موسسه اعتباری نور درسال 1391 با رویکردی ویژه و نگاهی تازه در راستای توجه به نقش فعال موسسات خصوصی و نیز غیردولتی در بانکداری کشور و بهره گیری از تفکرات و تجربیات کارشناسان امور بانکداری با هدف خدمت رسانی به مردم تشکیل و سازماندهی شده است.

 موسسه اعتباري نور از ادغام سه شركت تعاوني اعتباري پيشگامان كوير يزد ، كارسازان آينده و ريحانه گستر مشيز ايجاد شده است. كه هر يك از اين شركتهاي تعاوني پيش از ادغام در سايه فعاليت هاي مالي و اعتباري به امور خيريه و عام المنفعه نيز مشغول بوده اند.

موسسه اعتباری نور به عنوان اولین مجموعه ی اعتباری اجتماعی با سرمایه گذاری اجتماعی در ایران از ادغام سه موسسه ی مالی و اعتباری پیشگامان کویر یزد وکارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز ایجاد شده است که هر یک از این موسسات پیش از ادغام در سایه فعالیت های اعتباری به امور خیریه نیر مشغول بوده اند.

موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از چهار موسسه ای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت می کند. برای تعیین چشم‏ انداز هر سازمانی، لازم است نخست فلسفه وجودی آن سازمان را شناخت. مأموریت یا فلسفه وجودی موسسه اعتباری نور در حوزه تأمین خدمات مالی، حمایت و بستر‏سازی برای ایجاد سرمایه‏ های اجتماعی در راستای توسعه ظرفیت‌های مولد اقتصادی می‌باشد. بر این اساس حداکثرسازی سود صرفا اولویت موسسه نبوده و سودآوری فعالیت‌های آن صرفا برای پایداری و تداوم فعالیت‌های حمایتی مؤسسه مد نظر می‏ باشد. عرضه خدمات مالی به تمامی اقشار جامعه طبق قوانین و مقررات جاری کشور از اولویت‌های موسسه اعتباری نور می‏ باشد.

در این میان نمایندگان مجلس هم اظهارنظرهای متفاوتی در این رابطه داشته و اذعان داشته اند که این موسسه، اکنون ضوابط را رعایت کرده و در چارچوب اهداف نظام بانکی در حال حرکت است؛ به خصوص اینکه سرپرستی چند موسسه غیرمجاز را به عهده گرفته و اکنون مسیر را به گونه ای پیش برده است که به عنوان یک موسسه شناخته شده، در حال طی راه است؛ شاید حتی بتوان انتظار داشت که با رعایت ضوابط، در آینده این موسسه به بانک هم تبدیل شود. جبار کوچکی زاده، نماینده مجلس در این رابطه می گوید: اگر همکاری موسسات و بانکهایی که کفالت سایر موسسات را بر عهده گرفتند، نبود قطعا مشکلات بیشتر می شد؛ پس همکاری این موسسات باعث شد تا روند ساماندهی موسسات غیرمجاز سریع تر به سرانجام رسد؛ پس به صراحت می توان گفت که موسسات شناسنامه دار، به عنوان بازوهای بانک مرکزی عمل کردند و این امر قابل تقدیر است.

وی با برشمردن اقدامات موثر ساماندهی موسسات اعتباری اعلام کرد: به عنوان نمونه یکی از این موسسات ،موسسه اعتباری نور بوده که با موسسات دارای قدمت که با یکدیگر تجمیع شده اند،در آینده به عنوان موسسه (بانک) قدرتمندی در عرصه بازار پولی کشور نقش ایفا می کند. نماینده مردم رشت تصریح کرد: موسسه اعتباری نوراز جمله موسساتی است که تا به حال همه الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده؛ پس تقویت چنین موسساتی که دارای سابقه طولانی در این عرصه هستند باعث حمایت از فعالیت‌های مولد اقتصادی منجر به رشد و توسعه اقتصادی وبه کارگیری منابع بانکی در مسیر درست وبرای هدایت سیاستهای بانکی در جهت تولید واشتغالزایی خواهد بود.

2121

کد خبر 735497