سفیر سابق ایران در عراق می گوید اگر داعش در سوریه و عراق مهار نشود به ایران هجوم می آورد و خطر بزرگی ایران را تهدید می کند. او می گوید هدف اصلی ایران است.

زهره نوروزپور: پیشروی های داعش در سوریه و عراق خصوصا سقوط رمادی در عراق و تصرف شهر پالمیرا در سوریه  نگرانی هایی را در خصوص امنیت مرزهای ایران و گسترش تروریسم تکفیری پدید آورده است. در گفتگوی مبسوطی با حسن کاظمی قمی سفیر پیشین کشورمان در عراق جدی بودن خطر داعش برای مرزهای ایران و موضوعات مختلف دیگری درباره حضور ایران در سوریه و عراق و سناریوهای پیش رو برای منطقه را بررسی کرده ایم. کاظمی قمی صریح الهجه و بدون حاشیه جان کلام را گفته است. او می گوید: اگر داعش در سوریه و عراق مهار نشود به ایران هجوم می آورد و خطر بزرگی ایران را تهدید می کند. او می گوید هدف اصلی ایران است.

ارزیابی شما از سقوط رمادی چیست، آیا این درست است که ارتش در این زمینه مقصر اصلی بوده است؟
خیلی از کارشناسان و مردم عادی براین باورند  که رمادی به خاطر کم کاری ارتش سقوط کرد.  این مساله خیلی درعموم شنیده می شود و باید دید تا چه اندازه واقعیت دارد؟ به نظر من باید به برخی از متغیرهای اساسی و به برخی از واقعیت های صحنه عراق توجه کنیم و سپس  ارتش عراق را مورد نقد و ارزیابی قراردهیم.

ارتش عراق امروز مسولیت خطیری به دوش دارد. دفاع از سرزمینی که مورد تهاجم و اشغال واقع شده است، اساسا ارتش ها برای اینگونه اهداف ، ثبات و توسعه رشد یک کشور در همه زمینه های امنیتی درست می شود.  طبیعی است که این انتظار از ارتش عراق هم می رود. در ارزیابی عملکرد ارتش  باید به چند واقعیت توجه کنیم.

اولا ارتش بعد از سقوط رژیم بعث توسط امریکایی ها منحل شد. امریکایی ها در صدد بودند هژمونی سلطه خود را بر این کشور ایجاد کنند. هم نظام سیاسی هم ساختار دفاع امنیتی جدیدی که کاملا امریکایی باشد را شکل دهند و حضور نظامی خود را تثبیت کنند. یکی از دلایل انحلال ارتش هم همین بود.  طبیعی است  در شرایطی که اشغال گر آمده و تا یک ارتش جدیدی در این کشور شکل بگیرد کار ساده ایی نخواهد بود.

ثانیا یکی از ویژگی های اساسی ارتش های کارامد،  حرفه ایی و ملی بودن آنها است. حرفه ایی از لحاظ نظامی و اموزشهای استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی است و  این سازمان و تجهیزاتش باید متناسب باشد با ویژگی های جغفرافیایی هر کشورو تهدید هایی که متوجه آن است. از طرف دیگر باید ملی باشد. یعنی فاقد جناح بندی حزبی، سیاسی و طایفه ایی باشد. از ویژگی ملی بودن  ارتش این است که به جناح بندی های سیاسی ورود نداشته باشد، مخصوصا طایفه ایی نباشد. وقتی گفته می شود ارتش ملی یعنی افسرن و امرای آن منافع ملی را می بینند . ارتش کاری به احزابی که وارد حکومت می شوند ندارد و سمت و سوی سیاسی خود را به هر جهتی نمی برد.  

آمریکایی ها وقتی به عراق حمله کردند در طول اشغال این کشور اجازه ندادند  ارتش عراق یک ارتش منسجم ، منظم و  ملی شود حال آنکه آنها به دولت مرکزی وعده داده بودند که ارتش عراق را منسجم می کنند و به آنها آموزش می دهند و آن را تجهیز می کنند.  اما نه از اموزش خبری بود نه از انسجام و نه حتی از تجهیز، زیرا آمریکا نمی خواهد ارتش کشوری که اشغال می کند قوی و ملی باشد. به این خاطر ارتش از لحاظ یادگیری های لجستیک و استراتژی محروم ماند و از هم فروپاشید.

ما آمریکایی ها زمانیکه از عراق خارج می شدند ادعا کردند بخشی از ارتش عراق را به خوبی آموزش داده اند و تجهیز کرده اند.

در سال 2010 زمانیکه موافقت نامه امنیتی میان دو کشور مبنی بر حضور نیروهای آمریکایی در عراق امضا نشد و امریکا ناچار نیروهای نظامی خود را خارج کرد .در این مقطع، امریکا اجازه نداد عراق با کشورهای دیگر و همسایگان روابط نظامی برای تجهیز و آموزش ارتش ایجاد کند، نه تنها اجازه این کار را نداد بلکه امدند یک سازمانی را تحت عنوان مجالس الصحوات  یعنی شورای های بیداری را تشکیل دادند که اینها ویژگی حرفه ایی و ملی بودن را نداشتند .

آمریکا این شورا را به دولت عراق تحمیل کرد و گفت اینها باید وارد ارتش شوند. از طرف دیگر امریکایی ها اجازه ندادند نیروهای مجاهد و مقاوم جهادی که در برابر رژیم صدام ایستاده  و مبارز واقعی بودند در ساختار ارتش و پلیس حضور داشته باشند. امریکایی ها وقتی به اهداف خودشان نرسیدند فشار را بر دولت عراق و اینکه فرماندهانی که برخی از آنها سابقه همکاری با رژیم گذشته را داشتند وارد ارتش این کشور کردند. مجموعه این فرایند ها نشان می دهد عراق در شرایطی که با تروریسم و اشغال است نتواند یک ارتش ملی وحرفه ایی را شکل دهد. اگر این ارتش این ویژگی ها را نداشته باشد نمی تواند با تروریسم  که تحت حمایت مثلث صهیونیسم، نظام سلطه به رهبری امریکا و ارتجاع منطقه است  مبارزه کند. در چنین فضایی که بازماندگان رژیم گذشته بعثی ها هم وجود دارند هم کار ارتش هم دولت به مراتب بسیار سخت تر می شود.

پدیده تروریسم تنها موضوع عراق نیست. تروریسم در عراق یک موضوع وارداتی است و آمریکایی ها به شدت در گسترش آن در این کشور نقش دارند.  اگرچه داخلی ها هم مثل بازماندگان رژیم صدام از این وضعیت  استفاده می کنند. اما واقعیت این است که عراق با پدیده وحشتناکی مواجه است که دفع این پدیده توسط ارتش عراق به تنهایی عملی نیست. به همین خاطر مرجعیت دینی وارد عمل شد و اعلام  بسیج عمومی کرد. بسیج عمومی با حمایت مرجعیت باعث شد نه تنها جلوی پیشروی داعش  گرفته شود بلکه برخی مناطقی که داعش اشغال کرده بود باز پس گرفته شود. وقتی  این بسیج شکل گرفت، کنار ارتش و در هدایت ارتش امد که باعث شد جلوی پیشروی های داعش گرفته شود. بسیاری از مناطق از جمله بغداد که در تهدید بود، رفع تهدید شد، مناطق بسیاری باز پس گیری شد و جریان تکفیر در موضع ضعف قرار گرفت. البته در کنار اقدامات سیاسی مرجعیت که موثر بر اقدام نظامی بود، جامعه اهل سنت را همراه کرد و نشان داد هیچ گونه دشمنی شیعه و سنی در کار نیست آنها با فراخوان مرجعیت شیعه در یک صف با تروریسم داعشی جنگیدند. پیام مهم این رویداد به جهانیان این بود که داعش نماینده اهل سنت نیست و فتوی مرجعیت مختص به یک قشر جامعه عراق نیست. این انسجام همکاری بسیج مردمی با ارتش این توفیقات را داشت.

پس با این تعاریف نظر شما این است که عدم حضور بسیج مردمی باعث سقوط رمادی شد؟
در مساله رمادی انچه اتفاق افتاد این بود که بسیج مردمی در کمک به ارتش وارد نشد. واقعیت این بود که امریکایی ها به بهانه اینکه اگر بسیج عمومی وارد ارتش شود بین شیعه و سنی اختلاف می افتد مانع این کار شدند، در صورتی که این بهانه ایی بیش نبود.  مشکل دیگر این است که امریکا در مقابله با داعش همکاری می کند اما چه نوع همکاری؟ زمانی که این گروه تروریستی با ستون های عظیم نظامی  وارد رمادی شد آمریکا لحظه به لحظه آنها را رصد می کرد اما هیچ  واکنشی نشان نداد. حتی این اطلاعات را به دولت مرکزی نداد. اگر ریشه یابی واقعی کنیم، امریکا بر خلاف آنچه ادعا می کند رفتار می کند و در عمل دروغ بزرگی می گوید  واقعیت این است که آمریکا با تشکیل ائتلاف به مبارزه با تروریسم کمک نمی کند، بلکه به گسترش آن کمک می کند. چه طور است که وقتی داعش وارد رمادی می شد هیچ واکنشی نشان نداد و به بهانه اینکه نباید بسیج وارد شود مسائل شیعه و سنی را مطرح کرد و اصرار داشت تا ارتش به تنهایی وارد شود. تنها بعد از سقوط  رمادی بود که  نخست وزیر دستور بسیج عمومی داد و گفت همه باید وارد عمل شوند. در ظرف همین دو روز که بسیج مردمی اعلام شد جلوی پیشروی های داعش گرفته شد. در این بین واکنش آمریکایی ها بار دیگر مشکوک و قابل تامل بود. در چند نقطه عملیات بسیج  که در حال سازماندهی بود توسط برخی هواپیماهای ناشناس بمباران شد که قابل پیگیری است.

یعنی مشخص نیست چه کسی بمباران کرده است؟

 بسیچ مردمی که برای مبارزه با داعش در رمادی آماده می شد، بمباران شد. هیچ منبع رسمی هنوز اعلام نکرده است این هواپیماها برای کدام جبهه بوده اند اما کارشناسان نطامی از این امر آگاه هستند که کدام طرف اقدام به بمباران هوایی کرده است اما فعلا لازم ندیده اند که اعلام کنند و بهتر است این موضوع به دولت عراق واگذار شود که عامل آن را اگر خواست معرفی کند. نکته اصلی این است که ارتش با کمک بسیج در طی این چند ماه جلوی پیشروی داعش را گرفته است  و مناطق اشغالی را پس گرفت و یک بار دیگر برای عراق ثابت شد که امریکایی ها صادق نیستند و راه مبارزه با داعش هم وحدت ملی و بسیج عمومی مردم عراق علیه این پدیده شوم است و ارتش به تنهایی عملا نمی تواند از عهده این مسئولیت برآید.

واکنش وزیر دفاع امریکا، اشتون کارتر به سقوط رمادی این بود که عراقی ها خودشان مایل به دفاع و جنگیدن عیه داعش نیستند نظر شما چیست؟
باید از این وزیر دفاع سوال کرد در این چند سالی که در عراق بودید چرا اجازه ندادید ارتش ملی و نیروهای دفاعی و امنیتی عراق شکل بگیرد؟کاری که در افغانستان هم انجام ندادید. حقیقت این است که آمریکا اجازه نداد ارتش قوی نه در عراق و نه در افغانستان شکل بگیرد زیرا استراتژی آمریکا این است که ارتش و دولتی که تحت اشغال انهاست ضعیف باشد. در افغانستان هم همین بود. آمریکایی ها وقتی قصد حمله به طالبان و نابودی آنها را داشتند به مجاهدین گفتند شما قهرمانان ملی هستنید، وقتی جنگیدند و طالبان سقوط کرد و نوبت تشکیل دولت شد به آنها گفتند شما جنگ سالار هستید و در دولت نباید حضور داشته باشید. آمریکا نمی خواهد یک ارتش قوی و دولت قوی در این کشورها تشکیل شود.وقتی ارتش و دولت ملی تشکیل شود بهانه ایی برای ماندن ندارند. بنابراین داعش باید حضور داشته باشد  که بهانه ایی برای تشکیل ائتلاف آمریکایی باشد تا از طریق آن سلطه به منطقه محقق شود زیرا آمریکا به هر بهانه ایی متوسل می شود تا حضورنظامی خود در خاورمیانه را حفظ کند.

خطر داعش تا چه اندازه کشور ما را تهدید می کند؟ امکان حضور این گروهای تروریستی در ایران چقدر محتمل است ؟ با توجه به درگیری های اخیر در مرز ایران و عراق آیا الان داعش در ایران حضور دارد؟
تا به امروز امن ترین مرزهای عراق با کشورهای همسایه اش، مرزهای ایران بوده است، در دفاع از امنیت مرز ، سیاست ایران همچنان همان است که بود و  این امادگی همچنان وجود دارد که به هر تعرضی پاسخی کوبنده بدهد. ایران در این چند سال به خوبی امنیت مرزهای خود و حتی مرز همسایه را برقرار کرده است.  اما واقعیت این است که اگر داعش مهار نشود خطر ان برای ایران بسیار جدی خواهد بود. این مساله هیچ تعارفی ندارد . خطر جدی است. امروز در ارتباط با حضور داعش در ایران کشور ما نفوذ خود را منطقه باید بیشتر از پیش کند. همکاری با کشورهای تحت اشغال تروریسم تنها مسولیت ایران نیست بلکه مسولیت  همه  کشورها است که با تروریسم مقابله کنند. این صلح و امنیت جهانی است که در خطر است نه فقط امنیت ایران، همه کشورها باید کمک کنند زیرا همه آنها در خطر هستند. ایران در برابر این تجاوزها چه تجاوز تکفیری باشد چه آل سعود که بر مردم بی گناه یمن می تازد، خواهد ایستاد.  اگر مردم یمن درخواست کمک کنند ایران دست رد به سینه آنها نمی زند. ما از منظر انسانی ، دینی و ملی و از هر جهت باید به این مردم مظلوم کمک کنیم.

این کمک ها شامل کمک نظامی هم می شود؟  

این نکته را باید دقت کنیم اینکه برخی می گویند ایران به سوریه،لبنان، یمن و عراق  کمک می کند باید در نظر بگیرند که ایران امروز واحدهای نظامی در هیچ یک از کشورهای منطقه ندارد، واحد نظامی با مستشاران نظامی  فرق می کند. واحد های نظامی یعنی  اینکه نیروهای رزمنده ایرانی پشت خاکریزهای کشورهای منطقه بجنگند.  نه عراق نه سوریه و نه حتی یمن به این واحد ها نیازی ندارند، آنها کمک لجستیک و مشاوره نظامی لازم دارند. ایران در عین همکاری به آنها از منافع ملی خود حفاظت می کند و به این خاطر هست که تا به امروز داعش وارد ایران نشده است.  باید این نوع همکاری صورت بگیرد، خطر تروریسم فقط در جغرافیای عراق نیست اگر مهار نشود حتما در داخل کشور ما ورود می کنند و نه فقط ایران، به کل منطقه نفوذ خواهند کرد.  باور کنیم مساله تکفیر یک جریان تروریسم  با ویژگی خباثت و جهالت نیست، یک طراحی است که توسط صهیونیسم و نظام سلطه ایجاد شده است که امروز به جای اینکه باید می آمدند یک اقدام مستقیم نظامی می کردند این جنگ نیابتی را به جای آن صورت دادند.

به تروریسم سعودی اشاره کردید منظورتان چه بود؟ آیا احتمال دارد که عربستان نیز دست به حماقت بزند؟

 امروز سعودی ها، سرخود، قلدرمآبانه و بدون مجوز به یمن حمله می کنند و مردم را به خاک و خون می کشند. نام این چیست؟ تروریسم نیست؟ اگر این پدیده تبدیل به رویه شود چه؟  اگر در خصوص یمن موفق شوند به اهداف خود دست پیدا کنند، چه تضمینی هست که این رویه را در کل منطقه ادامه ندهند. کل منطقه شامل ایران هم می شود.  تاکید می کنم ایران حتما شامل آن می شود. اگر این تروریسم لجام گسیخته ایی که حمایت همه جانبه می شود مهار نشود به شدت کشور مارا در معرض خطر قرار می دهد. پدیده داعش  منحصر در عراق نیست . اصلا مرز ندارد.  به محض اینکه داعش موصل را اشغال کرد خلافت اسلامی تشکیل شد ، خلافت اسلامی با دولت اسلامی فرق می کند. جغرافیای دولت اسلامی قبل از سقوط موصل به نام داعش از عراق و شامات بود وقتی که خلافت اسلامی  شکل گرفت اعلام کردند که از شمال افریقا که شامل لیبی می شود تا شرق ایران دایره حکومت ماست. حالا به نظر شما جمهوری اسلامی باید سکوت کند؟  مثلث صهیونیسم ، آمریکا و ارتجاع عرب، شرایطی در سوریه ایجاد کردند که یک نظام سیاسی با یک طرح خارجی وارد این کشور شود و عامل سقوط این دولت مشروع  را فراهم کند که نه مشروعیت بین المللی دارد نه مشروعیت داخلی. اگر این روند سوریه موفق شود و در این اثنی ایران سکوت کند و هیچ کمکی نکند همین روند سوری و عراقی در ایران هم پیاده می شود. چون هدف انها کشور ماست. منافع ملی ایران ایجاب می کند در برابر این پدیده ایستادگی کند.  باید به این موضوع هوشمندانه توجه کنیم که اقدامی که امروز دشمن انجام می دهد، راه اندازی و گسترش این جنگ نیابتی توسط مرتجعین، تکفیری و تروریستی است.

احتمال دخالت مستقیم نظامی آمریکا در منطقه و علیه کشور ما نیست؟

امریکا امروز فاقد توانمندی برای یک جنگ نظامی تمام عیار است. آنها از حربه جدیدی استفاده می کنند که همان جنگ نیابتی است.  این جنگ نیابتی در اصل اتشی است که از نظر آنها باید متوجه ایران شود. این هوشیاری را همه ما و همه مردم ایران باید داشته باشیم و همه کمک کنیم که دامنه اتش به قدری گسترده نشود که مهار آن غیر ممکن شود. ایران باید به این دولت ها کمک کند، برای امنیت کشورمان. این راهکاری بسیار مهم و استراتژیک است. کمک به سوریه، عراق و مردم مظلوم یمن ، این جبهه مقاومت را باید گسترش داد و جریان تکفیر و تروریسم را در همان جا در نطفه خفه کرد. اگر این اقدام صورت نگیرد در حریم امنیتی داخلی ما وارد می شوند و این تهدید بسیار بسیار جدی است و همانطور که گفتم اصلا شوخی و تعارف نیست همه ما باید هوشیار باشیم و از ملت عزیزمان دفاع کنیم. تلاش ما این است که جبهه جنگ در خارج از مرزهای ما باشد نه در داخل.  داعش فقط در مرزها نیست. مردم مقاوم و شهید پرور ایران باید بدادند اگر ایران وارد سوریه شد برای منافع ملی خودمان وارد این مهلکه شد. اگر امروز ایران در بین کشورهای منطقه از ثبات ، امنیت و اقتدار برخوردار است به خاطر این تلاشی است که در حوزه پیرامون خودش در مهار تروریسم و جنگ نیابتی بعمل می آورد. این واقعیتی است که باید بدانیم اگر با این جدیت دنبال شود می شود از امنیت کشورمان تا حدودی مطمئن بود. اگر خدای ناکرده سستی صورت بگیرد ، داعش به ایران هجوم خواهد آورد.

اینکه در مرزها درگیری هایی اتفاق افتاده است به این دلیل است که نمی توان جلوی تروریسم سیال را گرفت این خاصیت تروریسم است ، تروریسم سیال است از نقطه ایی وارد شود جلوی آن را بگیریم از نقطه دیگر درز می کند. همه جا پراکنده هستند حتی در ایران. کشورما چندین هزار کیلومتر مرز دارد. با کشورهایی  از جمله پاکستان، افغانستان و عراق هم مرز است . شرایط این کشورها ناامنی است. طبیعی است که تا حدودی تروریست ها و داعش به ایران ورود کرده باشند. اما باز هم تکرار می کنم ایران با ثبات ترین و پایدارترین مرز مشترک با این کشورهاست.

در پی سقوط دومینو وار برخی از شهرهای سوریه و عراق برخی تحلیگران می گویند این روند تجزیه است و تا حدودی در این کشورها تجزیه در حال صورت گرفتن است تحلیل شما چیست؟
سناریوهای جدیدی که امروز در منطقه در حال رقم خوردن است برای ایجاد اشوب و ناامنی در منطقه است. جنگ نیابتی دو پایه دارد، گسترش جریان تروریسم و تکفیر که به راحتی و بدون پاسخگو بودن به کسی و سازمانی عملیات نظامی علیه دولت ها و شهروندان آنها انجام می دهد و یکی از اصلی ترین جایگزین های آمریکا به جای حمله و مداخله های نظامی پرهزینه است.

مساله دوم طراحی تجزیه است . چگونه است که  امریکا می گوید من خودم عشایرو گروه های مردمی را اموزش و تسلیح می کنم؟ بدون آنکه حمایت از این گروه ها را با دولت مرکزی عراق هماهنگ کرده باشد؟ چرا به بهانه مقابله با تروریسم ائتلاف تشکیل می دهد؟ اما در عمل با تروریسم همراهی می کند.

سناریوی دیگری که آمریکا دنبال می کند تداوم تحریم های اقتصادی است. یکی از اقدامات شوم امریکا تحریم علیه ملت ها است. برای اینکه بتواند از این راه مقاومت ملت ها  را در هم بشکند. قطعا خطر تجزیه فقط متوجه عراق نیست و اگر آغاز شود دامن خیلی دیگر از کشورها را خواهد گرفت. آمریکا در صدد اجرای طرحی است که 13 کشور منطقه شامل این تجزیه می شوند. بسیاری از اقداماتی که آمریکا انجام می دهد هدف اصلی آن ایران است. اگر آمریکایی ها پس از سقوط صدام در عراق موفق شده بودند، جهت عملیات به طور قطع به سمت ایران بر می گشت. آنها ناکام ماندند و امروز توان یک حمله نظامی مستقیم را هم ندارند و به این خاطر سناریوهای جدید را طراحی کرده اند.

منظور شما این است که ایران هم در خطر تجزیه است؟
کشورهای منطقه از جمله سعودی ها، قطری ها و ترکیه متاسفانه به طور علنی و مشخص حمایت خودشان  را از تجزیه اعلام کرده اند. البته تروریسم دامن آنها را هم خواهد گرفت. این یک واقعیت است. این که تحلیل گران می گویند سقوط شهرها باعث تجزیه است نباید این طور کلی گفت زیرا فعلا صحنه رزم جدی است. رمادی گرفته شد اما چند شهر هم دولت عراق گرفت. قلمون در حال حاضر دست حزب الله و ارتش سوریه است. این روند ادامه دارد. می خواهم تاکید کنم سناریوهایی که در منطقه طراحی شده است  در حقیقت انتقام ناکامی های امریکا در چهارچوب هدفی است  که در سال 2003 تببین کرده بود مبنی بر شکل دهی نظم نوین در خاورمیانه جدید که محقق نشد. هدف آنها تامین امنیت اسرائیل، برخورد با نفوذ و قدرت ایران، تضعیف و نابودی جبهه های مقاومت و خیلی از اهداف دیگر است که محقق نشد. اهداف انها با اشغال نظامی عراق و افغانستان انجام نشد که امروز آمریکا با سناریوی تجزیه و پدیده داعش  و جنگ نیابتی به دنبال آن و حضور نظامی در منطقه است.

در خصوص تجزیه آنچه مهم است این که نباید اتفاق بیفتد. آمریکا با 160 هزار نیروی  نظامی  عراق را اشغال کرد، 3000 دیپلمات را به عراق فرستاد این کشور در اشغال آمریکا بود اما در اشغال باقی نماند، زیرا مردم نخواستند. ارداه ملت ها را نباید نادیده گرفت و من امیدوارم در امر تجزیه هم اراده ملت ها از این مساله جلوگیری کند.

همه کمک ایران به این کشورها تنها به این خاطر است که با تجزیه مقابله شود و  بر ایران اثر نگذارد که اگر این امر اتفاق بیفتد به طور قاطع بر ایران هم تاثیر می گذارد و هویت ملی کشورمان را در معرض خطر قرار می دهد. تغییر مرزهای سیاسی بر مبنای قومیت، موضوع خطرناک و بی ثمری است.

شما می گویید ایران در عراق و سوریه حضور نظامی ندارد و صرفا مستشار نظامی دارد. ممکن است تا جائیکه صلاح است برخی فعالیت های ایران در کمک به این کشورها برای مبارزه با تروریسم داعشی و تکفیری را تشریح کنید؟
همانطور که عرض کردم پدیده نا امنی و تروریسم در عراق  فقط در داخل این کشور شکل نگرفته است، در چنین فضایی عراق نیازمند کمک خارجی است. مساله تروریسم صلح امنیت جهانی را به خطر می اندازد و تا به حال هم به خطر افتاده است. نه تنها شورای امنیت بلکه همه کشورها باید به عراق کمک می کردند که متاسفانه کمکی صورت ندادند. بنا به درخواست عراق، جمهوری اسلامی ایران سخاوتمندانه وارد همکاری و مقابله با پدیده تروریسم شد. که این همکاری در زمینه مستشاران نظامی و آموزش لجستیک ادامه دارد. امروز در مقابله با بحران امنیتی ترورسیم، ایران تجربیات بی بدیلی دارد و اماده است این تجربه ها را به کشورهایی که با تروریسم مقابله می کنند منتقل کند. این همکاری همچنان ادامه دارد و ایران در چهارچوب مواضین بین المللی همچنان به روند خود ادامه خواهد داد. آثار این همکاری را در مهار تروریسم شاهد بودیم.

این همکاری ها تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟
تا زمانی که شرایط امنیتی در عراق بحرانی است و دولت عراق از ایران درخواست همکاری دارد ایران بر مبنای سیاستی که درباره عراق و منطقه دارد مبنی بر ثبات ، امنیت و استقلال و جلوگیری از اشغال گری و دفع تروریسم، همکاری خود را با این کشور و حتی با سوریه ادامه خواهد داد. به آنهایی که می گویند اظهار نظر یک مقام ایرانی باعث شده است این همکاری بین دو کشور ایران و عراق قطع شود باید بگویم یک اظهار نظر غیر مسولانه و متغایر با سیاست های اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران که حتی انتقاد خود دولت را نیز به همراه داشت به هیچ وجه ملاک قضاوت دولت عراق نیست و نخواهد بود. اولین معارض این موضع گیری، خود دولت ایران بود. واقعیت این است که روابط دو کشور به قدری به هم تنیده است که چینین اظهار نظر غیر منطقی نمی تواند این روابط را خدشه دار کند به علاوه اینکه شرایط امروز عراق شرایطی نیست که بگوییم این اظهار نظر انقدر سهگمین بود که عراق حاضر شود منافع ملی خود را از دست بدهد و این همکاری قطع شود. همین طور که عرض کردم در صحنه عمل این همکاری وجود دارد و تا زمانی که نیاز باشد ایران هم به کمک خود ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران آرزوی چنین روزی را دارد که عراق بتواند کامل و جامع روی پای خود ایستاده و مستقل شود.

49310

کد خبر 421193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 101
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 46
 • بی نام A1 ۰۳:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  متاسفانه هنوز در داخل کسانی هستند که می گویند نباید به متحدین خارج از مرزها کمک مالی، تسلیحاتی شود ، غافل از اینکه اگر این کمک ها نباشد جنگ خدای ناکرده دامان خودمان را میگیرد.
  • بی نام IR ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   کدووووم متحدین؟؟؟؟؟؟؟ این متحدینی که میگی8سال جنگ ما کجا بودن؟؟؟؟؟؟ جز ضررر هیچی نداشتن و ندارن برامون..... اما آره جنگ روباید دور از مرزهامون نگه میداشتیم که نشد و تا کنار گوشمونم رسید
  • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   95 60
   .سیاست ما در نگه داشتن جنگ تو سوریه و لبنان با هدف دور نگه داشتن خودمون از جنگه ......................................
  • بی نام IR ۰۹:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   55 30
   سوریه منبع اصلی رسیدن سلاح به ایران بوده در 8. سال جنگ
  • زنجان IR ۱۰:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   40 56
   اگه یک کشور ارتشی قدرتمند داشته باشد که بتواند از مرزهای خود بخوبی و با قدرت محافظت کند دیگر نیازی به آن نیست که در کشورهای دیگر جنگ را نگه دارد تا به مرزهایش کشیده نوشت.
  • بی نام A1 ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   34 14
   اگر چه ممکنه خبرآنلاین عزیز این رو منتشر نکنه، ولی من فکر میکنم با اینکه این گروهها رو عمدتاً کشورهای دیگه بوجود آوردند، عملکرد ایران هم در آن بی تأثیر نبود واقعاً. زمانیکه خطرها به این طریق متوجه ایران نبود، اگر دنبال حمایت به نظرم غیر منطقی از گروه های داخل کشورها نمیرفت، و در عوض به دنبال منافع عامه مردم اون کشور حال چه سنی و چه شیعه میرفت، واقعاً این گروهها مجال گسترش پیدا نمیکردند. حالا اما واقعاً نمیدانم دیر است یا نه. اما مطئنم این سیاست موجود بهترین سیاست نیست.
  • جنگجوی قدیمی IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   22 34
   آقا اصلا نگران نباشید ما قبلا هم با فرماندهان این تکفیریهادر قالب بعثیها جنگیده ایم اینها که عددی نیستند.ما در سایه ولایت امیر المومنین از این چیزها نمیهراسیم هر جا که شکست خورده ایم از اختلافات داخلی خودمان بوده نه دشمن. بسیج را تقویت کنید و وحدت داشته باشید هیچگاه شکست نخواهید خورد
  • علی IR ۱۱:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   38 9
   این دوستی که میگه اگه کشور ارتش قدرتمند داشته باشه ... /چرا پس یکی از دکترین دفاعی امریکا دور نگه داشتن جنگ از مرزهای خودش است.نمیدونم با چه فکری همچین چیزی میگی
  • بی نام IR ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
   3 2
   استاد ميشه بگين آمريكا جنگ رو از مرزها دور نگه ميداره دقيقا كدوم مرز رو ميگين؟ كانادا يا مكزيك؟؟
 • مسعود IR ۰۳:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  248 9
  خطرزمانی است که یک کشورساختارهای اقتصادی سیاسی وپشوانه اجتماعی راازدست بدهداگرحکومت نتواندمشکلات مردم را حل کندیا تبعیض وستم وبی عدالتی درکشورباشدقطعافرومی پاشدبه این نکته توجه کنیدکه گسترش داعش ازوجودفقروبی عدالتی است ........................................
  • معین A1 ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   35 1
   چه خوش گفتند مسعود.
  • بی نام IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   22 8
   بابا الان وقت این حرفا نیست. کم بر طبق تفرقه بکوبید. کم روحیه همدیگه رو خراب کنیم. منظورم هم با خودمونه و هم بیشتر با مسئولینی مثل جنتی که دوباره یاد واژه فتنه افتاده....
  • سعدى A1 ۱۴:۳۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
   2 3
   علاوه برتمامى پارامترهاى فوق الذكرواظهارات دوستان، نبايدازنظردورداشت كه فرارسربازان وتسليم ارتش عراق ازكجامعلوم كه بدستورپنهانى دولتمردان امريكائى ودوستان عراقى نفوذى دردولت عراق نبوده؟ أياهمه اينهابخاطركشانيدن اين جرثومه هاى فسادبه مرزهاى كشورعزيزمان ودرگيركردن ايران درروياروئى مستقيم باداعش جنايتكاروكثيف نبوده است؟ بااندكى تأمل نتيجه دورازذهنى نيست
 • بی نام A1 ۰۴:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  75 10
  مدير محترم سايت خواهشمند است نظر مردم را در ستون نظرات درج فرمائيد كه به نفع مردم و سايت خبر آنلاين است.
 • بی نام A1 ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  102 2
  همین چند ماه پیش بود که سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی بطور رسمی اعلام کرد بیش از بیست درصد مرزهای کشور به علت کمبود اعتبارات و نیرو تحت نظر نیستند و لذا این به معنی امان تردد و رفت و آمد راحت و آزاد در صدها کیلومتر از مرزهای ایران برای تروریستها و قاچاقچیان است.
 • بی نام A1 ۰۴:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  ما هم وایمیسیم نگاه میکنیم اگه حمله کنهفقط کافیه کوچکترین تعرضی کننتا مسجد الاقصی رو آزاد میکنیم
  • بی نام A1 ۰۵:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   همین الانم میتونی بری... از بقیه هم مایه نزار
  • بی نام IR ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   شاید یک راه حل این است که کشور های حامی داعش مثل آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی را نا امن کرد. با همان روشی که داعش پیش گرفته.
  • محمد A1 ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   دوست عزیز همه چی در عمل متفاوت هست بشار اسد 5 سال پیش فکرشم نمیکردم سوریه این جوری بشه یا عراق درسته ایران قوی تر هست ، ولی داعش بسیار بسیار قوی شده
 • بی نام IR ۰۴:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  آقا جان اینجا عراق و سوریه نیست بزار بیان بهت میگم داعش چیش میمونه فقط خاکسترش میمونه
  • بی نام US ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   97 81
   اینایی که منفی دادن یعنی داعش بیاید میرن لباس سیاهاشون از تو کمد در میارن؟
  • امین EU ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   نخیر / منفی دادیم چون غرور بی جا باعث سقوط می شه / به جای ادعای بی خود که " من آنم که رستم بود قهرمان " به فکر بهبود جامعه و افزایش قدرت داخلی باشیم
  • بی نام A1 ۰۷:۲۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   50 15
   داعش در کشورهایی که وحدت و انسجام داخلی ندارند و نظام آنها دچار هرج ومرج سیاسی و اقتصادی و امنیتی است برنامه ریزی برای حمله می کند. پس باید در این شرایط به وفاق و همدلی ملی بیشتر اهمیت داد وفریب تحرکات دشمن های داخلی و خارجی را نخورد. مردم و مسؤ لین باید هوشیار باشند الان شرایط مثل سه سال گذشته که از جریانات تکفیری خبری نبود یا خیلی کم رنگ بود نیست .هر موضوعی را همچون روند مذاکرات یا اتفاقات فوتبال و ..... را بهانه تجمع اعتراض خیابانی نکنیم که دشمن منتظر همین فرصتها است.
  • بی نام A1 ۰۷:۲۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   53 5
   من که منفی دادم چون بزار بیان معنی نداره وقتی میشه پیشگیری کرد.پیشگیری بهتر از درمان است.وقتی میشه این موضوع رو دور از مرزهای خودمون حل کنیم چرا باید بذاریم بیان تا مرزهامون تا اون وقت به فکر حل کردنش بیافتیم؟؟
  • قوش باز IR ۰۸:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   35 3
   به عمل کار براید به سخنرانی نیست
  • بی نام A1 ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   21 4
   پیشروی داعش در شهرهای سنی نشین و مخالف و با خیانت ماموران امنیتی بوده است؛ نیل و الزهرا بیش از یکسال است محاصره شده اند و مقاومت کرده اند
 • كسري IR ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  48 4
  با ايشان موافقم و براي اين خطر بايد اقدام پيشگيرانه كرد.اما اين اقدام وارد شدن به يك جنگ رو در رو نيست.تغيير معادلات بين المملي با تعامل كشورمان در حوزه هسته اي و ساير موضوعات مي تواند شرايط جديدي را رقم بزند تا كشورهاي نظير عربستان و تركيه را مهار كنيم و گروه هاي تكفيري داعش و ... را به زباله دان تاريخ فرستاد.با تشكر
 • بی نام A1 ۰۵:۰۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  43 29
  اگر دوباره به ایران حمله بشه، از هر نوع، با اینکه زنم، می جنگم. داعش و بدستش کشته شدن ترسناک نیست. کشتن بی رحمانه ی حیوانات و فرهنگ کریهش ترسناکتره....
  • مریم A1 ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
   6 4
   منم کنارتم خواهر عزیز درسته ما زن هستیم اما برای ما ایران و ایرانی از جونمون مهمتره و اگه بخواد پای بیگانه به کشورمون باز بشه پاشو قلم میکنیم و از هیچ چیز نمیترسیم . داعشیها اسم کرد زیاد شنیدن خودشون میدونن کرد ایرانی حرفش چقدر درسته و چه طور رو حرفش وایمیسته.حتما سرشون به تنشون زیادی کرده کفتار صفتان نجس
 • کوروش درخشان A1 ۰۵:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  59 20
  داعش فعلا به ایران حمله نمی کنه چون اول میخواهد کشورهای متحد ایران رو اشغال کنه دوم میخواهد تعداد نیروها و تجهیزات زیاد بشه سوم میخواهد ایران رو به سبب نیاز به حمایت از هم پیمانش تضعیف کنه ولی روند پیشرفت در هر سه موضوع فوق به سرعت وحشتناکی زیاد شده داعش ارتش نیابتی اسرائیل و آمریکا است آمریکا از داعش جهت اعمال فشار به ایران جهت تن دادن به مذاکرات هسته ای بهره می بره و خود مذاکرات هم ممکن تله باشه یعنی برای سرگرم کردن ایران و پیشرفت داعش به مرزها همچنین گرفتن توانمندیهای نظامی ما و ایجاد سهولت جهت ورود داعش به کشور. بنظر من راه مبارزه با داعش انفعال و یا مبارزه کوچک نیست بلکه گسیل ضرب العجلی نیروهای آموزش دیده جنگ چریکی یعنی نامنظم بصورت چندین برابری و محاصره داعش در هر منطقه است
 • كورش IR ۰۵:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  51 71
  ما سابقه هشت سال جنگ با غرب رو داريم ما اساتيد استراتژي جنگ هاي نا منظم رو داريم پشت مرزهامونو به گورستاني برايشان تبديل ميكنيم حمله به مرزهاي ايران يعني نابودي اسراييل . عربستان و تمام
  • بی نام IR ۰۷:۵۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   7 10
   خود ساسانی ها هم که نوهتر از شما به کوروش بودن اون موقع کم اوردن
  • بی نام IR ۰۸:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   8 1
   شما پشت مانیتور و وایبر و واتساپ حماسه خلق کن گلم تو جنگ اوف میشی... بعدشم آنتن رو بچرخون بقیه رو هم بگیری دلاور
  • بی نام A1 ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
   7 3
   ما خطر را جدی گرفته ایم کوروش اگر نتوانیم مرزهایمان را برایشان به گورستانی تبدیل کنیم تا جان در بدن داریم از وطن و ناموسمان دفاع میکنیم ما همه با هم هستیم و باکی از هیچ چیز نداریم
 • حسین IR ۰۵:۵۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  27 52
  تا یاد شهدا در این کشور پایدار و زنده است هر تهدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران به خود دشمنان برمی گردد انشا اله . محتوای معنویت گرای ایران اسلامی مزدوران دست پرورده آمریکا و اسرائیل را به نابودی خواهد برد . خوارج با شعار فریبکارانه و پشتوانه دشمن علم شده اند . هشیاری مردم و نظام در این برهه حساس باردیگر خواری و زبونی برای آمریکا انگلیس و اسرائیل خواهد اورد به یاری خداوند متعال
 • دیروز A1 ۰۶:۰۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  67 34
  اینجا ایران سرزمین رستم سهراب سیاوش و آرش
  • بی نام RO ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   18 1
   مثل اینه آمریکا جای حواسشو جمع کنه بگه اینجا سرزمین آیرومن و هالک و مرد عنکبوتی و انتقام جویان ....
 • بی نام IR ۰۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  53 53
  داعش هیچگاه به ایران حمله نخواهد کرد .مطمئن باشید.
 • ali ES ۰۶:۰۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  حاج آقا .ارتش صدام با آنهمه تجهیزات و با پشتیبانی مالی و لجستیکی آمریکا و شوروی و کل اروپا هیچ غلطی نتوانست بکند.داعش که سهل است. مردم ما مردم موصل نیستند که با یک میلیون جمعیت تسلیم 1300 نفر داعشی شوند.ایران بیشه شیران است.
  • بی نام A1 ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   32 71
   آقا اونا رو با ما مقايسه نكن ‌خود من حاضر نيستم برم بجنگم در ميرم مثل منم زياده هم سن و سالام اهل جنگ نيستند اگر به زور هم ما رو ببريد جبهه نيروي جنگي خوبي نيستيم كه نيستيم و بيشتر باعث شكست خوردن نيروهاي خودي خواهيم شد تا ارزش جنگي داشته باشيم وقتي به ياد ميارم با خانواده هاي شهيد چه كردند و چطور ااستفاده ابزاري حاكمان شدند و ابزار پول درآوردن و زبانم لال عده اي معدودهم ابزار كسب ... بر ايده خودم بيشتر پافشاري ميكنم نه نه ما نيستيم
  • بی نام US ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   13 22
   جنگ یک ارتش را با جنگ نیروهای نامنظم مقایسه نباید کرد . هرچه نیرویی نامنظم باشد مقابله و مهار ان سخت تر خواهد بود . ایران بیشه شیران است به شرط انکه شیران معتاد نشده باشند و حوصله جنگ داشته باشند .
  • احسان IR ۰۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   32 11
   دوست ترسوی فراری. حرفهات واقعا خجالت آوره. درسته که از شهدا داره استفاده ابزاری میشه ولی آیا این دلیل میشه که در مقابل دشمن فرار کنیم؟؟؟ تاریخ ایران زمین بعدها در مورد نسل ما چی میگه؟؟؟ مسائل سیاسی رو قاطی بحث دفاع از وطن نکنید. داریوش اقبالی یه آهنگ داره که میگه : بچه ها از هر گروه و هر نژاد ... دست اندر دست هم بایست داد ... فارغ از هر زنده باد و مرده باد ... سر به راه مملکت باید نهاد ...
  • علیرضا A1 ۲۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
   2 3
   شمایی که نیستید اطمینان دارم اگر داعش بیاد اول ....... میاد پس اگه نیستی خیلی ....... تشریف داری دشمن وقتی بیاد من,تو,دولتمرد,سواستفاده گر نمیشناسه سیل وقتی بیاد همه رو میبره وقتی موصل رو گرفت اول رفت سراغ همونایی که به خودش کمک کردن,ناموسشون رو جلو چشمشون جدا میکردن برای...خوب اگه مردی جلوی دشمن دیگه مشکل اقتصادی,اجتماعیدرسته مهمهولی درجه بعدی جاداره چون جون وناموس بالاتره لااقل برای ما ایرانیها.یه ذره غیرت داشته باش حداقل از ناموس خودت دفاع کن.تازه اگر اجازه پیدا کردن به ناموست نزدیک بشن چون ناموس شما برای ما هم با ارزشه وتا جان داریم مثل ناموس خودمون از اوناهم دفاع میکنیم
  • ناشناس A1 ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۸
   0 1
   اره اگه هیتلر و ناپلعون بود ایران و تو و همه به فنا میرفتند در عرض چند روز کل اروپا؟ همین الان کل ازوپا و امریکا و شوروی به ایران حمله کنند با ارتش جملیت ایران کمتر از 1 میلیون خواهد شد شما فکر کردی فقط ایران قدرتمنده و باایمانه خودت ایرانتو ول کردی از بدبختی رفتی اونجا بعد میای حرف مفت میزنی اره امثال شماها خودشون هیچ غلطی نمیکنن امیدشون به دیگرانه دیگران هم که هیچ امیدشون به اون یکی ها و همینطور ادامه داره...... راستی حمله مغول ها که کل ایران تار و مار شدش باحمله عربا همچنین حمله یه سری افغان ایران را فرمانروایی میکردند شما الان خیلی مطمعنی تمام جهان غیر دو کشور شیعه از ایران متنفرند فقط خودمونیم که خیلی به خودمون می بالیم و فک میکنیم خیلی کسی هستیم
 • احسان A1 ۰۶:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  62 26
  کسی جرات نداره به ایران نگاه چپ کنه. شما هم دستی دستی ایران رو درگیر جنگ نکنید. هنوز ویرانگی ها جنگ 8 ساله آباد نشده. جنگ قبلی مقدس بود چون دشمن به ایران حمله کرده بود و ما دفاع کردیم. ولی وقتی بری تو کشور یکی دیگه با برخی مردمان اون کشور بجنگی دبگه تقدسی در کار نیست و میشه تجاوز. بهانه هرچی که میخواد باشه. داعش با هرچی...
  • بی نام A1 ۰۷:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   49 9
   من موافق جنگ نیستم اما موافق نشستن و دیدن و تماشا کردن اینکه دشمن مثل عراقی ها بخواد پاشو تو خاک کشورم بزاره نیستم،،،، ایران باید با دنیا بر ضد تروریست هماهنگ میشد ،،،، همیشه تافته جدا بافته ایم و واسه همین روز مبادا هم تنهاییم
 • بی نام IR ۰۶:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  59 16
  داعش فقط در مناطق سني نشين موفقه در كردستان ايران هم كردها ي باغيرت اجازه ندادند داعش در مناطق كرد نشين نفوذ كنه و كوباني نمونه خوبي از پايمردي كردهاستلذا به عقيده من انها فقط ميتوانند در مناطق مرزي ناامني ايجاد كنند و امكان استقرار ندارند
 • بی نام IR ۰۶:۴۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  17 78
  اونایی که منفی دادن داعشی هستند
 • نادر A1 ۰۶:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  36 20
  به مسئولين هشدار مي دهم كه داعش و كشورهاي حامي ان در منطقه را جدي بگيريد زيرا ممكن است به عنوان پياده نظام امريكاو اروپا واسرائيل به ايران حمله كنن وخود امريكا واسرائيل هم بدون مجوز سازمان ملل به بهانه ساخت سلاح اتمي به ايران حمله هوائي انجام بدهند و به ايران خسارت سنگيني بزنن.وهمچينين پيشنهاد مي دهم كه ايزان هم تهديد نمايد چنانچه به ايران توسط داعش حمله اي صورت بگيرددر مقابل ايران هم به اسرائيل و تمام منافع امريكارا در منطقه حمله موشكي خواهد كرد زيرا كه دا عش نوكر انها در منطقه ومجري سياستهاي انها مي باشد
 • منفی خور IR ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  22 8
  نمیدونم شاید اشتباه میکنم ولی توی هر آماری که از این گروه شنیدم چیزی بیشتر از پنجاه هزارنفر نبوده مگه این جمعیت چقدر قدرت داره که بعد از این سه چهارتا کشوری که توشون فعاله به ایران حمله کنه مگه اینکه داخل کشور فعالیت گسترده داشته باشه که اونم بعیده اونقدر گوش شنوا داشته باشه که کشور رو کلا به چالش بکشه
 • بی نام A1 ۰۶:۵۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  24 50
  نفوذ داعش در عراق وسوریه فقط بخاطر خیانت سنی ها ست است و مناطق سنی نشین دارن تاراج می شن و در ایران چنین چیزی نداریم الحمد لله
  • بی نام IR ۰۷:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   22 2
   همه جا خوب و بد هست، بیمار روحی و روانی هم هست... یا جلوشون رو گرفتن یا منتظرن آب گل آلود شه بریزن وسط
 • بی نام IR ۰۷:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  34 8
  خطر بنیادگرایی سلفی بسیار جدی است. ما ایرانیها باید بر اساس یکپارچگی ملی و دوری از تفرقه مذهبی و قومی اتحاد داشته باشیم رسانه ها از جمله خبرآنلاین باید احساس مسولیت کنند . داعش ملعون حتی به فارسی شروع به تبلیغ کرده . ترکیه و عربستان با ما دشمنی میکنند .نیاز به همپیمان استراتژیک داریم
 • بی نام IR ۰۷:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  15 25
  الان در سوريه و عراق به اسم نيرو هاي جهادي از همه جاي دنيا نيرو جمع شده است. چرا ما ونبايد حكم جهاد بدهيم و از همه جاي جهان اسلام بخصوص شيعيان براي تشكل يك بسيج نيرو مند أقدام كنيم. پس علماي شيعه كي ميخواهد بيدرا شوند. واقعا جاي امام خميني خيلي خاليست اگر هرچه زودتر بنود نياييم فردا دير خواهد بود هزينه آن هم چند ين برابر
 • بی نام IR ۰۷:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  18 19
  جناب آقای قمی چنان با وحشت از داعش میگه که حد نداره داعش هم مثل القاعده و طالبان میمونه تاریخ مصرفش که تموم بشه خودشون میندازن تو سطل آشغال ضمنا نمیدونم با کدوم منطق شما فک میکنید ایران مثل عراق و سوریه و به جرات میگم کل کشورهای خاورمیانه میمونه؟ ایران از همه لحاظ بر تمامی کشورهای منطقه برتر هست چه نظامی چه سیاسی چه ساختار جامعه و مردم . ما اینو طی قرنها ثابت کردیم هنوز آثار 8 سال جنگ با عراق که درستش اینه بگیم با کل دنیا رو داریم میبینیم . ایران و ایرانی همیشه سربلنده و پیروز
  • بی نام RO ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   3 3
   جدا القاعده تو سطل زباله است من فکر کردم تو یمنه نصف مملکت دستشه
 • بی نام IR ۰۷:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  23 10
  نه دوست من سنی ها به کشورشان خیانت نمی کنند دولت عراق به آنها اسلحه نمی دهد که از شهرشان دفاع کنند . این ارتش عراق است که این مناطق را خالی می کند تا سنی ها توسط داعش غارت شوند .
 • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  10 5
  مدير محترم سايت از اينكه نظرات مردم را درج مي فرمائيد كمال تشكر را دارم. خدا شما را حفظ كند
 • بی نام A1 ۰۷:۱۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  11 5
  پیروزی داعش بر متحدین ما در منطقه خوشایند نیست مسیولین بجای حرف زدن باید اقدامات به موقع انجام دهند
 • بی نام A1 ۰۷:۲۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  27 18
  باید محصورلات ترکیه و سفر به این کشور رو تحریم کنیم.....همه ماها ...تا حداقل ضربه ای اقتصادی بخوره
 • بی نام A1 ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  6 11
  بفرمایید خیانت امریکاییها و برخی فرماندهان ارتش عراق با عقاید بعثی و البته ترسو و بی غیرتی عرب جماعت داعش نماینده هیچ مذهبی نیست نماینده امریکا و اسراییل جنایتکار هستش بهتره فکر کنید بعد حرف بزتید شما نه اونجا بودید و نه دیدید پس کمی با فکر صحبت کنید
 • قاطع زاده A1 ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  17 38
  امام راحل فرمودند که نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد و ما امروز این وصیت را سرلوحه قرار داده ایم و اجازه نمی دهیم نه غربی ها و نه داخلی های غربی شده بخواهند ارزش های مذکور را به دست دیگران بدهند یا برباد بدهند و برای این کار مجوز نیازی نداریم این عرض اینجانب برای این بود که بگویم فعلا مشکل ما حفاظت از ارزشهای نظام است که قطعا در پی آن حفاظت از مرزها را نیز در بردارد ولی اگر ما امروز انقلاب را بدست عوامل مذکور دهیم دیگر خودبخود مرزها نیز از دست رفته هستند
 • بی نام A1 ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  73 5
  من بختیاری هستم، تو خوزستان هم کل کل بختیاری ها و عرب ها هست، اما خواهشا کسانی که جمع می بندن و اعراب فلان فلان میگن به اینم توجه کنن که ممکنه به اعراب ایرانی بر بخوره اول رو حرفاشون فکر کنن بعد بگن.... اعراب ایران از باغیرت ترین انسان ها هستن که تو جنگ با همون عراقی ها هم کلی شهید دادن...میدونم منظور همه کشورهای عربی و بخصوص حاکمانشونه، اما ممکنه یه عده بهشون بربخوره یا بخوان سوءاستفاده کنن، جا داره بیشتر رعایت کنید
  • بی نام IR ۰۹:۴۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   36 5
   دوست من شما نارحت نشو عزیزم. شک نکن تمام ایرانی ها چه فارس چه ترک چه کرد و ... وقتی بر ضد عرب جماعت حرف میزنن منظورشون فقط و فقط عربستان و نوچه هاش مثل امارات و قطر هست و لاغیر. این حس ضدعربی ایرانیها حتی در مورد اعراب عراق هم وجود نداره، عرب زبانان گل خودمون که تاج سرمون هستن....
  • امين IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   18 5
   درود بر شما
 • ایران A1 ۰۷:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  31 10
  داعش خطرش زیاد نیست .اما منم معتقدم باید از پیشرفتش جلوگیری کرد.اگر ایران و عربستان با هم سنگاشون رو وا بکنند .داعش دیگه نخواهد بود.در ضمن بی تدبیری نوری المالکی هم در به وجود آمدن این گروهک وحشی بی تآثیر نبود
 • امین A1 ۰۷:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  23 15
  به نظرم خیلی از دوستان کشور خودمون رو دست کم گرفتن ایران با همه جا فرق میکنه اگر همین عربها و کشورهای غربی که دشمن ما هستند به این نتیجه میرسیدن که میتونن به ایران حمله نظامی بکنن لحظه ای وقت رو تلف نمیکردن. به عنوان یه ایرانی فارغ از هر دین و گرایشی اگر کسی بخواد کوچکترین نگاه چپ به خاکم بکنه تا آخرین قطره خونم جلوشون وایمیسم. با همه مشکلاتی که از نظر اقتصادی و غیره دارم. قدر این آرامشی رو که دارین بدونین با همه ی مشکلات
 • بی نام A1 ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  1 5
  تا ارتش وسپاه وبالاخص نیروی بسیج مردمی داریم هیچ متجاوزی جرات نگاه چپ به مرزهای ایران را ندارد
 • بی نام A1 ۰۸:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  14 14
  ایران باید نیروهای ضربت و ضد ضربت رو در مرزهاش تقویت کنه متاسفانه سوریه و عراق دو متحد ایران هستند و میخواهند با نابودی متحدها به هدفشون ایران برسند کاملا قابل درکه نظر ایشون
 • مختار A1 ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  10 2
  احسنت بر شما که خطر داعش رو بزرگ نمی بینند شما ها میدونین یا سفیر سابق ایران در عراق؟ ................ واقع بین باشین همین الان آمریکا در کنار داعش در سوریه در حال جنگ هست البته با متحدینی مثل جبهه فلان یا ارتش آزادی بهمان که هم پیمان داعش هستند . روز واقعه نزدیک است آمریکا آن روز به بهانه اشغال سفارتش در 35 سال پیش ، حقوق بشر ، امور هسته ای هزار پرونده دیگه از داعش به عنوان منادیان دموکراسی یاد خواهد کرد بر علیه مت و آن روز بسیار دیر خواهد بود برای اقدام ، نباید روزی برسد ایران فریاد بزنه آیا یاری کننده ای برای یاری من نیست؟ به دوستی گفتم آموزش مردم رو آغاز کنیم گفتند مصلحت نیست. این مصلحت وعافیت طلبی ها کار دست همه ما میده
 • نادیا A1 ۰۸:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  7 19
  بزارین حمله کنند مگه داخل کشورمون خیلی آرامش و آسایش داریم.. بمیریم راحت بشیم از دست این مملکتی که به فکر مردم نیست
 • خلیل FI ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  5 1
  سلام به همه وآقای قمی .توضیحات شما در مورد داعش وهمکاری امریکا وخیانت حکام عرب وانهدام ساختار ارتش عراق ووجود چند دستگی در عراق وسوریه درست وقابل قبول .اما در خصوص اینکه داعش واربابانشان قصد تجزیه ایران و ورود به خاک ایران وایجاد جنگ نیابتی به نظر بنده زیادی بها دادن به یک عده مزدور بی هویت می باشد ومتاسفانه دست کم گرفتن ارتش سپاه وبسیج مردمی ایران وروحیه مردم ما در بحرانها ست . اگر چه علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. اما برای همدلی وهم آوائی ملت ما بها دادن به همه طبقات خصوصا" طبقات پائین دست کاری ضروری وموجد وحدت بشتر است .ونیز بهتره غربزده ها وشرق زده ها بیشتر به همیت ملی فکر کنند واز سر خوردن به دامان این وآن صرف نظر کنند چون طرفی نمی بندند.والسلام زنده باد همه اقوام ایرانی
 • بی نام A1 ۰۹:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  3 6
  ما مجبوریم که بزاریم داعش به مرزامون نفوظ کنه بعد با اون مقابله کنیم چون همون عده ای که میگفتند نه غزه نه لبنان حالا میگن نه عراق نه سوریه و رای مردمو میزنن و باید نرفته برگشت ما باید بزاریم تا بیان و دست خواهر همون عده رو که داعش گرفت و از خونه بیرون کشید بعد بی بهانه حمله کنیم اگر اونوقت بتونیم و کشته نشیم
 • بی نام US ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  5 3
  به نظر من داعش دست پرورده اسراییله چون اگه توجه کرده باشین همه ی دنیارو تهدید می کنه به جز اسراییل و کشورهایی که به صورتی داشتن برای اسراییل خطر ایجاد می کردن به جنگ و تهدید کشونده عربستان هم به علت غفلت در این دام افتاده
 • همراه IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  8 1
  آقایون دولتی یه کاری کنید مردم راضی باشن تا در وقط دفاع تنها نمونید با تشکر از زحمات شبانه و روزی شما در امر چرخاندن مملکت بسیار بسیار سپاس گذارم قربون شما یا علی
 • بینام IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  3 14
  ما که کلی موشک داریم پس نباید بتر سیم.
 • مهرداد A1 ۰۹:۵۷ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  17 2
  اگه داعش رو در داخل خاك عراق وسوريه مهارنكنيم همون بلايي به سرمون مياد كه عمر به سرمون آورد وزن وبچه ومردوزن ايراني را به بردگي برد يادمون نره ما به اون عربا هم ميگفتيم وحشي وقدرت مقابله با مارا نداشتند ديديد كه شد...
 • بی نام IR ۱۰:۲۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  14 1
  بطورکلی اگر قطعات پازل رو کنار هم بگذاریم می بینیم که اوضاع مناسب نیست: 1. هشدار شدید سید حسن نصراله مبنی بر اینکه با توجه به کنار گذاشته شدن اختلافات ترکیه ،عربستان، قطر و آمریکا و حمایت آنها از داعش ، اگر با داعش نجنگیم اونها زنان و فرزندان ما را غارت میکنند 2.پوشیدن لباس پاسداری توسط محسن رضایی، 3. مذاکرات هسته ای پرفراز و نشیب و غیره.... لذا به نظر میرسد آمریکاییها یک حمله گازانبری تدارک دیده اند تا به هر صورت که شده ایران در مذاکره هسته ای موافقت کند. یعنی به شدت دارند به ایران فشار می آورند تا در مذاکرات پیروز شوند. به هر صورت امیدوارم خدا کمک کنه و مسئولین هم با درایت همه سناریوهای ممکن رو در نظر بگیرند تا انشاء اله موفق و پیروز شویم.
 • بدون نام ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  12 2
  داعش زاده افكار افراطي و متعصب دينيست و مصداق انرا در تمام حكومتهاي ايدئولوژيست ميشه ديد شايد امريكا و اسرائيل پشت اين ماجرا باشند اما اساس داعش همان تعصب هست داعش قدرت حمله به ايران را ندارد البته فعلاً چون خوب ميداند كه ايران و عراق فرق ميكند به نظر من با توجه به اينكه ما مشكلات داخليه فرواني داريم اما فعلاً حفظ امنيت ملي و ارامش ملي مهمترين مسئله است
 • چ A1 ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  16 3
  جنگ داخلی بدتر از جنگ بیرونی است..داعش از داخل نفوذ میکند نه از بیرون..باید از داخل وقومیتهای مذهبی مواظب باشیم..داعش روی این قبیل کار می کنند..سوریه وعراق از داخل متلاشی شدند..باید مواظب باشیم از خودیهای خودمان ضربه می خوریم.مثل معروف ..میگوید چوب از داخل خودش خوره و پوک می شود...
 • حميد A1 ۱۱:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  15 3
  اکثر ما با غرور حرف میزنیم. داعش گروهی افراطی است که دارای انگیزه بالای عقیدتی برای جنگیدن هستند. من از ابتدای پیدایش این گروه جهنمی در کشوری هستم که مستقیما باهاشون درگیره. باور بفرمایید اگر به فکر تامین حداقل های معیشتی برای مردم در داخل علی الخصوص در مرزها و همچنین افزایش قدرت دفاعی و استحکام مرزها نباشیم بسیار بسیار در معرض خطر هستیم
 • 313 IR ۱۱:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  4 6
  توگور پدر داعش داعش خطری برای ایران نیست جبهه النصرهسفیانی هاخطرناکتره
 • مجيد ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  4 3
  همين الان هم ما داريم ميجنگيم
 • حسن A1 ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  10 3
  جناب قمی مسئولین بی درد و مرفه و ترسو را دیدند مردم غیور که از طبقه ضعیف هستند هنوز غیرت دارن خدا را شکر تازه مسئولین به فکر مردم افتادند مذهب تشیع تا شهادت دارد قدرت دارد چند سال پیش همین حرف ها را راجع به طالبان می گفتند که هزاران دانشجو یک شبه ثبت نام کردن ولی جلوگیری ا ز خطر شرط عقل هست خدا قوت غیور مردان مرزبان که در سرما وگرمای طاقت فرسا امنیت و آرامش را با بذل جان خویش نثار ملت می کنید جز خدای شما در تاریکی شب کسی شاهد رنج و زحمتان نیست زبان از وصف رنج و اندوه شما در شرایط بسیار سخت الکن هست به کردار نیکو کن که به از صد گفتار زیبای سست است
 • بی نام A1 ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  9 3
  چرا در همه كامنتها همه نوك پيكان را متوجه ايران مي دانند مگر ما چه كرده ايم كه بايد كشور خود را در مقابل تنشهاي منطقه اي ببينيم لطفا اين سوال را با تعمق يكي جواب بده بدور از جوابهاي كليشه اي هميشه اي ايا غير از اين است كه ما در سياستهاي منطقه اي ناكام و خود را خلع سلاح نموده ايم ايا موقع بازسازي روابط دولتها و ملتها و تعامل سازنده بين انها بدور ازاتكا به نگاه امنيتي در منطقه فرا نرسيده ايا صف بنديهاي فرقه اي ميتواند علاج واقعه باشد يا مسبب ان
  • آروین A1 ۱۳:۴۸ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
   1 2
   چون ما تو خاور میانه هستیم و خاور میانه منبع تامین سوخت جهانه اگر بتونن خاورمیانه رو بگیرن صاحب قدرت زیادی میشن ایران هم که در مرکز است پس خطر زیادی برای ما وجود داره.
  • بی نام A1 ۱۳:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
   4 3
   ما میخواهیم که با دولتها و ملتها سازش کنیم اما انگار آنها نمیخواهند و از ایران کینه به دل دارند . ما همه خسته شدیم .
 • آروین A1 ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  12 3
  فکر کردین اگر داعش بیاد میتونید راحت باشین اگر داعش برسه مرز هامون امریکا و اسراییل و کشور های متحدشون همزمان مارو میزنن.ایران تو نقشه خاور میانه ی جدید اخرین هدفه که دارن بهش نزدیک میشن داعشیا همون نیرو های اسراییلن تو یه لباس دیگه مگه ندیدین که به مرز های اسراییل یه گولوله هم نزدن؟؟
 • بی نام A1 ۱۸:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  6 3
  واقعا خجالت اور گسایی که منفی میدن مطمن باشید هیچ کشوری نمیتواند با حمله نظامی ایران راتهدید کند والسلام
 • ما A1 ۲۰:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
  2 6
  سلام به همه دوستان.ما تا آخرین قطره خون از نظام اسلامی و ایران دفاع خواهیم کرد حتی اگه یه دونه گندمم برای خوردن نداشته باشیم تاریخ ما اينو میگه.ایرانی از لحاظ غیرت با تمام مردم دنیا فرق داره و یه سر و گردن بالاتر.زنده باد ایران و ایرانی
 • آرش IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۷
  3 3
  به خدا یکی از سپاهی های داوطلب که می خواست بره سوریه بجنگه گفت یک سال و نیم تو صف بوده تا نوبتش بیاد همین الان هم سپاهی ها در خط مقدم در حال جنگ هستن و تا ما تا این اندازه داوطلب داریم نباید ترسی داشته باشیم و بدونید تا زمانی که آقا امام زمان با ماست اگر یک دهم دشمن باشیم بازم ما پیروزیم راسی همونی که برامون تعریف می کرد الان شهید شده برای شادی روح تمام شهدای اسلام صلوات
 • بی نام DE ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
  0 0
  آیا الان مرز ایران وعراق ناامن است