تیم ملی والیبال کشورمان با بردن لهستان توانست المپیکی شود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ تیم ملی والیبال ایران بعد از 5 بازی حساس و کسب 10 امتیاز در مسیر صعود به المپیک ، به مصاف تیم ملی لهستان رفت. تیمی که حالا قهرمان دنیاست. تیمی که در چند سال گذشته بازی های مهمی را برابرشان برگزار کرده وبارها هم پیروزش بوده است. مصاف دوباره با دژیسکا ، کوبیاک ، کونارسکی و ...

در شروع بازی ابتدا ایران امتیاز نخست را گرفت اما در ادامه دو امتیاز بعدی به ایران رسید. رافائل سرویسش را به اوت زد و ایرانی های درون سالن با تمام وجود تیم ملی را تشویق می کردند. امتیاز 3 بعد از کلی رفت و برگشت به لهستانی ها رسید.آنها امتیاز 4 را از میلاد عبادی پور گرفتند.در ادامه دینیک توپش را از دست داد و ایران به امتیاز 3 رسید. موسوی سرویسش رااوت کرد و لهستان 5 شد. کونارسکی سرویس زد.سرویس این بازیکن هم بیرون رفت. جدال لوزانو با آنتیگا ، در این بازی جدال بین دو مربی از دو نسل مختلف مربیان موفق دنیا بود و جذابیت های ویژه ای داشت. آنتیگا با تیم قهرمان جهانش امتیاز 7 را در حالی گرفته بود که ایران هنوز 4 امتیاز داشت.میلاد عبادی پور به زیبایی امتیاز 5 را برای ایران گرفت. خودش سرویس زد.دفاع های عالی مرندی ، امتیاز زیبای 6 را برای ایران بدست آورد.

بچه ها خیلی خوب تا امتیاز 8 پیش رفتند. در دفاع عقب زمین تیم ما داشت عالی کار می کرد. ما زودتر به امتیاز 8 رسیدیم. در ادامه آنها هم 8 شدند. بوشک امتیاز 9 را هم برای لهستان گرفت. جدالی تماشایی و برابر داشت درون زمین برگزار می شد. در امتیاز 10 دو تیم برابر شدند. آن هم روی سرویس عالی عادل غلامی. ولی سرویس بعدی اش به تور خورد.باز لهستانی ها پیش افتادند. بچه های تیم ملی بلافاصله با نمایشی عالی توانستند به امتیاز 12 برسند.بوشک توپش را به اوت زد و ما 13 شدیم. بوشک امتیاز 14 را هم به ایران داد و ما 3 امتیاز پیش افتادیم. آنتیگا درخواست ویدئوچک داد اما نتیجه ای نداشت. بلافاصله بعد از این ناکامی ، آنتیگا درخواست وقت استراحت کرد.

سید امتیاز 15 را هم برای ایران گرفت و سرانجام بوشک یک امتیاز از ایران گرفت. بوشک با سرویس بدش ، امتیاز 16 را هم به ایران داد. ایران در امتیاز 17 ، اختلاف 4 امتیازی اش را حفظ کرده بود. در برگشت ایران باید به امتیاز می رسید اما شهرام دفاع شد و بازی 17 بر 14 شد. بچه ها اما حمله آنها را سریع امتیاز کردند و ما به امتیاز 18 رسیدیم. امتیاز 15 لهستان را آرتور گرفت. لهستانی ها البته در این ست داشتند بدون ستاره هایی چون کورک و کوبیاک بازی می کردند.بازی زیبای دو تیم در امتیاز 19 ، عالی پیش رفت. قائمی برای اینکه امتیاز 20 به ایران برسد ، روی زمین با پا توپ را بلند کرد اما لهستانی ها روی این حرکت امتیاز 16 را گرفتند. تیم ملی به زیبایی توانست امتیاز 20 را بگیرد. موسوی امتیاز 21 را با دفاعی عالی برای ایران بدست آورد و بوشک امتیاز 17 تیمش با بوشک گرفت. ایران در آستانه بردن ست اول بود. معروف باحرکتی عالی امتیاز 22 را به ایران رساند. بلافاصله او بیرون رفت و مهدویبه زمین آمد برای دفاع روی تور.

دژیسکا و یرنیک امتیاز 18 را برای لهستان گرفتند. بوشک سرویس زد. مهدی مهدوی با پاس یک دست توپ را به سید رساند و ما به امتیاز 23 رسیدیم.سرویس قائمی اوت شد و بازی 23 بر 19 ادامه پیدا کرد. یرنیک امتیاز 24 به ما داد. موسوی هم سرویسش را اوت کرد و بازی 24 بر 20 بود. لهستانی ها روی امتیاز آخر کورک را به زمین آوردند اما کونارسکی سرویس از دست داد و ما 25 بر 20 این ست را بردیم.

ست دوم

در شروع ست دوم ، اولین امتیاز را باز بوشک با آبشاری که به بیرون زد به ایران داد. لحظه ای بعد اما لهستانی ها امتیاز یک را گرفتند. در ادامه امتیازها تنیسی رد و بدل شد و ما 3 بر 2 پیش بودیم. امتیاز سوم ما را معروف با دو جای خالی عالی گرفت. امتیاز 4 را هم ما خیلی خوب گرفتیم و امتیاز 3 را هم لهستانی ها گرفتند. شهرام امتیاز 5 را برای ما گرفت. ایران امتیاز 6 را هم زودتر از لهستانی ها گرفت. وقت استراحت از آنتیگا و بعد کونارسکی بود که امتیاز 4 را گرفت. بلافاصله اما بچه های ما از دژیسکا امتیاز 7 را هم گرفتند. ایران در این ست هم زودتر به امتیاز 8 رسید و رقیب تنها 5 امتیاز داشت.در ادامه دو تیم در امتیاز 9 بر 7 و 10 بر 7  رقابت را ادامه دادند. این امتیاز ها در ادامه 11 بر 8 به سود ایران شد. اختلاف همچنان 3 امتیاز بود.شالبوک امتیاز 9 را برای تیمش گرفت. میلاد هم راحت امتیاز 12 را گرفت. یک آبشار و بلافاصله یک امتیاز سرویس از کونارسکی ، لهستانی ها 11 شدند اما امتیاز 13 ما را غلامی گرفت و سعید معروف با امتیاز سرویسش بازی را به همان اختلاف 3 رساند. بلافاصله شهرام امتیاز 15 را برای مان گرفت. بچه های ایران به زیبایی امتیاز 16 را هم گرفتند.

امتیاز 17 را عبادی پور با سرویس گرفت. نواکفسکی لهستانی ها را به امتیاز 13 رساند و امتیاز 18 ما را عادل غلامی با جای خالی گرفت. امتیاز 14 را شالبوک برای لهستانی ها گرفت و موسوی ما را به امتیاز 19 رساند. ما 20 بر 15 پیش افتادیم. امتیاز 21 را قائمی برای مان گرفت. قائمی امتیاز عالی سرویس را گرفت و 22 شدیم و در آستانه بردن ست دوم. امتیازات در این ست ، 24 بر 17 بود. امتیاز 18 را لهستانی ها گرفتند و بلافاصله ما با دفاع عالی مهدوی به امتیاز 25 رسیدیم. حالا یک ست تا المپیک فاصله داشتیم.

ست سوم 

شروع ست سوم برای ایران اهمیتی ویژه داشت. بردن این ست ایران را المپیکی می کرد. دو تیم بازی را برابر پیش میرفتند و در امتیاز 3 برابر بودند. بچه های ما انگیزه ای بالا داشتند و آنتیگا هم سعیمی کرد با همین تیم جوانترش بازی را ادامه دهد. امتیاز برابر 4 برای دو تیم بود که عادل فرصت حمله ایران را به اوت زد. لهستانی ها 5 شدند.میلاد اما روی سرویس لهستانی ها توانست امتیاز 5 را برای مان بگیرد. کونارسکی امتیاز 6 را برای لهستانی ها گرفت. ایران با دو امتیاز متوالی توانست 7 بر 6 پیش بیفتد. شالبوک امتیاز 7 را برای لهستان گرفت و شهرام با گرفتن امتیاز 8 ، باعث شد باز هم ایران برنده وقت استراحت فنی دیگری در این بازی باشد. تا به حال همه توقف های فنی بازی به سود ایران بوده است. لهستانی ها در این دقایق بهتر پیش رفتند . این بار آنها 11 بر 10 پیش افتادند. بچه ها امتیاز 11 را زود گرفتند و باز برابر شدیم. 

موسوی امتیاز 12 را برای ایران گرفت. لهستانی ها امتیاز برابر 12 را گرفتند.سید هم خیلی سریع ایران را پیش انداخت. برابر 13 در این ست نشان از حساسیت بازی داشت.لهستانی ها با سرویس زیبای بوشک امتیاز 14 را هم گرفتند.خودش اما سرویس خراب کرد و در عدد 14 برابر شدیم.کونارسکی باز لهستان را پیش انداخت و ما باید برای امتیاز 15 می جنگیدیم.شهرام محمودی این امتیاز را برای ما گرفت.کونارسکی اما امتیاز 16 را برای لهستانی ها گرفت و این اولین وقت فنی بازی تا اینجا بود که لهستانی ها از ایران پیش بودند.عادل غلامی امتیاز 16 را برای ما گرفت و برابر شدیم.کونارسکی برای لهستان امتیاز آور شد و قائمی تلافی کرد . دو تیم باز هم برابر شدند.

سرویس عالی مهدوی و دفاع خوب روی تور باید بچه های ما را به امتیاز 18 می رساند اما بوشک خوش شانس بود و باز امتیاز به لهستانی ها رسید.در امتیاز 18 هم برابر شدیم.دوباره لهستانی ها پیش افتادند و ما باید برای امتیاز 19 می جنگیدیم. این بار لهستانی ها کورک را به زمین آوردند تا این ست را ببرند. ما امتیاز 19 را هم گرفتیم.نواکفسکی امتیاز 20 را برای لهستانی ها گرفت. اشتباه مرندی ، لهستانی ها را به امتیاز 21 هم رساند و لوزانو وقت استراحت درخواست کرد. کار داشت گره می خورد.لهستانی ها در اوج بدشانسی ما به امتیاز 22 هم رسیدند و ما 3 امتیاز عقب بودیم. کورک امتیاز 23 را هم برای لهستانی ها گرفت و تقریبا باید این ست را تمام شده می دانستیم.

شهرام محم.دی سرانجام روند امتیازگیری رقیب را قطع کرد.لهستانی ها با شالبوک به امتیاز 24 رسیدند و برای پیروزی در این ست فقط یک امتیاز می گرفتند.امتیازی که شهرام به آنها داد و این ست را باختیم.

ست چهارم

ست چهارم را فوق العاده شروع کردیم. 3 امتیاز متوالی برای ایران ، چاره ای برای آنتیگا نگذاشت تا خیلی زود درخواست وقت استراحت کند.ایران باید امتیاز 4 را هم می گرفت اما داور اعتقاد داشت توپ شهرام اوت شده.شهرام اصرار به چک داشت و این بار به عکس بازی با چین ، او درست می گفت. ما 4 شدیم و دژیسکا تازه امتیاز یک را برای لهستان گرفت.شهرام خیلی سریع امتیاز 5 ما را هم گرفت.

ایرن با اختلاف 6 بر د از حریف پیش بود و در این دقایق شهرام داشت برای ایران می درخشید. لهستانی ها 3 شدند ، ایران هم با معروف امتیاز 7 را گرفت.

اولین تایم استراحت را ما 8 بر 4 بردیم. بازی داشت آرام پیگیری می شد و ایران برتری اش را داشت حفظ می کرد. ایران در این ست 10 بر 6 از حریف پیش بود. امتیاز 10 به ما رسید و لهستانی ها تا امتیاز 8 پیش آمدند. ایران امتیاز 11 را گرفت. لهستانی ها هم خیلی سریع 9 شدند. عجله بچه های ما نگذاشت به امتیاز 13 برسیم و بازی 12 بر 10 شد. اشتباهاتی که شاید در پایان این ست به ضررمان شود. زرینی این بار امتیاز 13 را برای ایران گرفت و جبران امتیاز قبل را کرد.

سرویس عالی حمزه امتیاز 14 را برای ایران به همراه آورد و دژیسکا تصمیم به گرفتن وقت استراحت گرفت.در برگشت به زمین لهستانی ها11 شدند. بوشک سرویس زد ، شهرام دفاع شد و لهستانی ها 12 شدند.

بازی در ادامه 15 بر 13 به سود ایران بود.میلاد ما را به امتیاز 16 رساند و ما تا المپیک باید 9 امتیاز می گرفتیم.

کونارسکی امتیاز 14 را برای لهستان گرفت و  میلاد هم ما را به امتیاز 17 رساند. بوشک لهستانی ها را به امتیاز 15 رساند .شهرام دفاع شد و امتیاز 16 برای لهستان شد. درخواست چلنج و درنهایت این ایران بود که این امتیاز را گرفت ما 18 بر 15 پیش افتادیم. وقفه ای طولانی در بازی ایجاد شد و تصویر چلنج به نمایش در نمی آمد. لهستانی ها خطای تور کرده بودند.

کونارسکی امتیاز 16 را برای لهستان گرفت. شهرام به اوت زد و لهستان 17 شد.بوشک امتیاز 18 را هم برای لهستان گرفت. لهستانی ها امتیاز 19 را هم گرفتند اما سرویس شان را از دست دادند تا بازی برابر شود. لوزانو دو تعویضه معروفش را انجام داد. معروف و مهدوی به زمین آمدند. اشتباه این دو امتیاز را به لهستانی ها داد و آنها 20 شدند.دوباره کورک به زمین آمد. قائمی بازی را برابر کرد.سرویس عالی قائمی ، دریافت بد لهستانی ها و ضربه عالی عبادی پور ما را زودتر به امتیاز 21 رساند.باز سرویسی عالی از فرهاد و آبشار شالبوک که به اوت رفت و ما به امتیاز 22 رسیدیم.کورک امتیاز 21 را برای لهستان گرفت. بچه ها امتیاز 24 را هم گرفت. شرایط برای مان عالی بود.24 ما بودیم و لهستان 23 . باید این امتیاز را می گرفتیم و المپیکی می شدیم که لوزانو برای نشان دادن امتیازی ه به 52 سال انتظار پایان می داد ، وقت استراحت گرفت. بچه های بیرون از زمین ژست پیروزی گرفته بودند. کورک سرویس زد. سعید پاس داد. شهرام دفاع شد. کونارسکی از ایران امتیاز گرفت و رویای المپیک به تاخیر افتاد. شرایط پیچیده ای بود. کونارسکی از شهرام امتیاز 25 را گرفت. عجیب بود اما بار روانی امتیاز آخر داشت فشار ایجاد می کرد. لهستانی ها سرویس از دست دادند.استرس در چهره بچه ها موج می زد.شالبوک امتیاز 26 را برای تیمش گرفت. عادل بازی را مساوی کرد.

امتیازات دو تیم در عدد 27 هم برابر بود. همین طور در امتیاز 28.سید ایران را پیش انداخت و باز ما یک امتیاز می خواستیم. قائمی سرویس زد.کونارسکیامتیاز گرفت. دوئل وحشتناکی شده بود.شهرام توپ را از دست داد و ما عقب افتادیم.این بار شهرام امتیاز برابر را گرفت و تازه در این امتیاز تازه کوبیاک به زمین آمد!

لهستانی ها امتیاز 31 را گرفتند.عادل اما بازی را برابر کرد.کوبیاک امتیاز 32 را برای لهستانی ها گرفت.عادل بازی را برابر کرد.کوبیاک این بار توپش را به اوت زد و ما باز یک امتیاز می خواستیم. امتیازی طلسم شده. میلاد سرویس زد. شهرام ما را المپیکی کرد.

4141

کد خبر 542863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 41
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 56
 • بی نام IR ۰۷:۲۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  لهستان با تیم نونهالانش اومده
  • بی نام IR ۰۹:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   همه بازیکنای اصلیش بودند بخصوص از اواسط ست دوم. بخصوص در ست 3و4 با همه توانشون اومدن.
  • بی نام IR ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   هنر نیست ضایع کردن شیران والیبال ایران. منطقی باش دوست من
  • خیلی خوشحالم A1 ۰۹:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   اینونگی چی بگی ابونفتالین سعودی
  • علی IR ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   71 40
   تو خوبی حتما...
  • بی نام IR ۰۹:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   60 35
   فقط کورک و کوبیاک کامل نبودن
  • بی نام A1 ۰۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   67 30
   شاید تیمای دیگه با تمام قوا نیومده باشن ولی مهم اینه که ما سهمیه رو گرفتیم وسلام
  • محمد IR ۱۱:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   4 1
   چرا شعر می گی تیم اصلیش بود
 • محسن A1 ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  83 31
  سلام..من تازه با سایتتون اشنا شدم.واقعا تو اعلام نتیجه لحظه به لحظه والیبال عالی بودید.دستتون درد نکنه..
  • بی نام IR ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   47 31
   خبرانلاین همیشه اینجوری بوده
  • بوئين زهرا A1 ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   38 50
   عشق است خبرآنلاين منطقي و با مردم از نوع اعتدال و ميانه
 • بی نام A1 ۰۸:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  96 7
  سلام بر المپیک
 • بی نام IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  91 6
  هووووررررراااااا درود ب المپیک
  • بی نام IR ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   70 5
   بچه ها متشکریم
 • سعید A1 ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  71 3
  دستشون درد نکنه
  • بی نام A1 ۰۹:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   14 74
   دستشوندرد نکنه ما فقط یک انتظار از تیم ملی دریماونم اینکه باخت برای همه هست ولی باخت سه هیچ خیلی ابرو ریزی هست
 • سینا A1 ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  116 8
  دمتون گرم.صدا و سیما اما چقدر بی ذوق
 • بی نام A1 ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  56 11
  کافیه ایرانی اراده کنه.. به امیدجوانگرایی توی تیم درالمپیک...
 • علیرضا A1 ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  135 6
  به تیم ملی والیبال تبریک میگم و متاسفم برای صدا و سیما که والیبالمون بعد از 52 سال به المپیک رفت و هیچ خوشحالی نکردن
  • بی نام IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   48 6
   صدا و سیما هم مجبوره میفهمی مجبور.خوشحالی نکرده بعضیا اومدن میگن باید برخورد قاطعی صورت بگیره،وای بحال اینکه خوشحالی میکردن
 • رضا RO ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  71 2
  عالی بود ،خیلی خوشحالمان کردید ،مچکریم
 • سینا A1 ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  104 6
  دمتون گرم.اما صدا و سیما چقدر بی ذوق از صعود
 • داغونم IR ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  87 24
  آقا توروخدا آقایان کرده و حسینی و حتی المقدور محتشمیان رو به صدا و سیما و سالن های والیبال راه ندید.تعداد مریض های اعصاب ایران امروز 2 برابر شد با گزارش فاجعه بار آقای کرده پیشنهادم اینه یه بارم شده از عادل فردوسی پور تو گزارش والیبال استفاده کنید تعداد تماشاچی های تلویزیون 2 برابر میشه
 • سیاوش نوری دفرازی A1 ۰۸:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  48 5
  پیروزی مقتدرانه و شیرین سروقامتان کشورمان مقابل لهستان و صعود به المپیک بر همه مردم ایران مبارک باد با آرزوی درخشش در المپیک
 • بی نام A1 ۰۸:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  65 7
  تبریک به هم میهنان عزیزم من از کانادا هستم، به عشق ایرانی و ایرانی الان ساعت دو شب هست چند دقیقه هست که بازی تموم شده بیدارم و خوشحال و به تیم ملی کشور عزیزم ایران افتخار می کنم تک تک شما قهرمانید
 • امیر A1 ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  60 27
  دمشون گرم... حیف پولی که از جیب ما مردم هزینه این فوتبالی ها میشه...
 • بی نام A1 ۰۹:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  102 6
  صداوسیما چقدر افتضاح تمومش کرد
 • زینب IR ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  17 6
  بچه ها عالی عمل کردن دستشون درست ایوللللللل
 • ناشناس A1 ۰۹:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  25 13
  ست سوم وچهارم لهستان با تمام توان به میدان امد
 • ناشناس IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  9 14
  با تبریک به همه بازیکنان. سخنی با کادر فنی : برادران کمی در مورد سرویس بازیکنان برنامه داشته باشید. آخه این سرویسه که آقای مهدوی، معروف غلامی و ئئئ می زنند؟ این سرویسها چه مشکلی برای تیمهای مقابل ایجاد می گند؟
 • hamed IR ۰۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  27 77
  سلام الکی جوگیر نشید اگر لهستان از اول با تیم اصلیش بود الان ما باخته بودیم ولی بازم دمشون گرم
 • بدون نام ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  57 5
  داداش ملت ايران تاكي قراره هميشه عذاداري كنن پس كي شادي كنن
 • مژده A1 ۰۹:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  12 61
  ايران اسلامى سربلندهمه عرصه هاى جهانى ان شاءالله
 • بی نام A1 ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  45 78
  تیم دوم لهستان بود،اگه تیم اولش بود یقینا سه بر صفر بازنده میشدیم...خوشحالم اما واسه المپیک اینجور بازی کردن جواب نمیده
  • امیر EU ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
   5 15
   دقیقآ. اونا تو المپیک 3 برابر الان بازی میکنند تازه اونجا روسیه برزیل آمریکا ایتالیا هم هستند
 • علي EU ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  27 6
  به خاطر اينكه با عنوان تيم دوم رقابت هاي انتخابي به المپيك رفتيم بسيار خوشحالم. هميشه دوست داشتم در رقابت هاي اينچنيني جزو سه تيم برتر باشيم كه به حمدلله موفق شديم. از ته قلبم خوشحالم.
 • محمد A1 ۰۹:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  35 30
  خيلي عالي بود لهستان مغرور رو يرديد حالا ايران جز پنج تيم برتر واليبال دنياست
 • بی نام A1 ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  13 2
  من که اشک شوق ریختم. عاااااااااااااااالی دست همه بچه های تیم درد نکنه. دمتون گرم واقعا گل کاشتین. من دیگه حرفی ندارم یعنی حرفم نمیاد از خوشحالی. براتون آرزوی طلا ی المپیک رو دارم. امید وارم هرجا که هستین همینطور موفق و سربلند باشین. دل مردم رو شاد کردین. ممنون. با تمام وجود و از ته دلم ازتون ممنونم.
 • حيدر IR ۱۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۱۵
  6 29
  حيف كه بدترين المپيك رو صعود كردن، ريو اوضاعش داغونه، بدترين المپيك تاريخ خواهد بود اين دوره