روزنامه کیهان با بازانتشار مطلب روزنامه جوان در باره یارانه مطبوعات نوشته است:

در لیست روزنامه‌هایی که در صدر فهرست یارانه قرار گرفته‌اند جای خالی روزنامه‌های اثرگذار جبهه انقلاب خالی است، رسانه‌هایی که در بزنگاه‌ها و بحران‌های اجتماعی و سیاسی خدمت‌رسان نظام و اثرگذار در بهبود و آرامش کشور بوده‌اند.

 معیار معاونت مطبوعاتی برای اختصاص سهم یارانه به روزنامه‌ها چیست و برای مثال چرا نباید نام روزنامه‌هایی چون «وطن امروز» یا کیهان و غیره هم در این لیست باشد.

 

17302

کد خبر 380099

برچسب‌ها