واحد مرکزی خبر نوشت:

روزنامه هافینگتون پست چاپ آمریکا در پایگاه اینترنتی خود نوشت: بررسی جدید یونیسف درباره سلامت کودکان نشان داد کودکان کانادایی بیش از کودکان دیگر کشورهای پیشرفته ماریجوانا مصرف می کنند.
در «کارت گزارش یازده» یونیسف آمده است کانادا به علت درصد نوجوانانی که ماریجوانا مصرف می کنند در میان بیست و نه کشور اول است. بر اساس این یافته ها، بیست و هشت درصد کودکان (و نوجوانان) کانادایی یازده، سیزده و پانزده ساله که مورد بررسی قرار گرفته اند گفتند در سال گذشته ماریجوانا مصرف کرده اند.
این بررسی همچنین نشان داد درصد نوجوانانی که ماریجوانا مصرف می کنند در کشورهایی که قوانین مواد مخدر آزادتری دارند کمتر از کشورهایی است که مجازاتهای سخت تری دارند. این بررسی نشان داد در هلند که قانون مصرف ماریجوانا از شهری به شهری دیگر متفاوت است 17.05 درصد کودکان در سال گذشته ماریجوانا مصرف کردند و در پرتغال که مصرف ماریجوانا دیگر جرم نیست تنها 10.5 درصد این ماده مخدر را مصرف کرده اند.
301282

کد خبر 286825

برچسب‌ها