در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری، رهبر انقلاب، پیش از ظهر امروز دو اصله نهال میوه غرس کردند.

عکس‌ها: leader.ir، khamenei.ir
​۶۷۲۸۲