نتیجه برخوردهای‌قهری باحجاب چه شد؟ روایت موافقان‌ومخالفان

آمارها نشان می‌دهد که حجاب نسبت به گذشته ارزشمندی خود را از دست داده و تغییر شکل پیدا کرده است؛ این در حالی است که هنوز عده‌ای برای ترویج حجاب کامل دست و پا می‌زنند و به هر طریقی اعم از برخوردهای قهری و .. می‌خواهند آن را به مردم حقنه کنند

فاطیما فردوس: ارزشمندی در میزان پوشش و حجاب تا چه اندازه تغییر کرده است؟ جدا از اعتراض‌های اخیر به حجاب اجباری مانند دختران خیابان انقلاب و مقاومت در برابر برخوردهای قهری گشت ارشاد، آخرین آمارها از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که ۶۰ تا ۷۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب با تعریف شرعی قرار دارند و تنها ۳۵-۴۵ درصد از افراد، موافق مداخله و ورود دولت به شكل گشت ارشاد در این موضوع هستند. همین آمار نشان می‌دهد که حجاب نسبت به گذشته ارزشمندی خود را از دست داده و تغییر شکل پیدا کرده است؛ این در حالی است که هنوز عده‌ای برای ترویج حجاب کامل دست و پا می‌زنند و به هر طریقی اعم از برخوردهای قهری و .. می‌خواهند آن را به مردم حقنه کنند. چیزی که واضح است اما این است که نوع پوشش و میزان ارزشمندی آن هم مانند هر پدیده دیگری در طول زمان و با توجه به مناسبات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر می‌کند و مقاومت در برابر ثابت نگه‌داشتن آن بی‌فایده است. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در همین میان پژوهشی درباره حجاب منتشر کرده که در آن آمده است:‌ «در سال ۱۳۹۰ پژوهشي در تهران انجام شده كه در آن ارزشمندي حجاب با ۲ شاخص زیبایي و راحتي و بهترین نوع پوشش سنجيده شده است. ۴۴/۷ درصد از مردم، مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه را زیباترین تركيب مي‌دانند. ۳۹/۸ درصد پاسخگویان چادر مشكي با روسري یا مقنعه را زیباترین پوشش براي پوشيدن در بيرون از خانه مي‌دانند. بنابراین از حيث زیبا دانستن نوع پوشش، جامعه دچار یک وضعيت قطبي شده است كه در آن نصف جامعه پوشش مانتو و نصف دیگر، پوشش چادر را زیبا مي‌دانند و از آنجایي كه پوشش چادر معادل حجاب در جامعه ترویج شده، این وضعيت نشان‌دهنده نوعي كاهش ارزش حجاب با شاخص زیبایي است. درخصوص بهترین نوع پوشش، ۴۶/۳ درصد از زنان استان تهران گفته‌اند مانتو و شلوار با شال، روسري یا مقنعه بهترین نوع لباسي است كه زنان در جامعه مي‌توانند از آن استفاده كنند. ۴۴/۴ درصد پاسخگویان بهترین لباس را انواع چادر با روسري یا مقنعه مي‌دانند.»

۶۰ درصد از زنان جامعه در گروه محجبه‌های عرفی بدحجاب

علاوه بر این براساس تحقيقي كه مركز افكارسنجي دانشجویان در سال ۱۳۸۵ انجام داده است كساني كه با شخصي بودن حجاب و عدم مداخله دولت در این موضوع موافق هستند؛ ۳۴/۷ درصد بودند و در سال ۱۳۹۳ نيز تعداد كساني كه با گزاره فوق موافق هستند به ۴۹/۲ درصد افزایش یافته است. در همين پژوهش ۵۵/۵  درصد از مردم در سال ۱۳۸۵ معتقد بودند كه باید با افراد بدحجاب برخورد شود درحالي كه در سال ۱۳۹۳ تعداد افرادي كه گزاره فوق را تأیيد كرده‌اند ۳۹/۹ درصد بوده است. درواقع تعداد افرادي كه قائل به شخصي بودن حجاب و عدم دخالت حكومت هستند روند افزایشي و كساني كه قائل به برخورد حكومت با بدحجابي بوده‌اند روند كاهشي دارد. علاوه بر این ميزان اعتقاد شرعي و عرفي مردم در جامعه نشان‌دهنده موافقت و مخالفت مردم با ورود حاكميت به موضوع حجاب در جامعه نيست. به عبارتي درصد بالایی از اعتقاد نيز متضمن موافقت مردم با برخوردهایي از قبيل گشت ارشاد نيست.

طبق این پژوهش، همچنين در سال ۱۳۹۱ پژوهشي با روش تحليل ثانویه تحت عنوان «اعتقاد به حجاب و نگرش‌هاي مربوط به آن» انجام شده كه داده‌هاي پژوهش طرح نظرسنجي مردم تهران درباره نوع نگرش آنان به وضعيت عفاف و حجاب در جامعه، انجام شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات را واكاي كرده است. نتایج حاصل از آن نشان مي‌دهد ۶۴/۵۹ درصد از زنان و ۶۰/۵۵ درصد از مردان به حجاب اعتقاد دارند، اما در همين پژوهش فقط ۴۴/۷۳ درصد از مردم به لزوم اجبار اجتماعي براي حجاب اعتقاد دارند. به‌طور كلي مي‌توان ميزان مداخله دولت در موضوع حجاب را از دو وجه بررسي كرد. اولين رویكرد، موضوع فردي بودن حجاب است و اینكه دولت نباید در این امور مداخله كند. رویكرد دوم چگونگي ورود حاكميت به این موضوع در سال‌هاي گذشته است كه سبب بروز مخالفت با این موضوع شده است. به‌عبارتي شكل كنش حاكميت و چگونگي ورود، در اصل موضوع ورود یا عدم ورود حاكميت اثرگذار بوده است.
آمارهاي موجود نشان مي‌دهد تحول رفتاري و هنجاري در جامعه به سمت بدحجابي یا حجاب عرفي است. در همين پژوهش و در سال ۱۳۹۱ پوشش زنان متردد در شهرها و روستاهاي كل كشور بررسي شده و نتيجه آن بوده است كه ۶۴/۹ درصد از زنان بدحجاب بوده‌اند. به‌عبارتي علاوه بر تغيير ارزشي جامعه و كاهش نگرش مثبت به حجاب، در عمل نيز درصد بدحجابان افزایش پيدا كرده است و تغيير رفتار جامعه با تغييرات ارزشمندي حجاب و عرفي‌گرایي آن، همسو بوده است.

**
در جدول زیر اظهارنظر تعدادی از موافقان و مخالفان برخوردهای قهری در نوع پوشش آمده است؛ این اظهارنظرها در حالی است که طبق آمارها شاهد بودیم ارزشمندی حجاب با آن تعریف قدیمی در میان مردم از بین رفته است و حاکمیت نمی‌خواهد این تغییر را بپذیرد.

برخی اظهارنظرها در واکنش به برخوردهای قهری با حجاب

نام

شرح اظهارنظر

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری

به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد داد. راه‌های مسالمت‌آمیز و آرام را باید در پیش گرفت؛ لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت می‌کنیم. ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی اقداماتی را انجام می دهند که بدحجابی را سروسامان دهند اما باید بدانیم برخورد خشن با بدحجابی قطعا جواب نمی‌دهد.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

با حجاب اختیاری مخالفم چرا که حجاب اختیاری موجب برهنگی می‌شود اما اجباری بودن حجاب به آن معنا نیست که خیلی سفت و سخت جدی گرفته شود. برای مثال بسیاری از خانم‌ها هم‌اکنون حجاب واقعی را رعایت نمی‌کنند اما کسی هم معترض آنها نمی‌شود. این سخت‌گیری‌ها مضر به حال انقلاب است. این نگاه امنیتی باید تغییر کند و متوجه باشیم که همه جاسوس و نفوذی نیستند. هر کس که با یک خارجی ملاقات می‌کند جاسوس نیست.

آذر منصوری، قائم‌مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش

برخوردهای قهری با مساله دختران انقلاب، جوابگو نخواهد بود. این موضوع باید در فضای عمومی کشور به یک موضوع گفت‌وگو تبدیل شود و نظام باید برخوردهای قهری و بگیر و ببندها را کنار بگذارد تا این موضوع از مسئله اجتماعی به مسئله دیگری تبدیل نشود. البته اشتباهی که بعد از انقلاب رخ داد این بود که حجاب نماد جامعه اسلامی شد. وقتی حجاب را در جامعه اجباری می‌کنیم یعنی مردم را دعوت به نفاق می‌کنیم.

محسن غرویان، استاد درس خارج حوزه علمیه قم

بعد از انقلاب برخوردهای قهری و فیزیکی هیچ‌گاه پاسخ نداده و مسائل را حل نمی‌کند. هر کار و فعلی صورت می‌گیرد اولین عکس‌العمل جوانان این است که منطقش را برای ما تبیین کنید. یعنی از نظر فکری ما را اقناع کنید. اکنون برخوردهای فیزیکی به نظرم نمی‌تواند اقناع‌کننده باشد. درصورتی‌که جوان‌ها دنبال اقناع هستند. این رفتارها را ما در امر به معروف نداريم و پيغمبر و اهل بيت چنين رفتارهايي را در سيره‌شان نداشته‌اند كه بخواهند با ضرب و كتك مردم را به سمت معروف بكشانند يا از منكر برانند. اينها اثرات مخربي داشته و به هر حال بايد روش‌ها عوض شود.

آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی، مرجع تقلید و استاد حوزه علمیه قم

برای مقابله با بدحجابی نیازی به مجازات کسی نیست؛ باید برای کسانی که حجاب را رعایت می‌کنند امتیازاتی قائل شوند و از کسانی که رعایت نمی‌کنند امتیازاتی را کم کنند، همین عامل سبب رعایت همگانی حجاب می‌شود.

فائزه هاشمی

حجاب اجباری به پایه‌های دینی نظام ما ضربه می‌زند. این که حجاب اجباری نباشد هیچ مناقاتی با نظام اسلامی ندارد. پوشش امری شخصی است نباید تحمیل شود معلوم نیست کجای اسلام گفته شده که حجاب باید اجباری باشد. ما چنین چیزی نداریم. نباید این حجاب را با تمامیت نظام گره زد تا دیگر نتوانیم در باب آن تصمیمی بگیریم این‌ها تفسیرهایی غلط است.

ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب

من وضعیت حجاب در جامعه را خوب نمی‌بینیم و معتقدم که در این زمینه اقدامات تربیتی نداشته‌ایم و گاهی سختگیری‌های زیادی کرده‌ایم، مثلا در برهه‌ای از زمان نسبت به رنگ لباس و پوشش سختگیری کردیم که نتیجه قهری‌اش چنین شده است. ما نباید به رنگ لباس کاری داشته باشیم بلکه باید روی عفاف و عفت عمومی جامعه حساس باشیم.

مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان

در کشور ما حجاب اجبار نیست بلکه یک قانون است؛ هیچ فرد، گروه و سازمانی موافق برخوردهای خشونت‌آمیز با مسئله‌ای فرهنگی نیست و موضوع حجاب، موضوعی اجتماعی است.

شهناز سجادی، دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده

در طرح ارتقای امنیت اجتماعی ظاهراً فقط با زنان مقابله جدی شده است. به نظر می‌رسد نباید در مصوبه  «طرح جامع عفاف و حجاب» حدود عفاف و حجاب و تعیین مصادیق به اصطلاح بدحجابی به نیروی انتظامی به عنوان پلیس، سپرده می شد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور

در گذشته اعمال فشار و اجبار در مورد حجاب در قالب گشت ارشاد صورت می‌گرفت و در حال حاضر با نگاه خوب مقامات اجرایی و نیروی انتظامی این مسئله ساماندهی شده و ما این گونه برخوردها را قبول نداریم.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر

جامعه هر روز در حال تغییر است و موضوع باید به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد اما در نظر داشته باشید که مسئله حجاب یک امر اجتماعی است که ابعاد مختلفی دارد و تبدیل آن به موضوع امنیتی و سیاسی می‌تواند پیامدهای منفی و خطرناکی در هر دو طرف جامعه داشته باشد. در برخورد با مخالفان حجاب اجباری باید جوانب شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود.

شیندخت مولاوردی، دستیار رئیس‌جمهور در امور شهروندی

نگاه سیاسی صرف، نگاه سلبی صرف، نگاه فرهنگی صرف امروزه دیگر پاسخگو نیست. اگر تا به حال از گشت ارشاد نتیجه گرفتیم می‌توانیم این روند را ادامه دهیم. این در حالیست که معتقدم این روش نتیجه نداده و اگر موثر بود امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم. نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخر در قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در نظر گرفته شده است و این بی‌انصافی است که نگوییم چرا نیروی انتظامی که حلقه آخر این زنجیره است امروز به ایستگاه اول تبدیل شده است؟! و ناکارآمدی سایر دستگاهها این بار سنگین را بر دوش نیروی انتظامی گذاشته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی طباطبایی، عضو جامعه روحانیت مبارز

اینکه «در اصل حجاب اختلافی نیست» و «حجاب واجب جزء ضروریات اسلام» است، اختلافی نیست اما آیا هر واجبی را با اجبار باید اجرا کرد و به چه شیوه‌ای؟ آیا اجرای واجبات منطق ندارد؟ اسلام دین اقناع و منطق است. من در بحث این شیوه برخورد با حجاب احساس خطر می‌کنم.

پروانه سلحشوری، نماینده مجلس

من منتقد رفتارها و برخوردهای خشن با دختران و زنان هستم و این گونه برخوردها باعث نمی‌شود که زنان به حجاب روی بیاورند. این رفتارها نه دینی است و نه مذهبی.

علیرضا بهشتی، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

تفکر شهید بهشتی قطعاً با حجاب اجباری سازگاری نداشت و در دوران مسئولیت در دادگستری نیز چنین کاری را نکرد. در دادگستری تا آخرین روزهای حضور شهید بهشتی خانم‌هایی بودند که بدون حجاب با ایشان کار می‌کردند و هم آقایانی بودند که با کراوات یا مُد غربی در کنار ایشان مشغول به کار بودند.

حجت‌الاسلام ناصر نقویان، استاد دانشگاه

«فرهنگ» با «سرهنگ» نمی‌شود. کار فرهنگی با کار سرهنگی متفاوت است. تربیت اجبار و الزام‌آور نیست. کسی نمی‌تواند یک بذر را رشد بدهد، بلکه باید زمینه‌های رشد را مهیا کرد تا بذر خودش مسیر خود را پیدا کند و رشد کند. به همین دلیل ما باید در رفتارهای خود یک آسیب‌شناسی جدی انجام بدهیم.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور

ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ناصر رفیعی، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه

آمار فعلی طلاق در کشور فاجعه بار است؛ با حساس بودن و تذکر دادن نسبت به بدحجابی و بی‌حجابی، نباید بگذاریم که مساله حجاب به قهقرا برود.

آیت‌الله‌العظمی جعفر سبحانی، مرجع تقلید

بی‌حجابی موجب تحریک شهوات است و به دنبال آن مفاسدی می‌آورد و این بیماری سرایت کرده و اکثریت را می‌گیرد. بنابراین پلیس باید با زن بی‌حجاب برخورد کند و چادری سر او بیندازد.

 

۴۲۲۳۸

 

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 793061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 45
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام IR ۰۶:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  این وضعیت نتیجه ترویج فیلم ها و سریال های ماهواره ای ترکیه و غیره است
  • مهران IR ۰۶:۲۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   شما درست میگی ماهواره رو ببندین مردم همه محجبه میشن اصلا من میگم برق رو قطع کنیم
  • نگاهت سطحی دوست عزیز A1 ۰۶:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   281 9
   شما فشار بیار روی یک ظرف شیشه ای میشکنه فرقی نمیکنه از کدوم طرف فشار میاری. یه روز این مردم بی حجابی اجباری رو نخواستن حالا حجاب اجباری نمیخوان. حجاب اختیاری و بی حجابی اختیاری هر دو با ارزش هستند چون فطرت انسان با اجبار مخالفه. خدا گفته مسلمون باشید تسلیم باشید یعنی انتخاب کنید که تسلیم خداوند باشید اگر میخواست همه حجاب داشته باشن همه رو با یه چادر به دنیا میاورد. خدا به غیر از حجاب خیلی مسائل مهمتری رو عنوان کرده که اثری از آثارشون نیست.
  • بی نام IR ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   225 7
   چشمتونو روی واقعیت ببندید ولی تا کی؟
  • میلاد حمیدی IR ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   8 90
   به برخورد یا عدم برخورد ربطی نداره. همش ضعف قانون هست و نبود ایمان
  • بی نام DE ۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   94 8
   حجاب چیه ملت نون ندارن بخورن
 • مهدی A1 ۰۶:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  در زمان شاه توی سر زنها میزدند و چادر میکشیدند . الان هم توی سر زنها میزنند و چادریشان میکنند . هیچ فرقی بین الان و اون موقع نیست اون موقع نتونستند به زور همه را بی حجاب کنند الان هم نمیتونند به زور همه را چادری و باحجاب کنند اگه مسئولان از تاریخ درس میگرفتند متوجه میشدند که در طول تاریخ این سر زمین هیچگاه مردم به زور و اجبار کاری را انجام ندادند مگر اینکه خودشان بخواند و فرهنگ بشه
  • بی نام AT ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   112 6
   هدف حجاب نیست هدف نماد قدرت هست
 • بی نام RO ۰۶:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  خود این کلمه بدحجاب هم یک واژه جعلی است و ما در شرع یا بی حجاب و یا باحجاب داریم و تمام کسانی که ما آنها را بد حجاب میدانیم از نظر شرع مقدس اسلام بی حجاب هستند.
  • بی نام IR ۰۸:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
   57 4
   یعنی حجاب زورکی
  • بی نام GB ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
   40 3
   شما یک حدیث یا روایت بیاورید که حجاب را به بی ححاب و با ححاب تقسیم کرده باشد بعد از طرف شرع مقدس بیانیه صادر کنید
  • بی نام IR ۰۴:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
   22 3
   هرچی که هستند به خودشون مربوطه خودشونم بابتش جواب میدن شما کلاه خودتو بچسب
 • بی نام IR ۰۶:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  271 5
  ایران باید از کشور مسلمان مالزی الگو بگیرد. مسلمان با غیر مسلمان با حجاب با بی حجاب بدونه کوچکترین مشکلی در کنار هم مشغول به زندگی کردن هستن.در مورد این مساله در ایران بی احترامی هم زیاد شده.با حجاب به بی حجاب و همچنین بی حجاب به با حجاب توهین می شود.
 • بی نام IR ۰۶:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  174 8
  اینارو ولش. نرخ دلارو دریاب
 • بی نام IR ۰۸:۰۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  4 79
  نزدیک 100 ساله پسرهای بدبخت با خدمت اجباری دست به گریبانن حالا یه چند سال هم خانما با حجاب اجباری و البته نیم بند اشکالش کجاست؟
  • بی نام AT ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
   11 1
   متاسفانه از کیسۀ خانواده سربازی اجباری رو با پول میخرند
 • بی نام A1 ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  56 3
  مدامی که مسئولین ما طرز فکرشون اینه که بدحجابی یا بی حجابی رو مسبب و هم طراز با اشاعه فحشا میدونن همین بساطه. نه مسئول گرامی، بی حجاب بودن یه انتخاب هستش. کاش به جای زیر و رو کردن متون فقهی و اسلامی واسه به زور استخراج کردن حجاب اجباری از دلشون، این موضوع به این سادگی رو میفهمیدید که انتخاب پوشش هر انسانی به خود اون فرد مربوطه نه به خون شهدا.
 • علی A1 ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  56 2
  حجاب اجباری هیچ معنایی نداره و از اولش هم اجباری کردنش اشتباه بود. فقط یک عده قلیل هستن که حجاب اجباری رو قبول دارن. با وجود اینکه آمار ارائه شده از محجبه های بدحجاب در این گزارش کمی به واقعیت نزدیکه ولی به فرض اینکه تعداد بیشتری از مردم هم موافق اجباری شدن حجاب باشن یا با حجاب کامل تردد کنن از نظر من در نتیجه کار هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت و باز هم اجبار نتیجه عکس خواهد داد.
 • تقی A1 ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  46 5
  بقیه مشکلات کشور رو حل کنند حجاب اجباری فایده ای ندارد لا اکراه فی الدین
 • بی نام AT ۰۸:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  22 22
  خجالت نمی کشید که در این اوضاع و بدبختی از حجاب حرف می زنید؟؟
 • بی نام AT ۰۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  59 4
  حجاب رو اعصاب مردمه. بذارید ملت نفس بکشند.
 • بی نام AT ۰۸:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  6 26
  چرا با این کار ملت رو روبروی هم قرار میدید؟ اون هم در شرایطی که باید نهایت وحدت رو داشته باشیم
 • بی نام AT ۰۸:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  36 2
  کتک می زنم پس هستم
 • بی نام IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  16 1
  لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوربخونید اصل حرفشون کاملا از ریشه تناقض دارد در ضمن رادیکال ترین اظهار نظرها مال معاونای رییس جمهوره
 • بی نام A1 ۱۰:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  33 3
  چقدر دیر دارید میفهمید اما فایده ای ندارد
 • نگار IR ۱۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  61 4
  همه دنیا که بی حجابن میرن جهنم فقط ما میریم بهشت، خوش به حال ما
 • ایراندخت A1 ۱۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  62 5
  لطفا مخالفان ازادی حجاب جواب بدهند : چرا حجاب در لبنان و سوریه و عراق و همه کشورهای اسلامی که از ما مسلمان تر هستند باید ازاد باشد ولی در ایران برخلاف رای اکثریت مردم و با وجود دهها قوم و مذهب و فرهنگ حجاب اجباری است ؟ ایا میزان رای اکثریت نیست ؟
 • بی نام A1 ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  50 1
  ملت نون شب ندارن غصه امروز و فردای خودشون و بچه هاشون داغونشون کرده اینا هنوز ول کن این شل کن سفت کن روسری ها نیستن
 • بی نام A1 ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  30 3
  نتایج حاصل از آن نشان مي‌دهد ۶۴/۵۹ درصد از زنان و ۶۰/۵۵ درصد از مردان به حجاب اعتقاد دارند، اما در همين پژوهش فقط ۴۴/۷۳ درصد از مردم به لزوم اجبار اجتماعي براي حجاب اعتقاد دارند. یعنی طبق آمار سال 91 تقریبا 40 درصد مردم اصلا به حجاب اعتقاد ندارند، چه اجباری و چه اختیاری خیلی جالبه. پس برای همینه باید برای نگهداشتن حجاب به خیابون لشکرکشی کنن
 • بی نام A1 ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  39 1
  اجبار و تحمیل در ذات خود مقاومت و لجبازی می آورد. تنها راه موفقیت حجاب، اختیاری شدن آن است.
 • محمد A1 ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  43 2
  خوب این همه تحقیق که چی؟؟؟؟ نتیجش؟؟؟ مثلا یه مرکزی هست داره تحقیق میکنه یه بودجه فرازمینی همداره برای تحقیاتی که هیچ کاربردی نداره.ما که خودمون میدونیم خودمون حجاب اجباری را قبول نداریم.
 • بی نام DE ۱۷:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  30 5
  تا به حال به اینکه تاثیر حجاب بر محیط زیست به خصوص شمال کشور چیه؟ خیلی ها برای راحت بودن و بدون حجاب بودن و دور از چشم بودن به جای هتل میرن ویلا میخرن. هر ویلا یعنی یک ضربه به محیط زیست. اگه اونا توی هتل راحت بودن دنبال ویلا نمی رفتن
 • بی نام US ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
  38 5
  اوضاع اقتصادی مملکت را درست کنید حجاب پبشکش
 • جواد IR ۰۴:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  3 81
  ایت الله مکارم بهترین نظر رو دادن
 • بی نام A1 ۰۴:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  46 4
  هر انسانی خودش باید انتخاب کنه چیکار کنه اصلا می خواد حجاب داشته باشه یا نه؟ چرا آقایون باید برای خانم ها قانون بذارن اگر قراره فکر کنند راجب قدرت مالی نظر بدن و اقتصاد نه راجب خانم ها و نحوه پوشش خانم ها..
 • بی نام A1 ۱۱:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  51 3
  بیچاره خانومهای ایرانی
 • شهلا A1 ۱۴:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  19 3
  حجاب اجباری انسان را ریاکار و دو چهره می کند
 • بی نام A1 ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  6 32
  ما يک کشور اسلامي هستيم وهر کشوري قانونهايي دارد که همه بايد به ان پايبند باشند و حجاب هم در ايران يک قانون است
  • بی نام IR ۰۷:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
   18 4
   قانونی که باعث تبعیض بشه قانوی که بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به اون واکنش منفی نشون میدن باید تغییر کنه
  • بی نام A1 ۰۷:۴۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
   3 1
   قانون وحی منزل از جانب آفریدگار عالم نیست میزان کتاب خداست :لا اکراه فی دین ...
 • بی نام A1 ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۹
  6 28
  الان تمام شبکه هاي ماهواره اي و اجتماعي اهداف شومي را درباره ايران دنبال ميکنند که يکي از انها شل حجابي وسپس کشف حجاب هست وما بايد اين موضوع را به جوانان بي تجربه در کشور بياموزيم
 • بی نام A1 ۰۵:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
  16 4
  این فشار آوردن و اجبار باعث بی احترامی به زنانی شده است که از اول حجاب را داشتند و قبول می کردند، نتیجه این شده که خیلی از کسانی که حجاب داشتند زیر بار فشار بی احترامی های دیگر زنان که ناشی از رفتار نادرست افرادی چون گشت ارشاد است، حجاب دیگری را انتخاب کنند
 • بی نام IR ۰۵:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
  26 3
  احکام فقهی زمانی ارزشمند هستند که انسان با میل و رغبت و از روی اعتقاد به آنها عمل کنه وگرنه اجبار که کسی را سعادتمند نخواهد کرد
 • بی نام RO ۰۶:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
  4 34
  در آخرالزمان این اظهار نظر ها طبیعیه . خدا ایت الله سبحانی را حفظ کند که به تحریک شهوت توجه نمودند
 • بی نام IR ۰۷:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
  4 4
  مسئله حجاب از تربیت خانواده شروع میشه و بعد به جامعه میرسه. اگر خانواده ها پایبند به این امر مهم باشند در جامعه هم شاهد نتایجی خواهیم بود وگرنه با برخورد خشن اتفاق خاصی نمیفتد. بماند که بیشتر خانومهای بدحجاب قصد و غرضی ندارند و میخواهند طبق مد روز بگردند اما بعضی قصد و غرض دارند و بشدت ناهنجاری ایجاد میکنند که برخورد خشن با آنها باید صورت بگیرد. بحث دیگر واردات لباسهای زنانه و طراحی هایی ست که از خارج به کشور تحمیل میشود و عدم حمایت از تولید پوشش متعارف و مناسب باعث میشود فروشنده که بیشتر بفکر سود است برایش فروش سودآورترین مهم باشد. در کل تهاجم فرهنگی از خارج و بی خیالی فرهنگی در داخل منجر به این وضعیت شده است.