انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نیروى کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشترى افزایش پیدا کند و ترکیب غالب آن را نیروى کار داراى تحصیلات عالى تشکیل دهد.

نیوشا یعقوبی: حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی، هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. یعنی بخش بزرگی از جامعه مولد ایرانی، هیچ سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد. علاوه بر این بسیاری از زنان تحصیل کرده هم بیکارند؛ ۷۰ درصد. این درحالی است که تنگناهاى اقتصادى و محدوديت هاى سرمايه نیز تاثیر مستقیمی در فراهم کردن فرصت هاى شغلى داشت تا بتواند عدم حضور زنان را در فعاليت هاى اقتصادى توجیه کند. مشاركت اقتصادى زنان در جامعه کنونی به عنوان یکی از پايين ترين نرخ ها در ميان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى شناخته می شود.

بر اساس داده هاى رسمى آمارگيرى نيروى كار ايران (مركز آمار ايران، سال ١٣٩٢) زنان كشور براى مشاركت در عرصه هاى اقتصادى با چنين شرايطى روبرو هستند :

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر، روی تصویر بالا کلیک کنید

نکته اینجاست که از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار،‌ فقط ۳ میلیون نفر کار می کنند. با این حال تمامی زنان جامعه چه آنهایی موفق شده اند در بازار كار شغلى داشته باشند، چه آنهایی که موفق نشده اند، چه افرادی که خانه نشين شده ويا به شاغلين غير رسمى پيوسته اند و چه زنانی كه به دلايل مختلف ،كار در خانه را به عنوان يك شغل در پيش گرفته اند، با مشكلاتى روبرو هستند كه باعث می شود نرخ مشاركت زنان در عرصه هاى اقتصادى كشور ما تا اين اندازه کاهش داشته باشد.

تاثیر برنامه ششم توسعه بر زنان حقوق بگير بخش خصوصى

تحولات اساسی بازار كار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى از طرف معاونت امور زنان انجام شد و به بررسی ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بيكارى حال و اينده طی 5 سال پرداخت و برای رفع مشکلات موجود، كار پاره وقت پیشنهاد شد. بر اساس این تحقیقات مشخص شد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نقش مشاغل مزدوحقوق بگير بخش خصوصى در كل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵درصد (يك سوم زنان شاغل) رسيده است و در صورت تداوم این روند، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزايش پیدا کند.

همچنین انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نيروى كار زنان در بازار كار كشور با سرعت بيشترى افزايش پیدا کند و تركيب غالب آن را نيروى كار داراى تحصيلات عالى تشكيل دهد .

پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه در پنج سال آينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان (كل عرضه نيروى كار زنان) افزوده خواهد شد كه حدود ٥٧ درصد آنها داراى تحصيلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعيت بيكارى زنان و ساختار بازار كار كشور، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه ، به طور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱درصد و نرخ بيكارى به ۲۰.۲ درصد خواهد رسيد .

با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال براساس برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود در اشتغال زنان تغییرات زیر صورت گیرد؛

پیش بینی می شود تعداد زنان مزد و حقوق بگیر از ابتدا تا انتهای برنامه ششم توسعه 835 هزار نفر افزایش داشته باشد همچنین تعداد زنان مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی به صورت پاره وقت با رشد 235 هزار نفری روبرو باشد.

در شرايطى كه بخش دولتى در جهت كوچك سازى پيش مى رود براى كاهش نرخ بيكارى زنان به كمتر از ٢٠ درصد، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود و هم تركيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى داشته باشد بلکه بتوان با رشد اقتصادى معين براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد کرد.

وضعیت زنان كارگر و كارهاى شكننده

بررسى هاى انجام شده در گذشته نشان دهنده کم توجهى به وضعيت زنان كارگر در مطالعات و سياست گذارى ها است. اگرچه اسناد مركز امار ايران تعريف جامع و كاملى از كارگران ساده و ماهر ارايه کرده است اما دستيابى به ارقام دقيق در مورد كارگران ماهر تقريباً ميسر نيست . به طور تقریبی برآورد مى شود كه زنان كارگر حدود ١٩ درصد از كل كارگران و٦ درصد از كل كارگران ساده كشور را تشكيل مى دهند . با توجه به توزيع زنان كارگر در بخش هاى كشاورزى ، صنعت (كارگاه هاى كوچك كمتر از ۵ نفر نيروى كار) ، خدمات و كم شمارى هامى توان استنباط كردكه سهم واقعى بيش از اين ارقام است.

تفكيك زنان كارگر به شهرى و روستايى مشکلات زیادی را در پی دارد. در جامعه روستايى همواره زنان كارگران فاميلى، بدون مزد بوده اند كه معمولا در گروه خانه دار طبقه بندى مى شوند. وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى با ایجاد سياست ايجاد صندوق بيمه اى خاص كشاورزان، روستائيان و عشاير تلاش کرد از این گروه از زنان کارگر حمایت کند. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است.

از دلایل عدم موفقیت این طرح می توان به محدوديت هايى اشاره کرد كه در نحوه اجراى اين بيمه، به ويژه معرفى و ترويج آن در جامعه روستايى و به زنان ساكن مناطق روستايى صورت می گیرد. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين كاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده كه بايد منتظر نتايج ماند .

زنان كارگر ساكن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفكيك هستند كه اين دسته بندى بر اساس اندازه كارخانه و يا كارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى كار قابل اندازه گیری است. زنان در كارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ ( بيش از ۵۰ نفر نيروى كار) و متوسط (١٠ نفر تا ۵۰ نفر نيروى كار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به كار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها مطابق قانون پرداخت مى شود . نابرابرى و تبعيض هاى موجود اکثرا ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است .

اما به دليل معافيت هاى اعطا شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به كارگاه هاى كوچك (١٠ نفر نيرو و كمتر ) بر اساس ماده ٧ قانون كار، زنانى كه در اين كارگاه ها اشتغال دارند به كارهايى كه به اصطلاح شكننده گفته مى شود ، مى پردازند. كارفرمايان اين گروه از زنان كارگر براى كاهش هزينه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى كوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى كنند و با برخوردارى از معافيت ها، آنها را بيمه نمی کنند. در نتيجه از مزاياى قانونى كه به زنان شاغل در كارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد، محروم مى شوند.

گرچه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بر اين باور است كه اين زنان و ساير زنان در صورت تمايل مى توانند از مزاياى بيمه اختيارى بر خوردار شوند، ولى هزينه هاى اين نوع بيمه براى زنان كارگرى كه غالباً كمتر از دستمزد قانونى به انها پرداخت مى شود، ميسر نيست.

در شرايط كنونى كشور، وضع نامناسب اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده مانند طولانى تر كردن مرخصى ها براى دوران فرزند آورى موجب شده كه كار فرمايان در صورتى كه حاضر شوند از نيروى كار زنان استفاده كنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترك كار در صورت باردارى را به زنان كارگر تحميل كنند .

بنابراين براى بهبود شرايط كار و زندگى زنانى كه بدون قرار داد كار مى كنند و يا قرار دادهايشان موقتى بسته مى شود كه بيشتر شبيه به بيكارشدن هاى مكرر و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است ، علاوه بر اصلاح سياست ممنوعيت عقد قرار داد هاى موقت براى كار هاى مستمر (دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت كار) و اعلام پايان دوره معافيت بنگاه هاى اقتصادى كوچك به طور يقين نيازمند نظارت بيشتر و جدى تر كارشناسان وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى در حمايت از حقوق زنان كارگر است .

زن بودن احتمال مشاركت در بازار كار غير رسمى را بيشتر مى كند

بر اساس اخرين رقم اعلام شده توسط وزير وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى از كل جمعيت شاغل كشور ( ٢٢ ميليون نفر) ۱۵ ميليون نفر داراى دفترچه بيمه هستند یعنی تحت حمايت هاى قانونى و اجتماعى قرار گرفته اند . بدين ترتيب 7ميليون نفر كارگر در بازار كار غيررسمى فعاليت مى كنند كه تحت پوشش حمايت هاى قانونى نيستند.

گرچه صرف داشتن دفترچه بيمه تمامى ويژگى هاى كار شايسته را تامين نمى كند ، اما به هرحال مشاركت ٧ ميليون نفر در بازار كار غيررسمى نشان دهنده ضرورت سياست گذارى هاى مناسب است . از اين گروه ٧ ميليونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢٥ درصد (حدود ۱.۵ ميليون نفر) را زنان تشكيل مى دهند. در ميان كل زنان شاغل اين سهم به معناى اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل كنونى در بخش غيررسمى و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است.

مطالعات متعدد نشان مى دهندكه زن بودن احتمال مشاركت در بازار كار غير رسمى و خصوصی را بيشتر مى كند . با این حال انعطاف پذيرى بازار كار بخش خصوصى با ارائه كار پاره وقت مى تواند مشكل ان دسته از زنانى را كه مايل به حضور در محيط كارى خارج از خانه هستند را برطرف کند.

دولت براى حل مشكلات زنانى كه در خانه كار مى كنند طرحی با عنوان مشاغل خانگى در نظر گرفت که در سال هاى پايانى دهه ٨٠ براى به تصويب رسانيدن قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى اقدام کرد.

گزارش های عملکرد ارزیابی قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى در سال 94 به شرح زیر است:

تعداد

توضیحات

1000000 نفر

مجموع كسانى كه براى دريافت مجوز و راه اندازى يك فعاليت اقتصادى درخانه اقدام كرده اند

500000 مجموعه

تعداد مجموعه هایی که بادریافت مجوز به فعالیت خود ادامه داده اند

75000 نفر

تعداد زنانی که برای دریافت این مجوز اقدام کرده اند  (اکثریت در گروه سنی 25 تا 35 سال)

با توجه به تعداد مجوز های دریافتی برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در خانه می توان نتیجه گرفت نيمى از آنها غير فعال هستند و اين امر نشان دهنده كاستى هاى قانونى ، حمايتى و اجرايى است . تغيير نحوه پرداخت اعتبارات پيش بينى شده ارزان قيمت موجب آن شده است كه متقاضيان انگيزه اى براى درخواست وام نداشته باشند . اکثریت زنان در گروه سنی 25 تا 35 سال برای انجام فعاليت هاى اقتصادى از نوع مستقل در كار خياطى و توليد پوشاك و ... داوطلب شده بودند.

به طوركلى مى توان نتايج ارزيابى ها را در يك جمله خلاصه كرد كه اين قانون به دليل كاستى هاى جدى به ويژه تعداد دست اندركاران (حدود ٢٠ دستگاه) نيازمند باز نگرى جدى است. اما مهم تر از اين بازنگرى تغيير نحوه برخورد دولت با شاغلين بخش غيررسمى است .

مراکز کاریابی غیر دولتی چه نقشی در اشتغال زنان دارند؟

مراكز كاريابى به عنوان حلقه واسط ميان كارفرمايان و نيروى كار زنان ، درگير مشكلات و كاستى هاى بازار نیز خواهند بود. مراكز كاريابى غيردولتى ، مراكزى هستند كه مالكيت و مديريت آنها برعهده بخش خصوصى است و مانند بنگاه هاى اقتصادى از فعاليت هاى خود انتظار كسب درامد و سود دارند. اين مراكز خدمات گوناگونى را به جويندگان كار ارايه مى دهند كه مى تواند در حد يك بنگاه مبادله اطلاعات ميان متقاضيان ( كارفرمايان ) و عرضه كنندگان نيروى كار تا موسسه اى براى ارايه مشاوره هاى شغلى ، كمك به اموزش و كسب مهارت هاى مورد نياز بازار كار ، انتخاب شغل مناسب براى جويندگان كار و تمهيداتى براى ايجاد شغل پيش بروند .

با توجه به اطلاعات قابل دسترسى در باره عملكرد مراكز كاريابى غير دولتى ( حدود ٨٠٠ مركز در كل كشور در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ میتوان دریافت كه اين مراكز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جوياى كار ارائه کرده اند. در حالى كه مردان ٧٠ درصد از مراجعه كنندگان به اين مراكز و به گمارده شدگان را تشكيل مى دهند، زنان به مراتب سهم كمترى را به خود اختصاص داده اند .

خلاصه اى از مهمترين شاخص هاى محاسبه شده گوياى وضعيت زنان جوينده كار در مراجعه به اين مراكز است:

میزان

وضعيت زنان جوينده كار در مراجعه به مراکز کاریابی غیر دولتی

33 درصد

سهم زنان در مجموع جويندگان  كار ثبت نام شده    

32 درصد

فرصت هاى شغلى اعلام شده براى زنان

30 درصد

سهم زنان به کارگمارده شده از كل به كار گمارده شدگان

٣٠تا٣٢ درصد

نسبت به كار گمارده شدگان زن  به جويندگان كار     

37تا47 درصد

نسبت به كار گمارده شدگان زن  به فرصت هاى شغلى

42تا43 درصد

نسبت به كارگمارده شدگان زن به معرفى شدگان      

بر اساس این اطلاعات می توان دریافت بخش خصوصى بيشترين فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم كرده است ( ٩٨ درصد) و زنان جوينده كار بيشترين شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند .
اكثريت زنان به كار گمارده شده توسط اين مراكز تحصيلاتى در مقاطع متوسطه و ديپلم يا كمتر داشته اند . در مقايسه ميزان تحصيلات زنان جوينده كار مشخص مى شود كه ٤٦ درصد داراى مدرك تحصيلى كارشناسى بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستيابى به شغل شده اند . ٧٣ درصد جويندگان كار ، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به كار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند .گروه هاى سنى و تمركز زنان جوينده كار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است كه نشانه جوانى جمعيت جوياى كار است.

۴۷۴۷

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =

نظرات

 • نظرات منتشر شده: 34
 • نظرات در صف انتشار: 0
 • نظرات غیرقابل انتشار: 0
 • بی نام US ۰۶:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  کار برای ما مردا نیست. زنان مسئولیت سیر کردن خانواده ندارند.
  • هادی فیروزی IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
   70 69
   24 میلیون زن بیکار... اونوقت ادعا و توقع شون ده برابر مرداست... بیشترین زحمت و جان کندن با مردهاست؛ بیشترین بهره و استفاده با زن هاست. اون زنهایی که سرکار میرن هم اکثرشون کارهای بیدردسر و وقت پرکنی دارند... یه درصد کمی از اونها واقعا در کار و درامد زحمت کش هستند
  • بی نام A1 ۰۵:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   26 44
   کار برا خانما بخصوص اگه سخت و مردانه باشه خوب نیست بخصوص اگه خانم زیبایی هم داشته باشه
  • آیس برگ A1 ۰۶:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   65 38
   تنها هنر و استعداد دختران و زنان سرزمین ما تلگرامه
  • بی نام IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   43 30
   من ٨ سال تو ي شركت خارجي خيلي معروف كار كردم. مديرمون ميگفت ترجيح ميده خانومها رو استخدام كنه چون سرموقع ميان، از اول تا اخر كار ميكنن،رتوقعشون نصف پسرهاي شركته. همون حقوق رو ميگيرن و راضي و شادن اما پسرها فقط ميخوان مدير باشن و هرگز همتراز ي خانوم نباشن ٨٠٪‏ شركت خانوم بودن و بهره وريمونم عالي. بيشتر مديرها خانوم بودن و خودشونو زيردستاشون همگي اموزش ميديدن اما مديراي اقا فقط خودشون اموزش ميديدن. حتي ي معاون بخش بود اونقدر همه چيزو براي خودش ميخواست و همه مارها رو خودش ميكرد، دختر و پسر تو گروهش نميموندن. متاسفانه شما اقايون ذاتا زن ستيز هستيد. زن رو فقط براي خونه ميخواهيد. ساكت و خفه. خيلي خوب متحد با هم اين ظلم رو ادامه ميديدن.هرشب باخودتون فكر كنين امروز چقدرزن ستيز بودينشرمنده ميشين
  • بی نام A1 ۱۲:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
   2 3
   پس برای چی دانشگاههای دولتی اینهمه هزینه تحصیل زنان رو میده؟
  • بی نام A1 ۱۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۸
   3 4
   با این حساب مجردها هم نباید برن سرکار چون خرج خونه وظیفه ی باباشونه
 • بی نام A1 ۰۶:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  141 8
  جالبه که آمار بیکاری زنان جزو آمار بیکاری کل کشور محسوب نمیشه
 • بی نام IR ۰۷:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  44 65
  بیکار نه خانه دار.
 • بی نام IR ۰۷:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  من ترم آخر لیسانس مهندسی برق هستم .همین ترم یک درس عمومی به نام دانش خانواده داشتم استاد سر کلاس می گفت زن نباید سر کار بره و باید بچه تربیت کنه .من گفتم این حرف ها چه معنی داره زن ها هم باید تو اقتصاد و صنعت کشور نقش داشته باشند بعد حرف های من اکثر دختر ها طرف استاد رو گرفتند بعضی هاشون می گفتند وظیفه مرده که خرج زنش رو بده من تا چند روز تو فکر بودم چرا این ها 4 سال درس مهندسی خونده اند
  • بی نام IR ۰۴:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   27 3
   محبوبه عالی نوشتی
  • برای سلام A1 ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
   13 0
   خانمی که صرفا می خواهد برای شوهر و بچه اش تحصیل کرده باشد و به قول شما درجا نزند که البته با آن موافقم چرا می رود رشته برق می خواند؟ چرا جای پسرها و دخترهای دیگری که می خواهند در اقتصاد نقش داشته باشند را در دانشگاه اشغال می کند. چرا رشته کم هزینه تر و راحت تری نمی خواند؟رشته های بی دردسرتری هم هست مثل کودکیاری. مثل طراحی و دوخت لباس. به درد شوهرداری و بچه داری اش هم می خورد.می دانید سالانه چقدر برای راه اندازی و تجهیز و نگهداری آزمایشگاهها و کارگاههای رشته های فنی هزینه می شود؟ با این طرز تفکر هم خودش را با درسهای سخت و چالش برانگیز فنی عذاب می دهد و هم دیگران را.
 • بی نام A1 ۰۷:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  72 78
  آگر به جای فکر کردن در مورد اشتغال زنان به فکر ایجاد شغل برای مردان بودند جوانها زود تر ازدواج می کردند و این همه فساد نبود در ضمن دختر ها هم خود سر نمی شدند جون وقتی سر کار می روند بعضیاشون غرور می گیرند و ....
 • بی نام A1 ۱۳:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  48 37
  اولا خانمی که یک بچه رو درست تربیت کنه به مراتب بیشتر از سازنده یک ماشین به جامعه خدمت کرده دوما من از خدامه بشینم تو خونه یکنفر دیگه خرج من رو بده فکر کردید کار کردن اسونه
 • جانباز محمد دامن باغ. RU ۱۹:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  22 35
  اسلام .کار وتلاش برای خانواده ومبارزه را برعهده مردگذاشته .یعنی مرد مسئول حفظ حریم خانواده است .مدیران باید تمام هم غم خود را برای اشتغال جوانان بکار گیرد..مشکل بیکاری بسیار جدیست.
 • محمد ط IR ۲۳:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۰
  31 21
  زنان ما دچار عقده سیندرلا شدن توصیه میکنم به تمام خانم ها کتاب «عقده سیندرلا »رو بخونن
  • بی نام IR ۰۶:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
   2 3
   اي واي برد پيت، خوش ان ام، بهترين، برترين، اي موجود بي نقص و عيب، اي خداي زمين، اي مرد واي حالم بد شد
 • پاسخ به خشک مقدس ها A1 ۰۲:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  33 27
  در پاسخ به آقایونی که مدام میگن وا اسلاما زن کار میخواد چکارباید بگم که اسلام به زن حق انتخاب شغل داده مگر تعدا د معدودی شغل مثل قاضی در اسلام کار داخل خانه هم وظیفه زن نیست و اگر خانومی انجام بده لطف کرده اونوقت چرا شما اینو هیچوقت نمیگین؟ چون به نفعتون نیست؟چرا احادیث و روایاتی که مردان رو توصیه به مشارکت در امور منزل کرده رو نمیگین؟ زن ستیزی شما حتی از جمله بندیتون هم مشخصه طوری میگین برای جوانان کار فراهم شود نه زنان که انگار جوانان فقط مردان هستندواژه جوان در پارسی اول برین معنیشو بخونید بعد کامنت بذارین
 • بی نام A1 ۰۳:۵۶ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  38 10
  اونهایی که میگن زن نفقه داره کار نمیخواد منظورشون همون نفقه ای هست که مشروط شده به تمکین زن و تمکن مالی شوهر خواهر من 2ساله عروسی کرده شوهرش یه ریال هم نفقه نداده پادر میانی فامیل و....فایده نداشت خواهرم رفت دادگاه شکایت کرد که شوهر خواهرم اون خونه رو براش جهنم کرد و خواهرم مجبور شد از خونه قهر کنه و بعدشم دادگاه گفت چون خونه رو ترک کردی یعنی عدم تمکینپس نفقه بهت تعلق نمیگیره در حالیکه وضع مالی شوهر خواهرم خیلی هم خوبه در واقع نفقه ای که مشروط به تمکین زن شده تعارفی بیش نیست لطفا این نظرو چاپ کنیدعزیزان
  • حمید A1 ۰۶:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   14 18
   یعنی خواهرت تو اون خونه زندگی میکنه هیچی شوهرش بهش نمیده از پول کرایه لباس خریدن مسافرتهاش هیچ گشنگی میشکه؟ اینم خودش نفقه میشه حتما نباید دستی بده یکم توقع خودتون کم کنید چه دختر چه پسر تا تنهایی باعث هزارتا اسیب نشه. خانم ها که درس خوندن کمک شوهرشون با این گرونی کار میکنند افرین دارن یه ععده هم هستن دوست دارن کار کنند شوهر کنند و حق و حقوق میخان و مهریه هم مثل قیدمی ها . نمیشه تو یه رابطه دو طرف باید کوتاه بیان نباید خودشون مرتب مقایسه کنند . ضمنا اوضاع کار واسه همه بده من با این همه سابقه کار دولتی 1500 میگیرم موفق باشید
  • پاسخ به آقا حمید ES ۱۴:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   6 3
   اولا کامنت رو درست بخونید گفتن وضع شوهر خواهرشون خوبه بعدشم که وقتی مخارجشون رو نمیدن چطوری توقعشون رو بیارن پایین؟فقط اقامت در اون خونه به معنی نفقه است؟یک زن لوازم ضروری اعم از بهداشت و پوشاک و خوراکش رو چطوری تامین کنه وقتی نه کار داره نه شوهرش نفقه میده؟ دوم که خانومها درس خوندن و زحمت کشیدن شما آقایون هم خدا میخواین هم خرما هم مهریه نباشه هم حق طلاق 1طرفه و ارث 2برابری و ریاست مطلقه خانواده و تمکین زن و اجازه تحصیل و اشتغال و مسافرت زن با شوهر و همه اختیارات فرزندان با پدر و جد پدری و دیگر امتیازات مرد سالارانه تون رو میخواین در حالی که اگر میخواین مهریه نباشه باید اینها رو هم نخواین
 • بی نام A1 ۰۵:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  50 10
  یه سری گفتن زن اگر بره سر کار پس تربیت بچه چی میشه؟ اولا که همه خانومها لزوما بچه ندارن دوم که در همه طول زندگیشون مشغول بچه داری نیستن سوم که فرزند برای رشد متعادل به تربیت پدر هم نیاز داره چهارم که یه مادر توانمند شاداب اجتماعی بچه بهتری تربیت میکنه تا یه مادر افسرده خانه نشین
  • بی نام IR ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   12 20
   شاداب اجتماعی رو خوب اومدین ولی این شاداب اجتماعی برای جامعه ما نیستن عزیزم . غیر ممکنه یه زن متاهل و مادر باشی و از سرکار رفتن تو ایران لذت ببری . از نگاههای بد و متلکهای خیابانی و محل کاری گرفته تا هزاران دید و فکر و حرفها و پیشنهادات نا مربوط که از زنده بودن خودت هم دلزده میشی چه برسه به شاداب اجتماعی . اگه مادر شاغل باشی میفهمی من چی میگم . مادرهای متاهل شاغل ایرانی شادابهای اجتماعی نیستن مردههای اجتماعی هستن و اگه موقعیت اقتصادی شوهرشون اجازه بده هرگز سرکار نمی روند .
  • پاسخ به بینام 16:11 A1 ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
   8 6
   شما لازم نکرده دایه دلسوزتر از مادر باشی و از طرف همه خانومها حرف بزنی و ممکن و ناممکن تعیین کنید هر خانومی اونقدر قدرت تشخیص داره که بدونه با اشتغال شاداب تره یا بی اشتغال متلکهای خیابانی برای زن خانه دار پیش نمیاد وقتی از خونه بیرون میره برای خریدو ....؟ اتفاقا منم خیلی از خانومها رو میشناسم که متاهلن و شاغل و از اینکه دستشونو جلو کسی دراز نمیکنن و در اجتماع هم هستن خیلی راضین حتی اگر پولدارترین شوهر رو هم داشته باشیم هیچ چی جایگزین عزت نفس ناشی از استقلال مالی نمیشه بعدشم آینده قابل پیش بینی نیست معلوم نیست در آینده همین شوهر پولدار هچنان ازشون حمایت کنه اصلا از کجا معلوم الان محترمانه حمایت کنه اگر خانوم بیکار بشه
  • بی نام A1 ۰۶:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
   7 1
   در پاسخ به بی نام جمعه 21 خرداد 1395 16:11:31 كاملا موافقم چون من يه مادر هستم و اين سركار رفتن جوري خسته و داغونم ميكنه كه وقتي ميرسم خونه ناي هيچ كاري رو ندارم تازه بايد بلند شم شام شب و نهار فردا رو درست كنم... واقعا براي زني كه بچه داره سركار رفتن خيلي سخته خصوصا كه ساعتش تمام وقت باشه يني نه ساعت در روز كه با احتساب رفت و برگشت تقريبا يازده ساعت ميشه... اما امان از نياز... نياز نداشتم هرگز سركرار نميرفتم... حالا بعضيا بيان بنويسن زنا به قر و فر ميرسن و سركار ميرن پولشو خرج خونه نميكنن... هيچ كس اين وسط از ما زناي سرپرست خانوار حرفي نزد...
 • فرزاد IR ۱۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  40 10
  من خودم همیشه از همسرم خواستم که کار کنه نه به خاطر درامدش بلکه به خاطر اینکه حضور در اجتماع داشته باشه
 • بی نام IR ۱۵:۰۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۱
  4 5
  واقعا بعضیها متاسفانه فقط هدفمند بودن رو مساویه مرد بودن میدونن
 • ایرانی A1 ۰۴:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
  8 10
  بیش از 60 درصد کارمندان اداره ما خانوم ها هستند . که کارائی زیادی ندارند. و در اکثر مواقع مستقلا نمی توانند کاری را از صفر تا صد خودشان انجام دهند و نیازمند کمک آقایون هستند. و در واقع همیشه کارهای راحت تری دارند و متاسفانه به جرات میگم که به خاطر ضعف اکثر آقایون مدیر سمتهای خوبی هم به برخی از خانم ها واگذار شده که بیشتر کارهای اونها رو هم آقایون کارشناس انجام می دهند. و حالا این وسط زایمان هم که اگه داشته باشند . یکسال قبلش و دوسال بعد هم عملا هیچ فایده ای جز سربار بودن برای کارمندان دیگر ندارند و این داستان ادامه دارد ...
 • بی نام ES ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
  10 5
  کار کردن از تواناییهای مشترک زن و مرد و جز بدیهی ترین حقوق انسانی هر کسی هست ربطی به زن و مرد نداره
 • بی نام IR ۰۴:۲۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
  0 0
  سلام قطعا آمار علاقمندان به کار زنان در فرمایشات ایشان غلط است لطفا به مطالعات انجام شده توسط مشاور محتر م رییس جمهوری زمان خاتمی در امور زنان مراجعه فرمایید که بزرگترین مشکل خانم ها را درخواست کار میداند
 • بی نام A1 ۰۵:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
  0 1
  با سلام .تمامي زنان خانه دار بايد هر چه سريعتر بيمه شوند و از مزاياي حقوق بازنشستگي بهر ه مند گردند .
 • بی نام A1 ۰۸:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
  2 2
  از زمانی که خانمها به خاطر کسب درامد چشم و هم چشمی مشغولیات انجام ندادن کار در منزل وبرابری کردن با مردان در کار بیرون داشتن زندگی مستقل و..به کار بیرون از منزل رو اورده اند و ادارات وارگانهای دولتی و خصوصی هم به خاطر فرمانبرداری وقانع بودن خانمها و عدم اشنای به قوانین واجرای اوامر مافوق از این نیرو ها استقبال نمودند بطوری که در ادارات 80 درصد خانمها به چشم میخورند با عث تزلزل در کانون خانواده افزایش طلاق سر در گمی ارباب رجوع در اداره و پایین امدن بازده ساعت کاری ادارات بالا رفتن هزینه دولت و پایین امدن سطح حقوق ترافیک در خیابانها بیکاری جوانهای مرد جویای کار وول شدن انها در خیابانها و رجوع کردن به کار دلالی شده است و باعث تعویض خصوصیات کاری وژنتیکی زن ومرد شده است
 • بی نام A1 ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
  1 1
  علت اینکه پسرای جوان دیگه ازدواج نمیکنند و دولت باید جایزه ازدواج بده اشتغال خانمها هست
 • بی نام A1 ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
  1 4
  اگر خانمها بنشینند خانه و حقوق مردان متعهل دو برابر شود زندگیها به راحتی وبه خوشی سر میشود