۰ نفر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۴:۳۸

در شبکه العالم در باره حضور مردم در صحنه انتخابات ، در داخل وخارج از کشور مصاحبه داشتم وحضور پرشور مردمى راعنوان کرده وپیروز میدان را مردم ونظام ورهبرى عنوان نمودم.

زيرا كه تا ساعت ٦ بعد الظهر دیروز، بيش از بيست وچهارمليون شركت كرده وپيش بينى مى گردد كه اين رقم به چهل میليون برسد.
شركت گسترده مردم در پاى صندوق هاى رأى، به ويژه در خارج ازكشور ، چهره نمايانى از درك بالاى سياسى ونيز مذهبى مردم را نسبت به آينده سياسى كشور ونظام نشان مى دهد. شركت گسترده مردمى در درون كشور ومهمتر از آن در برون از آن ، موجب حيرت خبرگزاريها از سويي ومردم وشهروندان خارجى ديگر كشورهايي كه ايرانيان در محل اخذ راى گرد آمده بودند ، همه را شگفت زده كرده بود.

اين نمايش وخيزش مردمى در ايران وبه خصوص در خارج از ايران ، ضمن تأثير گزارى فراوان در بستر مردمى وخبرگزاريها ، كه لب از گزارش هاى مخدوش فرو بسته بودند ، زيرا كه در برابر ديدگان خود و شهروندانشان ، اين حضور بى سابقه را مى ديدند وتوان خلاف گويي را از آنان سلب نموده بود، از سوى ديگر ، آينده ومظهر حاكميت ملى خود را كه همانا تبلور اراده وخواسته ملت است را به نمايش قرار دادند.

بدون ترديد حضور مليونها ايرانى در داخل وخارج از كشوردر پاى صندوق هاى رأى ، مى تواند تاثير فراوانى در روابط جمهورى اسلامى ايران ومنطقه وجهان گذارد زيرا كه اين حضور خود نشاندهنده پويايي يك ملت ودر نتيجه نظام آن را داشته ومهمترين پيام براى خود وجهانيان بشمار مى رود.
ما امروز ثابت نموديم كه به مصاف دشمنانمان نمى رويم ، بلكه هم وطنانى هستيم كه در كنار هم ودر پى تلاش براى رسيدن به روش بهتر مديريت كشوريم.

افتخار مى كنيم كه در دوران دشواريها، محدوديت ها ، غلبه كينه وخشونت وبى خردى ، ما راهى را برگزيديم بدون خشونت وبدون نفرت وجزاينها وبراى تحقق آرزوى خود ، چشم به بيگانه ندوخته ونخواهيم دوخت.
ملت ما با آگاهى كامل به دشواريها وكاستى ها وضعف ها ، با ايمان به قدرت ، صبر وتأثير خود ، قدم در راهى نهاده است كه بدون ترديد پيروزيها وموفقيتهاى كشور را در عرصه هاى گوناگون در افقى نزديك نظاره گر خواهد بود. در اينجاست كه وظيفه مسوولين نظام وبه ويژه رييس جمهور ودولت آينده راسنگين تر ساخته وپاسخ اين شور ملى امروز ملت را مى بايست با فداكاريها واز خود گذشتگى هاومديريت صحيح وبا رهنمودهاى رهبرى نشان داده وملت وكشور عزيز ايران را به جايگاهى كه خواسته ملت ونظام است ، هرچه زودتر برسانند.
در اين هنگام است كه با تدبير ومديريت قدرتمند ، ملتى سرشار از شور وشوق را در پس خود داشته و داريم و كشورهاى فريب خورده دشمن در منطقه را به آرامش وتعامل با خود تبديل نماييم.
بار ديگر در برابر اين حضور چشمگير ملت ، سر تعظيم فرود آورده و بر داشتن چنين هموطنانى بر خود مى باليم.

کد خبر 667408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =