت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌ها تخصیص داده می‌شود.

11. حمایت از انجمن‌های علمی‌دانشجویی سراسر کشور- ضوابط این حمایت با همکاری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین شده است و با اعتباری بالغ بر بیست میلیارد ریال در سال جاری به اجرا درخواهد آمد.

ب- حوزه فناوری

12. هماهنگی و پشتیبانی فناوری‌های راهبردی کشور- پیگیری و تصویب سرفصل توسعه و ارتقاء فناوری‌های راهبردی ملی شامل نانوفناوری، زیست‌فناوری، هوا-فضا، سلول‌‌های بنیادی، میکروالکترونیک، انرژی‌‌های نو، فناوری اطلاعات و ارتباطات، طب ایرانی و گیا‌هان دارویی در قانون بودجه سال 1387 و 1388.

13. تشکیل ستاد‌های فناوری‌‌های راهبردی- تشکیل و مدیریت هفت ستاد فناوری‌های راهبردی با انجام هماهنگی و جلب همکاری نهاد‌های اصلی مربوط در سطح دولت از طریق وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ جهاد کشاورزی؛ نیرو؛ نفت و دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با شرکت معاونان وزارتخانه‌‌های ذیربط و پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور در هر زمینه.

14. برنامه‌ریزی فناوری‌های راهبردی کشور- هماهنگی و پیگیری به منظور تهیه و تدوین چشم‌انداز و برنامه بلند مدت برای توسعه و ارتقاء فناوری‌های راهبردی توسط ستاد‌های مربوط با همکاری وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های ذیربط و تحت اشراف شورای هماهنگی فناوری‌های راهبردی.

15. تخصیص اعتبار پژوهشی به زمینه‌‌های اساسی فناوری- تعیین زمینه‌‌های اساسی توسعه و ارتقاء هریک از فناوری‌های راهبردی و ابلاغ مأموریت هریک از مراکز علمی و فناوری و اجرایی کشور و تخصیص اعتبارات لازم به آن‌ها حسب پیشن‌هاد ستاد‌های مربوط بالغ بر 500 میلیارد ریال در سال 1387.

16. تخصیص تسهیلات تجاری‌سازی به زمینه‌‌های اساسی فناوری- بررسی ماموریت شرکت‌های دانش‌بنیان بخش غیردولتی فعال در زمینه‌‌های اساسی فناوری‌های راهبردی و تخصیص تسهیلات لازم به آن‌ها به‌منظور کمک به تسریع و تقویت تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی مجموعاً بالغ بر 145 میلیارد ریال در سال 1387.

17. بسط و ارتقاء همکاری‌های دانشگاه و صنعت- تدوین مدل بومی برای توسعه و ارتقاء همکاری‌های دانشگاه و صنعت با مطالعه تجارب ملی و بین‌المللی و مشاورت گسترده با صاحب‌نظران در سال 1386 و آغاز یک حرکت ملی برای نفوذ دادن علم و فناوری در کالا و خدمات تولیدی در کشور از طریق ایجاد کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت حول محصول یا خدمات معین با مشارکت فعال همه دست‌اندرکاران علمی‌و پژوهشی و فنی و تولیدی و تجاری مربوط به هر محصول یا خدمات که تا کنون منجر به ایجاد 15 کانون با مشارکت انجمن‌‌های علمی، انجمن‌‌های صنفی، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی و ... گردیده است.

18. تخصیص اعتبار به کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت- تخصیص منابع لازم به کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت به منظور مسئله‌شناسی، تدوین برنامه و آغاز همکاری‌ها مجموعاً بالغ بر 30 میلیارد ریال.

19. برنامه‌ریزی و پشتیبانی طرح‌های کلان فناوری- تصویب و تأمین اعتبار طرح‌های کلان فناوری ملی که در موضوعات بسیار اساسی شامل شبکه ابررایانش ملی، شتابگر ملی و رصدخانه ملی با استفاده از همه امکانات کشور و با توسعه تجربه‌‌های موفق کشور به اجرا در می‌آید. هماهنگی، برنامه‌ریزی تصویب و تأمین اعتبار این طرح‌ها در طی دو سال گذشته نهایی شده و در سال 1387 مجموعاً حدود 210 میلیارد ریال به دستگاه‌های مجری اختصاص یافته است. طرح‌های کلان دیگری در درست بررسی است.

ج- حوزه نوآوری

20. ارزیابی اختراعات کشور- برنامه‌ریزی و اجرای طرح ملی ارزیابی اختراعات کشور توسط بنیاد ملی نخبگان باتوجه به ملاک‌های سه‌گانه تطابق با مبانی علمی، وجود نوآوری و قابلیت کاربردی شدن از طریق ایجاد سامانه الکترونیکی مربوط در سایت www.bmn.ir.

21. حمایت از اختراعات و مخترعان- حمایت علمی‌و مالی از حدود1000 اختراع برای تکمیل و توسعه آن‌ها با تخصیص منابع لازم به آن‌ها از طریق و با نظارت دفاتر استانی نخبگان، پارک‌های علمی و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و غیره مجموعاً بالغ بر حدود 50 میلیارد ریال در سال 1387.

22. تسهیل خدمت‌رسانی دستگاه‌های دولتی به نوآوران- رفع موانع و ایجاد تسهیلات قانونی برای استفاده نوآوران از امکانات آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دولتی در سطح کشور با تهیه آیین‌نامه «تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی‌و فنی» که به تصویب دولت رسید و دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و پیگیری معاونت در حال تهیه دستورالعمل‌‌های لازم و عملیاتی ساختن آن هستند.

23. کمک به پارک‌های علمی‌و فناوری- حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق پارک‌های علمی‌و فناوری و مراکز رشد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجموعاً بالغ بر 125 میلیارد ریال در سال 1387.

24. رفع موانع و تسهیل تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها- تهیه لایحه «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌‌ها» که به تصویب دولت رسید و به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم شد و بر طبق آن موانع تاسیس و فعالیت این شرکت‌ها مرتفع و تسهیلات بی‌سابقه در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت که در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است. تصویب و اجرای این لایحه موجب تحول عظیم در هم‌افزایی علم و ثروت و بهرمندی جامعه از نتیجه تلاش‌های علمی‌و فناوری خواهد شد.

25. برگزاری جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی- جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی با همکاری 24 وزارتخانه و دستگاه اصلی و 21 استانداری و با حضور سه‌هزار نوآوری و اختراع و طرح شکوفایی در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) در فضای مسقف 40 هزار متر مربع برگزار شد و مورد بازدید صد‌ها هزار تن از شهروندان و متخصصان قرار گرفت و طی آن حدود چهارصد نوآوری و اختراع مورد تایید نهایی و حمایت مالی واقع شد و فن‌بازار ملی ایران افتتاح گردید و از طرح‌های برجسته علمی‌و فناوری و طرح‌های شکوفایی برتر کشور تقدیر شد و گفتمان نوآوری را در فضای عمومی جامعه تقویت کرد.

د- حوزه نخبگان

26. طی دو سال و نیم گذشته بنیاد ملی نخبگان به عنوان یک سازمان حامی نخبگان کشور استقرار یافته و تاکنون حدود چهارهزار تن از نخبگان و صاحبان استعداد‌های برتر از سطح دانش‌آموزی تا سطح شخصیت‌های علمی‌کشور را براساس ضوابط مدون و دقیق شناسایی و به شرح ذیل مورد حمایت موثر قرار داده است.

27. حدود 1700 تن ازدانشجویان نخبه و صاحب استعداد برتر در دوره‌‌های کارشناسی تا دکتری از جوایز علمی بنیاد شامل مقرری تحصیلی در طول دوره و مساعدت به منظور شرکت در همایش‌های داخلی و خارجی و اعطای سفر عمره مفرده برخوردار شده‌اند.

28. بیش از دوهزار نفر مشمول انجام پروژه تحقیقاتی به عنوان خدمت نظام وظیفه شد‌ه‌اند.

29. تاکنون حدود پانصد تن از نخبگان جوان از تسهیلات لازم برای طی فرصت مطالعاتی در دانشگاه‌‌های خارج از کشور به عنوان بخشی از دوره دکتری و یا برای شرکت در همایش‌‌های علمی بین‌المللی و ادامه تحصیل بهره‌مند شد‌ه‌اند.

30. بنیاد به منظور تقویت روحیه و انگیزه‌‌های دینی و ملی نخبگان برنامه بازدید آنان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به اجرا در آورده است. بدین‌ترتیب تاکنون صد‌ها تن از نخبگان و صاحبان استعداد‌های برتر در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس اعزام شده‌اند.

31. بنیاد ملی نخبگان برای ارائه خدمات به نخبگان علاوه بر کمک‌هایی که مستقیماً در اختیار آنان قرار می‌دهد، حمایت از مراکز نخبه‌پرور (دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان دولتی و غیردولتی) را مورد توجه قرار داده و تاکنون از 63 مرکز فعال نخبه‌پرور برطبق برنامه پیشنهادی آن‌ها حمایت و مساعدت مالی به‌عمل آورده است.

32. مدارس غیردولتی کشور که دانش آموزان برجسته شامل برگزیدگان المپیاد‌های علمی و رتبه‌های برتر آزمون سراسری را تربیت نموده‌اند، مورد حمایت بنیاد قرار گرفته‌اند.

33. بنیاد با توجه به ظرفیت‌های اختصاص داده شده هر ساله طی چند نوبت تعدادی از نخبگان و استعداد‌های برتر را به زیارت خانه خدا اعزام می‌دارد. تاکنون نزدیک به 600 تن از این عزیزان به عمره مفرده اعزام شدند.

34. در بهمن ماه سال 86 ضوابط تاسیس و فعالیت دفاتر بنیاد نخبگان استان‌ها به تصویب هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان رسید. تاکنون دفاتر نخبگان در استان‌های یزد، فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان را‌ه‌اندازی شده‌ و تعداد دیگری در شرف تأسیس است.

35. با معرفی، هماهنگی و حمایت بنیاد ملی نخبگان شماری از نخبگان و استعداد‌های برتر در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور مشغول به خدمت شد‌ه‌اند.

36. تاکنون قریب به هزار تن از نوآوران و مخترعان و پژوهشگرانی که در جشنواره‌‌های معتبر کشور مانند خوارزمی، رازی و شیخ بهایی اختراع و نوآوری‌شان حائز رتبه شده یا اختراعات ثبت شده و تأیید شده داشته‌اند، در قالب اعتبار پژوهش و نوآوری مورد حمایت قرار گرفته‌اند. این افراد می‌توانند اعتبار خود را در قالب تکمیل اختراع و نوآوری هزینه کنند. همچنین می‌توانند این اعتبار را برای خلق اختراع جدید اختصاص دهند.

37. ضوابط شناسایی برگزیدگان مسابقات قرآنی داخلی و بین‌المللی و تشویق و حمایت موثر آنان تدوین و تصویب گردیده و اجرای آن آغاز شده است.

38. شناسایی نخبگان حوزوی و حمایت موثر از آنان طی جلسات متعددی با شورای عالی و مدیریت حوزه علمیه قم مورد موافقت و تأکید قرار گرفته و ضوابط آن در دست تدوین نهایی است و به زودی عملیاتی خواهد شد.

39. حمایت از برجسته ترین صاحبان مهارت‌های فنی که در مسابقات مهارتی داخلی و بین‌المللی حائز رتبه‌های برتر می‌شوند، به تصویب رسیده و در سال 1388 اجرایی می‌شود.

40. ضوابط شناسایی و نحوه پشتیبانی هنرمندان نخبه و پراستعداد تصویب و ابلاغ گردیده و در سال 1388 به اجرا در می‌آید.

41. تاکنون شناسایی استعداد‌های برتر عمدتاً از طریق برگزاری آزمون‌های گسترده وسراسری، و شکوفایی آنان غالباً در مدارس و مراکز خاص انجام می‌شده است. بنیاد ملی نخبگان با مباشرت محوری آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرای طرح شناسایی و هدایت استعداد‌های برتر(شهاب) را آغاز نموده است. این طرح شامل برنامه شناسایی و شکوفایی تدریجی و طبیعی استعداد‌های برتر در دوره ابتدایی و حتی قبل از آن است بدون آن‌که دانش‌آموزان خلاق و با استعداد از مدرسه خود جدا شوند. این طرح مستلزم مقدمات و تمهیدات بسیاری از جمله پژوهش و تدوین شیوه‌‌های کشف و شناخت استعداد‌های برتر در بستر مدارس، آموزش معلمان و مدیران مدارس و ادارات برای این امر و نحوه انگیزش و تشویق آنان و در نهایت ارتقاء و شکوفایی تدریجی استعداد‌های برتر از یک پایه به پایه دیگر و در نهایت پیوستن به مراکز و مدارس برتر به‌نحو مناسب است.

42. به آن دسته از استادیاران دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور که کمتر از چهل سال داشته و بیش از سه سال از دریافت درجه دکتری و شروع به کار آنان در مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها سپری نشده باشد و قبل از آن واجد شرایط نخبگی و استعداد برتر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده باشند و یا در حین این مدت مشمول شرایط مذکور گردند، اعتبار ویژه‌ای به میزان 200میلیون ریال به‌نام اعتبار پژوهشی ویژه استادیاران جوان به منظور پیشبرد و ارتقای پژوهش‌های آنان در رشته تخصصی مربوط اعطا می‌شود که تاکنون به 108 تن از آنان اعطا شده است.

43. با توجه به تصویب آیین‌نامه اعطای جایزه و تسهیلات به محققان نمونه، استادان ممتاز و پژوهشگران برجسته کشور، جوایز و تسهیلات متعددی از جمله کرسی علمی با اعتبار ویژه پژوهشی که در راستای امور پژوهشی و فناوری قابل هزینه است به اساتید و پژوهشگران برجسته اعطا می‌شود.

44. به منظور فراهم آوردن بستر تبادل افکار و تجارب علمی‌نخبگان و اندیشمندان، شناسایی، ساماندهی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی نخبگان؛ خانه نخبگان به تصویب هیات امنای بنیاد رسیده و در شرف شکل‌گیری می‌باشد. این خانه مرکزی برای هم‌فکری، هم‌اندیشی و مشارکت نخبگان در بررسی و تدوین برنامه‌‌های کشور و تصمیم‌سازی‌‌های اساسی است.

45. ارائه تسهیلات مسکن نخبگان به تصویب نهایی هیات دولت رسید و با ابلاغ این مصوبه به بانک مرکزی و بانک‌‌های عامل، اعطای این تسهیلات براساس معرفی بنیاد شروع شده است. این وام در دو سطح 500 میلیون ریالی و 800 میلیون ریالی با حداقل سود یعنی 12 درصد ارائه می‌شود. در دریافت این تسهیلات نخبگانی که افتخارات برتری دارند در اولویت قرار دارند. براساس مصوبه دولت تا سقف 3000 تن از نخبگان می‌توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.

46. همایش ملی نخبگان جوان که در دو سال اخیر برگزارشده و طی آن نخبگان جوان از رهنمود‌های مقام معظم رهبری مستفیض شده و در دومین همایش در جلسه رسمی‌دولت و کمیسیون‌های‌ آن حضور و مشارکت یافتند. سومین همایش ملی نخبگان جوان به‌زودی با حضور بیش از هزار تن از نخبگان و با عرضه دستاورد‌های ایشان ناشی از حمایت‌های بنیاد برگزار خواهد شد.

هـ- سایر امور

47. ارتقاء جایگاه علم و فناوری در دولت- تشکیل کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری دولت که با پیشنهاد معاونت به تصویب دولت رسید و با ایجاد دبیرخانه مربوط به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی دولت با حضور وزرای علمی و اقتصادی شروع به کار کرده و عمدتاً هم‌افزایی علم و ثروت را مورد نظر قرار داده است.
ساماندهی امور پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‌ها- مطالعه و تدوین ترکیب و شرح وظایف کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری در استان‌‌ها به ریاست استانداران که آخرین مراحل تصویب را در دولت می‌گذراند.

48. هماهنگی مراجع حمایتی علم و فناوری- هماهنگی صندوق‌های حمایت از علم و فناوری و پژوهش وابسته به ریاست جمهوری؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت صنایع و معادن و غیره از طریق گردهم آوردن آن‌ها به‌منظور بررسی و شفاف‌سازی مأموریت‌های مربوط و همکاری از طریق یک سامانه الکترونیکی واحد که از سردرگمی مراجعان پیشگیری و به توزیع بهینه منابع کمک نماید. معاونت در سال 1387 مجموعاً حدود 70 میلیارد ریال در جهت تقویت صندوق‌ها و تحقق هماهنگی مزبور به آن‌ها کمک کرده است.

49. حل مشکلات علم و فناوری در سایر حوزه‌‌ها- حضور معاونت علمی‌و فناوری و نمایندگان آن در کمیسیون‌های دولت و اعلام نظر و ارائه پیشنهاد نسبت به مصوبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت که به‌نحوی با علم، فناوری و نوآوری مرتبط است نظیر مقررات واردات، صادرات و امور گمرکی... از جایگاه فرادستگاهی.

50. تهیه و تصویب نمودار تشکیلاتی- تهیه و تدوین نمودار تشکیلاتی معاونت و تصویب آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، که حوزه‌‌های علمی و پژوهشی، فناوری و نوآوری، هماهنگی و نظارت راهبردی، همکاری‌های بین‌المللی و پشتیبانی به اضافه مرکز سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کلان در آن مشخص شده است.

51. مشاورت گسترده با صاحب‌نظران- صد‌ها جلسه و نشست مشورتی با طیف وسیعی از دانشمندان، پژوهشگران، مدیران ارشد پژوهش و فناوری و آموزش عالی در بیست سال گذشته برگزار گردیده که با تدوین صورت‌جلسات مربوط از نظرات و پیشنهاد‌های مطروحه در تهیه طرح‌ها و برنامه‌‌ها استفاده شده است.

52. مطالعه و بررسی اسناد و منابع علمی- قوانین و مقررات مربوط به حوزه علم و فناوری و نتایج بسیاری از پژوهش‌های مربوط مطالعه شده و از آن‌ها در تدوین طرح‌ها و برنامه‌‌های معاونت استفاده گردیده است.

کد خبر 15998

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =