ابراهیم کثیریان

از قدیم و ندیم تصور غالب و باور عمومی بر این بوده که فردوسی در شاهنامه، هیچ کلمه غیر فارسی به کار نبرده و حتی برخی با استناد به بعضی اشعار او گاه بر این مضمون تلویحا تاکید کرده اند.

طبعا چنین نیست. البته شکی در این نباید داشت که فردوسی به معنای واقعی کلمه، عجم را بدین پارسی زنده کرده است و خدمتی که با شاهنامه به ادبیات پارسی روا داشته قابل قیاس با هیچ چیز و هیچکس نیست. اما این بدان معنا نیست که او از بکار گیری کلمات عربی به کلی بی نیاز بوده است.
 متن حاضر با یادآوری بخشی از کلمات عربی است که فردوسی به ناچار در اشعار شاهنامه از آن ها بهره جسته  و حاصل بررسی نگارنده در این باره است. تلاش شده کلمات در دل ابیات مربوط ارائه شوند. بدیهی است آگاهی از این معنا می تواند به درک بهتر این اثر سترگ و خالق بزرگش کمک کند و قطعاً از ارزش های والای این اثر عظیم و فردوسی بزرگ نخواهد کاست. طبعا نگارنده بنا ندارد این موضوع را ارزشگذاری کند و ترجیح می دهد دراین باره با احترام به تمامی زبان ها، صرفا بحث های تخصصی و نه متعصبانه و یا قومیتی درگیرد.

البته مرحوم سید محمد علی جمال زاده نیز در مرداد ماه 1345 در نشریه زبان و ادبیات فهرستی الفبایی از 686 کلمه عربی که در شاهنامه به کار رفته را ذکر کرده است.
در زیر بخش اول از این کلمات را در ابیات مربوط به آن بخوانید. در آینده نزدیک بخش های دیگر این بررسی نیز تقدیم خواهد شد.  با این توضیح که کلمات عربی را سیاه تر می بینید:

جهان سربه سر حکمت و عبرت است / چرا بهره ما همه غفلت است
*
به چشمش همان خاک هم سیم وزر / کریمی بدو یافته زیب و فر
*
همیشه من آباد با تاج و تخت / ز درد و غم آزاد و پیروز بخت
بزرگان که بودند با او بهم / به رزم و به بزم و به شادیّ و غم
پیاده شد و برد پیشش نماز / غمی گشته از رنج و راه دراز
پشیمان شد از درد دل خون گریست / نگر تا غم و مهر فرزند چیست
*
که او را فروغی چنین هدیه داد / همین آتش آنگاه قبله نهاد
*
ز کتّان و ابریشم و موی قَز / قصب کرده پرمایه دیبا و خز
قَز = ابریشم خام /  قصب = نوعی پارچه کتانی
*
یکی محضر اکنون بباید نوشت / که جز تخم نیکی سپهبد نکشت
چو برخواند کاوه همه محضرش / سبک سوی پیران آن کشورش
*
برآن سان کجا بردمد روز جنگ / ز نفسش به دریا بسوزد نهنگ
*
به اسب و به گرز و بپای و رکیب / سواد از فراز اندر آمد به شیب
رکیب = مرکب، اسب
*
برفتی و دیدیّ و کردی سلام / فراوانش دادی درود و خرام
*
جهان شد چو آبار بهمن سیاه / ستاره ندیدند روشن نه ماه

آبار = چاه ها، جمع کلمه بئر
*
همی شرم دارم من از تو کنون / تو آگه تری بی‌شک از چند و چون
*
چو چرخ بلند از شبه تاج کرد / شمامه پراکنده بر لاژوَرد
شمامه = بوی خوش
*
قضا گفت گیر و قدر گفت ده / فلک گفت احسنت و مه گفت زه
*
وزین روی کاموس بر میمنه / پس پشت اوژند و پیل بنه
*
ابر میسره لشکر آرای هند / زره‌دار با تیغ و هندی پرند
 


*
عنان راگران کرد و او را به نعل / همی کوفت تا خاک او کرد لعل
*
چو قطره برِ ژرف دریا بری / به دیوانگی ماند این داوری
*
مشو غرق زآب هنر‌های خویش / نگه‌دار بر جایگه، پای خویش
*

همه دیده بر مغفر من نهید / چون من بر خروشم دمید و دهید
کفن شد کنون مغفر و جوشنش / زخاک افسر و گرد پیراهنش
مغفر = کلاه خود
*
چپ لشگرش را به گشتاسب داد / ابر میمنه سام‌ یل با قباد
*
رده بر کشیده زهر سو سپاه / منوچهر با سرو در قلبگاه
گریزان بیامد سوی قلب گاه / بر و بر نظاره زهر سو سپاه
به قلب اندرون جای خاقان چین/ شده آسمان تار و جنبان زمین
*
ز بیشه به هامون کشیدند صف / ز خون جگر بر لب آورده کف
*
وز آن ژنده پیلان هندی چهار / همه جامه و فرش کردند بار
*
که بار نمک هست آنجا عزیز / به قیمت از آن به ندارند چیز
*
به تخت منوچهر بر بار داد / بخواند انجمن را و دینار داد
*
فروماند کاوس و تشویر  خورد/ از آن نامداران روز نبرد
تشویر = شرمساری
*

همی شد بر شهر هودج کشید / همی رفت تا شهر توران رسید
ز هودج فروهشته دیبا جُلیل / غلام ایستاده رده خیل خیل
هودج = کجاوه، پالکی /  جُلیل = پوشاک اسب
*

به زرین عماریّ و زیبا جُلیل / برفتند با خواسته خیل خیل
 *
یک از یکدگر ایستادند دور / پر از درد باب و پر از رنج پور
*
همی آز کمتر نگردد به سال / همی روز جوید به تقویم و فال
*
به یکسان نگردد سپهر بلند / گهی شاد دارد گهی مستمند
*
که امروز باد افره ایزدیست / مکافات بد را ز یزدان بدیست
*
نبیند دو چشمم مگر گَرد رزم / حرام است بر من می و جام و بزم
*
به مردی نباید شد اندر گمان / که بر تو دراز است دست زمان
*
مرا آزمودی بدین رزمگاه / همین است رسم و همین است راه
*
کشانی و شگنی و وهری نماند / که منشور شمشیر رستم نخواند
شوم باز گویم به گردان همین/ به منشور و شنگل به خاقان چین
مر این مرد را نام کافور بود / که او را بر آن شهر منشور بود
*
نگه کن که سگزی کنون مرگ توست / کفن بیگمان جوشن و ترگ توست
*
به دل گفت پیکار با ژنده پیل / چو غوطه است خوردن به دریای نیل
*
دم آتش تیز و باران تیر / هزیمت بُوَد زان سپس ناگزیر
*
ستاره بدان دشت نظّاره بود / که این لشکر از جنگ بیچاره بود
 


*
چو بنمود خورشید تابان درفش / معصفر شد آن پرنیان بنفش
معصفر = زرد رنگ
*
طبق‌های زرین پر از مشک و عود / دو نعلین زرین و زرین عمود
*
مکافات این کار یزدان کند / که چهر تو همواره خندان کند
*
بیاید کشیدن یکایک سلیح / که این کار بر ما گذشت از مزیح
سلیح
= سلاح و ساز جنگ /  مزیح = خوش طبعی و شادی
*
غلامان روهی به زرین کمر/ پرستندگان نیز با طوق زر
*
به نزدیک رستم فرستاد شاه / که این هدیه با خویشتن بر براه
*
می‌اندر قدح چون عقیق یمن / به پیش اندرون لاله و نسترن
*
که گر بر خرد چیره گردد هوا / نباید ز چنگ هوا کس رها
بدو گفت گر کارزارت هواست / چنین بر خرد کام تو پادشاست
*
خریدار دیبا و فرش و گهر / به درگاه پیران نهادند سر
*
به غُلّ و به مسمار و بند گران / همی مرگ خواهد ز یزدان برآن
مسمار = میخ
*
دو پنجه پری روی بسته کمر / دو پنجه پرستار با طوق زر
*
مرا بود برمهتران دسترس / عنان مرا بر نتابید کس
کسی کاو بساید عنان و رکیب / نباید که یابد به خانه شکیب
در و دشت و کوه بیابان سنان / عنان بافته سر بسر با عنان
 سنان = نیزه نوک تیز
*
طلایه بیامد برِ ترجمان / سواران ایران همه بدگمان
*
سلیحم همیدون بکار آیدت / چو با اهرمن کارزار آیدت
*
چنین گفت پیش پدر رزمساز / که ما را به درع تو ناید نیاز
درع = زره


* ابراهیم کثیریان: شاعر، پژوهشگر ادبیات

 58 19

کد خبر 251813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 61
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • کیمیا IR ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  خب این موضوع که کلمات عربی در شاهنامه استفاده شده،دور از ذهن هم نبوده،چرا عرب ها از زمان های قدیم با ایران رفت و امد داشتند،اما همانطور که خودتان گفتید،بعد از سعدی ،فردوسی اولین کسی می باشد که زبان فارسی را حفظ کرده.در زمانی که اعراب به ایران حمله ور شدند،یکی از هدفهای مهم انها،از بین بردن زبان فارسی بود،در ان زمان فردوسی با نوشتن شاهنامه باعث حفظ این زبان زیبا در ایران شد،در غیر این صورت،کلمات عربی ما بسیار بیشتر از اکنون می بود.البته الان هم داره این اتفاق می افته،در رسانه ها،سعی می کنند از کلمات قلمبه سلمبه عربی به جای کلمه ساده و روان فارسی اش،استفاده کنند،که این به هیچ صورتی،صحیح نبوده.
  • علی IR ۲۰:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
   کیمیا جان منطقی نیست که بپذیریم اعراب آن زمان آنقدر استراتژی و هوش بالایی داشتند که بخواهند مردم ایران را در فرهنگ خود استحاله کنند و برای آن برنامه ریزی داشته باشند . همچنین این را نیز باید در نظر گرفت که موقع حمله اعراب به ایران ، ایرانی ها نه به این زبان ، که به زبان پهلوی تکلم می کرده اند.
  • amir IR ۲۲:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
   33 74
   دلیله نگارش شاهنامه برای مقابله با دستور محمود غزنوی مبنی بر تغییر زبان کشور به زبان ترکی غزنوی بوده نه زبان عربی. شکی نیست که باید زبان فارسی رو حفظ کنیم اما دلیله اینکه اینقدر در محاورات ما کلمات عربی هست علاقه ایرانیان به اسلام و قران هست و این ربطی به اعراب نداره. بعد از هخامنشیان یونانیان بیش از 70 سال بر ایران حکومت کردن و زبانه خوشونو رسمی کردن و ترویج میدادن اما شما 10 تا کلمه یونانی تو گفتگو و محاوات ما نمیتونی پیدا کنی
  • پهلوی IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   30 11
   آقای امیر دلیل اینکه شما تشخیص نمی دی کلمات یونانی رو اینکه این کلمات آریایی هستند ریشه کلمه از یکجاست و نه اینکه زبان مغولی یا سامی باشه که ریشه های ریگه ای داره
  • محمود IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   21 68
   اقا علی بسیاری از دانشمندانی که شما می شناسید مانند ابو علی سینا و ابوریحان و غیره عرب زبان بودند و کتابهای انها نیز به عربی نگارش می شده حال شما از روی تعصب هوش اعراب ان زمان را به سخره میگیرید کمی واقع بین باشید وتعصب بیجا نداشته باشید
 • علی IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  34 55
  عالی بود
  • بدون نام IR ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
   64 24
   آماده ایم شما رو به عربستان صادر کنیم! تعارف نکن جان من... پی چی میگردین؟ با داشتن زبان فارسی (پارسی) همیشه از واژه های عربی استفاده میکنیم ( مخصوصا نامه های اداری) !!! بهتر نیست بجای جابجا کردن واژه های انگلیسی و علمی با واژگان من دراوردی مثل رایانه و یارانه و بالگرد و بسپارش و ... زبانمون رو از واژه های عربی که معادل زیبای فارسیش رو داریم پاک کنیم؟ همین نوشته من پر از عربیه!!!! شرم اور است که زبانهای زیبایی مثل فارسی و ترکی و کردی و بسیاری زبان های زیبای دیگرمان را نتوانیم به خوبی و بدون اختلاط حفظ کنیم
  • بدون نام IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   16 62
   آقای بدون نام حالا چرا شما اینقدر سنگ انگلیسی رو به سینه میزنی ؟ خوب مردم دوست داشتن زبانه دینشون رو وارد زبان مادریشون کنن . تازه زبان الان ما فارسیه نه پارسی. زیباترین اشعار شاعران بزرگ ما بر اساس زبان فارسیه نه پارسی.
 • بدون نام IR ۲۰:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  الان ما باید خوشحال باشیم که کلمات عربی تو شاهنامه کشف کردن؟! می خواین در کل عربی صحبت کنیم که دغدغه فکری شما برطرف بشه؟!
  • بدون نام IR ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
   33 59
   شما همین الانم داری عربی مینویسی و تقریبا عربی صحبت میکنید
  • بدون نام IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   44 8
   اگر ایرانیان, تازی مینویسند و تازی سخن میگویند چرا هیچوقت تازیان سخنان ایرانیان را درنمییابند؟؟؟
  • بدون نام IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   25 54
   چرا اینقد از عربی متنفرید ؟ مگه این زبانی نیست که خدا با بندهاش صحبت کرده ؟ عربی زبانه دین اسلامه و ربطی به اعراب نداره. حالا اگر میگفتن دو تا کلمه انگلیسی تو شاهنامه پیدا کردن همین واکنش رو نشون میدادین ؟
 • بدون نام IR ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  15 1
  ببخشید سوال داشتم معصفر = زرد اصفر =زرد ع نباید تبدیل به همزه شود البته در الفبای فارسی همزه نداریم (مٌأصفر) عصفر = گنجشک مانند خواهش میکنم بنده را روشن ماید مٌزٍَرَق =آبی مٌحَمر =قرمز
 • بدون نام IR ۲۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  42 11
  اابته ایشون استاد ادبیات و زبان فارسی هستن و شاید اظهار نظر ما درست هم نباشه اما گمانم بعضی از این الفاظ هم اصلا عربی نیستن بلکه کلمات مشترک زبانی هستن مثلا کلمه غم که در ترکیب غمی هم به کار رفته می تونه یک کلمه مشترک باشه نه لزوما عربی یا مثل کلمه هوا که عربیش ظاهرا یک معنای دیگری داره ...
 • karim IR ۲۱:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  11 2
  که او را فروغی چنین هدیه داد / همین آتش آنگاه قبله نهاد «هدیه» هم عربی ست
 • تبریز IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  28 59
  واسه ما ترکا اهمیتی نداره ایا واسه ما زبون ترکی عزیز و شیرینه
  • بدون نام IR ۰۱:۱۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   38 12
   واسه من هم زبون گیلکی ام ارزش دارد اما همه ی اینها از زبان پارسی امده است
  • بدون نام IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   28 14
   شما ترکها هم بسیار از کلمات عربی استفاده میکنید
  • بدون نام IR ۱۲:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   27 15
   شما آذري هستي چون تركها در تركيه هستند حتي نژاد شما هم ايرانيست از نوع خالصتر از جاهاي ديگه
  • بدون نام IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   16 10
   همینو ترکی می نوشتی . اونوقت حداقل نمی فهمیدیم چی گفتی سر صبحی اعصابمون خورد نمی شد
  • اشکان IR ۱۳:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   17 11
   همونطور که بسیاری از فارسی زبانان نمیدونن که در بسیاری از گفتگو های روزمره شان از کلمات عربی استفاده میکنند دقیقا ترکها و کردها هم همان اندازه از کلمات عربی استفاده میکنند اما نمیدونن.در ضمن با ناشناس هم موافقم.شما اذری هستید.در هیچ کجای ایران نژاد ترک وجود ندارد.مگر ترکهایی که از ترکیه به ایران مهاجرت کرده باشند.اما مردم ایران هیچکدامشان(از جمله اذربایجان غربی و شرقی و اردبیل)از نژاد ترک نیستند
 • یاغی IR ۲۱:۵۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  37 12
  ابتدا باید بگم استاد بزرگ فردوسی افسانه ای فقط 60 کلمه عربی بکار برده و نه بیشتر و بعدش هم ریشه بسیاری از این کلمات که شما عربی می دوندونیشون کاملا فارسی هست و نکته بسیار مهم این است که نسخه های چند گانه ای از شاهنامه چاپ شده است ک به مناسبات گذشت زمان اشخاصی چه از عمد و غیر و عمد توش دست بردند و چندین بار بالا و پایین شده و یه پرسش از نویسنده این نوشتار : شما بر اسا کدوم شاهنامه این متن رو نوشتید؟؟؟ شاهنامه چاپ مسکو؟؟ یا شاهنامه ای که در موزه ایران مهر و موم هست و قدمت بالای 800 سال داره و اجازه دسترسی بهش نیست؟؟؟( این شاهنامه بسیار ارزشمند هست و با چند تابلو بسیار ارزشمند معاوضعه شده است)))
  • بدون نام IR ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   8 24
   یه جور میگی 60 تا نه بیشتر انگار 600 بار شاهنامه رو خوندی و با توجه به دارا بودن دکترای ادبیات فارسی و عربی تونستی تشخیص بدی فقط 60 تا عربیه نه 59 نه 61 . بسیاری یعنی چی ؟ یعنی 50 تاش ؟ میشه لطف کنید بگید کدوماش کاملا فارسین ؟
  • هوشنگ IR ۱۴:۱۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   9 7
   اقا یا خانم بدون نام میشه به شما توضیح داد ولی شمای که طاقت خوندن چند تا کامنت رو نداری بهتر برات توضیح ندن
 • نامدار IR ۲۲:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  18 6
  اولا کسی نگفته در شاهنامه هیچ کلمه عربی نیست دوما تعداد آنها سیصد و اندی هستش که در آن زمان برای آنها جایگزینی نبوده وسوما تمام اشعار شاهنامه متعلق به فردوسی کبیر نیست زیرا پس از درگذشت ایشان توسط شخصی دیگر شاهنامه گردآوری و ابیاتی برآن افزوده شده که کاملامشخصه
 • بدون نام IR ۲۲:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  7 15
  در اینکه شاعر خیلی از ابیات آورده شده در بالا فردوسی باشد شک است و اکثر آنها منسوب به ایشان است
 • بدون نام IR ۲۲:۲۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  20 16
  البته این را هم نباید از ذهن دور کرد میلمان ها ایران را فتح کردند که اغلب آنها عرب بودند اما در بین آنها ترک، رومی، ایرانی، حبشی و... بودند. دیگر اینکه در هدف مسلمان ها در ان زمان از بین بردن زبان فارسی نبود بلکه اهداف دیگری برای فتح خودشان داشتند. وهمانگور که دوست مان گفت در ان زمان زبانی که مورد استفاده بوده چیز دیگری بود اما فردوسی در قرون چهارم یعنی در زمان محمود غزنوی وخلافت عباسی با زبان فارسی دری شاهنامه را سرود. زبانی که قبل از فارسی دری بود توانایی استمرار نداشت وبه اصطلاح زبان مرده ای شد. چون یکی از سیاست ها هم در زمان قبل از اسلام در ایران اینکه آموزش وتعلیم وتعلم مخصوص طبقه روحانیان وشاهزادگان بوده اما عامه مردم از ان محروم بودند وپس از فتح اسلامی تعلیم برای همه مردم یکسان شد
 • هوشنگ IR ۲۲:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  64 27
  زنده باد آرین وآریایی زنده باد پارسی و تمام زبان های آریایی درود یزدان به روح فردوسی بزرگ که فارسی را پالایش کرد از زبان های دیگر
  • بدون نام IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   11 28
   مگه الان زبان پارسی وجود داره ؟
 • میلاد GB ۲۲:۳۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  29 79
  من به شخصه زبان عربی رو دوس دارم.... چون..... عربی این قابلیت رو داره که با کوتاه ترین واژه ها بیشترین مفهوم رو برسونه به طوریکه شما وقتی با جمله ی (( کن فیکون)) رو به رو میشی. برای تفهیمش باید کمه کم یک خط توضیح بدی... خیلی از شیرینی اشعار پارسی هم همین اختلاط با زبان عربی و بهره گیری از همین اعجازه....
  • Mojtab 18 IR ۰۱:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   17 2
   بسیار ساده است این واژه : زیر رو/نابودی در اشاره به بند دوم سخنتون مولوی می فرماید دوستی بی خرد خود دشمنیست/حق تعالی خود چنین خدمت غنیست
  • بدون نام IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   31 13
   شما اولین نفری هستید که عربی دوست دارید.تا جایی که من دیده ام همه از درس عربی در دوران مدرسه بیزار هستند.جمله کن فیکون هم میشه باش پس میشود نباید یک خط توضیح بدی.اما اگر منظور شما تفسیر قرانی این جمله است که بازم ربطی به زبان پارسی ندارد.در متون عربی هم برای برای توضیح این جمله کلی باید بنویسند.در ضمن زبان پارسی از زبانهای هندواروپایی است مانند زبان المانی.از ویژگیهای زبانهای هندواروپایی واژه های طولانی است
  • بدون نام IR ۱۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   12 31
   آفرین آقا میلاد. واقعا که حرفه حق رو زدی
  • بدون نام IR ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   14 8
   شما کجا زندگی میکنید که میگید میلاد اولین نفریه که عربی رو دوست داره ؟ خوب در دوران مدرسه عربی درس سختری نسبت به انگلیسیه چون کامل ترین زبانه البته خیلی ها هم هستن که از انگلیسی بدشون میاد (اون درس نخون ها).اگه به مدرسه باشه که خیلی ها از ادبیات و زبان فارسی هم بیزارند و اکثرن نمره کمی میگیرن پس زبان فارسی به درد نمیخوره با منطق شما ؟
 • soheil IR ۲۳:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  34 28
  رشته من ادبیات نیست ولی فکر کنم اینها ابیات واقعی شاهنامه نباشند و بعدا به شاهنامه اضافه شدند
  • بدون نام US ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   17 12
   چرا ما در همه چیز توهم توطئه داریم؟؟
  • بدون نام IR ۱۱:۳۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   13 6
   سهیلا خانم شما وقتی مطمئن شدید بگید. فردوسی مگه گناه کرده که چندتا کلمه ی عربی تو شعراش اورده ؟
 • بدون نام IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۶
  11 24
  به من چه؟
 • بدون نام IR ۰۰:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  20 15
  از دیدن این همه نژادپرستی تو کامنتا واقعا متاسفم کاشکی از شعرای فردوسی غیر از افتخار کردن به ایرانی بودن- که اگر به سیاق افتخار به هویت خودمون باشه خوب است- ادب و فرهنگ و اخلاق ایرانی که فردوسی در شعرهاش تبیین کرده عمل کنیم چونکه همچنان که از داستان های شاهنامه بر میاد فردوسی با گفتن این بیت که "عجم زنده کردم بدین پارسی " قطعا منظورش نژادپرستی و این اخلاق زشت نیست بلکه فرهنگ پهلوانی و متانت و پاکزیستی و انسانیت است که این امر با آمیخته با فرهنگ غنی ایرانی از ادوار مختلف تاریخ است (بدون کینه ورزی به بخشی و پرستش کور کورانه ی بخش دیگر)
 • بدون نام IR ۰۱:۰۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  8 3
  مبحث جالبی بود
 • Mojtab 18 IR ۰۱:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  22 5
  در همه ی شاهنامه 3درصد واژگان عربی یافت میشود البته شاهنامه ای که اکنون در دسترس است شاهنامه ای است که اندکی از سروده های فردوسی بزرگ کم شده است! من میخواهم به یک شیوه ی بد اشاره کنم که چرا به جای وآزه پ از ب بهره میبریم چرا به جای پ ف می گیم یا به جای گ ج یا غ میگیم اسپ=اسب/پیل=فیل/و............ چرا نام این دامنه ی پیام رسان باید خبر انلاین باشد چرا پیام انلاین نباشد.......... چرا به جای ارسال نظر ننویسیم فرستادن دیدگاه مشاهده قوانین ارسال نظر : دیدن منشور فرستادن دیدگاه
  • بدون نام IR ۱۴:۴۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   17 2
   حرف شما درست . ما باید از کلمات فارسی استفاده کنیم اما چرا به فکر جایگزینیه کلمات فارسی به جای انگلیسی نباشیم . انلاین مگه انگلیسی نیست ؟ اسمتون رو چرا با حروف انگلیسی نوشتید ؟
 • غلامرضا ده پهلوان IR ۰۲:۴۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  5 22
  چه ایرادی داره که زبان عربی زبان دینی و مذهبی ما باشد و زبان پارسی زبان رسمی ما و این دو جدا از هم باشند . تازه این کار باعث تقدس بیشتر قرآن کتاب مذهبی بیشتر مردم ایران میشود چون از لغات و کلمات آن در زبان های محاوره ای استفاده نخواهد شد . ارتباط با جهان معنوی باید یک ارتباط فرا زمینی و فرا دنیائی باشد خیلی از لغاتی که گفته خداست وارد زبان محاوره ای شده و تقدس خودش را از دست داده است . یک مسلمان برای دست زدن به این لغات باید پاک باشد و وضو داشته باشد ببینید در عبادتگاه مسحیان کلیسا سبک نوشتن انجیل و خواندن آن از زبان محاوره ای و کوچه خیابانی چه قدر فاصله دارد .
 • بدون نام IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  24 6
  درود به فردوسي بزرگ كه پس از گذشتها ساليان دراز همچنان صدايي رسا و بلند داره و هنوزم كه هنوز دشمنانش ازش آزرده هستند و به دنبال سياه نمايي اما پاكي و روشنايي تا هميشه هميشه زنده خواهد بود و هيچ چيز و هيچكس نميتونه خاموشش كنه. كوشش شما هم بيهوده خواهد بود ،‌ فردوسي ، فردوسي است و كار من و شما نيست كه او را از جايگاه بلند و گراميش به پايين بكشيم. شايد چاپ نشه اما سخني بود كه بايد گفته ميشد
 • محمد IR ۰۸:۱۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  21 1
  خدای را سپاس که یکی از مهمترین دغدغه های فرهنگی این کشور حل شد . کل شاهنامه مورد واکاوی قرار گرفته ، داستانهای شیرین آن برای مردم بیان شده ، شخصیتهای آن به مردم شناسانده شده ، فقط مانده بود تعداد کلمه های غیر پارسی شاهنامه که خوشبخانه این مشکل هم حل شد .
 • بدون نام IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  5 46
  اول بیایید ثابت کنید فردوسی وجود داشته
  • بدون نام US ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   17 3
   دوست عزیز حرف این شما کاملا اشتباه هست، این حرف شما یعنی اینکه نباید به تاریخ استناد کرد. پس بر اساس حرف شما ، شما باید ثابت کنید که : حافظ وجود داشته ؟ مولانا وجود داشته؟ سعدی وجود داشته؟ ابن سینا وجود داشته؟ زکریا وجود داشته؟ ..... اصلا هرکسی که تو گذشته کتاب نوشته وجود داشته؟
  • بدون نام IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   5 18
   واقعا برای شما دو تا متاسفم که اینجوری بزرگانتون رو زیره سوال میبرید. غرب و شرق آرزوی داشتن یکی از اینها رو داره . واقعا رنگ و نزاد چقد اهمیت داره ؟ مهم اینکه همشون مسلمان هستن حالا چه فرقی میکنه که فارس باشن یا عرب یا ترک ....
  • حسین IR ۱۸:۳۳ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
   16 1
   تو هم برای من ثابت کن که رضا شاه و احمد شاه وجود داشتن!! یه چیزی گفتی که توجه ملتو به خودت جلب کنی؟؟نه خوب آفرین ..حالا برو پسر خوب
 • عباس IR ۱۱:۲۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  14 3
  سلام ،بسياري از کلمات فارسي در دوران حکومتهاي ماد وپارس و سلسله هاي هخامنشي، اشکاني وساساني باتوجه به اينکه سرزمينهاي عربي جزو قلمرو سرزميني ايران بودند واعراب از اقوام تحت حکومت حکومتهاي ايران بودند وارد زبان عربي شده است و چون در مجموعه کلمات عربي وجود داردبه نام کلمات عربي شناخته مي شود درحاليکه ريشه اصلي آن پارسي باستان است همانطور که اعراب حروف الفباي باصطلاح عربي را از زبان پهلوي وزبانهاي ميانرودان که آن زمان جزء سرزمين ايران بودگرفتند وبا تغييراتي که در آن ايجاد کردند آن را به نام الفباي عربي به ايران خودمان صادر کردند.در حمله وفتح بابل اعراب جزو نيروهاي سپاه کورش کبير بودندومانند ساير اقوامي که در حوزه سرزميني ايران بزرگ زندگي مي کردندبا اقوام ايراني تبادل فرهنگي داشتند.
  • بی نام A1 ۲۳:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
   0 0
   دوست عزیز در آن زمان ها چیزی به اسم زبان عربی وجود نداشته، همه زبان های در نهایت از یک ریشه هستند شما تلفظ م یا ن رو برای لفظ مادر در اکثریت زبان هایی که بی ربط هم هستند دارید مثل فارسی از هندو اروپایی "مادر" ترکی از آلتایی "آنا" عربی از آفروآسیایی "ام" می تونید توی این وبسایت جستجو کنید https://www.indifferentlanguages.com/words/mother
 • محمد IR ۱۳:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  8 0
  نظرات رو ديدم واسه اونايي كه ميگن زبانمون پارسي و فارسي نيست و عربي حذف متاسف شدم. واسه اونايي هم كه ميگن بيخيال اينكه عربي هست و زبان دينمون هست و ... هم تاسف عميقي خوردم. تنها يك زبان داريم رسمي. هويتمون به زبان بين المللمون هست كه در چند كشور هم استفاده ميشه. استفادمون هم از زبان عام و رايج هست. چه دليلي داره كه عربي رو از زبان حذف كنيم يا به زبان اضافه كنيم. مگر به اعراب تعهدي داريم !!! استفاده از لغات وارداتي و جايگزيني آن ها در زبون فارسي بايد قبل از رايج شدن يك كلمه صورت بگيره. خيلي از لغات عربي رايج و جازگزين به دليل حكومت عثماني حضور بسياري از اهل علم و وزراي ايراني در دربار اعراب و بازگشت به ايران و تعليم ميان عام مردم بوده. الانم زبان انگليسي داره اون وضع رو پيدا ميكنه.
 • پارسی را پاس بداریم IR ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  17 5
  به همه پارسی زبانان پیشنهاد میکنم نرم افزار بسیار خوب " پارسی را پاس بداریم " که به گونه رایگان برای بارگزاری میباشد را به کار بگیرند ( همین نوشتار من با بکارگیری از همین نرم افزار پالایش شده است و همانگونه که میبینید هیچ واژه بیگانه در ان نمیباشد ) http://www.parsiban.com/PARSIDownload.aspx
 • خودم EU ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
  17 2
  حالا فرض کنیم فردوسی بزرگ تو شاهنامه از کلمات عربی هم استفاده کرده باشه..خوب مگه چی شده؟؟؟ انقدر دنبال لغات عربی تو شاهنامه ی ما نگردید که ماجرایی مثل ماجرای خلیج فارس پیش بیاد و یه سری عرب فرصت طلب ادعا کنن که شاهنامه مال اوناست..
 • دادیار. ح IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۸
  9 2
  دوستان! هر زبانی با توبجه به شرایط ویژه ی کاربران آن مناسب است. در گویش مازندرانی حدود 20 واژه برای باران وجود دارد و این کاملا طبیعی است چون شرایط آب و هوایی و محیطی این را اقتضا می کند. حالا اگر عربی هم مثلا برای شتر لغات زیادی دارد دلیل بر برتری آن نیست. این که در پی برتر دانستن عربی یا فارسی باشیم یحثی کاملا غیر علمی است و بیشتر به گرایش های مذهبی یا ملی مربوط می شود.
  • تنها IR ۱۱:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
   0 0
   همانطور که ترکها مدعی شدند مولولی برای کشور ترکیه ست و ....
 • فرهاد EU ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۱/۰۸/۲۰
  16 2
  چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین مرزو بوم یک تن زنده مماند بیا همه سر به کشتن دهیم/ مبادا که کشور به دشمن دهیم
 • اميد A1 ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۷/۲۹
  7 1
  در دنياي امروز تكنولوژي (فناوري ) حرف اول رو ميزنه. هر مملكتي كه بتونه فناوريشو صادر كنه همراهش ادبياتش رو هم صادر مي كنه و اين اجتناب ناپذيره.
 • بی نام IR ۱۶:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۱
  9 5
  لطفا این قدر سعی نکنید که زحمات فردوسی رو بی اجر کنید به نظر من هیچ کدوم از اون کلمات عربی نیستن . زنده باد فردوسی روحش شاد
 • حامد A1 ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۹/۱۶
  0 0
  با احترام به تمامی خوانندگان محترم ، اهل هر جا بودن برای هر کس افتخار است چون این اتفاق را نه آن شخص بلکه پدر و مادر آن فرد رقم زده اند ، در دنیایی که دیگر دهکده جهانی مینامیمش و خود ایران که همواره ژن های ترکیبی تقریبا تمامی انسانهای کره ی خاکی را دارد پسندیده نیست که از برتری نژادی بر نژاد دیگر صحبت کنیم البته این یک خصلت بارز ساکنان ایران زمین بوده و هست که هرچیز نویی را استحاله کرده و در نهایت از ترکیب آنها چیز نویی آفریده و این در فرهنگ و هنر وحتی دین افراد نیز قابل مشاهده است کافی است نگاهی به تخت جمشید بیندازیم تا این ترکیبها را ببینیم ، کافی است به عزاداری ها رجوع کنیم تا ترکیب این آثار را ببینیم .
 • امیر RO ۱۸:۴۱ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
  2 1
  تا به حال به این فکر کردید که چرا ابو علی سینا، محمد زکریای رازیو... برای نوشتهای علمیشون از زبان عربی استفاده میکردند؟ یعنی علم و هنرو... نزد عربها از جایگاه بالایی برخوردار بوده. و یه سوال هم ذهنمو مشغول کرده اینکه که این زبان با دستور پیچیده رو چه جوری یه ملت بی سواد تونستن خلق کنن.