امیر مقاره خواننده «ماکان بند» بازداشت شد

خبرنگار حوزه موسیقی از احضار و بازداشت خواننده «ماکان بند» داد.

برچسب‌ها