نتیجه اولیه نظرسنجی اقتصادی خبرآنلاین برای انتخاب چهره اقتصادی سال91 حاکی از پیشتازی مه آفرید امیرخسروی است.

مه آفرید امیرخسروی در حالی 49.4 درصد آراء را به خود اختصاص داده که محمود بهمنی با فاصله حدود 20 درصدی در تعقیب اوست.
اسداله عسگراولادی هم با جذب 13.3 درصد آراء در مقام سوم قرار دارد.
برای شرکت در این نظرسنجی به صفحه اقتصادی خبرآنلاین مراجعه کنید.

3131

کد خبر 279569

برچسب‌ها