نامه سرگشاده شورای همکاری های زنان به رئیس جمهور

شورای همکاری های زنان در تاریخ ۲۸ آبان نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهور دکتر حسن روحانی منتشر کرد. این نامه در ارتباط با تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

در بخشی از این نامه آمده است "جناب آقای رئیس جمهور؛ معاونت امور زنان که هنوز در عملیاتی کردن ارائه تعریف از "خانواده مطلوب" که سنگ بنای حرکت برای دستیابی به خانواده سالم است سرباز زده با کدام توجیه دست نیروهای خارجی را برای جهت دهی خانواده های ایرانی باز می کند؟ آن چه نیاز داریم عملیاتی کردن طرح ها در ابعاد مختلف به طور متعادل برای دستیابی به خانواده مطلوبی است که با استاندارهای جامعه اسلامی- ایرانی تعریف کرده باشیم."

در بخش دیگری از این نامه آمده است "استخدام مشاور بین الملل برای دریافت کمک های "فنی" امور زنان و خانواده که موضوعی است فرهنگی- اجتماعی و نه مکانیکی، یادآور مستشاران خارجی رضاخان برای ساختن ارتشی است که قرار است در خدمت بیگانگان باشد."

متن کامل نامه شورای همکاری های زنان به ریاست جمهور به قرار زیر است.

به نام خدا

جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهور

با سلام و ارادات
وفاداری به شعار اعتدال بستن راه بر افراط است. استحضار دارید که معاونت محترم امور زنان و خانواده جنابعالی تفاهم نامه ای با صندوق جمعیت سازمان ملل امضا کرده اند که سوالات و ابهاماتی جدی ایجاد کرده است. جا دارد سوال شود دعوت از مشاوران خارجی در حوره خانواده و زنان و سپردن کار به آنان چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا مسیر صحیح این نیست که با توجه به مبانی ارزشی و دینی، فرهنگی و اجتماعی، و مناسبات بومی راه دستیابی به وضع مطلوب و رفع مشکلات را برآمده از فرهنگ خودی طراحی و اجرا کنیم؟

استخدام مشاور بین الملل برای دریافت کمک های "فنی" امور زنان و خانواده که موضوعی است فرهنگی- اجتماعی و نه مکانیکی، یادآور مستشاران خارجی رضاخان برای ساختن ارتشی است که قرار است در خدمت بیگانگان باشد. دولت شما خانواده و زن را بر کدام مبنا باور دارد و "خانواده مطلوب" و نقش و جایگاه زن و مرد را در آن چه گونه تعریف می کند که بنا دارد دستیابی به "خانواده سالم" و آموزش قبل و بعد از ازادواج زوج ها و آموزش آموزشگران برای تدریس در این مورد را به مشاوران و تصمیم گیران خارجی بسپارد؟

جناب آقای رئیس جمهور؛ معاونت امور زنان که هنوز در عملیاتی کردن ارائه تعریف از "خانواده مطلوب" که سنگ بنای حرکت برای دستیابی به خانواده سالم است سرباز زده با کدام توجیه دست نیروهای خارجی را برای جهت دهی خانواده های ایرانی باز می کند؟ آن چه نیاز داریم عملیاتی کردن طرح ها در ابعاد مختلف به طور متعادل برای دستیابی به خانواده مطلوبی است که با استاندارهای جامعه اسلامی- ایرانی تعریف کرده باشیم. این اقدام اساسی که انجام شود نقطه هدف حرکت ها و طرح ها هم روشن می شوند در حالی که هنوز متاسفانه نه این قدم برداشته شده و نه برنامه اجرایی عملی امور زنان دولت شما ارائه شده. با این حال کدام جهت و کدام "خانواده سالم" در عمل مورد نظر است؟

آیا با وجود پژوهشگاه های حوزه زنان و خانواده داخلی، اساتید صاحب مقالات معتبر بین المللی در کشور خودمان، در طراحی و اجرای طرح ها برای دستیابی به خانواده سالم ناتوان و درمانده ایم؟ با وجود نظریه پردازان توانمند بومی برای تقویت بنیان خانواده که موضوعی تنیده در محورهای فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و حتی سیاسی است می خواهیم از کدام کشورهای خارجی الگو بگیریم؟ اگر منظور کشورهای پیشرفته با نظام سرمایه داری است که چندین دهه است خانواده در آن نظام ها با مصائب روبرو است چرا که اساس حرکتشان خانواده محور نمی باشد. با نادیده گرفتن دانشگاهیان، صاحب نظران و متفکرین خودمان که بتوانند دستیابی به خانواده سالم را برنامه ریزی و طراحی کنند، جامعه خانواده محور ما قرار است به دست چه کسی سپرده شود؟

جناب آقای رئیس جمهور؛ آیا دانشگاه های خود ما از تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار و تحلیل زیرگروه های زنان سرپرست خانوار ناتوانند؟ آیا برگزاری تورهای بین المللی شآن معاونت زنان را درحد یک آژانس توریستی کاهش نمی دهد؟ این معاونت موظف به پرداختن به برنامه های اساسی، ساختاری و عملیاتی کردن برنامه های در سطح کلان، و مسایلی چون دستیابی به زیرساخت ها و زمینه های برقراری امنیت و آرامش در خانه ها، برقراری تعادل بین حضور خانگی و اجتماعی زنان، سامان دادن به توانمندی زنان، حضور آنان در عرصه های مهم اجتماعی- اقتصادی، روش زندگی سالم هم در حوزه خصوصی و هم حوزه عمومی، اشتغال و نیازهای اساسی زنان و خانواده است.

مردم عادی هم می دانند نیازها و راه های سلامت و توانمندسازی و برقراری آرامش زن سرپرست خانوار چیست، آن چه مهم است عملیاتی کردن این راه ها بر اساس شرایط فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی همین جامعه و ارزش ها و باورهای بومی است. خانواده به استقرار و ثبات احتیاج دارد. وظیفه مسولین پاسخگویی عملی به مطالبات اصلی زنان و خانواده، کرامت انسانی و منزلت فردی و اجتماعی زنان، جایگاه آنان در خانواده و جامعه، حفظ ارزش های اخلاقی و انسانی و از همه بالاتر آرامش و تعادل در ابعاد مختلف در خانواده است. آن چه مهم است اراده و مدیریت و بهره برداری از همه نیروها و اقدام عملیاتی برای پاسخگویی به آن هاست که با سیاسی نکردن و سیاسی ندیدن امور زنان عملی می شود.

جناب آقای رئیس جمهور امور زنان و خانواده در دولت شما با کدام برنامه اجرایی عملیاتی مدیریت می شود؟ حضرتعالی مستحضرید که به وسیله ارائه برنامه، هم اولویت ها مشخص می شوند و هم شاخص جهت پایش و ارزیابی در دست است. با گذشت بیش از یک سال و نیم از دولت شما و سوالات مکرر در این ارتباط همچنان در این حوزه برنامه ای ارائه نشده و بدیهی است بقیه اقدامات و فعالیت ها هم با همین رویه انجام شوند. جای تامل است که دولت اعتدال چه گونه به چنین تفاهم نامه هایی رسیده است که حتی اجازه به کارگرفتن مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده را هم به صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سپرده است.

اگر این مسیر وادادگی در مقابل بیگانگان و اهانت به این ملت نیست، شما بفرمایید که چیست؟

خداوند همه ما را در خدمت به انقلاب اسلامی و ملت مسلمان توفیق دهد و پایدار بدارد.
مدیر شورای همکاری های زنان
توران ولی مراد
۲۸ آبان ۱۳۹۳


پی نوشت:
ضمیمه: تفاهم‌نامه همکاری مابین صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

پنجمین برنامه کشوری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس چارچوب کمکهای توسعه‌ای ملل متحد (UNDAF) و برنامه پنجم توسعه اجتماعی، فرهنگی کشور در قالب ۵ برونداد مرتبط با یکدیگر و در بازه زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۰ تدوین گردیده است.
برونداد ۵ این برنامه تقویت ظرفیت ملی برای تدوین و اجرای برنامه حمایتی برای نهاد خانواده، خانوارهای دارای سرپرست زن و زنان کم‌بضاعت است. فعالیت‌های این برونداد با هماهنگی‌های انجام شده فیمابین معاونت امور زنان و خانواده، وزارت امور خارجه و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بر طبق سند UNDAF تنظیم شده، شامل موارد ذیل است:

فعالیت ۱: استخدام کوتاه‌مدت مشاوران ملی و کارشناسان جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده (انتخاب مشاوران و شرح خدمات آنها مشترکا با صندوق جمعیت ملل متحد صورت خواهد گرفت)
فعالیت ۲: استخدام مشاوران بین‌المللی جهت ارائه کمک فنی به معاونت امور زنان و خانواده
فعالیت ۳: تبادل تجربه با سایر کشورها به منظور یافتن مکانیزم‌هایی برای تقویت بنیان خانواده و پیشرفت زنان
فعالیت ۴: تشکیل بانک اطلاعاتی زنان و زنان سرپرست خانوار
فعالیت ۵: حمایت از دوره‌های آموزشی بومی شده برای کارمندان سازمان‌های دولتی، قضایی، نیروهای پلیس و غیره در زمینه "رفتار سالم در خانواده"
فعالیت ۶: آموزش آموزشگر برای تدریس "خانواده سالم"
فعالیت ۷:وارد کردن مباحث "خانواده سالم" به محتوای آموزشی کلاسهای پیش و پس از ازدواج
فعالیت ۸: تحلیل زیرگروههای زنان سرپرست خانوار (بیوه هرگز ازدواج نکرده، مطلقه،بدسرپرست) به منظور تدوین سیاستهایی که نیازهای مختلف آنها را پوشش دهد.
فعالیت ۹: برگزاری تور مطالعاتی به کشورهای دارای برنامه موفق در زمینه زنان سرپرست خانوار

تفاهم‌نامه همکاری پنجمین برنامه کشوری (در قالب برونداد ۵) مابین صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در روز ۲۱ خرداد ماه توسط شهیندخت مولاوردی و هولکی اوز مدیر دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران در محل معاونت امور زنان و خانواده امضاء شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 386099

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 7
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • مریم A1 ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
  6 11
  شورای همکاری های زنان دست شما درد نکند
 • یک مادر A1 ۱۲:۴۲ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
  7 16
  حرف حق است. ای کاش مسولین یادشان نرود که باید جوابگوی مردم باشند. خانواده ها را می خواهند بدهند دست بیگانه؟ به چه حقی؟
  • بی نام IR ۱۵:۵۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
   0 3
   کدام خانواده؟؟؟جو شما را هم مثل همین خانمها گرفته.اول مطالعه کن بعد حرف بزنید
  • بی نام A1 ۱۹:۰۶ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
   4 2
   از کسانی که به این نظر رای منفی داده اند تعجب می کنم. منظورشان چیست؟ مثلا منظورشان این است که مسولین نباید پاسخگو باشند؟ یک کم فکر کنیم بد نیست.
 • بی نام A1 ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
  11 4
  وقتی در باره رضا خان میگویید از سازندگی هایش در دوران 15 ساله حکومتش هم بگویید . عدالت و بی طرفی شرط اول برای یک ژورنالیست خوب است
  • بی نام A1 ۲۳:۱۴ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
   1 6
   رضا خان؟سازندگی؟بی بی سی زیاد می بینی؟
 • آرش RO ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۸
  2 3
  مشارکت در برنامه بین الملل در حوزه اجتماعی و تحقیق در کشور های موفق در این زمینه چه ربطی به مستشاران دارد این یک حرکت اجتماعی است و باعث تجربه و ارتقاء سطح علمی کشور در این زمینه می شود اگرمی خواهید مثل گذشته مسائل امور اجتماعی کلا تعطیل شود اون حرفی دیگر است