ایرانی‌ها به میزان 40 درصد درآمدهای نفتی کشور خود گوشت می‌خورند.

ابراهیم علیزاده: 21 میلیون خانوار ایرانی به میزان حدود 34 هزار میلیارد تومان در سال گوشت می‌خورند. این  رقم 40 درصد از کل درآمد نفتی ایران در سال 91 است. این در حالی است که سهم گوشت از کل هزینه ناخالص خانوار نسبت به سال‌های گذشته روند نزولی به خود گرفته و به شش درصد رسیده است.

طبق آخرین بررسی‌های بانک مرکزی ایران، متوسط هزینه انواع گوشت هر خانوار ایرانی معادل یک میلیون و 84 هزار تومان است. اما از آنجایی که این نرخ برای سال 1390 است و میانگین سالانه شاخص بهای گروه گوشت در سال 1391 معادل 49 درصد افزایش یافته، بنابراین می‌توان این رقم را برای سال گذشته یک میلیون و 615 هزار تومان محاسبه کرد.

در واقع در سال گذشته 21 میلیون خانوار ایرانی به طور متوسط یک میلیون و 615 هزار تومان گوشت خریده‌اند که با این حساب می‌توان حجم بازار گوشت در ایران را حدود 34 هزار میلیارد تومان تخمین زد.

این در حالی است که طبق اعلام بانک مرکزی میزان درآمد ایران از فروش نفت در سال 1391 بیش از 68 میلیارد دلار بوده که با احتساب هر دلار 1226 تومان می‌توان این میزان را بیش از 83 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. با توجه به این رقم و مصرف 34 هزار میلیارد تومانی گوشت توسط خانوار ایرانی می‌توان گفت ایرانیان به میزان 40 درصد درآمدهای نفتی خود گوشت مصرف می‌کنند.

کاهش مصرف گوشت خانوار

با وجود اینکه ایرانیان 40 درصد درآمدهای نفتی کشور خود گوشت می‌خورند اما طی سال‌های اخیر در مجموع سهم گوشت از کل هزینه‌های خانوار کاهش یافته است. در واقع می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به اینکه طی دهه اخیر سهم گوشت از کل هزینه ناخالص خانوار از 7.3 درصد به 6.2 درصد کاهش یافته، با حفظ روند موجود در آینده نیز احتمالا میزان مصرف گوشت در خانوار نسبت به محصولات دیگر کاهش خواهد یافت.

در حالی که طی سال 1380 سهم گوشت از کل هزینه ناخالص خانوار 7.3 درصد و معادل 257 هزار تومان بود اما در سال 1390 با وجود کاهش این سهم از کل هزینه خانوار اما رقم کل به 958 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در واقع طی دهه اخیر خانوار برای مصرف گوشت مورد نیاز خود مجبور شده‌اند حدود چهار برابر هزینه کنند.

 

 

 

 

سهم انواع گوشت در سبد گوشتی خانوار

بررسی جزییات مصرف گوشت ایرانیان نشان می‌دهد که همچنان بیشترین هزینه خرید گوشت صرف خرید گوشت دام می‌شود. این در حالی است که در سال 1380 بیش از 4.3 درصد از کل هزینه ناخالص خانوار صرف خرید گوشت دام می‌شد که در سال 1390 این رقم به 3.8 درصد کاهش یافته است. البته میزان هزینه خرید گوشت دام توسط خانوار از 149 هزار تومان در سال 1380 به 543 هزار تومان در سال 1390 افزایش یافته است.

 

 

روند کاهشی مصرف گوشت در بخش گوشت پرندگان نیز قابل مشاهده است. در حالی که میزان هزینه‌ای که خانوار برای خرید گوشت پرندگان طی آغاز دهه 1380 صرف می‌کردند 84 هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در سال 1390 به 316 هزار تومان رسیده است. با وجود این، سهم هزینه خانوار برای خرید گوشت پرندگان در سال 1380 معادل 2.4 درصد بود که در سال 1390 این سهم به 1.8 درصد کاهش یافته است.

 

 

 

این روند نزولی در مورد گوشت انواع حیوانات دریایی نیز صادق است. البته تا قبل از سال 1386 در تقسیم‌بندی گروه گوشت در کنار گوشت دام و گوشت پرندگان تنها گوشت حیوانات دریایی و فراورده‌های آن بود اما از سال 1386 به بعد، گروه گوشت انواع ماهی و فراورده‌های گوشت دام و پرندگان نیز اضافه شد.

در مورد گروه گوشت حیوانات دریایی و فراورده‌های آن بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که هرچند هزینه خانوار در این بخش از 20 هزار تومان سال 1386 به 28 هزار تومان در سال 1390 افزایش یافته اما سهم آن از کل هزینه خانوار همان 0.2 درصد است.

در گروه گوشت انواع ماهی نیز وضعیت تقریبا به همین شکل است و هرچند هزینه خانوار در این بخش از 60 هزار تومان سال 1386 به 86 هزار تومان در سال 1390 افزایش یافته اما در مجموع سهم این بخش در کل هزینه خانوار تنها 0.1 درصد کاهش و به 0.5 درصد رسیده است.

اما در مورد گروه فراورده‌های گوشت دام و پرندگان هرچند میزان هزینه از سال 1386 تا 1390 هیچ تغییری نکرده و همان 16 هزار تومان است که بود اما میزان سهم آن از کل هزینه خانوار از 0.2 به 0.1 درصد کاهش یافته است.

 

سهم واردات از گوشت

طبق آخرین آمار بانک مرکزی 21 میلیون خانوار ایرانی به طور متوسط 48 کیلوگرم گوشت در سال مصرف می‌کنند. این نشان می‌دهد سالانه ایران یک میلیون و هشت هزار تن گوشت دام نیاز دارد. همچنین طبق اعلام اتحادیه مرکزی دامداران، سرانه مصرف گوشت در ایران 11 کیلوگرم است که با توجه به جمعیت 77 میلیون نفری ایران میزان مورد نیاز گوشت سالانه ایران بیش از 847 هزار تن می‌شود.

اما میزان تولید گوشت سالانه در کشور طبق آخرین بررسی سالانه مرکز آمار ایران کمتر از میزان مورد نیاز بوده است. بر این اساس مرکز آمار ایران اعلام کرده که مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور بر حسب وزن لاشه‌های کشتار شده در سال گذشته 416 هزار تن بوده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته سعادت‌الله عباسی، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی پیش‌بینی کرده بود میزان تولید گوشت قرمز تا پایان سال گذشته به 980 هزار تن برسد.

با توجه به نیاز حداکثر یک میلیون و هشت هزار تنی گوشت دام و ظرفیت تولید حداقل 416 هزار تنی در کشور به نظر می‌رسد در بدترین وضعیت ایران نیاز به واردات 592 هزار تن در امسال داشته باشد.

مراجعه به آمار گمرک ایران نشان می‌دهد طی هفت ماهه نخست امسال تنها 56 هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده است. این رقم حاکی از این است که طی چند ماه پایانی امسال نیاز به واردات 536 هزار تن گوشت قرمز است.

اما در مورد گوشت مرغ، طبق اعلام سازمان دامپزشکی سرانه مصرف سالانه هر نفر در ایران 23 کیلوگرم گوشت مرغ است. با توجه به جمعیت 77 میلیون نفری ایران می‌توان میزان مورد نیاز گوشت مرغ در کشور را سالانه یک میلیون و 771 هزار تن اعلام کرد.

اما وزارت جهاد کشاورزی مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران را 25 کیلوگرم اعلام کرده که با توجه به این رقم نیز می‌توان میزان مورد نیاز گوشت مرغ را در سال یک میلیون و 925 هزار تن محاسبه کرد.

در مورد وضعیت تولید مرغ در کشور نیز می‌توان به برآورد رضا ترکاشوند، مدیر کل پرورش و بهبود تولیدات طیور وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که  فروردین ماه امسال اعلام کرده بود: در سال گذشته حدود یک میلیون و 900 هزار تن گوشت مرغ در کشور تولید شد که پیش‌بینی می‌شود امسال این رقم به دو میلیون تن برسد و حتی ایران 80 هزار تن نیز گوشت مرغ صادر کند.

تولید حدود دو میلیون تن گوشت مرغ در امسال مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز است.

با این احتساب میزان حداکثر مرغ مورد نیاز ایران در امسال یک میلیون و 925 هزار تن است که اگر برآورد تولید دو میلیون تنی گوشت مرغ محقق شود ایران می‌تواند حتی مرغ مازاد نیاز (حدود 80 هزار تن) را صادر کند. این یعنی ایران نیازی به واردات مرغ ندارد.

با وجود این، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد که طی هفت ماهه نخست امسال حداقل بیش از هفت هزار تن گوشت مرغ وارد کشور شده است.

 

 

 

هزینه خرید گوشت توسط خانوار (هزار تومان)

سهم گوشت از کل هزینه سالانه ناخالص خانوار(درصد)

1380

257

7.3

1381

310

7.1

1382

353

7.2

1383

399

6.6

1384

415

6

1385

488

6.1

1386

607

6.2

1387

695

6

1388

801

6.3

1389

958

6.8

1390

1084

6.2

 منبع: بانک مرکزی

 

32539

کد خبر 323980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 43
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام EU ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  8 1
  مشکل درآمد نفت است که با مدیریت پدیده هزاره سوم به این روز افتاد ممکن است روزی برسد که ایرانیان 300% درآمد نفت گوشت بخورند.
 • بی نام IR ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  41 62
  کارد بخوره این شکم
 • بی نام IR ۱۶:۱۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  متوسط هزینه انواع گوشت هر خانوار ایرانی در سال 1391 یک میلیون و 615 هزار تومان محاسبه کرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!سرمو بزنم تو دیوار!!!! نمیدونستم با حقوق 700هزار تومن دارم یک و نیم میلیون پول گوشت میدم
  • بی نام A1 ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
   18 5
   عزیزم سالانه است این قدر حرص نخور، من که میدونم بیشتر از 1 میلیون و 615 هزار تومان گوشت خوردی امسال :| :دی
  • بی نام IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
   43 1
   تیتر صحیح : 10 درصد ایرانیان که صاحب 90 درصد درآمد های نفتی هستند 40 درصد از درآمد نفتی را گوشت می خورند
  • متعجب IR ۲۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
   34 1
   اتفاقا مقاله شگرف و شگفتی بود که جمیعا کف کردیم ! با این 40 درصد زیر خط فقر و با این میزان فلاکت در قشر متوسط جامعه ایشان این محاسبات را از کجا در آورده.
  • بی نام IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
   0 0
   جناب متعجب متعجب نشو ما ملت اصحاب " نق" هستیم میخوریم و نق میزنیم
 • بی نام A1 ۱۶:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  11 0
  من موندم این آمار و ارقام رو از کجا در میارید؟!
 • اميد A1 ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  28 9
  عزيز سالانه گفتن .نه ماهانه
  • متعجب IR ۲۱:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
   18 1
   فرضا مصرف سالیانه هر خانوار ایرانی یک میلیون و ششصد هزار تومان باشد . این مبلغ ماهیانه 5 کیلو گوشت قرمز است برای هر خانوار . این مساله چه ارتباطی با قیمت نفت دارد که ایشان چنین قیاس باطلی میکند : " با وجود اینکه ایرانیان 40 درصد درآمدهای نفتی کشور خود گوشت می‌خورند و.. " / مگر پول گوشت این خانوارها از پول نفت تامین میشود که چنین قیاسی را مطرح میکند؟ اگر منظور یارانه است که این مساله تنها به گوشت ختم نمیشود , تورم در تمام کالاهای ضروری وجود دارد . اگر مردید یارانه را حذف کنید در عوش کالاها را سر قیمت اولش برگردانید و چنین ناامیدانه تدبیر لفظی نکنید.
  • بی نام IR ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
   0 0
   جناب متعجب بد جوری با خودت درگیری ها دلیل تعجبت هم همینه
 • بی نام A1 ۱۷:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  80 2
  ایرانیای پولدار آخه چقدر با این پول نفتتون گوشت میخورید؟!!!
 • بی نام A1 ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  129 6
  اه اه اه بسه دیگه انقدر گفتین ایرانی نوشابه چقدر می خوره ایرانی دارو چقدر میخوره ایرانی ...... تا حالا شده بگید ایرانی چرا غمگین ایران چرا ناراحتن ایرانی .... ! غم و ناراحتی به اندازه کافی میخوریم حالا هم دوست دارین غذا هرچی دلمون میخواد بخوریم به شما چه اصلا میخوام بخورم تا بترکم اه
 • بی نام IR ۱۸:۲۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  51 17
  من گوشت خیلی دوست دارم .
  • جیم جارموش A1 ۲۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
   16 1
   نوش جانت ولی زیاد بخوری مریض میشی
 • بی نام EU ۱۸:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  58 2
  آماری از وضع نان و برنج دارید؟
 • علی A1 ۱۹:۰۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  91 4
  پس بالاخره باعث و بانی تمام مشکلات کشور کشف شد.زیاد گوشت خوردن مردم!!! ای بابا هیچی نگیم بهتره.من دیگه حرفی ندارم!!
 • كوروش A1 ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  18 1
  پس اين سويا هايى كه تا الان درست ميكرديم ميخورديم گوشت بوده خبر نداشتيم!
 • بی نام A1 ۲۰:۰۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  15 1
  کذب محضه این خبر
 • بی نام A1 ۲۰:۲۱ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  17 0
  با گوشت کیلویی 30000تا 40000 تومان مردم عادی که هفته ای یکبار بیشتر نمیتوانند بخورند حداقل نفت خام بدهید شاید بیشتر بتوانیم بخوریم
 • بی نام IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  8 0
  هممون قرمز شدیم از بس گوشت خوردیم
 • بی نام FI ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  11 0
  معنیش اینه که گوشت گرونتر شده، نه اینکه مصرفش بیشتر شده
 • امیر A1 ۲۰:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  6 0
  شما که روند صعودی قیمتها را زدید : بدنیست میزان افزایش دستمزد ها را هم بزنید تاباهم مقایسه شود تاشاید وجدان مسولین مملکتی اندکی تکان بخورد
 • بهنام A1 ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  12 0
  در مورد میزان اکسیزن مصرفی مردم اماری نگرفتین؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی نمیدونید عامل اصلی سوراخ لایه اوزن هم مردم ما هستند؟؟؟؟؟؟؟بابا کمتر اکسیزن استفاده کنید
 • گوشت خوار A1 ۲۱:۲۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  11 0
  خدا برزیل رو برامون نگه داره
 • بی نام A1 ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  10 0
  خبر انلاين لطفا يه امار هم سرانه ي مصرف كوشت ايرانيان توي اين سال ها بدين تا مردم ببينن كه همه مصرف كوشتشون يك دهم بيست سال بيشه اينفدر تواين سالا كوشت كرون شده كه مردم با درامد متوسط هم كم ميخورند .
 • بی نام IR ۲۱:۵۷ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  6 0
  هر خانواده ایرانی سالی 48 کیلو گوشت میخورد یعنی ماهی 4 کیلو !؟؟ باورتون میشه
 • محمد IR ۲۲:۱۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  4 13
  گوشت خواری اصلا برای سلامتی خوب نیست ! به گیاهخواری رو بیارید هم انسانی تره هم سالم تر میممونید
 • بی نام A1 ۲۲:۳۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  14 0
  ما فکر کردیم دیگه از شر آمارهای الکی راحت شدیم آخه مرد مومن 21 میلیون خانواده ایرانی همه سال یک و نیم میلیون گوشت میخرند ؟ بیش از 70 درصد این خانواده سالی یک بارم رنگ گوشتو نمیبینن
 • بی نام IR ۲۳:۳۹ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۲
  12 0
  هر سال به من 40% سهم نفت رو میدن که گوشت بخرم. شما چطور؟
 • بی نام A1 ۰۰:۰۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  9 0
  نوش جونشون. باید بیشتر از این بخورند.
 • علی IR ۰۳:۴۴ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  11 0
  سهم من را کی خورده؟
 • ممدکارمند IR ۰۴:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  2 1
  من ماهیانه 700تومان می گیرم 300اجاره خونه 140هزینه بنزین ماشین قراضه ام 230ت خریدخانه برای 5نفر(هرنفر46تومن )30تومن پس اندازدارم ویارانه هم خرج دکتردواودندانپزشکی بچه هام هست یاکمردردخودم وبیماری صعب العلاج همسرم .خدایاشکرت . پول گوشت خانواده مادرهرماه باگوشت مرغ 104تومان است . کارمندی هست دیگه
 • محمد US ۰۴:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  10 0
  سرانه مصرف گوشت در ایران 11 کیلوگرم است و سرانهٔ مصرف گوشت در آمریکا ۸۰ کیکو بوده در ساله ۲۰۱۲ با در نظر گرفتن این موضوع که خیلی‌‌ها تو آمریکا گیاه خوارن. قیمت میانگین گوشت در ساله ۲۰۱۲ تو آمریکا ۶.۹ دلار برای هر کیلو ( اینجا به پوند هست که من تبدیل کردم) که به دلار امروز می‌شه کیلوی ۲۱۰۰۰ تومن. در آمد سالانه متوسط به ازای هر نفر ۴۲۶۹۰ دلار بوده تو ساله ۲۰۱۲ که می‌شه یه چیزی حدود ۱۲۸ میلیون. بنابرین لطفا بانکِ مرکزی دست از سر این مردم با این امر‌های مسخره بردار، همین.
 • shina A1 ۰۸:۲۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  2 0
  بابا منظور من وشما نیستیم که ذوق می کنید اونا ان اونا
 • بی نام IR ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  11 0
  بر پدر دروغگو لعنت.
 • هادی احمدی IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
  2 6
  ابراهیم جان مطلب بسیار عالی بود. اینجا ضرورت گیاهخواری روشن میشه ! از دوستان میخوام فقط 20 ثانیه چشم ببندند و به روند تهیه گوشت فکر کنن شاید کمی هم از هزینه هاشون کم بشه !
 • رویا ا IR ۱۲:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
  1 0
  این دیگر چگونه حساب سازی آماری است !! درآمد دولت از دلارهای نفتی را 1200 تومان حساب کرده اند. در حالیکه مردم گوشت را با دلار 3000 تومان خریداری کرده اند
 • reza IR ۱۲:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
  1 0
  شماها قدر متن خبر را خوب بخونید نوشته شده گوشت می خورید ننوشته چه گوشتی اگر کمی عاقل باشید میفهمید یعنی چه کمی فکر کنید یه کم هم بی تریبیت شوید خبر را می فهمید و میفهمید که کاملا درست است
 • بی نام A1 ۱۵:۳۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
  0 0
  سوسمار و ملخ بخوریم بیخیال میشی . !!!
 • بی نام A1 ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۴
  0 0
  اقای علیزاده معلومه که هر روز داره گوشت میخوره لطفا امار مصرف گوشت در اروپا وامریکا را هم اعلام بفرمایید
 • مهدی IR ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۵
  2 0
  من عاشق این امارام گاهی باعث انبساط خاطر میشه خدا خیرتون بده مثل همون امار تورم شد
 • بی نام A1 ۰۸:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
  0 0
  چرا تا سال 90 نوشتی؟