شمار شرکت کنندگان در مرحله ماقبل نهایی انتخاب چهره اقتصادی سال 91 از 21هزار نفر فراتر رفت.

تاکنون مه آفرید امیرخسروی با کسب 57.4 درصد آراء در صدر قرار دارد و فاصله خود را با اسداله عسگراولادی که آرائش نسبت به روز گذشته از  42.1 درصد به 33.6 درصد کاهش یافته، افزایش داده است.

محمود بهمنی نیز تنها 9درصد آراء شرکت کنندگان در این نظرسنجی را به خود اختصاص داده است.

برای شرکت در این نظرسنجی به صفحه اقتصادی خبرآنلاین مراجعه کنید.

3131

کد خبر 280978

برچسب‌ها