رافائل ماریانو گروسی

  • آقای مدیرکل و اهمیت موضع ایران

    آقای مدیرکل و اهمیت موضع ایران

    بهشتی پور، حسنسی و پنج کشور عضو شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای درجلسه ی محرمانه خود امروز دوشنبه هفتم آبان 1398 آقای رافائل ماریانو گروسی ( (Rafael Mariano Grossiرابه عنوان مدیرکل جدید این نهاد بین المللی نظارت کننده بر فعالیت های هسته ای 171 کشور جهان ، انتخاب کرد.