۲۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان استان کارمندان دولت هستند

۲۰ هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری کارمندان دولت می باشند که اکثر آنان مشمول قانون کار نمی باشند و تابع قوانین خاص استخدامی دستگاه تابعه خود می باشند.

غلامرضا محمدی مدیر کل تامین اجتماعی با اعلام این خبر گفت: قانون تامین اجتماعی در زمینه امنیت اجتماعی و در ارتباط با مشــمولین بالقوه تامین اجتماعی در کشور یک قانون عام است. به این معنا که با توجه به لزوم برخورداری آحاد جامعه از حمایتهای تامین اجتماعی براساس اصل ۲۹ قانون اساسی، کسانی که در جامعه اشتغال دارند و تحت پوشش هیچگونه نظام و صندوق بیمه و تامین اجتماعی خاصی قرار ندارند، به لحاظ عمومیت قلمرو قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، مشمول این قانون و مقررات آن میشوند.

به گفته وی :این عمومیت تا به آنجاست که حتی اگر کسی اشتغال نیز نداشته باشد براســاس بند »ب« ماده ۴ قانون تامین اجتماعی میتواند به صورت خویش فرما مشمول حمایتهای تامین اجتماعی قرار گیرد.

این قابلیتی است که در دیگر صندوقهای بازنشستگی کشــور وجود ندارد. درواقع سایر صندوقهای بازنشستگی تابعین خاص خود را پوشــش میدهند و براساس مقررات خود نمیتوانند افراد و گروههای غیرتابع را به صندوق خود راه دهند. مانند صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح برای نیروی های مسلح ، صندوق بازنشستگی کشوری مختص کارمندان دستگاههای دولتی، صندوق بازنشستگی بانکها برای کارکنان بانکها و صندوق بازنشســتگی بیمه برای شرکتهای بیمه تجاری و...

محمدی خاطر نشان کرد: باید پذیرفت ســازمان تامین اجتماعی به لحاظ تحت حمایت داشتن نیمی از جمعیت کشور بزرگترین ســازمان بیمه کشور به شمار میرود و در استقرار نظام فراگیر تامین اجتماعی در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی در خصوص افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد : این افراد به سه دسته تقسیم می شوند الف)افرادی که به هر عنــوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.ب)صاحبان حرف و مشاغل آزادج ) دریافت‌کنندگان مســتمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت

غلامرضا محمدی مهمترین قشری که براساس قانون تامین اجتماعی مشمول مقررات تامین اجتماعی میشوند را کارگران و کارکنانی که در کارگاهها، کارخانه‌ها و شرکتهای بخش خصوصی مشغول به کارند و از نظر نظام استخدامی نیز تحت پوشش قانون کار قرار میگیرند دانست و اضافه کرد: بر این اساس کســانی که در مقابل دریافت مزد و به دستور کارفرما در جایی اشتغال مییابند، به طور اجباری مشمول بیمه قرار میگیرند و کارفرمایان مربوطه موظف به پرداخت حق‌بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی هستند.

محمدی با تاکید بر این نکته که با وجود اینکه برخی از کارگاهها از شمول قانون کار خارج شــده‌اند، از نظر تامین اجتماعی همچنان مشمول مقررات و حمایت‌های قانون تامین اجتماعی هستند ادامه داد: کارگاههایی مانند کارگاههای خانوادگی از شمول قانون کار خارج‌اند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی میشوند.

وی با اشاره به گروه دومی که طبق بند »ب« مــاده ۴ قانون تامین اجتماعی میتوانند تحت پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند خاطر نشان کرد: صاحبان حرف و مشــاغل آزاد که کارفرمای خاصی ندارند و درواقع برای شخصی کار نمیکنند، بلکه خود کارفرمای خود محسوب میشوند نیز میتوانند خود را بیمه خویش‌فرما کنند. این نوع بیمه اختیاری است و اجباری در پذیرش آن وجود ندارد.

بیمه خویش‌فرما خود به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تقسیم میشوند. بیمه اختیاری تمهیدی است برای ادامه بیمه برای کسانی که قبلا مشمول تامین اجتماعی بوده اند. در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، نیازی به سابقه قبلی نیست و با اظهار و بیان خود شخص مبنی بر اشتغال در مشاغل آزاد و اعلام نوع اشتغال میتواند مشمول بیمه قرار گیرند

مدیر کل تامین اجتماعی در پایان گفت: برخی از اقشار و گروههای دیگر از قبیل رانندگان برون‌شــهری و درون‌شهری، باربران، قالیبافان، کارگران ساختمانی، هنرمندان و نویسندگان و... نیز مشمول قانون تامین اجتماعی قرار دارند که مطابق قوانین مصوب خاص مجلس تحت پوشــش قانون مذکــور قرار گرفته‌انــد.

20 هزار نفر از بیمه شدگان استان کارمندان دولت هستند.

 

46

کد خبر 809486

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =