شمار شرکت کنندگان در مرحله ماقبل نهایی انتخاب چهره اقتصادی سال 91 از 10 هزار نفر فراتر رفت.

تاکنون مه آفرید امیرخسروی با کسب 48.1 درصد آراء در صدر قرار دارد و اسداله عسگراولادی با 42.1 درصد آراء در تعقیب اوست.

محمود بهمنی نیز تنها 9.8 درصد آراء شرکت کنندگان در این نظرسنجی را به خود اختصاص داده است.

برای شرکت در این نظرسنجی به صفحه اقتصادی خبرآنلاین مراجعه کنید.

3131

کد خبر 280884

برچسب‌ها