اگر استاد مطهری به شهادت نمی رسید، عضو کدام جناح می‌شد؟

محمدمهاجری در پست اینستاگرام خود نوشت:این سوال سالها در محافل سیاسی مطرح است که اگر استادمطهری زنده می ماند چه گرایش سیاسی داشت؟ اصولگرا؟اصلاح طلب؟ هیچکدام؟ بین این دو ؟

آنچه روشن است اینکه مطهری سخت پای دین می ایستاد . سابقه مواجهه اش با جریانات روشنفکری ضددینی این را نشان می داد، اما...
اما مطهری منتقدی سخت در برابر تعصب دینی، انحراف از دین و جمود فکری بود. حتی منتقد عملکرد نهاد روحانیت .
او اگر زنده می ماند بر همان روش می ماند یا محافظه کار می شد؟
کاش زنده می ماند و خیلی چیزها معلوم می شد.

1717

کد خبر 613534

برچسب‌ها