سید حسن موسوی چلک

مهربانی ثروت گران بهایی است.
هر یک از مادر مقابل محبتی که به دیگران می کنیم اندوخته ای ارزشمند برای خود سرمایه گذاری می کنیم.چرا که هیچ کس از این که ما به آنها محبت می کنیم به ما حسادت نمی کند. با محبت است که در دل دیگران جا باز می کنیم. محبوب می شویم. اعتبار کسب می کنیم. محبت آنان را برای خود به ارمغان می آوریم. حتی دشمن هم از محبت ما شرمنده می شود.بقول شاعر تبریزی:
از تو دشمن چون محبت دید یارت می شود/دوستدار هر که باشی دوستدارت می شود
چون بد اندیش از تو بد بیند شود بدخواه تو/ور نگوی از تو بیند شرمسارت می شود.
اینجاکه رسیدم یاد شعر معروف مولوی افتادم که به خوبی گویای اهمیت مجبت است:
ازمحبت تلخ ها شیرین شود/از محبت مس ها زرین شود
از محبت درد ها صافی می شود/وزمحبت درد ها شافی شود
ازمحبت خار ها گل می شود/وز محبت سرکه ها مل می شود
از محبت دار تختی می شود/وز محبت باربختی می شود
از محبت سجن گلشن می شود/بی محبت روضه گلخن می شود.
از محبت نارنوری می شود/وز محبت دیو حوری می شود
از محبت سنگ روغن می شود/بی محبت موم آهن می شود
از محبت حزن شادی می شود/وز محبت غول هادی می شود
ازمحبت نیش نوشی می شود/وز محبت شیر موشی می شود
از محبت سقم صحت می شود/وز محبت قهر رحمت می شود
از محبت مرده زنده می شود/وز محبت شاه بنده می شود
این محبت هم نتیجه دانش است/کی گزافه برچنین تختی نشست.
بیاییم از محبت کردن به دیگران دریغ نورزیم و باور داشته باشیم که«آدمی را مهر ها می پرورد»

 

کد خبر 250230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =