با آغاز ماه محرم، ماه حزن و اندوه آل الله، ماهى که فرشتگان و عرش الهى به سوگ مى‌نشیند، همه‌ساله اتاق فکر وهابیان، به وسیله عوامل خود و شبکه‌هایی که در ظاهر به عنوان وطن پرستى و یا حمایت از کودکان یتیم و مستمندان و جز اینها، روى در نقاب سیاه خود کشیده و از پس آن، حملات فرهنگى خود را که برنامه‌ریزى شده بوده و نتیجه ماه‌ها بررسى در اتاق فکرهاى این پلیدان است به شبکه‌هاى مجازى روزانه و ساعتى سرازیر ساخته و میلیون‌ها جوان و مردم این کشور را آماج حملات برنامه‌ریزى شده خود قرار مى‌دهند.

متاسفانه در اين راستا، برخى از نا آگاهان با سخنان نسنجيده خود، كه گاه از تريبون‌هاى رسمى و مقدس ايران اسلامى است نيز بوده، با برخى گفتارهايي كه از نظر مكتب اهل‌بيت سست به‌شمار آمده و مورد تاييد مراجع و رموز شيعه و به ويژه رهبر معظم انقلاب و نيز امام راحل ره نمى‌باشد، بر اين طبل كوبيده و موجبات سستى عقيده بخشى از جوانان اين كشور مى‌گردند، گو اينكه دستگاه اباعبدالله الحسين ع از قدرتى الهى برخوردار بوده كه از در طول چهارده قرن، گاه دچار توقفى كوتاه گرديده ليك دوباره آتشفشان آن، تمام منطقه را به جوش و خروش در آورده است. نمونه‌هاى تاريخى آن در طول دوران ياد شده پرواضح و آشكار است.

بدون ترديد دستگاه فرهنگى ما در اين راستا و در بخش‌هاى ديگر، دچار ضعف و خلل‌هايي است، اما اين نمى‌تواند دليلى باشد كه برخى بر روى منبر رسول خداص نشسته و به گونه‌اى سخن برانند كه هم‌سو با تبليغات شبكه‌هاى وهابيت به‌شمار آيد!

وهابيت گمراه، میلياردها هزينه كرده و مى‌كند كه از داعش، فرشته نجات سازد، حال در اين شرايط عده‌اى در آغاز محرم، حملات خود را به بدنه‌هاى عزاداران و محورهاى آن نشانه مى‌روند! هر سال اتاق فكر وهابيان، حملات خود را به يك سو نشانه مى‌رود. يك سال مداحان و روضه‌خوانان را هدف قرار داده و سخن از دستمزدهاى میلياردى درباره آنان مى‌كند.

شما را به خدا سوگند مى‌دهم، مداحان محلًه شما، كدام میليونى پول مى‌گيرند؟ آيا همين مداحان و روضه‌خوانان و دست‌اندركاران حسينيه‌ها و تكيه‌ها نيستند كه از چند ماه پيش از اين‌سو و آن‌سو به دنبال خيرينى هستند كه چراغ اين تكيه‌ها را روشن نگاه دارند؟ اگر اين افراد به چند حسينيه و تكيه، سرى بزنند آشكارا به مطالب من ايمان مى‌آورند. البته نمى‌گويم كه تمام مداحان و روضه‌خوانان، اين گونه هستند، اگر تعداد اندكى كه در هر قشرى از اين جامعه نيز وجود دارد، چنين باشد، آيا بايد تمام آن صنف را زير سؤال برد؟ وظيفه ايجاب مى‌كند كه در برابر اين حملات نرم فرهنگى لب به سخن گشوده و حقيقت را براى به ويژه نسل جوان آشكار سازيم. چطور در برابر اين دروغ‌ها و اتهامات، سكوت كنيم؟

امروزه حمله به حسينيه‌ها مى‌كنند كه مى‌توانيم بدون حسينيه، به عزادارى بپردازيم، ترديد نداشته باشيد كه فردا نوبت به مساجد مى‌رسد كه مى‌توان بدون مسجد، نماز خواند. از آن پس نوبت به قرآن هم مى‌رسد كه مى‌توان به جاى قرآن، كتاب‌هاى بسيارى را خواند! ما از خواندن قرآن به زبان عربى كه اصلا فهمى نداريم، چه بهره‌اى مى‌بريم.  در طول سال ما بايد تمام وقت خود را به عزادارى سپرى كنيم؟ در حالي كه محاسبه كنيد، أيا اين سخن صحيح است؟ آگاه باشيد كه تمام اين اشكال‌تراشى‌ها و سخنان، از اناق فكر وهابيان خارج مى‌گردد و متاسفانه در اين شرايط، برخى از افراد كه از جايگاه‌هاى حساس در جامعه برخوردارند، بر طبل اين شايعات دروغين مى‌كوبند!

با آغاز ايام حجً، چرا پول خود را در جيب عرب‌ها بريزيم؟ اين پول را هزينه يتيم‌ها و مستمندان و كودكان بى‌خانمان خود كنيم، رواتر نيست!؟ محرم كه فرا مى‌رسد، عزادارى، نذرى، هيأت  و... را مورد حمله قرار داده و می‌گویند پولى را كه مى‌خواهى خرج اين كارها بكنى، خود حضرت راضى نيست كه فقيران و شكم گرسنگان را سير نمايي؟!

ضريح و گنبد و حرم و توسعه اعتاب مقدسه كه پيش مى‌آيد، دوباره زبان‌هاى گزنده آنان باز شده كه اين خرج‌ها را براى ساخت مدارس بچه‌هايي كه در طويله و جز اينها از فرط فقر و تنگدستى درس مى‌خوانند، چرا هزينه نمى‌كنيد؟ كجا اميرالمومنين ع با زندگى ساده‌اى كه خود داشتند، نياز به گنبد طلا و ضريح نقره و طلا و فرش‌هاى دستبافت، دارند؟ آيا حضرت رضايت به اين كارها دارد؟!

اربعين حسينى كه فرا مى‌رسد، زيارت و همه مواردى را كه امامان معصوم عليهم‌السلام برآن تاكيد داشتند، زير سوال برده و لب مى‌گشايند كه چرا اين پول‌ها بايد هزينه اين كارها شود.

برادرم، پولى كه همه‌ساله، از ايران به عنوان ستاد اربعين در عراق هزينه مى‌گردد، در حقيقت بخشى از خدمات‌رسانى به شهروندان خود مى‌باشد. در اين چند سال در حدود پنج مليون ايرانى براى اربعين به عراق مشرف مى‌شوند كه اين كمك‌ها، بخشى از هزينه اين افراد به‌شمار مى‌آيد. اين ملت عراق است كه در طول بيست روز، از بيش از بيست مليون زائر حسينى از مليت‌هاى گوناگون، از مرز تا مرز، هزينه كرده و پذيرايي مى‌كند. آگاه باشيد كه اتاق فكر دشمنان، بخش بخش از ستون‌ها و محورهاى دينى و مذهبى ما را آماج حملات خود قرار داده و مى‌دهد. 

امسال در خبرها آمده بود كه دو هزار مليارد تومان خرج غذاى محرم و صفر حسينيه‌ها و عزاداران حسينى است! راستى كسى تامل مى‌كند كه اين رقم چگونه و از كجا و از سوى چه مركز آمارى ارائه گرديده است. عزيزان تمامى اين مطالب همين گونه است.

برادران و خواهرانم!
اتاق فكر دشمن، مراكز و محورهاى اساسى شيعه را كه انقلاب از آنها سرچشمه گرفت، مورد آماج حملات خود قرار داده است و خوب مى‌دانند كه بايد به چه نقاط و مراكز و انديشه‌هايي حمله كرده و ذهن جوانان را از آن دور سازند!
مردم ما در طول دو ماه محرم و صفر، هزاران مسجد و حسينيه و تكيه و جز اينها چندين صدهزار شام و نهار در اختيار مردم قرار مى‌دهند.  اين مردم و جوانان، چه كسانى هستند؟ همه از طبقات مرفًه جامعه بوده و يا اغلب آن‌هايي هستند كه بخشى از نان شب و نان سفره سال خويش را كنار گذاشته و به هيأت محل خوبش تقديم مى‌دارند. بسيارى در طول سال، ليوان ليوان برنج هفتگى خود را به نام امام حسين ع و حضرت عباس ع، كنار گذاشته تا در ايام محرم، به هيات‌ها و تكيه‌ها سهم خويش را تقديم داشته و بدان افتخار ورزند. همين اقدام را ملًت محروم و مظلوم و ستم‌كشيده و تنگدست عراق انجام مى‌دهند و در طول سال، مواد غذايي زائران حسينى در اربعين را فراهم مى‌سازند.

من در اينجا اجازه مى‌خواهم كه پرسشى را مطرح كنم كه چرا هنگام فرا رسيدن شب چهارشنبه‌سورى، هيچ سخنى از اسراف میلياردها تومان ترقه‌بازى و فشفشه هوا كردن به ميان نمى‌آيد؟ چرا كسى نمى‌گويد كه پول اين ترقه‌ها و فشفشه‌ها را به كودكان يتيم بدهيم؟! امام صادق ع فرموده‌اند: اگر تمام عالم، هزينه امام حسين ع شود، اسراف به‌شمار نمى‌آيد. امام راحل ره فرمودند: اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگاه داشته است. عزيزى مى‌فرمود در اين سخن دقت كنيد ايشان فرموده است اسلام را نه فقط شيعه را كه با تأمًل ديدم كه به چه نكته ظريفى اشاره نمود كه خود توجه نداشتم.  

ملت ايران فرموده امام صادق ع را سرمشق خود قرار داده است كه هر درهمى كه در دستگاه اباعبد الله ع، خرج كنى، خداوند ده‌ها برابر آن را براى تو در نظر گرفته و جبران مى‌نمايد.

حسين جان، اى عزيز فاطمه، اى سيد و سالار شهيدان و اى سيد جوانان بهشت، گيرم كه خيمه‌هاى تو را زير و رو كنند اين خانه‌ها، حسينيه‌هاى تو مى‌شود.

السلام عليكم يا اهل‌بيت النبوة و رحمة‌الله و بركاته
زادالله شرفك يا اباعبدالله

کد خبر 708519

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
    0 0
    شير مادر حلالت