لزوم بازگرداندن صندوق درمان تأمین اجتماعی از وزارت بهداشت به سازمان تأمین اجتماعی

«خبرجنوب» نوشت: همزمان با هفته تأمین اجتماعی، روسای تشکل های کارگری در تجمعی اعتراضآمیز، خواستار بازگرداندن صندوق درمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت به سازمان تامین اجتماعی شدند.

در اين مراسم ریيس خانه كارگر استان فارس گفت: صندوق و سازمان تامين اجتماعي متعلق به كارگران است اما كارگران هيچ نقشي در مديريت آن ندارند.
علي راستگو اظهار داشت: از جمله اين اقدامات تلاش وزارت بهداشت براي جدا سازي صندوق تامين اجتماعي از بدنه سازمان تامين اجتماعي بود كه متاسفانه با لابي گري با نمايندگان مجلس اين صندوق از تامين اجتماعي جدا و به وزارت بهداشت رفت.
وي گفت: متاسفانه به نظر مي رسد كه دولت ها و مجالس هم گوش ها را گرفته اند و هم چشم ها را بسته اند. ارايه طرح هايي در مجالس مختلف كه مصارف سازمان را افزايش داده و منابع آن را كاهش مي دهد نشان از آن دارد كه برخي آگاهانه در مسير توقف فعاليت اين سازمان هستند.
راستگو گفت: ما جامعه بيمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته در هفته تامين اجتماعي بدون رعايت كوچك ترين مصلحتي واقعيت هاي موجود را اعلام مي كنيم و از همه مسئولين اعم از دولت، مجلس و سايرين انتظار داريم كه به وظايف حمايتي از سازمان همانند آن چه كه قبل از انقلاب براي اين سازمان شده عمل نمايند.
دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس بيان داشت: لازم است دولت و مجلس ضمن درك واقعي و منطقي از وضع موجود و حساسيت ايجاد شده در بين بيمه شدگان از هر اقدامي كه منابع سازمان را كاهش داده و به هزينه هاي آن مي افزايد جداً جلوگيري و پرهيز نمايند.
وي با اظهار تاسف از طرح يكي از نمايندگان اصفهان براي خود اظهاري بيمه اي در شركت هاي پيمانكاري خدمات هوایی، زميني و دريايي گفت: براين اساس شركت هاي مذكور با وجود تصريح قانون به الزام به بيمه كارگران،‌ از اين امر معاف شده و مي توانند به صورت خود اظهاري بدون هراس از اعلام غير واقع افراد به كار گمارده شده نسبت به ارايه ليست نيروهای كار خود اقدام كنند كه پيش بيني مي شود اين امر علاوه بر مخاطره شغلي كارگران، درآمد تامين اجتماعي را 25 درصد كاهش دهد.
راستگو با انتقاد از طرح تحول سلامت گفت: طرح تحول سلامت نه تنها كمكي به كاهش پرداخت هزينه ها از جيب مردم نكرده است بلكه با افزايش غير قانوني و غير منطقي هزينه هاي سلامت در بخش سرپايي و بستري زمينه اجحاف را براي سازمان هاي بيمه گر و مردم رقم زده و براي نمونه تصميمات نشان مي دهد جامعه 40 ميليوني تامين اجتماعي فقط در سال 1395 چهل و پنج هزار ميليارد تومان از جيب خود براي تامين سلامت هزينه كرده اند. مضافا اين كه اين طرح باعث شده است كه بازار مكاره تجهيزات پزشكي و بيمارستاني توسط مافياي اين بخش رونق بگيرد و هزينه آن را مردم پرداخت كنند لذا مصرانه خواستار تغيير شيوه مديريت در حوزه طرح تحول سلامت مي باشيم.
وي تاكيد كرد: نگاه وزير بهداشت به منافع گروهي و مشخصا بخشي از جامعه پزشكي و سوداگران حوزه سلامت باعث شده كه جايگاه اين دستگاه اجرايي از حفظ منابع ملي فاصله بگيرد لذا ما مصرانه خواستار تغييرات جدي در اين وزارتخانه و جايگزين كردن افرادي كه درك درستي از اقتصاد درمان داشته باشند، بوده و مي باشيم.
راستگو بيان داشت: حذف اقلام دارويي در قالب O.T.C يك اقدام نا آگاهانه از ناحيه متولي حوزه سلامت است چرا كه اولا قانون الزام درمان چنين اجازه اي را نمي دهد ثانيا اساسا اگر اين اقلام دارو تلقي مي شوند و توسط پزشك تجويز مي گردد بايد در حوزه پوشش بيمه قرار گيرد و قرار نگرفتن آن را ظلم به خود دانسته و شديدا محكوم مي نماييم.
وي همچنين خواستار اجراي قانون همسان سازي حقوق مستمري بگيران و تهاتر بدهي ساليانه دولت به سازمان با بدهي سازمان تامين اجتماعي به سازمان امور مالياتي و وزارت بهداشت و درمان و ساير دستگاه هاي اجرايي شد.
دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس در پايان گفت: كاهش ارزش پول ملي به معناي فقير شدن جامعه حقوق بگيران و بازنشسته و ايجاد مشكلات جدي براي سازمان تامين اجتماعي از باب ايفاي تعهدات در بلندمدت است. ما جداً از دولت مي خواهيم كه جلو اين روند گرفته شود و اقدامات جبراني در خصوص كاهش اثرات تخريبي اين پديده شوم اقتصادي اتخاذ گردد و مشخصا مسبب يا مسببين اين اشتباه تاريخي حتما مجازات شوند.

همچنين مهرزاد مويدي، رئیس شوراي اسلامي كار استان فارس نيز با انتقاد از سياسي گرايي برخي از نمايندگان مجلس گفت: متاسفانه نمايندگان به جاي آن كه وزرا را براي معضلات اقتصادي و اجتماعي به مجلس بكشانند به دنبال كارهاي سياسي افتادهاند.وي بيان داشت: از جمله اين معضلات قراردادهاي موقت و وضعيت كارخانجات است. كدام كشوري در جهان قرارداد موقت 30 ساله دارد؟ در همه كشورها قراردادهاي موقت نهايتا 3 يا 5 ساله است و سپس به قرارداد دائم تبديل ميشود.

مويدي گفت: كدام نماينده فارس خبر دارد در چند قدمي شيراز و در كارخانه اي نزديك اكبرآباد 250 كارگر در سخت ترين شرايط مشغول كار هستند و در آن كارخانه گوشت، آبي در اختيار كارگران است كه مخصوص استفاده دام مي باشد. چه زماني وزير را براي حقوق هاي 20 ميليوني به مديرعامل كارخانجات شستا مورد بازخواست قرار دادند؟ در كارخانهاي به يك مديرعامل كه از دانشگاه حقوق چند ميليوني ميگيرد حقوق 15 يا 20 ميليون توماني مي دهند فقط به صرف آن كه پسرخاله فلان نماينده است آن هم از كيسه كارگران.
وي تصريح كرد: مشكل كارگران اين اجحاف هاست و اجحاف هايي كه در زمان بيكاري متحمل مي شوند. متاسفانه دولت با استناد به يك بخشنامه كاري كرده كه برخي كارگران با وجود داشتن شرايط پس از بيكاري نمي توانند از مقرري بيمه بيكاري استفاده كنند. ریيس شوراي اسلامي كار كارخانجات استان فارس با بيان اين كه زندگي كارگران را با مسایل سياسي گره زده اند خطاب به نماينده مردم شيراز در مجلس گفت: در شرايطي كه مديري در شيراز پشت ماشين مافوقش را با هديههاي 15 ميليون توماني پر مي كند آيا در صورت اهمال اين مدير، ميتوان اميدي به تغييرش داشت؟مويدي با اين درخواست كه بخشنامه هاي عليه جامعه كارگري را لغو كنيد ادامه داد: متاسفانه در حالي كارگران را از دريافت بيمه بيكاري خط ميزنند كه حقوق پرداختي به مديرعامل يك كارخانه زير مجموعه شستا در يك ماه معادل 14 ماه مقرري بيمه بيكاري آن كارگر است.وي خاطرنشان كرد: اين معضلات نتيجه آن است كه كارگران هيچ نقشي در مديريت سازمان تامين اجتماعي ندارند اين در حالي است همه سرمايه این سازمان متعلق به کارگران است.
مویدی گفت: حتی بانک رفاه کارگران هم هیچ حمایتی علی رغم اسمش از کارگران نمیکند، این درحالی است که سرمایه صندوق تامين اجتماعي كه در حقيقت پول كارگران است در اين بانك سرمايه گذاري شده است. با اين وجود كارگران براي يك وام سه ميليون توماني مجبورند به تشكل هاي كارگري رو بيندازند تا شايد اين بانك گره از كار آن ها باز كند. اين وضعيت مايه ننگ جامعه كارگري است.
مويدي با درخواست راه اندازي بيمارستان دوم تامين اجتماعي شيراز گفت: معلوم نيست كلنگ گم شده يا مساله ديگري است كه همه با ساخت اين بيمارستان موافقند اما كاري از پيش نميرود.

ریيس شوراي اسلامي كار كارخانجات استان فارس با انتقاد از طرح تعديل نيروي كار در شهرداري شيراز گفت: در حالي اين طرح با حمايت شوراي شهر در حال اجراست كه رانندگان شورا با 8-7 سال كار را ميخواهند از كار بيكار كنند.وي گفت: جالب است اعضاي شوراي شهر ميگويند شهرداري و شوراي قبلي نيروهاي زيادي به شهرداري تحميل كرده اند اين در حالي است كه اعضاي فعلي شوراي شهر هر كدام ليست 15 تا 40 نفره از منصوبان و دوستان خود را به شهرداري داده و خواستار ايجاد اشتغال براي آنها شده اند، اقدامي كه به بیکاری نيروهاي كار با سابقه در شورا و شهرداري منجر میشود.
در پايان مسعود رضايي، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بدهي 120هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي گفت: با پرداخت اين بدهي مي توان تحول عظيمي در آن سازمان به وجود آورد اقدامي كه در بودجه سال 96 ديده شده است. وي با انتقاد از برخي نمايندگان مجلس گفت: اي كاش بلندگوها و ميكروفن هاي مجلس قطع ميشد تا علملكرد نمايندگان مجلس بر اساس واقعيت ارزيابي شود نه آن مواردي كه خودشان با فرياد پشت ميكروفن ها فرياد ميزنند.

وي گفت: به عينه ديدم نمايندهاي كه براي اجراي طرح عدم به كارگيري بازنشستگان به دولت تندترين انتقادات را كرد اما خودش به اين طرح رایي نداد.
رضايي تصريح كرد: مشخص است نماينده و وزيري كه با لابيگري انتخاب و منصوب شده چاره اي جز باج دادن ندارد و اين رفتارها نتيجه همان لابي گري هاست.
نماينده مردم شيراز در مجلس كه به انتصاب افراد در شركت هاي شستا انتقادات فراواني دارد اضافه كرد: متاسفانه عمده اين نيروها به وزير كار تحميل شده است و تامين اجتماعي به حياط خلوت نمايندگان سابق، معاون وزرا و وزراي بركنار شده تبديل شده است.  اي كاش آن قدر كه نمايندگان به دنبال آن بودند كه چه كسي مدير و مديركل ميشود و به دنبال سركار گذاشتن برادر و وابستگان خود بودند از تامين اجتماعي مراقبت مي كردند تا شركت هاي در حال مرگ و ورشكستگي به تامين اجتماعي واگذار نميشد.
وي در پايان بر لزوم ساخت بيمارستان دوم تامين اجتماعي در شيراز تاكيد كرد و گفت: در حالي كه استان بوشهر با وجود جمعيت كارگري پايين 2 بيمارستان و اصفهان 3 بيمارستان تامين اجتماعي دارد اما فارس فقط از يك بيمارستان تامين اجتماعي برخوردار است كه كهن ترين آن يك بيمارستان قديمي بود كه به سازمان تامين اجتماعي تحميل گرديد و اين بيمارستان با زحمت سرپا است.

46

کد خبر 790656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =