کم نیستند خبر هایی که در آن مسئولان رسمی کشور خبر از افزایش مصرف شیشه با مقاصدی غیرتخدیری مانند لاغرشدن و موفقیت در زندگی جنسی می دهند.

این افزایش مصرف در حالیست که معمولا مصرف مواد مخدر در افراد با انگیزه های تخدیری ،مانند رفتن به دنیای وهم و فرار از واقعیتهای روزمره صورت میگیرد اما لاغر شدن و داشتن زندگی جنسی موفق با خود حاوی انگیزه های قوی زندگیست.
این پارادوکس و تناقض بزرگ بین انگیزه ها و مصرف موادی مانند شیشه ،شکاف فزاینده ای در روح جوان و سپس در روح اکثر جوانان جامعه ایجاد می کند که این شکاف متاسفانه با مصرف بیشتر، انجام انحرافات مرتبط با آن پر می شود و به دلیل مخرب بودن شدید اثر این مواد بر جسم آینده ای تیره را پیش روی جامعه جوان می گذارد.
اما در بررسی چرایی وجود چنین انگیزه هایی نقش چند عامل بسیار برجسته است
در ابتدا وجود تابوهای جنسی در جامعه ما، نبود آموزش، بی اطلاعی والدین (که خود نیز آموزش جنسی درستی ندیده اند)،افزایش روز افزون اعمال سلیقه های بسته شخصی دربرخورد و مراوده جوانان با یکدیگرو بالاخره تمام عواملی است که در جامعه ما به عنوان محدودیت و خط قرمز شناخته می شود. خصلت جوان در نوردیدن مرزها و خطوط قرمز است و وقتی آموزش و اعتقادات بنیادی برای رعایت اصولی در زندگی جنسی وجود نداشته باشد انگیزه های شکستن خطوط تبدیل به حرکتی قهرمانانه می شود.
که باسختگیری های بخش رسمی و پایفشاری جوانان بر انگیزه های خود حتی ساختارمند شده و از دل آن جنبش های انحرافی مانند هیپیسم دهه شصت میلادی بیرون می آید.
از طرف دیگرقرار گرفتن جوانان ما در حالت آنومی و بی هنجاری باعث شده است هنجارهای سهل الوصولی مثل لذت جویی دیونیزوسی به مدد رسانه های جمعی و تبلیغات فراوان کالاهای جنسی و اندامهای زیبا ،لاغر و ورزیده جایگزین شود.
در واقع جامعه جوان ما علیرغم تمام دستورها و توصیه ها مبنی بر داشتن زندگی ای بر مبنای شادکامی های معنوی بنا به دلایل بسیاری که در جای خود قابل تشریح است ، وارد مرحله لذت جویی دنیوی آن هم به شکل انحرافی و غیر موجه آن شده است.
لذا از دل همین شرایط طبیعیست اگر جوانی بیرون بیاید که تنها برای داشتن اندام مناسب و یا داشتن توان بیشتر برای انجام امورجنسی به شیشه و امثالهم روی بیاورد.
این معامله در واقع انسان را به یاد دکتر فاوست در منظومه گوته می اندازد که برای کام جویی روح خود را به شیطان فروخت و چند سالی در اوج لذت و کامجویی زیست تا لحظه مرگ در هنگام پرواز روحش به دوزخ از کرده خویش و از معامله با شیطان پشیمان شد. گرچه روح فاوستوس را ملائک ازمفیستو فلس یا ابلیس پس گرفتند اما تضمینی نیست که جوانان ما نیز درست در لحظه ای که شیشه تمام وجودشان را پلاسیده است نجات دهنده ای دستشان را بگیرد و معامله را فسخ کند.
301

کد خبر 275207

برچسب‌ها