معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان اینکه خطر انتقال ویروس کرونا از طریق نان بسیار جدی است، از مردم خواست تا در هنگام خرید نان از پهن کردن آن برای خنک شدن خودداری کنند. نحوه پیشگیری از کرونا و بیماری‌های ویروسی در نانوایی را ببینید. منبع: ایسنا

265 256